6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

    Zaštićeno... Prijavite se!

Odabir urednika - na dan 30.09.2020.

Sudska praksa

Europski uhidbeni nalog kojega je izdao austrijski državni odvjetnik sudska je odluka u smislu članka 1. stavka 1. Okvirne odluke 2002/584 jer ga prije prosljeđivanja, po službenoj dužnosti, mora potvrditi sud zbog čega se na temelju njega može donijeti rješenje o predaji bez pristanka.

Kada su nadležno upravno tijelo odnosno upravni sud ozljede radnika priznali kao ozlijede na radu, parnični sud vezan je odlukom nadležnog upravnog tijela odnosno upravnog suda o postojanju ozljede na radu.

Za naknadu štete zbog šikaniranja na radu i vezi s radom odnosno zbog mobinga, poslodavac radniku odgovara (samo) po općim propisima obveznog prava.

U sporu radi utvrđenja nedopuštenosti poslovno uvjetovanog otkaza ugovora o radu iz organizacijskih razloga poslodavac mora dokazati postojanje stvarnih organizacijskih primjena koje su dovele do promjene sistematizacije radnih mjesta zbog koje je radniku dan poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu.

Članak 10. stavak 2. točku (p) Direktive 2008/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o ugovorima o potrošačkim kreditima i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 87/102/EEZ treba tumačiti na način da informacije koje treba jasno i sažeto navesti u ugovoru o kreditu, primjenom te odredbe, uključuju načine izračuna roka za povlačenje navedene u članku 14. stavku 1. drugom podstavku te direktive.
Članak 10. stavak 2. točku (p) Direktive 2008/48 treba tumačiti na način da mu se protivi to da ugovor o kreditu, kada je riječ o informacijama iz članka 10. te direktive, upućuje na odredbu nacionalnog prava, koja pak dalje upućuje na druge odredbe prava predmetne države članice.

e-HPR

Bouček Vilim
Presuda Polbud Suda EU i lex societatis – prekogranično preoblikovanje društva kroz izolirani prijenos registriranog sjedišta i sloboda izbora oblika trgovačkog društva
U radu analiziramo presudu Polbud Suda Europske unije iz 2017. s aspekta daljnjeg širenja područja primjene slobode poslovnog nastana (čl. 49. i 54. UFEU) na prekogranično preoblikovanje društva i utjecaja na osobni statut trgovačkog društva na području Europske unije. U presudi Polbud Sud Europske unije je konačno, i suprotno od svoje presude Vale iz 2012., odredio da je u prekograničnom preoblikovanju društva prijenos registriranog sjedišta trgovačkog društva iz države članice izmještaja (podrijetla) u državu članicu premještaja (primateljicu) moguć i bez prijenosa njegova stvarnog sjedišta. Navedene odrednice presude Polbud specifično utječu i na osobni statut trgovačkog društva (lex societatis). Širenjem polja primjene slobode poslovnog nastana u presudi Polbud, ističe autor, ne jamči se više samo izravan slobodan izbor mjesta obavljanja gospodarske djelatnosti, a potom na temelju presuda Suda Europske unije u predmetima Centros, Überseering i Inspire Art i slobodan izbor osobnog statuta društva na temelju određivanja registriranog sjedišta u željenoj državi članici, već osnivači ili članovi trgovačkog društva sada mogu, ako žele, već prvotno registrirano sjedište društva naknadno premjestiti iz te u drugu državu članicu premještaja, ako su za to u novoj državi premještaja ispunjene pretpostavke. Na taj način, zaključuje autor, dopuštajući takav naknadni posredan izbor mjerodavnog prava, Sud Europske unije na opisani način ne širi samo područje primjene slobode poslovnog nastana već i polje primjene stranačke autonomije u europskome međunarodnom privatnom pravu.
Ključne riječi: presuda Polbud Suda Europske unije, prekogranično preoblikovanje društva, izolirani prijenos registriranog sjedišta društva, područje primjene slobode poslovnog nastana, osobni statut trgovačkog društva.

Brzi linkovi

Izdvojeno