Pravni portal ingbiro.com
Vaš osobni pravni savjetnik

Više

Najpouzdanija baza propisa
Mi pratimo zakonodavstvo već 60 godina

Više

Jedinstvena baza sudske prakse
Izabrala stručna redakcija sudaca VSRH

Više

Više od 4000 stručnih i znanstvenih članaka
Odgovori na aktualna i vječna pravna pitanja

Više

Posebna ponuda: Uštedite 750 kn!
ingbiro.com 0-24 / 365 dana / 9 kn dnevno

Pretplatite se

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

    Zaštićeno... Prijavite se!

Odabir urednika - na dan 19.10.2018.

e-HPR

Turudić Marko
Reguliranje over the top usluga u pravu Europske unije
U radu se analizira reguliranje over the top usluga u pravu Europske unije. Rad započinje definiranjem over the top usluga i analizom njihova položaja unutar regulatornog okvira za elektroničke komunikacije Europske unije. Nastavlja se utvrđivanjem utjecaja over the top usluga na pružatelje usluga elektroničkih komunikacija, s posebnim osvrtom na teškoće u odnosima između pružatelja over the top usluga i pružatelja usluga elektroničkih komunikacija, te načina na koji ti međuodnosi utječu na krajnje korisnike. Dalje se analiziraju regulatorne obveze pružatelja usluga elektroničkih komunikacija prema trenutno važećem regulatornom okviru za elektroničke komunikacije Europske unije. Također, analiziraju se i obveze pružatelja usluga informacijskog društva, kao potencijalnog pravnog okvira za pružatelje over the top usluga. Zaključno se utvrđuje koje regulatorne obveze ne vrijede za pružatelje over the top usluga, te ima li mogućnosti i potrebe proširiti njihove regulatorne obveze.
Ključne riječi: upravno pravo, elektroničke komunikacije, over the top usluge, Europska unija

Brzi linkovi