6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Zaštita radnika

Rješenje o ovlašćivanju društva BI 3. MAJ d.d. iz Rijeke, Liburnijska 1, za obavlja-nje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva ALFA ATESTA d.o.o. iz Splita, Poljička cesta 32, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva TEH-CONTROL d.o.o. iz Rijeke, Kvaternikova 22, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva ANPARO d.o.o. iz Zagreba, Platana 2, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva ZAŠTITA ATEST d.o.o. iz Zagreba, Sv. Mateja 124, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju CENTAR ZA ZAŠTITU NA RADU d.o.o. iz Svetog Križa Začretje, Trg hrvatske kraljice Jelene 12, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o prestanu ovlaštenja ALFA ATEST - REGIJA JUG d.o.o. iz Splita za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva ZAŠTITNI SUSTAVI ZAGREB d.o.o. iz Zagreba, Planinska 1/A, , za obavljanje poslova zaštite na radu

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom

Rješenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava klasa: UP/I-115-01/12-03/01, urbroj: 524-03-01-02/3-12-4 od 31. listopada 2012. za ABS SISAK d.o.o. iz Siska

Ispravak Zakona o zaštiti na radu

Naputak o podacima koje sadrži izvješće povodom događaja koji je prouzročio smrt radnika

Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva ELEMENTA LABORUM STANDARD d.o.o. iz Kaštel Kambelovca, Kralja Krešimira 54, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava klasa: UP/I-115-01/12-04/16, urbroj: 524-03-01-02/3-12-4 od 7. prosinca 2012. za ATESTI I PROCJENE d.o.o. iz Kaštel Novog

Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada

Rješenje klasa: UP/I-115-01/13-04/04, urbroj: 524-03-01-02/3-13-4 od 27. veljače za SINACO d.o.o. iz Siska

Rješenje klasa: UP/I-115-01/12-04/18, urbroj: 524-03-01-02/3-13-4 od 25. veljače 2013. za Elkron zaštita d.o.o. iz Pule

Rješenje klasa: UP/I-115-01/13-04/03, urbroj: 524-03-01-02/3-13-4 od 27. veljače 2013. za INA d.d. iz Zagreba

Rješenje klasa: UP/I-115-01/13-04/06, urbroj: 524-03-01-02/3-13-4 od 19. ožujka 2013.

Rješenje klasa: UP/I-115-01/11-04/12, urbroj: 524-03-01-02/3-13-7 od 19. veljače 2013. za EURO LAB d.o.o. iz Zagreba

Rješenje klasa: UP/I-115-01/13-04/08 urbroj: 524-03-01-02/3-13-4 od 29. ožujka 2013. za INU d.d., PF Korporativni procesi Zagreb

Rješenje klasa: UP/I-115-01/13-04/07 urbroj: 524-03-01-02/3-13-4 od 8. svibnja 2013. za A.D.V. Grupa d.o.o. iz Kaštel Štafilića

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima

Rješenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava klasa: UP/I-115-01/13-04/15, urbroj: 524-03-01-02/3-13-4 od 19. srpnja 2013. za KONTROLA PLUS j.d.o.o. iz Zagreba

Rješenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava klasa: UP/I-115-01/13-04/16, urbroj: 524-03-01-02/3-13-6 od 13. kolovoza 2013. za BRODOSPLIT-ATEST d.o.o. iz Splita

Rješenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava klasa: UP/I-115-01/13-04/18, urbroj: 24-03-01-02/3-13-4 od 11. rujna 2013., o prestanku ovlaštenja Brodosplit-brodogradilišta d.o.o. iz Splita

Rješenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava klasa: UP/I-115-01/13-04/20, urbroj: 534-03-01-02/3-13-4 od 17. listopada 2013. za ZANOS d.o.o. iz Zagreba

Rješenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava klasa: UP/I-115-01/13-03/01, urbroj: 524-03-01-02/3-13-4 od 7. studenoga 2013.

Rješenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, klasa: UP/I-115-01/14-04/03, urbroj: 524-03-01-02/3-14-4 od 5. ožujka 2014.

Rješenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, klasa: UP/I-115-01/14-04/02, urbroj: 524-03-01-02/3-14-4 od 7. ožujka 2014.

