6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

    Zaštićeno... Prijavite se!

Odabir urednika - na dan 06.10.2020.

Sudska praksa

Ako osoba koja se saslušava u svojstvu svjedoka nije tekstualno upozorena da je dužna govoriti istinu, da ne smije ništa prešutjeti i da je davanje lažnog iskaza kazneno djelo, te da nije dužna odgovarati na pojedina pitanja ako je vjerojatno da bi time izložila sebe ili bliskog srodnika kaznenom progonu, teškoj sramoti ili znatnoj materijalnoj šteti, i ako navedena upozorenja nisu navedena u zapisniku o ispitivanju te osobe, iskaz tog svjedoka je nezakonit dokaz, slijedom čega se na istome ne smije temeljiti odluka o prekršaju.

Da bi zaključili da su u potpunosti ispunjeni uvjeti za priznanje i izvršenje presude kojom je izrečena kazna zatvora, mora se sa sigurnošću utvrditi da je ispunjen i dodatni uvjet iz čl. 91. st. 1. toč. 2. ZPSKS-EU, da je osuđeniku izrečena mjera deportacije ili protjerivanja u Republiku Hrvatsku, jer se izraz neograničena zabrana boravka ne može izjednačiti s deportacijom, odnosno protjerivanju.

Članovi zajednice ponuditelja izvodili su radove propisane dokumentacijom, čime je izabrani ponuditelj dokazao ispunjenje zahtjeva iz dokumentacije, jer prilikom određivanja kriterija naručitelj smije zahtijevati samo minimalne sposobnosti vezane za predmet nabave ili razmjerne predmetu nabave

Upisom založnog prava na nekretnini tužitelja porezno je tijelo steklo pravo da naplati predmetno dugovanje koje predstavlja glavnicu i kad protekne vrijeme zastare te se može namiriti iz opterećene stvari s obzirom na to da je pravo upisano u javnoj knjizi.

e-HPR

Loboja Ante
Izmijenjen je Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
Autor u članku obrađuje izmjene i dopune koje donosi Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine, br. 75/20), koje se odnose na pitanje valjanosti dokumenata (odnosno njihove ažuriranosti u smislu članka 20. stavka 2. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave, Narodne novine, br. 65/17 i 75/20), kojima se dokazuje nekažnjavanost gospodarskog subjekta u postupku javne nabave, nepostojanje duga po osnovi poreza i doprinosa, te nepostojanje ostalih (fakultativnih) osnova za isključenje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave propisanih člankom 254. stavkom 1. točkom 2. Zakona o javnoj nabavi, a s obzirom na datum izdavanja tih dokumenata.
Ključne riječi: Pravilnik o izmjeni, javna nabava, ažurirani popratni dokumenti, početak postupka javne nabave, ZJN 2016.

Rajko Alen
Posebnosti regulacije sudskih pristojbi u upravnom sporu
U kontekstu prošlogodišnjeg stupanja na snagu novih propisa na području sudskih pristojbi, s fokusom na sudske pristojbe u upravnom sporu, razmotrene su pretpostavke za nastanak pristojbene obveze i vrijeme njezina nastanka, vrijednost predmeta spora kod utvrđivanja iznosa pristojbe, oslobođenja od obveze plaćanja pristojbe, te još nekoliko s time povezanih pitanja.
Ključne riječi: sudske pristojbe, upravni spor, vrijednost predmeta spora.

Brzi linkovi