Pravni portal ingbiro.com
Vaš osobni pravni savjetnik

Više

Najpouzdanija baza propisa
Mi pratimo zakonodavstvo već 60 godina

Više

Jedinstvena baza sudske prakse
Izabrala stručna redakcija sudaca VSRH

Više

Više od 4000 stručnih i znanstvenih članaka
Odgovori na aktualna i vječna pravna pitanja

Više

Posebna ponuda: Uštedite 750 kn!
ingbiro.com 0-24 / 365 dana / 9 kn dnevno

Pretplatite se

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

    Zaštićeno... Prijavite se!

Odabir urednika - na dan 15.2.2019.

e-HPR

Marković Sandra, Sanja Trgovac
Članak 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u odnosu na izvještavanje o sadržajima od ozbiljnog javnog interesa o sudionicima javne društveno-političke scene
Sloboda mišljenja, sloboda širenja informacija i ideja i sloboda primanja informacija i ideja aspekti su prava sadržanih u članku 10. stavku 1. Konvencije. Slobodu izražavanja misli jamči i članak 38. Ustava Republike Hrvatske. O značaju zaštite ovih prava i razmatranju odnosa ovih aspekata s nekim drugim ustavnim i konvencijskim pravima pišu autorice u ovom radu. Također se ukazuje na razvoj stajališta Europskog suda za ljudska prava, kao na utjecaj tih stajališta na interpretativnu ulogu Ustavnog suda Republike Hrvatske u ovom području ljudskih prava. Praksa ovih sudova usmjerava nacionalni pravni sustav, koji se u skladu s naročito brzim zamahom razvoja ovih područja života razvija prema modernom europskom pravnom razmišljanju i zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda. Rad prati i komparira tumačenje sadržaja aspekata ovoga pravnog i životnog područja te ukazuje i izdvaja za ovo područje značajnu judikaturu i Ustavnog i Europskog suda za ljudska prava. Ovu zaštitu ljudskih prava rad posebno usmjerava prema izvještavanju o sadržajima od ozbiljnoga javnog interesa o sudionicima javne društveno-političke scene i ukazuje na poteškoće s kojima se sudovi susreću u vaganju interesa i vođenju postupaka u ovom području.
Ključne riječi: sloboda mišljenja, sloboda širenja informacija i ideja, sloboda primanja informacija i ideja, javni interes, sloboda izražavanja, osobe u politici, društveno-politička scena, Ustav, Konvencija, kvalificirano konvencijsko pravo.

Brzi linkovi