Rješenje klasa: UP/I-115-01/14-04/01 urbroj: 524-03-01-02/3-14-4 od 31. ožujka 2014. za Kontrolu Plus j.d.o.o. iz Zagreba

Rješenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava, klasa: UP/I-115-01/14-04/06, urbroj: 524-03-01-02/3-14-4 za ORSUS grupu d.o.o. iz Zagreba

Zakon o zaštiti na radu

Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu

Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita

Pravilnik o izradi procjene rizika

Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva INDIKATOR d.o.o. iz Labina, Prilaz Vetva 14, OIB: 40973277765, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje kojim se ovlašćuje Goran Narančić, vlasnik obrta NARANČIĆ iz Zagreba, Nehajska 42, OIB: 35557776373, za obavljenje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva ZITEL d.o.o. iz Zagreba, Peruanska 14, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva PREVENTA d.o.o. iz Varaždina, Frana Supila 50/a, za obavljanje poslova zaštite na radu

Plan prijma u državnu službu u Ured povjerenika za informiranje za 2014.

Uredba o izmjeni Zakona o zaštiti na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva G.B.T. ATEST d.o.o. iz Splita, Hrvatske mornarice 1E, OIB: 79100048126, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva ENERGOATEST ZAŠTITA d.o.o. iz Zagreba, Potočnjakova 4, OIB: 67546770608, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva ING INSPEKT d.o.o. iz Koprivnice, Taraščice 13, OIB: 21532616485, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva TEH-CONTROL d.o.o. iz Rijeke, Kvaternikova 22, za obavljanje poslova zaštite na radu

Dopunsko rješenje Rješenju o ovlašćivanju društva ALFA ATESTA d.o.o. iz Splita, Poljička cesta 32, OIB: 03448022583, za obavljanje poslova zaštite na radu (Nar. novine, br. 7/15)

Rješenje o ovlašćivanju društva KONTROL BIRO d.o.o. iz Zagreba, Savski gaj IV. put 10, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva ZAGREBINSPEKT d.o.o. iz Zagreba, Draškovićeva 29, OIB: 82752153530, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju Marinka Jankovića, vlasnik obrta INGINSPEKT-ZAGREB iz Zagreba, Lastovska 18/II, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva VIDAK JELIĆ j.d.o.o. iz Zagreba, D. Golika 32, za obavljanje poslova zaštite na radu

Statut Zavoda za unapređivanje zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva ERGONOMIKA d.o.o. iz Zagreba, Selska cesta 217, OIB: 46641166732, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva TEHNIČKO SIGURNOSNI SERVIS d.o.o. iz Ivanić-Grada, Proljetna 15, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju ZAVODA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 68, OIB: 05494093403, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva ZANOS d.o.o. iz Zagreba, Slavenskog 33, OIB: 46301888948, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva ZITEL ZAŠTITA j.d.o.o. iz Zagreba, Peruanska 14, OIB: 46765026727, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva E.S.K. d.o.o. iz Zagreba, Pakoštanska 5/II, OIB: 06135698286, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava klasa: UP/I-115-01/15-04/21, urbroj: 524-03-02-01/2-15-2 od 23. veljače 2015. godine

Rješenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava klasa: UP/I-115-01/15-04/23, urbroj: 524-03-02-01/2-15-2 od 24. veljače 2015. godine

Rješenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava klasa: UP/I-115-01/14-04/17, urbroj: 524-03-02-01/2-15-2 od 26. veljače 2015. godine

Rješenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava klasa: UP/I-115-01/15-04/22, urbroj: 524-03-02-01/2-15-2 od 26. veljače 2015. godine

Rješenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava klasa: UP/I-115-01/15-04/24, urbroj: 524-03-02-01/2-15-2 od 26. veljače 2015. godine

Rješenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava klasa: UP/I-115-01/15-04/25, urbroj: 524-03-02-01/2-15-2 od 26. veljače 2015. godine

Rješenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava klasa: UP/I-115-01/15-04/26, urbroj: 524-03-02-01/2-15-2 od 27. veljače 2015. godine

Rješenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava klasa: UP/I-115-01/15-04/07, urbroj: 524-03-02-01/2-15-2 od 27. veljače 2015. godine

Rješenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, klasa: UP/I-115-01/15-04/12, urbroj: 524-03-02-01/2-15-2 od 27. veljače 2015.

Rješenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, klasa: UP/I-115-01/15-04/27, urbroj: 524-03-02-01/2-15-2 od 27. veljače 2015.

Rješenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, klasa: UP/I-115-01/15-04/28, urbroj: 524-03-02-01/2-15-2 od 27. veljače 2015.

Rješenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, klasa: UP/I-115-01/15-04/29, urbroj: 524-03-02-01/2-15-2 od 27. veljače 2015.

Rješenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, klasa: UP/I-115-01/15-04/30, urbroj: 524-03-02-01/2-15-2 od 27. veljače 2015.

Rješenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, klasa: UP/I-115-01/15-04/31, urbroj: 524-03-02-01/2-15-2 od 27. veljače 2015.

Rješenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, klasa: UP/I-115-01/15-04/32, urbroj: 524-03-02-01/2-15-2 od 27. veljače 2015.

Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva BUILD PROTECT d.o.o. iz Rijeke, M. Albaharija 5, OIB: 23448731483, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva ASI d.o.o. iz Zagreba, Zagrebačka cesta 192, OIB: 57590538934, za obavljanje poslova zaštite na radu

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva ENING d.o.o. iz Bjelovara, Iločka 33, OIB: 67647928091, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva EKSPERT PROJEKT d.o.o. iz Zaprešića, D. Tadijanovića 4, OIB: 99165778773, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva HD USLUGE d.o.o. iz Zagreba, Jurandvorska 1, OIB: 68088217285, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva ISKRA – S d.o.o. iz Zagreba, Bagrema 8, OIB: 98277219261, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d. iz Zagreba, Čakovečka 17, OIB: 34560071270, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva ZAVOD ZA ZAŠTITU NA RADU d.o.o. iz Rijeke, Blaža Polića 3, OIB: 00106585846, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva ORSUS grupa d.o.o. iz Zagreba, Ulica Gupčeve lipe 20, OIB: 69136095857, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva EKOVENT-INFO d.o.o. iz Zagreba, V. Prekrata 45, OIB: 60237082622, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE ROBE d.o.o. iz Splita, Škrape 53, OIB: 97529892062, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva SUŠAK d.o.o. iz Rijeke, Kumičićeva 11, OIB: 68078099474, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva TEHNOEKSPERT d.o.o. iz Zagreba, V. Ruždjaka 9b, OIB: 25974671544, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva ZITEL d.o.o. iz Zagreba, Peruanska 14, OIB: 82525874830, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva ZITEL d.o.o. iz Zagreba, Peruanska 14, OIB: 82525874830, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva ZAVOD ZA KONTROLU KVALITETE I CONZULTING d.o.o. iz Čakovca, Park R. Kropeka 2, OIB: 07554887734, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva ELEMENTA LABORUM STANDARD d.o.o. iz Kaštel Kambelovca, Kralja Krešimira 54, OIB: 40635108225, za obavljanje poslova zaštite na radu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu

Izmjene Statuta Zavoda za unapređivanje zaštite na radu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu

Pravilnik o sigurnosnim znakovima

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i/ili mutagenima

Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu trudne radnice, radnice koja je nedavno rodila i radnice koja doji

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. iz Zagreba, Mihanovićeva 12, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju Željka Krmelića, vlasnika obrta »HEMAK« – ING iz Zagreba, Anina 27, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva SENTE KONTROLA d.o.o. iz Sesveta, Selčinska 11, za obavljanje poslova zaštite na radu

Ispravak Pravilnika o sigurnosnim znakovima

Rješenje o ovlašćivanju društva ZOP – tehnološke usluge d.o.o. iz Zagreba, Gračanske Dužice 72, OIB: 01233257226, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva EcoMission d.o.o. iz Varaždina, Vladimira Nazora 12, OIB: 98383948072, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva ENERGOATEST d.o.o. iz Velike Gorice, Ninska 20, OIB: 63759424811, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva VIZOR d.o.o. iz Varaždina, Koprivnička 1, OIB: 28579840610, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva VOX VIVA iz Zagreba, Rogićeva 21, OIB: 11463257283, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva ADRIA GRUPA d.o.o. iz Zagreba, Heinzelova 53 a, OIB: 06637660960, za obaljvanje poslova zaštite na radu

Rješenje Zavoda za unapređenje zaštite na radu, klasa: UP/I-115-01/15-01/103, urbroj: 425-02/3-15-2 od 30. listopada 2015.

Rješenje o ovlašćivanju društva ZAŠTITAINSPEKT d.o.o. iz Osijeka, Adama Reisnera 95/a, OIB: 28737940650, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva 3. MAJ Brodogradilište d.d. iz Rijeke, Liburnijska 3, OIB: 86167814130, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva ZAŠTITNI SUSTAVI ZAGREB d.o.o. iz Zagreba, Planinska 1a, OIB: 794574841010, za obavljanje sljedećih poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva SE.TR.ING. d.o.o. iz Zagreba, Vladimira Ruždjaka 9, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva CERIUM d.o.o. iz Zagreba, Lašćinska cesta 143, OIB: 02674075906, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva ZAVOD ZA INTEGRALNU KONTROLU d.o.o. iz Zagreba, Maksimirska 57a, OIB: 51028550278, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva EUROFIL d.o.o. iz Zagreba, Savski gaj IV broj 10, OIB: 35184914823, za obavljanje zaštite na radu

Rješenje kojim se ovlašćuje NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR iz Zagreba, Mirogojska cesta 16, OIB: 33392005961, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva EKO ENERGIJA SISTEM d.o.o. iz Petrinje, Desni odvojak 34/A Brest Pokupski, OIB: 11818799540, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva KONTAKT KUĆANSKI APARATI d.o.o. iz Zagreba, Slavonska avenija 16, OIB: 89074711870, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivnaju društva PREVENTA iz Rovinja, Labinske Republike 10, OIB: 38951399731, za obavljanje poslova zaštite na radu

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu

Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, klasa: UP/I-115-01/15-01/108 urbroj: 425-02/2-15-2 od 21. prosinca 2015.

Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, klasa: UP/I-115-01/15-01/110 urbroj: 425-02/2-15-2 od 22. prosinca 2015.

Rješenje o ovlašćivanju društva ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d.d. iz Osijeka, Trg Lava Mirskog 3/III, OIB: 83442273157, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, klasa: UP/I-115-01/15-01/93, urbroj: 425-02/4-15-2 od 30. prosinca 2015.

Rješenje o ovlašćivanju društva PROM d.o.o. iz Metkovića, Industrijska 1, OIB: 26231825497, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva A.D.V. GRUPE d.o.o. iz Kaštel Štafilića, Cesta dr. Franje Tuđmana 861, OIB: 98946028063, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva ZAGREBAČKI CENTAR ZA ZAŠTITU OD POŽARA I ZAŠTITU NA RADU d.o.o. iz Zagreba, Ksaverska cesta 105a, OIB: 72357073723, za obavljanje poslova zaštite na radu

Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša

Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme

Rješenje o ovlašćivanju društva ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. iz Zagreba, Roberta Frangeša Mihanovića 9, OIB: 06588149401, za obavljenje oslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju Branke Kelave, vlasnice obrta »Svečnjak« trgovina i usluge iz općine Petrovsko, Preseka Petrovska 14, OIB: 15660942352, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje kojim se ukida Rješenje o ovlašćivanju društva SE.TR.ING. d.o.o. iz Zagreba, Vladimira Ruždjaka 9, za obavljanje poslova zaštite na radu (Nar. novine, br. 130/15)

Rješenje o ovlašćivanju društva Consulting & Engineering Studio d.o.o. iz Novigrada – Cittanova, Stancija Rosello 1, OIB: 85379468335, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva KOR – ING d.o.o. iz Donje Stubice, Matanci, Matanci 149, OIB: 20616205498, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/15-01/13, urbroj: 425-02/2-16-5 od 18. ožujka 2016.

Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, klasa: UP/I-115-01/16-01/07, urbroj: 452-02/2-16-2 od 24. ožujka 2016.

Rješenje o ovlašćivanju društva SENTE KONTROLA d.o.o. iz Sesveta, Selčinska 11, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju MLADENA BAŠIĆ iz Splita, Mosećka 54, OIB: 12471740675, za obavljenje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva ALFA SIGURNOST d.o.o. iz Zagreba, Bosutska 9, OIB: 47785989863, za obavljenj poslova zaštite na radu

Rješenje o prestanku ovlaštenja društvu EUROSIGURNOSTI d.o.o. iz Zagreba, Pile I. 1, OIB: 98572182386,

Rješenje kojim se ovlašćuje društvo IMT j.d.o.o. iz Karlovca, Mala Švarča 10, OIB: 75516035780, za obavljenje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva INSPEKT d.o.o. iz Zagreba, Avenija Dubrovnik 15, OIB: 24609583524, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva GUSTAV ZAŠTITA j.d.o.o. iz Koprivnice, Ulica Miklinovec 118, OIB: 94355196473, za obavljanje poslova zaštite na radu

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-1010/2009 od 4. svibnja 2016.

