Pravni portal ingbiro.com
Vaš osobni pravni savjetnik

Više

Najpouzdanija baza propisa
Mi pratimo zakonodavstvo već 60 godina

Više

Jedinstvena baza sudske prakse
Izabrala stručna redakcija sudaca VSRH

Više

Više od 4000 stručnih i znanstvenih članaka
Odgovori na aktualna i vječna pravna pitanja

Više

Posebna ponuda: Uštedite 750 kn!
ingbiro.com 0-24 / 365 dana / 9 kn dnevno

Pretplatite se

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

    Zaštićeno... Prijavite se!

Odabir urednika - na dan 17.1.2018.

e-HPR

Sabljarić Stjepan
Povrede čl. 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Europskog suda za ljudska prava u sporovima koji se tiču Republike Hrvatske
Autor u radu nastoji sustavno prikazati određene skupine predmeta u kojima je Europski sud za ljudska prava utvrdio da je Republika Hrvatska kao jedna od visokih ugovornih stranaka potpisnica Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i dodatnih protokola uz Konvenciju povrijedila pravo na mirno uživanje vlasništva iz čl. 1. Protokola br. 1. Analizom navedenih predmeta autor zaključuje da se u Republici Hrvatskoj zadovoljavajuće poštuje pravo na mirno uživanje vlasništva iz čl. 1. Protokola br. 1 te da je najveći broj povreda utvrđen u predmetima proizašlima iz odnosa nastalih vezano uz institute svojstvene isključivo nekadašnjem jugoslavenskom pravu, poput društvenog vlasništva, stanarskog prava i zaštićenog najma, što je i razumljivo imajući u vidu tešku zadaću hrvatskog zakonodavca da navedene institute prilagodi modernim imovinskim odnosima s dominantnim institutom privatnog vlasništva.
Ključne riječi: pravo vlasništva, društveno vlasništvo, stanarsko pravo, najam.

Brzi linkovi