6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Stvarnopravni odnosi

Zakon o izmjenama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Plaški

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Podstrana za katastarsku općinu Gornja Podstrana

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Polača za katastarsku općinu Polača i dio katastarske općine Tinj

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Donja Motičina za katastarsku općinu Donja Motičina

Odluka o katastarskoj izmjeri na području grada Đurđevca (naselja Đurđevac i Grkine) za k.o. Đurđevac I, Đurđevac II i dio k.o. Virje

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Metkovića za dio k.o. Metković

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Ravna Gora za dio katastarske općine Divjake - naselja: Šije, Leskova Draga i Kupjak

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Punat za dijelove katastarskih općina Punat i Stara Baška

Odluka o utvrđivanju kriterija i normi razmjene podataka - Provedbena pravila za mrežne usluge u funkciji Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

Pravilnik o mjerilima za rad zemljišnoknjižnih službenika

Uredba o izmjenama Uredbe o Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Lekenik za dio katastarske općine Lekenik

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Marijanci za katastarsku općinu Čamagajevci

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Okrug za katastarsku općinu Okrug

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Karlovca za katastarsku općinu Turanj

Zakon o izmjeni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Gorjani za katastarsku općinu Gorjani

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Satnica Đakovačka za katastarsku općinu Gašinci

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Kijevo za dio katastarske općine Kijevo

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Cresa za k.o. Cres-grad

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Koprivnički Ivanec za k.o. Koprivnički Ivanec

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti

Izvješće o stanju u prostoru Republike Hrvatske 2008. - 2012.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Čađavica za dijelove katastarskih općina Čađavica i Starin

Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva)

Odluka o raspolaganju sredstvima Fonda za razvoj turizma

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Magadenovac za katastarsku općinu Šljivoševci

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Zagreba za k.o. Čučerje

Zakon o izmjeni Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Sveti Ilija za katastarsku općinu Beletinec i dijelove katastarskih općina Sveti Ilija i Biškupec II

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Novigrad za katastarsku općinu Pridraga

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Pisarovina za dio katastarske općine Pisarovina

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Posedarje za katastarsku općinu Posedarje

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Brestovac za katastarsku općinu Jaguplije

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Jelenje za katastarsku općinu Rečina i dijelove k.o. Jelenje, Dražice, Podhum, Drenova i Grobnik

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Sali za dio katastarske općine Sali

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Pleternice za katastarsku općinu Bučje

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Jasenice za katastarsku općinu Jasenice

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Požege za katastarske općine Drškovci i Komušina

Uredba o načinu i kriterijima za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za regulirane profesije u području geodetske djelatnosti

Odluka o izdavanju Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Rakovica za dijelove k.o. Drežnik, Sadilovac i Rakovica

Zakon o izmjeni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Podgora za dio katastarske općine Živogošće

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Bakra za dijelove katastarskih općina Kukuljanovo i Škrljevo

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Obrovca za katastarsku općinu Obrovac i dijelove katastarskih općina Zaton Obrovački i Kruševo

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (pročišćeni tekst)

Odluka o tehničkoj reambulaciji na području Grada Senja za dio katastarske općine Senj

Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Poličnik za katastarsku općinu Briševo

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Poličnik za katastarsku općinu Murvica

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Zemunik Donji za katastarsku općinu Zemunik

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Slivno za dio katastarske općine Slivno (nova k.o. Podgradina)

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Škabrnja za katastarsku općinu Škabrnja

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Galovac za katastarsku općinu Galovac

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Novigrad za katastarsku općinu Novigrad

Pravilnik o topografskoj izmjeri i izradi državnih karata

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Pakoštane za katastarsku općinu Vrana

Pravilnik o utvrđivanju naknade za prenesena i ograničena prava na šumi i šumskom zemljištu

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Marijanci za katastarsku općinu Kunišinci

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena povrća

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Ogulina za dio katastarske općine Ogulin

Pravilnik o dopunama Pravilnika o tehničkim i drugim uvjetima elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Lekenik za dio katastarske općine Vukojevac

Pravilnik o katastru infrastrukture

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Kali za katastarsku općinu Kali

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Preko za katastarske općine Preko i Sutomišćica

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Povljana za dio katastarske općine Povljana

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Podgora za dio katastarske općine Igrane

Uredba o načinu i kriterijima za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Ispravak Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (pročišćeni tekst)

Odluka o donošenju Strategije Nacionalne infrastrukture prostornih podataka 2020. i Strateškog plana Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za razdoblje 2017. – 2020.

