Pravni portal ingbiro.com
Vaš osobni pravni savjetnik

Više

Najpouzdanija baza propisa
Mi pratimo zakonodavstvo već 60 godina

Više

Jedinstvena baza sudske prakse
Izabrala stručna redakcija sudaca VSRH

Više

Više od 4000 stručnih i znanstvenih članaka
Odgovori na aktualna i vječna pravna pitanja

Više

Posebna ponuda: Uštedite 750 kn!
ingbiro.com 0-24 / 365 dana / 9 kn dnevno

Pretplatite se

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Posebnosti radnih odnosa

Zakon o izmjenama Zakona o državnim službenicima

Plan prijma u državnu službu u Ured povjerenika za informiranje za 2019. godinu

Izmjena Etičkog kodeksa državnih službenika

Izmjene Etičkog kodeksa državnih službenika

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima

Pročišćeni tekst Zakona o državnim službenicima

Uredba o izmjeni Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi

Plan prijama u državnu službu Državnog ureda za reviziju za 2012. godinu

Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2012. godinu

Plan prijma u državnu službu u Stručnu službu Hrvatskoga sabora za 2012. godinu

Dopuna Plana prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2012. godinu

Dopuna plana prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2012. godinu

Zakon o izmjenama Zakona o državnim službenicima

Zakon o izmjeni Zakona o državnim službenicima

Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske

Plan prijama u državnu službu za pravosudna tijela u 2013. godini

Dopuna Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2013. godinu

Dopuna Plana prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2013. godinu

Odluka o ograničenju novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama

Uredba o izmjenama Zakona o državnim službenicima

Plan prijma u državnu službu u Stručnu službu Hrvatskoga sabora za 2014. godinu

Plan prijma u državnu službu u Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2014. godinu

Plan prijma u državnu službu u Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

Plan prijama u državnu službu u Državno sudbeno vijeće za 2014.

Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2014. godinu

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojavanju Službeničkog suda za državne službenike sustava izvršavanja kazne zatvora u Ministarstvu pravosuđa

Plan prijma u državnu službu u Ured Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2014. godinu

Dopuna Plana prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2014. godinu

Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave, stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske

Odluka o zabrani zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama

Uredba o izmjeni Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Plan prijma u državnu službu u Ured pučke pravobraniteljice za 2015. godinu

Plan prijma u državnu službu u Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2015. godinu

Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2015. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama

Uredba o izmjenama Uredbe o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu

Dopuna Plana prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2015. godinu

Plan prijma u državnu službu u Ustavni sud Republike Hrvatske za 2015. godinu

Uredba o izmjeni Uredbe o načinima i uvjetima napredovanja državnih službenika

Plan prijama u državnu službu u Ured povjerenika za informiranje za 2015. godinu

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/2012 od 21. prosinca 2015.

Plan prijma u državnu službu u Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2016.

Plan prijma u državnu službu u Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za 2016. godinu

Plan prijama u državnu službu za pravosudna tijela u 2016. godini

Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske

Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama

Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2016. godinu

Plan prijma u državnu službu u Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2016. godinu

Odluka o izmjeni Odluke o ustrojavanju Službeničkog suda za državne službenike sustava izvršavanja kazne zatvora u Ministarstvu pravosuđa

Plan prijma u državnu službu u Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za 2017. godinu

Plan prijama u državnu službu za pravosudna tijela u 2017. godini

Odluka o dopuni Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika

Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2017. godinu

Izmjena Plana prijma u državnu službu u Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za 2017. godinu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima

Plan prijma u državnu službu u Ured pučke pravobraniteljice za 2017. godinu

Rješenje o ovlašćivanju društva SISAK INSPEKT d.o.o. iz Budaševa, Mace Medarić 31, OIB: 30524617802, za obavljanje poslova zaštite na radu

Odluka o izmjeni Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske

Uredba o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu

Plan prijama u državnu službu u Ured povjerenika za informiranje za 2017. godinu

Uredba o dopuni Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Plan prijma u državnu službu u Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za 2018. godinu

Plan prijama u državnu službu u Ured povjerenika za informiranje za 2018. godinu

Rješenje o prestanku ovlaštenja društvu MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o. za obavljanje poslova zaštite na radu

Plan prijma u državnu službu u Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2018. godinu

Odluka o dopuni Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama

Plan prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu

Dopuna Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu

Plan prijma u državnu službu u Ured pučke pravobraniteljice za 2018. godinu

Plan prijma u državnu službu u Ured pravobranitelja za djecu za 2018. godinu

Odluka o izmjeni Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske

Odluka o izmjeni Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama

Odluka o dopuni Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama

Odluka o ustrojavanju službeničkih sudova i Višeg službeničkog suda

Plan prijama u državnu službu u Državnu komisiju za kontrolu postupaka javne nabave za 2019. godinu

Plan prijma u državnu službu u Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2019. godinu

Plan prijma u državnu službu u Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2019. godinu

Plan prijma u državnu službu u Državnoodvjetničko vijeće za 2019. godinu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima

Uredba o izmjeni Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi

Plan prijma u državnu službu u Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za 2019. godinu