6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Usluge na tržištu - Komore u područjima gospodarskih djelatnosti

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju

Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore arhitekata

Statut Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Izmjena Izvatka iz odluka o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2012. godinu ("Narodne novine" br. 146/11)

Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2012. godini

Statut o izmjeni Statuta Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta

Kodeks strukovne etike ovlaštenih inženjera građevinarstva

Pravilnik o upravnoj strukturi za primjenu Zakona o uslugama i primjenu IMI sustava

Pravilnik o osnivanju udruženja obrtnika Hrvatske obrtničke komore

Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2013. godini

Izvadak iz odluka o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2013. godinu

Odluka o određivanju nacionalnog IMI koordinatora

Izmjena i dopuna Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva

Statut Hrvatske komore inženjera elektrotehnike

Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o cijenama usluga

Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o cijenama usluga

Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore arhitekata

Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o cijenama usluga

Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o cijenama usluga

Odluka o troškovima mirenja pred Centrom za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, u sporovima u vezi s primjenom Zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa

Kodeks strukovne etike ovlaštenih inženjera elektrotehnike

Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore inženjera elektrotehnike

Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2014. godini

Dopuna liste izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju Hrvatske gospodarske komore

Lista arbitara u postupcima s međunarodnim obilježjem pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Lista arbitara u postupcima bez međunarodnog obilježja pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnim ispitima inženjera tehnologije prometa i transporta

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obveznicama, jedinstvenoj osnovici, načinu i rokovima plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta

Odluka o obveznicima, jedinstvenoj osnovici, načinu i rokovima plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta

Izvadak iz odluka o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2014. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske gospodarske komore

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

Pravilnik o izdavanju EU potvrde

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika Suda časti Hrvatske obrtničke komore

Statut Hrvatske obrtničke komore

Izvadak iz Odluka o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženja obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2015. godinu

Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore

Odluka o izmjeni Odluke o obveznicima, jedinstvenoj osnovici, načinu i rokovima plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta

Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma

Odluka o dopuni Liste arbitara u postupcima bez međunarodnog obilježja pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore arhitekata

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o troškovima u postupcima arbitraže

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju Hrvatske gospodarske komore

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o arbitraži pri stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačka pravila)

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

Lista arbitara u postupcima s međunarodnim obilježjem pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Lista arbitara u postupcima bez međunarodnog obilježja pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Pravilnik o izdavanju EU potvrde

Pravilnik o izdavanju Europske profesionalne kartice

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stalnom arbitražnom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Pravilnik o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačka pravila)

Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske gospodarske komore

Statut Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Statut Hrvatske komore inženjera elektrotehnike

Lista izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike

Statut Hrvatske komore inženjera strojarstva

Odluka o utvrđivanju Liste izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori inženjera strojarstva

Statut Hrvatske komore arhitekata

Lista izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori arhitekata

Odluka o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta

Izvadak iz Odluke o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2016. godinu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika Suda časti Hrvatske obrtničke komore

Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma

Odluka kojom se utvrđuje Lista izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva

Statut Hrvatske gospodarske komore

Kodeks strukovne etike članova Hrvatske komore arhitekata

Kodeks strukovne etike članova Hrvatske komore inženjera strojarstva

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske obrtničke komore

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o troškovima u postupcima arbitraže

Lista arbitara u postupcima sa i bez međunarodnog obilježja pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Lista arbitara u postupcima s međunarodnim obilježjem pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (arbitri s inozemnim prebivalištem)

Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore

Lista arbitara u postupcima sa i bez međunarodnog obilježja pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Pravilnik Suda časti Hrvatske obrtničke komore

Pravilnik o mirenju Centra za mirenje pri Hrvatskoj obrtničkoj komori

Izmjene Statuta Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

Izmjene Statuta Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

Izmjene i dopuna Statuta Hrvatske komore arhitekata

Pravilnik o Stalnom arbitražnom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o arbitraži pri stalnom arbitražnom sudištu hrvatske gospodarske komore

Odluka o naknadi troškova i nagradi arbitrima, članovima tijela sudišta i drugim sudionicima u postupcima arbitraže pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o troškovima u postupcima mirenja

Odluka o izmjeni Odluke o nagradama i naknadi troškova sucima i drugim osobama u postupku pred Sudom časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2018.

Tumačenje odredbe članka 29. Statuta Hrvatske obrtničke komore

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o troškovima u postupcima arbitraže

Statut Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

Zakon o dopuni Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju

Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore

Odluka o Listi izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike

Odluka kojom se utvrđuje Lista izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije

Kodeks strukovne etike u obavljanju stručnih geodetskih poslova ovlaštenih inženjera geodezije

Lista arbitara u postupcima sa i bez međunarodnog obilježja pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore inženjera elektrotehnike

Statut Hrvatske komore inženjera strojarstva

Odluka o utvrđivanju Liste izmiritelja Centra za mirenje Hrvatske komore inženjera strojarstva

Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija turističkog vodiča i voditelja poslova turističke agencije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Odluka o izmjenama Odluke o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta

Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore inženjera elektrotehnike

Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore

Lista arbitara u postupcima sa i bez međunarodnog obilježja pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori