6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Obveznopravni odnosi

Eskontna stopa Hrvatske narodne banke

Eskontna stopa Hrvatske narodne banke

Zakon o javno-privatnom partnerstvu

Uredba o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva

Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

Uredba o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina

Eskontna stopa Hrvatske narodne banke

Pravilnik o ustroju i vođenju Registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu

Eskontna stopa Hrvatske narodne banke

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina

Eskontna stopa Hrvatske narodne banke

Zakon o izmjenama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina

Pravilnik o aerodromima

Eskontna stopa Hrvatske narodne banke

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu

Eskontna stopa Hrvatske narodne banke

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva

Pravilnik o projektima JPP-a male vrijednosti

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora

Eskontna stopa Hrvatske narodne banke

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima

Uredba o izmjenama Uredbe o kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Republike Hrvatske

Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom ispitu za agenta posredovanja u prometu nekretnina

Zakon o izmjenama Zakona o obveznim odnosima

Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora

Zakon o izmjenama Zakona o javno-privatnom partnerstvu

Zakon o izmjeni Zakona o posredovanju u prometu nekretnina

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izdavanju Europske profesionalne kartice

Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 6. stavka 4. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine, br. 125/11., 64/15. i 112/18.))