Rješenje o ovlašćivanju društva ECOMISSION d.o.o. iz Varaždina, Vladimira Nazora 12, OIB: 98383948072, za obavljanje poslova zaštite na radu

Odluka o troškovima komisije za nadzor rada i reviziju ovlaštenja ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu

Pravilnik o dopuni Pravilnika o sigurnosnim znakovima

Rješenje o ovlašćivanju društva DIPAS j.d.o.o. iz Siska, Hrvatskih domobrana 49, OIB: 13847015937, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o prestanku ovlaštenja Narančić Goranu, vlasniku obrta NARANČIĆ iz Zagreba, Nehajska 42, OIB: 35557776373, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje kojim se ovlašćuje Damir Cebin, vlasnik obrta POŽAR-SIGURNOST iz Zagreba, Buzin, Cebini 22a, OIB: 80544678950, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva TEHNOZAŠTITA d.o.o. iz Zagreba, Buzinski prilaz 10, OIB: 92730179348, za obavljanje poslova zaštite na radu

Plan prijma u državnu službu u državnoodvjetničko vijeće za 2016. godinu

Rješenje o ovlašćivnju društva MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o. iz Savske Vesi, Radnička 1b, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva NARANČIĆ GN j.d.o.o. za usluge iz Zagreba, Nehajska 42, OIB: 89132539580, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva ASI d.o.o. iz Zagreba, Zagrebačka cesta 192, OIB: 57590538934, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva PETROKEMIJA d.d. iz Kutine, Aleja Vukovar 4, OIB: 24503685008, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva TEHNOZAŠTITA d.o.o. iz Zagreba, Buzinski prilaz 10, OIB: 92730179348, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva STSI d.o.o. iz Zagreba, Lovinčićeva 4, OIB: 99172175603, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva INA d.d. iz Zagreba, Avenija V. Holjevca 10, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva FIMM j.d.o.o. iz Đurđenovca, Radnička 20, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva ENERGO INSPEKT d.o.o. iz Samobora, J. Jelačića 47a, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva ANPARO KONTROLA d.o.o. iz Zagreba, Platana 2, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva KONSPEKT d.o.o. iz Zagreba, Ulica Josipa Marohnića 3, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/16-01/17, urbroj: 425-02/2-16-11 od 15. prosinca 2016.

Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/17-01/01, urbroj: 425-02/2-17-2 od 4. siječnja 2017.

Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/17-01/04, urbroj: 425-02/2-17-3 od 25. siječnja 2017.

Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme

Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/15-01/05, urbroj: 425-02/2-17-2 od 1. ožujka 2016.

Rješenje o ovlašćivanju društva PROSCO d.o.o. iz Zagreba, Capraška 6, OIB: 49214003489, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva KONČAR – INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU d.d. iz Zagreba, Fallerovo šetalište 22, OIB: 37724368086, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva ADRIA GRUPA d.o.o. iz Zagreba, Heinzelova 53a, OIB: 06637660960, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o prestanku ovlaštenja za obavljanje poslova zaštite na radu društvu EKO ENERGIJA SISTEM d.o.o. iz Petrinje, Desni odvojak 34/A Brest Pokupski, OIB: 11818799540

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva ZAŠTITA-ATEST d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Chicaga 25, OIB: 72702911449, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva STSI d.o.o. iz Zagreba, Lovinčićeva 4, OIB: 99172175603, za obavljanje poslova zaštite na radu

Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna

Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/15-01/69, urbroj: 425-02/2-17-6 od 5. svibnja 2017.