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Legrad za katastarsku općinu Kutnjak

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Đelekovec za katastarsku općinu Đelekovec

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Perušić za dijelove katastarskih općina Perušić 1, Konjsko Brdo i Kvarte

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Lipika za katastarsku općinu Brekinska

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Gornja Rijeka za dio katastarske općine Gornja Rijeka

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Pakraca za katastarske općine Pakrac i Prekopakra

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Punitovci za katastarsku općinu Punitovci

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Našica za k.o. Martin i dijelove k.o. Pribiševci i Našice

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Brestovac za katastarske općine Daranovci i Zakorenje

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Pisarovina za katastarsku općinu Lučelnica

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Plitvička Jezera za katastarske općine Prijeboj i Plitvička Jezera

Poslovnik Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra

Pravilnik o načinu izvođenja osnovnih geodetskih radova

Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Kolan za dio katastarske općine Kolan

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Bibinje za dio katastarske općine Bibinje

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Sveti Filip i Jakov za katastarsku općinu Turanj

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Obrovca za katastarsku općinu Kruševo

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Pakoštane za katastarsku općinu Pakoštane

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Pašman za katastarsku općinu Pašman

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Stankovci za katastarsku općinu Stankovci

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Jasenice za katastarsku općinu Zaton Obrovački

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Lišane Ostrovičke za dio katastarske općine Lišane Ostrovičke i dio katastarske općine Vukšić

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova

Pravilnik o geodetskim elaboratima

Pravilnik o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kartografskim znakovima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva)

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Viškovo za dijelove k. o. Marinići i Srdoči

Pravilnik o sadržaju podataka evidencije obavljanja stručnih geodetskih poslova

Pravilnik o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije

Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Perušić za dijelove k.o. Gornji Kosinj, Donji Kosinj, Mlakva, Studenci i Lipovo Polje

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o tehničkim i drugim uvjetima elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Čorkova Uvala

Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Saborsko

Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Janja Gora

Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Donje Dubrave

Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Gornje Dubrave

Uredba o zakupu šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske

Zakon o zemljišnim knjigama

Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Lička Jesenica

Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Blata

Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Boričevac

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika te sadržaju i obliku službene iskaznice geodetskog inspektora

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Krapine za katastarsku općinu Gornja Pačetina i dio katastarske općine Donja Pačetina

Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Cvijanović Brdo

Pravilnik o pojedinačnom prevođenju katastarskih čestica katastra zemljišta u katastar nekretnina

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Rasinja za dio katastarske općine Gorica

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Semeljci za dio katastarske općine Mrzović

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Rasinja za dio katastarske općine Subotica Podravska

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Draganić za dio katastarske općine Draganić

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Viškovci za dio katastarske općine Forkuševci

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Garešnice za dio katastarske općine Garešnica

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Đakovo za dio katastarske općine Ivanovci Đakovački

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Donja Motičina za dio katastarske općine Gornja Motičina

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Krapine za katastarsku općinu Velika Ves

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Karlovca za dio katastarske općine Mala Švarča

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Gline za dio katastarske općine Dvorišće

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Gline za dio katastarske općine Viduševac

Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Modruš

Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Popovo Selo

Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Jezero

Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Latin

Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Zdenac

Pravilnik o elektroničkom poslovanju korisnika i ovlaštenih korisnika sustava zemljišnih knjiga

Pravilnik o načinu čuvanja dokumentacije i podataka

Pravilnik o kartografskim znakovima

Pravilnik o topografskoj izmjeri i izradi državnih karata

Pravilnik o načinu izvođenja osnovnih geodetskih radova

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o državnoj granici

Uredba o dopuni Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske

Uredba o dopunama Uredbe o načinu, postupku i uvjetima procjene vrijednosti i prodaje turističkog zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave te načinu, postupku i uvjetima za dobivanje koncesije na preostalom turističkom zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave

Uredba o dopuni Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske

Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu

Zakon o izmjenama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

Pravilnik o registru geografskih imena

Pravilnik o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere