6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Zapošljavanje

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendar-sku godinu 2012.

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom

Zakon o poticanju zapošljavanja

Uredba o izmjeni Uredbe o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Pravilnik o sadržaju i obliku ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi i vrijednosnog kupona

Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja

Statut Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje

Zakon o dopuni Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja

Izmjene i dopune Pravilnika o evidencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Odluka o uvjetima i načinu isplate novčane naknade u jednokratnom iznosu

Odluka o kriterijima i uvjetima za preuzimanje oglasa objavljenih od strane Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje

Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2013. godinu

Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (pročišćeni tekst)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

Dodatak II Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenika

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Pravilnik o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad

Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2014. godinu

Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem

Odluka o visini novčane pomoći za nezaposlenu osobu koju je Hrvatski zavod za zapošljavanje uključio u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Odluka o načinu utvrđivanja visine novčane pomoći osobi osiguranoj na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove

Izmjene i dopune Statuta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Pravilnik o evidencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova

Uredba o prestanku važenja Uredbe o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom

Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

Pravilnik o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom

Odluka o izmjeni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom

Statut Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini novčane pomoći za nezaposlenu osobu koju je Hrvatski zavod za zapošljavanje uključio u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2015.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Uredba o metodologiji vještačenja

Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2015. godinu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom

Pravilnik o dopuni Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

Izmjene i dopune Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Uredba o izmjeni Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o metodologijama vještačenja

Pravilnik o sadržaju, načinu i roku dostave statističkih podataka o privremenom obavljanju poslova

Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2016. godinu

Izmjene i dopune Pravilnika o evidencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2016.

Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2018.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2017.

Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2017. godinu

Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja

Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem

Pravilnik o odgovarajućem smještaju

Pravilnik o uvjetima i načinu isplate novčane naknade u jednokratnom iznosu

Pravilnik o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova

Pravilnik o evidencijama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje

Pravilnik o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad

Uredba o metodologijama vještačenja

Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2017.

Izmjena i dopuna Statuta Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje

Pravilnik o obliku i sadržaju izjave o upućivanju radnika

Pravilnik o postupanju prilikom opće procjene privremenosti rada upućenoga radnika i privremenosti poduzimanja ekonomskih aktivnosti poslodavca u Republici Hrvatskoj

Odluka o stjecanju statusa osiguranika i preuzimanju obveze uplate doprinosa za zapošljavanje osobe zaposlene u inozemstvu

Odluka o stjecanju statusa osiguranika i preuzimanju obveze uplate doprinosa za zapošljavanje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2018.

Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2018. godinu

Dopuna Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2018.

Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju pomoraca

Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom

Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

Pravilnik o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom

Izmjene Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2019.

Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2019. godinu

Zakon o tržištu rada

Zakon o prestanku važenja Zakona o poticanju zapošljavanja

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Uredba o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

Uredba o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka

Uredba o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split

Uredba o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb

Pravilnik o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad

Pravilnik o odgovarajućem smještaju

Pravilnik o evidencijama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje

Pravilnik o uvjetima i načinu isplate novčane naknade u jednokratnom iznosu

Pravilnik o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova

Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem

Pravilnik o sadržaju i obliku ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2019.

Odluka o povećanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2019. u djelatnosti Turizam i ugostiteljstvo

Odluka o povećanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2019. u djelatnosti Graditeljstvo i Turizam i ugostiteljstvo

Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2020.

Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2020. godinu

Plan prijma u državnu službu u Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za 2020. godinu

Statut Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje

Zakon o dopuni Zakona o tržištu rada

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Odluka o namjeni korištenja sredstava i odgodi plaćanja novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Odluka o namjeni korištenja sredstava novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom

Odluka o potvrđivanju Izmjena Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidencijama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje

Izmjene Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom