Pravni portal ingbiro.com
Vaš osobni pravni savjetnik

Više

Najpouzdanija baza propisa
Mi pratimo zakonodavstvo već 60 godina

Više

Jedinstvena baza sudske prakse
Izabrala stručna redakcija sudaca VSRH

Više

Više od 4000 stručnih i znanstvenih članaka
Odgovori na aktualna i vječna pravna pitanja

Više

Posebna ponuda: Uštedite 750 kn!
ingbiro.com 0-24 / 365 dana / 9 kn dnevno

Pretplatite se

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

    Zaštićeno... Prijavite se!

Odabir urednika - na dan 7.12.2018.

e-HPR

Poretti Paula
Kolektivna pravna zaštita u aktualnom hrvatskom zakonodavstvu i sudskoj praksi
U radu se donosi prikaz uređenja mehanizama kolektivne pravne zaštite u hrvatskom pravu te sažeta analiza njihove primjene u sudskoj praksi. Naglasak je na rješenjima koja predviđa Zakon o suzbijanju diskriminacije, u dijelu u kojemu regulira mehanizam udružne tužbe za zaštitu od diskriminacije. Razmatra se djelotvornost mehanizama kolektivne pravne zaštite dostupnih u hrvatskom pravu te modaliteti njihova unaprjeđenja, uključujući rješenja koja predviđa Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o reprezentativnim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa potrošača, kojom se stavlja izvan snage Direktiva 2009/22/EZ. Pritom se uzima u obzir da su određene specifičnosti rješenja koja donosi taj Prijedlog uvjetovane EU politikom zaštite prava potrošača.
Ključne riječi: kolektivna pravna zaštita, udružna tužba, suzbijanje diskriminacije, zaštita potrošača, sudska praksa.

Vučković Vladimir
Parnični postupak radi proglašenja ovrhe nedopuštenom u sudskoj praksi
Autor u članku obrađuje parnični postupak radi proglašenja ovrhe nedopuštenom. Nakon sažetog prikaza zakonodavnog uređenja prelazi se na okosnicu rada koju čine stajališta relevantne sudske prakse. S obzirom na to da je ova materija uređena dvama procesnim zakonima koji su u međusobnoj vezi, stajališta zauzeta u praksi sudova važna su za uspješno vođenje tih postupaka.
Ključne riječi: ovrha, nedopuštenost ovrhe, parnični postupak.

Brzi linkovi