6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

    Zaštićeno... Prijavite se!

Odabir urednika - na dan 25.11.2020.

e-HPR

Marković Lana
Institut svjedodžbe o dodatnoj zaštiti
U Republici Hrvatskoj u prometu može biti samo onaj lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet dano od Agencije za lijekove i medicinske proizvode ili Europske komisije. Agencija za lijekove i medicinske proizvode daje ili uskraćuje odobrenje za stavljanje lijeka u promet na temelju provedenog postupka i ocjene dokumentacije o lijeku u skladu s odredbama Zakona o lijekovima, Pravilnika o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet i Uredbe br. 726/2004. Budući da sam postupak izdavanja odobrenja za stavljanje lijeka u promet traje neko vrijeme, kao posljedica toga proizlazi da efektivno razdoblje iskorištavanja patenata za proizvode kao što su lijekovi i proizvodi za zaštitu bilja može biti smanjeno na nekad čak i samo polovicu razdoblja patentne zaštite. Tek nakon što dobije odobrenje za stavljanje lijeka u promet, nositelj patenta može početi komercijalno iskorištavati i ostvarivati profit od patenta, a ako postupak za odobrenje stavljanja na tržište traje npr. 10 godina od priznanja patenta, preostalo vrijeme za ostvarivanjem profita od izuma zaštićenog patentom je samo 10 godina. Nakon mnogih nacionalnih inicijativa za uspostavu učinkovite zaštite patenata za ove proizvode putem nacionalnih neusklađenih sustava certifikata, uvedena je svjedodžba o dodatnoj zaštiti u Europskoj uniji.
Ključne riječi: svjedodžba o dodatnoj zaštiti, patent, lijekovi, pravo EU.

Brzi linkovi