Pravni portal ingbiro.com
Vaš osobni pravni savjetnik

Više

Najpouzdanija baza propisa
Mi pratimo zakonodavstvo već 60 godina

Više

Jedinstvena baza sudske prakse
Izabrala stručna redakcija sudaca VSRH

Više

Više od 4000 stručnih i znanstvenih članaka
Odgovori na aktualna i vječna pravna pitanja

Više

Posebna ponuda: Uštedite 750 kn!
ingbiro.com 0-24 / 365 dana / 9 kn dnevno

Pretplatite se

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

    Zaštićeno... Prijavite se!

Odabir urednika - na dan 22.3.2019.

Sudska praksa

Sud prvoga stupnja povrijedio je kazneni zakon kada nije odbio optužbu protiv okrivljenika zbog kaznenog djela iz čl. 246. st. 2. i čl. 312. st. 1. i 2. KZ/11 jer je za isti događaj optuženik već kažnjen, a novootkrivena kriminalna količina nije znatna, u odnosu na onu kriminalnu količinu za koju već postoji pravomoćna sudska presuda jer nije veća ili barem ista kao ona koja je već sadržana u pravomoćnoj osuđujućoj presudi.

Svojstvo stranke u postupku nema osoba koja nije podnijela zahtjev za točno određenu nekretninu koja je predmet tog postupka, pa stoga nije niti ovlaštena podnijeti prijedlog za obnovu postupka.

Izjava radnika o davanju izvanrednog otkaza u kojoj je navedeno i to "da radnik nema nikakvih potraživanja", učinjena tijekom sudskog spora o tražbinama (neisplaćeni dodaci na plaću) nastalima tijekom trajanja radnog odnosa, ne može se u pogledu tih tražbina smatrati ni ugovorom o nagodbi niti ima značaj izjave o otpustu duga.

Regresno potraživanje osiguratelja prema njegovom osiguraniku zastarijeva u roku od tri godine, a zastarijevanje počinje teći prvog dana iza dana kada je osiguratelj isplatio naknadu oštećeniku.

Radnik ima zakonsko pravo, prema čl. 112. st. 1. t. 4. Zakona o radu i čl. 33. st. 1. Zakona o mirovinskom osiguranju, raditi i biti u radnom odnosu do navršenih 65 godina života pa zakonska mogućnost odlaska u mirovinu i prije navedenih godina života u skladu s odredbama specijalnog propisa (čl. 180. st. 1. Zakona o mirovinskom osiguranju) ne predstavlja obvezu, već pravo radnika (osiguranika), slijedom čega to nije ni okolnost na temelju koje bi štetnik s uspjehom mogao u parničnom postupku zahtijevati ukidanje rente dosuđene u vidu razlike između invalidske mirovine i plaće koju bi oštećeni svojim radom ostvarivao da nije bilo ozljeđivanja.

e-HPR

Bandalović Katarina
Porez na dobit u slučaju spajanja, pripajanja ili podjele trgovačkog društva
U poreznom smislu spajanja, pripajanja i podjele društva su poslovne transakcije koje dovode do prestanka poreznog obveznika koji se spaja, pripaja ili dijeli s razdvajanjem i nastavak njegova poslovanja kod poreznog obveznika koji preuzima njegovu svu imovinu i obveze. U slučaju podjele društva s odvajanjem (djelomična podjela) ne dolazi do prestanka poreznog obveznika koji se tako dijeli, nego on nastavlja sa zadržanom gospodarskom cjelinom, a s njegovim odvojenim dijelom nastavljaju poslovati preuzimatelji odvojenih gospodarskih cjelina. U ovom radu autorica daje osvrt na bitna obilježja koja određuju ove transakcije i prikazuje način oporezivanja porezom na dobit u slučaju nastanka spajanja, pripajanja i podjele domaćih društava (rezidenti Republike Hrvatske) te za slučaj spajanja, podjele i djelomične podjele kada su sudionici društva koja su rezidenti različitih država članica EU.
Ključne riječi: porez na dobit, trgovačko društvo, spajanje, pripajanje i podjela društva.

Trkanjec Matej
Načela tvrtke kao osnova identifikacije trgovačkih društava
U radu se prije svega analiziraju načela tvrtke propisana Zakonom o trgovačkim društvima s ciljem uspostave aksiološkog okvira identifikacije trgovačkih društava na mjerodavnom tržištu. Prilikom analize pojedinačnih načela vršena je komparacija i istaknuta je simbiotičnost s pojedinim načelima Zakona o obveznim odnosima, a sve s ciljem uspostave općeg aksiološkog okvira trgovačkog prava largo sensu. Također, prilikom analize, pojedini doktrinarni stavovi dopunjeni su postojećom sudskom praksom i komparativnim prikazom.
Ključne riječi: načelo, tvrtka trgovačkog društva, identifikacija, zaštita tvrtke.

Brzi linkovi