6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i čla-nova uprava trgovačkih društava

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

Minimalna plaća za razdoblje od 1. lipnja 2012. do 31. svibnja 2013. u Republici Hrvatskoj

Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

Zaključak klasa: 120-02/12-01/16 urbroj: 5030104-12-1 od 19. srpnja 2012. o neisplati uvećanja koeficijenata za plaće učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu

Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

Sporazum o izmjenana i dopunama Dodatka sporazumu o osnovici za plaće u državnim službama od 23. ožujka 2009. godine

Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u Javnim službama

Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Aneks VI. Kolektivnom ugovoru zaključenom dana 19. studenoga 2004. između dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla d.d. kao poslodavca i Sindikata radnika Ericsson Nikola Tesla d.d.

Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca

Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji i visini naknade za državne dužnosnike, suce i druge pravosudne dužnosnike, te ostale zaposlene koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, a čija prava nisu uređena kolektivnim ugovorima

Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama

Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova

Odluka o izmjeni Odluke o plaći predsjednika i članova Odbora za državnu službu

Uredba o izmjenama Uredbe o poslovima s posebnim uvjetima rada u državnoj službi

Zakon o izmjeni Zakona o plaćama ovlaštenih državnih revizora

Zakon o minimalnoj plaći

Uredba o visini minimalne plaće

Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca

Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Uredba o visini minimalne plaće

Uredba o izmjenama i dopuni Zakona o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava

Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava

Ispravak Uredbe o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4405/2013 i U-I-3222/2014 i dr. od 18. srpnja 2014.

Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2014. i Prosječna mjesečna bruto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2014.

Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Uredba o visini minimalne plaće

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Uredba o izmjeni Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža

Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine

Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama

Zakon o izmjeni Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža

Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2014.

Prosječna mjesečna bruto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2014.

Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi

Odluka o isplati razlike iznosa jubilarne nagrade službenicima i namještenicima u javnim službama

Uredba o dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

Sporazum o primjeni osnovice za izračun jubilarne nagrade za državne službenike i namještenike

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca

Pravilnik o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca

Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca

Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine

Izmjene i dopune Statuta Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca

Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Uredba o visini minimalne plaće

Prosječna mjesečna isplaćena neto i bruto plaća u Republici Hrvatskoj za 2015.

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

Aneks II Kolektivnom ugovoru Uljanik Grupe

Prosječna mjesečna isplaćena neto i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2016.

Uredba o visini minimalne plaće

Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama

Sporazum o izmjenama i dopunama Sporazuma o osnovici za plaće u državnim službama

Uredba o izmjenama Uredbe o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi

Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2016.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine

Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Zakon o osiguranju radničkih tražbina

Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama

Pravilnik o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca

Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca

Rješenje o ovlašćivanju društva BID CONTROL d.o.o. iz Zagreba, Avenija V. Holjevca 40, OIB: 75195113588, za obavljanje poslova zaštite na radu

Prosječna mjesečna isplaćena neto i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2017.

Statut Agencije za osiguranje radničkih tražbina

Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada i o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama

Uredba o visini minimalne plaće

Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Zakon o izmjeni Zakona o minimalnoj plaći

Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u ustanovama kulture

Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama

Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama

Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u djelatnosti socijalne skrbi

Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama

Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama

Prosječna mjesečna plaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2017.

Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u djelatnosti socijalne skrbi

Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u ustanovama kulture

Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u djelatnosti socijalne skrbi

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova

Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2018.

Uredba o visini minimalne plaće

Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada državnim službenicima zaposlenima na poslovima protuminskog djelovanja

Zakon o minimalnoj plaći

Sporazum o osnovici za plaće u javnim službama

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2018.

Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za praćenje i analizu kretanja minimalne plaće

Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Uredba o visini minimalne plaće

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Odluka o usklađivanju prosječnih koeficijenata troškova života u državama u kojima Republika Hrvatska ima predstavništva