Odluka o troškovima komisije za nadzor rada i reviziju ovlaštenja ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva društva TOTAL INSPECT d.o.o. iz Šibenika, Stjepana Radića 137/a, OIB: 36681698896 za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju IRI SISAK d.o.o. iz Siska, Braće Kavurića 10, OIB: 76527483540, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju ANT d.o.o. iz Zagreba, Medarska 69, OIB: 67120058773, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o prestanku ovlaštenja Petrijevčanin Zorislavu, vlasniku obrta PRUDENS iz Osijeka, Vijenac A. Cesarca 7, OIB: 26447077583, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o prestanku ovlaštenja PROSCO d.o.o. iz Zagreba, Capraška 6, OIB: 49214003489, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o prestanku ovlaštenja društvu BID KONTROLA d.o.o. iz Zagreba, Avenija V. Holjevca 40, OIB: 76516591598, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju PREVENTA d.o.o. iz Varaždina, Čakovečka 1, OIB: 58241957305, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju Igora Klema, vlasnika obrta KLEM HSE iz Zagreba, Medačka ulica 15, OIB: 93382617334, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar iz Zagreba, Mirogojska cesta 16, OIB: 33392005961, za obavljanje poslova zaštite na radu

Zakon o prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni u području upućivanja radnika

Rješenje o ovlašćivanju LUNA SAFETY j.d.o.o. iz Koprivnice, Reka, Logorište 19a, OIB: 20816085527, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju EKOVENT-INFO d.o.o. iz Zagreba, V. Prekrata 45, OIB: 60237082622, za obavljanje poslova zaštite na radu

Ispravak Rješenja Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/16-01/17, urbroj: 425-02/2-16 11 od 15. prosinca 2016.

Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/16-01/04, urbroj: 425-02/2-17-5 od 19. listopada 2017.

Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/17-01/04, urbroj: 425-02/2-17-13 od 25. listopada 2017.

Rješenje o ovlašćivanju LSF SIGURNOST d.o.o. iz Zagreba, Lašćinska cesta 96 A, OIB: 04492853234, za obavljanje poslova zaštite na radu

Odluka o troškovima Komisije za nadzor rada i reviziju ovlaštenja ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju PRO TEST d.o.o. iz Splita, Ante Petravića 33, OIB: 39606247776, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju KONSPEKT d.o.o. iz Zagreba, Bednjanska 8a, OIB: 93206044533, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju trgovačkog društva CENTAR ZA TEHNOLOGIJU ZAŠTITE NA RADU ZAGREB d.o.o. iz Zagreba, Ulica Š. Breščenskoga 4, OIB: 02821740304, za obavljanje poslova zaštite na radu

Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske

Rješenje o ovlašćivanju društva DALEKOVOD d.d. iz Zagreba, Ulica Marijana Čavića 4, OIB: 47911242222 za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju INSPEKTA d.o.o. iz Osijeka, Ivana Gundulića 36b, OIB: 94111057103, za obavljanje zaštite na radu

Izmjena Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Kolektivni ugovor za radnike Hrvatskih voda

Rješenje o ovlašćivanju PLASMA d.o.o. iz Varaždina, Vidovečka 45, OIB: 94543219022, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju LINIJA SIGURNOSTI d.o.o. iz Zagreba, Jagnedje 2a, OIB: 74837718235, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju K&S INVEST GRUPE j.d.o.o. iz Čakovca, Kralja Tomislava 5, OIB: 16266936428, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva DALEKOVOD PROIZVODNJA d.o.o. iz Dugog Sela, Ulica Trnoščica 17, OIB: 79970472123, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o prestanku ovlaštenja Damiru Cebinu, vlasniku obrta POŽAR- SIGURNOST iz Zagreba, Buzin, Cebini 22a, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva ING INSPEKT d.o.o. iz Koprivnice, Tarašica 13, OIB: 21532616485, za obavljanje poslova zaštite na radu

Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu

Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima

Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, klasa: UP/I-115-01/18-01/10, urbroj: 425-02/2-18-2 od 21. svibnja 2018.

Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, klasa: UP/I-115-01/18-01/62, urbroj: 425-02/2-18-16 od 21. svibnja 2018.

Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, klasa: UP/I-115-01/18-01/11, urbroj: 425-02/2-18-2 od 24. svibnja 2018.

Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, klasa: UP/I-115-01/18-01/96, urbroj: 425-02/2-18-7 od 24. svibnja 2018.

Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, klasa: UP/I-115-01/17-01/13, urbroj: 425-02/2-18-5 od 6. lipnja 2018.

Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, klasa: UP/I-115-01/15-01/28, urbroj: 425-02/2-18-20 od 2. srpnja 2018.

Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, klasa: UP/I-115-01/15-01/53, urbroj: 425-02/8-18-5 od 3. srpnja 2018.

Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/18-01/08, urbroj: 425-01/1-18-1 od 13. travnja 2018.

Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/18-01/14, urbroj: 425-02/8-18-4 od 1. kolovoza 2018.

Rješenje o ovlašćivanju društva CARTESIAN INNOVATION d.o.o. iz Zagreba, Prilaz sv. Josipa Radnika 10, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/18-01/16, urbroj: 425-02/8-18-7 od 17. rujna 2018.

Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/18-01/17, urbroj: 425-02/8-18-6 od 18. rujna 2018.

Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, klasa: UP/I-115-01/15-01/75, urbroj: 425-01/1-18-8 od 20. srpnja 2018.

Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, klasa: UP/I-115-01/16-01/15, urbroj: 425-02/8-18-10 od 25. rujna 2018.

Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, klasa: UP/I-115-01/18-01/18, urbroj: 425-02/8-18-4 od 24. rujna 2018.

Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima

Rješenje o ovlašćivanju društva ZAŠTITA INSPECT d.o.o. iz Šibenika, Grebaštička 5, OIB: 96403712988, za obavljanje poslova zaštite na radu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu

Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/15-01/75, urbroj: 425-02/8-18-15 od 15. listopada 2018.

Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/18-01/08, urbroj: 425-02/8-18-11 od 16. listopada 2018.

Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/15-01/09, urbroj: 425-02/8-18-9 od 23. listopada 2018.

Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/18-01/06, urbroj: 425-02/8-18-10 od 7. studenoga 2018.

Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/18-01/20, urbroj: 425-02/8-18-4 od 9. studenoga 2018.

Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/18-01/19, urbroj: 425-02/8-18-4 od 20. studenoga 2018.

Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/18-01/21, urbroj: 425-02/8.18-4 od 19. studenoga 2018.

Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/18-01/22, urbroj: 425-02/8-18-4 od 26. studenoga 2018.

Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/18-01/24, urbroj: 425-02/8-18-2 od 26. studenoga 2018.

Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/16-01/01, urbroj: 425-02/8-18-5 od 22. studenoga 2018.

Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/18-01/23, urbroj: 425-02/8-18-4 od 7. prosinca 2018.

Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/18-01/25, urbroj: 425-02/8-18-3 od 27. studenoga 2018.

Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/18-01/26, urbroj: 425-02/8-18-2 od 3. prosinca 2018.

Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/18-01/27, urbroj: 425-02/8-18-2 od 5. prosinca 2018.

Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, klasa: UP/I-115-01/18-01/28, urbroj: 425-02/8-18-4 od 12. prosinca 2018.

Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, klasa: UP/I-115-01/18-01/29, urbroj: 425-02/8-18-2 od 13. prosinca 2018.

Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/18-01/30, urbroj: 425-02/8-18-3 od 21. prosinca 2018.

Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti

Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva PRO-PLAN d.o.o. iz Varaždina, Vladimira Nazora 12, OIB: 83564761401, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva HOFER CONSULTING j.d.o.o. iz Zagreba, Martićeva 63, OIB: 62903673518, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva TEHNOZAŠTITA d.o.o. iz Zagreba, Buzinski prilaz 10, OIB: 92730179348, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva ZADAR DIENST d.o.o. iz Zadra, Ivana Lucića 18, OIB: 63813070525, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva ALTA ZAŠTITA d.o.o. iz Malog Lošinja, Vresikovo 29, OIB: 54600229024, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva MARSONIA-INSPEKT d.o.o. iz Slavonskog Broda, Ante Starčevića 54/2, OIB: 53959561768, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju društva ELVOD INŽENJERING j.d.o.o. iz Hercegovca, Moslavačka 177, OIB: 22246333952, za obavljanje poslova zaštite na radu

Rješenje o prestanku ovlaštenja društva DALEKOVOD PROIZVODNJA d.o.o. iz Dugog Sela, Ulica Trnoščica 17, OIB: 79970472123, za obavljanje poslova zaštite na radu

Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu

Rješenje o ovlašćivanju ANT laboratorija za analitiku i toksikologiju d.o.o. iz Zagreba, Medarska 69, OIB: 67120058773, za obavljanje poslova zaštite na radu

Naputak o podacima koje sadrži izvješće o smrtnoj ozljedi nastaloj u prostoriji ili na prostoru u kojem poslodavac obavlja rad

Pravilnik o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Ministarstvu pravosuđa

Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe u Ministarstvu zdravstva

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izradi procjene rizika

Pravilnik o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Ministarstvu unutarnjih poslova

Pravilnik o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta