6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

    Zaštićeno... Prijavite se!

Odabir urednika - na dan 20.05.2020.

Sudska praksa

Prijedlog za izricanje sudskih penala nije dopušten i treba ga odbaciti kada je prije njegova podnošenja ovrhovoditelj podnio prijedlog za ovrhu radi ostvarenja iste nenovčane tražbine, to i u slučaju kada je ta ovrhe nakon podnošenja prijedloga za sudske penale obustavljena, jer se pravo na oživljavanje prava na sudske penale odnosi na slučajeve kada je obustavljena ovrha pokrenuta nakon podnošenja prijedloga za izricanje sudskih penala.

Povrijeđen je članak 6. stavak 1. i 3. Konvencije ako je podnositelju uskraćena pravna pomoć dok je davao izjave javnom tužitelju i istražnom sucu; osim te povrede, dolazi i do povrede načela jednakosti oružja kad podnositelju drugi materijalni dokazi samo pročitani tijekom suđenja, a on nije imamo ikakvog pristupa sadržaju istih.

Kada javni interes preteže nad pravom okrivljenika na slobodu i tajnost komuniciranja, snimka razgovora bez naloga sudbene vlasti i bez optuženikova znanja i pristanka na takvo snimanje je zakonit dokaz jer interes kaznenog progona i kažnjavanja počinitelja, koji obavlja funkciju zastupnika u Hrvatskom saboru, a tereti se za kazneno djelo davanja mita preteže nad povredom njegovih prava.

Kada radnik tijekom postupka ne iznese niti jednu od zabranjenih osnova diskriminacije zbog koje smatra da je diskriminiran, radnik nije učinio vjerojatnim da je došlo do diskriminacije.

Pogrešna uputa o roku za žalbu dana stranci u pisanom otpravku presude ne može ići na njezinu štetu pa ako je stranka žalbu podnijela u roku označenom u uputi (iako je duži od zakonom propisanog), treba uzeti da je žalba pravodobna.

e-HPR

Vučković Vladimir
Načela razmjernosti I pravičnosti prema Konačnom prijedlogu Ovršnog zakona iz 2019.
Proširenje i zaštita postupovnih prava i interesa ovršenika i protivnika osiguranja jedan je od ključnih motiva za donošenje novog Ovršnog zakona. Neizostavan element zaštite ovršenika i protivnika osiguranja jest skrb o načelima pravičnosti i razmjernosti. Konačnim prijedlogom Ovršnog zakona iz 2019. godine zakonodavac je etablirao načela razmjernosti i pravičnosti kao jedna od općih načela ovršnog prava. U radu je sadržana kritička analiza predloženog zakonodavnog uređenja s posebnim osvrtom na dvojbe i nejasnoće koje bi se mogle pojaviti u sudskoj praksi.
Ključne riječi: ovrha, načelo razmjernosti, načelo pravičnosti, Konačni prijedlog Ovršnog zakona.

Đuras Ivana
Ocjena opravdanosti istražnog zatvora
Standardi Europskog suda za ljudska prava (u daljnjem tekstu: ESLJP) inkorporirani u europsku judikaturu obvezatni su i primjenjuju se u praksi nacionalnih pravosudnih sustava država članica Europske unije, jednako kao i standardi utvrđeni u presudama u kojima je Republika Hrvatske bila tužena strana. ESLJP je načelnim stajalištima koja se odnose na opravdanost istražnog zatvora i njegovo trajanje, utvrđivanje postojanja onih osobitih i konkretnih razloga, odnosno istražnozatvorskih osnova potrebnih da bi boravak uhićene osobe u istražnom zatvoru bio zakonit, oživotvorio članak 5. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda kojemu je imanentan članak 22. Ustava Republike Hrvatske. Konvencija također u članku 5. stavcima 2. do 5. precizno propisuje prava uhićene osobe koja su zajamčena i člancima 24., 25. i 29. Ustava Republike Hrvatske.
Ključne riječi: istražni zatvor, opravdanost, razmjernost, sloboda.

Brzi linkovi