6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Tržišno natjecanje

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I-030-02/2011-02/007 od 14. veljače 2012

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 030-02/11-01/039, urbroj: 580-04/74-2012-152 od 26. srpnja 2012.

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 030-02/2010-01/023, urbroj: 580-06/41-2012-235 od 6. rujna 2012.

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 034-03/2012-01/002, urbroj: 580-05/65-2013-116 od 28. ožujka 2013.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja

Pravilnik o načinu i obliku prikupljanja podataka o tokovima javnih sredstava

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 034-03/2012-01/016, urbroj: 580-05/76-2013-052 od 1. kolovoza 2013.

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 034-03/2013-01/029, urbroj: 580-05/84-2013-004 od 1. kolovoza 2013.

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 034-0372013-01/003, urbroj: 580-05/84-2013-038 od 5. rujna 2013.

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 034-03/2013-01/037, urbroj: 580-05/76-2014-051 od 6. ožujka 2014.

Zakon o izmjenama Zakona o transparentnosti tokova javnih sredstava

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 034-03/2013-02/008, urbroj: 580-06/41-2014-066 od 24. ožujka 2014.

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 034-03/13-01/034, urbroj: 580-04/88-2014-038 od 12. lipnja 2014.

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 034-03/2014-01/005, urbroj: 580-05/63-2014-011 od 3. srpnja 2014.

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 034-03/2013-01/018, urbroj: 580-09/64-2014-039 od 23. listopada 2014.

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 034-03/13-01/016, urbroj: 580-10/70-2014-048 od 3. prosinca 2014.

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 034-03/2014-01/005, urbroj: 580-10/63-2015-076 od 9. siječnja 2015.

Uredba o izmjenama Uredbe o kriterijima za izricanje upravno-kaznene mjere

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 034-03/14-01/002 od 17. ožujka 2015.

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 034-03/13-01/047 od 17. ožujka 2015.

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 034-03/14-01/031, urbroj: 580-10/63-2015-037 od 14. svibnja 2015.

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 034-03/2015-01/011, urbroj: 580-09/64-2015-015 od 30. srpnja 2015.

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 034-03/2015-01/010, urbroj: 580-09/64-2015-093 od 22. prosinca 2015.

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 034-03/15-01/037, urbroj: 580-10/65-2017-106 od 5. svibnja 2017.

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 034-03/15-01/036, urbroj: 580-10/65-2017-091 od 5. svibnja 2017.

Zakon o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 034-03/2013-02/007, urbroj: 580-11/41-17-239 od 9. lipnja 2017.

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 034-03/2016-02/006, urbroj: 580-11/41-17-189 od 9. lipnja 2017.

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima za oslobođenje ili umanjenje upravno-kaznene mjere

Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 034-03/17-01/007, urbroj: 580-10/65-2018-062 od 4. svibnja 2018.

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti

Odluka o gradskim porezima Grada Grubišnoga Polja