Pravni portal ingbiro.com
Vaš osobni pravni savjetnik

Više

Najpouzdanija baza propisa
Mi pratimo zakonodavstvo već 60 godina

Više

Jedinstvena baza sudske prakse
Izabrala stručna redakcija sudaca VSRH

Više

Više od 4000 stručnih i znanstvenih članaka
Odgovori na aktualna i vječna pravna pitanja

Više

Posebna ponuda: Uštedite 750 kn!
ingbiro.com 0-24 / 365 dana / 9 kn dnevno

Pretplatite se

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

    Zaštićeno... Prijavite se!

Odabir urednika - na dan 16.2.2018.

Sudska praksa

Ne može stranka na čijoj se strani umješač umiješao biti u obvezi naknađivati troškove postupka umješaču.

Nisu ispunjeni uvjeti za prekid postupka do donošenja odluke Suda Europske unije ako se sva postavljena pitanja prvostupanjskog suda odnose na izvršavanje izdanog europskog uhidbenog naloga u kaznenom predmetu protiv optuženika jer nije riječ o pravnom pitanju o kojem ovisi primjena kaznenog zakona.

U upravnim postupcima nadzora i utvrđivanja osnovice PDV-a pojedinac mora imati mogućnost da mu se na njegov zahtjev dostave informacije i dokumenti koji se nalaze u upravnom spisu i koje je javno tijelo uzelo u obzir u svrhu donošenja svoje odluke, osim ako ciljevi u općem interesu opravdavaju ograničavanje pristupa navedenim informacijama i dokumentima.

Kada sindikati postignu sporazum i poslodavca obavijeste o tome tko su sindikalni povjerenici koji uživaju zaštitu od otkazivanja, tada pravno nije odlučno što dogovor sindikata nije postignut u formi pisanog sporazuma.

Kada iz nalaza i mišljenja psihijatra Zatvorske bolnice proizlazi da se sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja u odnosu na osuđenika može nastaviti u ambulantnim uvjetima druge kaznionice ili zatvora uz obvezan nastavak psihijatrijskog liječenja te redovite kontrole psihijatra, sud je ovlašten promijeniti način izvršenja mjere kada se nisu ostvarili razlozi za njezinu obustavu.

Nije u skladu s pravom EU nacionalno zakonodavstvo koje lišava prava na novčanu naknadu za neiskorišteni plaćeni godišnji odmor radnika čiji je radni odnos prestao uslijed njegova zahtjeva za umirovljenje.

e-HPR

Ljubić Dubravko
Sadržaj slobode izražavanja misli u jurisprudenciji Europskog suda za ljudska prava
Sloboda izražavanja misli predstavlja jedan od temelja demokratskog društva. Ona pripada fizičkim i pravnim osobama. Sloboda izražavanja predstavlja kvalificirano, ali ne i apsolutno društveno dobro. Ona može biti limitirana ako je miješanje u sadržaj ove slobode bilo zakonito, legitimno te nužno u demokratskom društvu. Nedostatak bilo koje od navedenih okolnosti čini državu odgovornom za povredu zaštićene slobode izražavanja. Praksu Europskog suda za ljudska prava (ESLJP) treba koristiti razumno, ne kao izvor prava, već kao metodologiju na temelju koje se mogu iz određenih pravnih situacija izvlačiti pravilnosti podobne za uporabu tijekom ustavnog sudovanja, i to samo u pomanjkanju dostatne empirije. Nekritička primjena stavova ESLJP-a, učinjena kao opravdanje za prikrivanje nepoznavanja sadržaja temeljnopravne sfere, ni u kojem slučaju ne može pozitivno utjecati na ostvarivanje načela ustavnosti i zakonitosti, niti pridonijeti uspostavi vladavine prava. U pravnom poretku utemeljenom na vladavini prava, zakoni moraju biti opći i jednaki za sve, a zakonske posljedice trebaju biti izvjesne za one na koje će se zakon primijeniti. Ujedno, zakonske posljedice moraju biti primjerene legitimnim očekivanjima adresata u svakom konkretnom slučaju u kojemu se zakon na njih neposredno primjenjuje. Od krucijalne važnosti za konačnu uspostavu pravoga ustavnog sudovanja u Republici Hrvatskoj jest napuštanje nekritičkog preuzimanja stavova ESLJP-a preko granice metodologije pristupa utvrđivanja pojedinih neustavnih pojava. Traženje rješenja u izraženim stavovima ESLJP-a kojima se opisuje i odlučuje u konkretnom slučaju jest izvor svekolike pravne nesigurnosti, jer se u toj nekonzistentnoj praksi može naći opravdanje za gotovo svako stajalište.
Ključne riječi: Europski sud za ljudska prava, Ustavni sud, ustavno sudovanje, prava, slobode, izražavanje misli, čast, ugled, obiteljske prilike, pravično suđenje, javni prostor, novinarstvo, pravosuđe, suci.

Brzi linkovi