6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Koncesije

Odluka o osnivanju i imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesiju na pomorskom dobru

Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene: 1) "Luka nautičkog turizma - Sveta Katarina" na dijelu k.o. Pula i dijelu k.o. Štinjan; i 2) "Luka 2" na dijelu ko.o. Štinjan na lokaciji razvojnog programa Brijuni Rivijera-"otok Sv. Katarina - Monumenti"

Uredba o dopunama Uredbe o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda

Odluka o prestanku dijela koncesije za osnivanje Podunavske slobodne zone Vukovar

Zakon o koncesijama

Odluka o neprihvaćanju ponude pristigle na temelju Obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra - luke posebne namjene - industrijske luke Urinj

Uredba o izgledu i sadržaju standardnih obrazaca i objavama koncesija

Pravilnik o Registru koncesija

Uredba o izmjeni Uredbe o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru

Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknada

Pravilnik o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija

Uredba o izmjenama Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru

Pravilnik o načinu plaćanja naknade za koncesiju za slobodne zone

Uredba o uvjetima i vrednovanju kriterija za davanje koncesije i sklapanje ugovora o javnoj usluzi za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu

Uredba o naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina

Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava

Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - Brodogradilišta 3. maj

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru

Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Limskom zaljevu

Odluka o davanju suglasnosti Vladi Republike Hrvatske na donošenje Obavijesti o namjeri davanja koncesije i dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Brašina, a u svrhu realizacije turističkog razvojnog projekta Kupari, na lokaciji Kupari I. u Općini Župa dubrovačka

Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje i korištenja pješačkog mosta na Velikom jezeru u Nacionalnom parku Mljet

Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma - "Marina Gruž", na dijelu k.o. Gruž, na području Grada Dubrovnika

Odluka o osnivanju i imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru

Odluka o prestanku koncesije za osnivanje Slobodne zone Varaždin d.o.o.

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru

Zakon o koncesijama

Uredba o standardnim obrascima za koncesije i njihovoj objavi

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta Kraljevica

Pravilnik o Registru koncesija

Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi gradnje i korištenja građevine "Most Ston"

Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi gradnje i korištenja građevine "Most kopno – Pelješac"

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0016 od 25. ožujka 2019. kojom se daje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija za područje grada Imotskog (grad Imotski te općine Zmijavci, Podbablje, Runovići, Lokvičići i Proložac) trgovačkom društvu Hilaris d.o.o.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0008 od 25. ožujka 2019. kojom se daje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija za područje Bjelovarsko-bilogorske županije trgovačkom društvu Alfa d.o.o.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0007 od 25. ožujka 2019. kojom se daje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija za područje grada Trogira trgovačkom društvu Trogir holding d.o.o.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0006 od 25. ožujka 2019., kojom se daje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija za područje grada Velika Gorica, Općina Lekenik i Kravarsko trgovačkom društvu E-radio d.o.o.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0005, od 25. ožujka 2019., kojom se daje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija za područje grada Pule trgovačkom društvu Infantinfo d.o.o.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0004, od 25. ožujka 2019., kojom se daje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija za šire područje grada Sinja (gradovi Sinj i Vrlika te općine Kijevo, Civljane, Hrvace, Dicmo i Dugopolje) trgovačkom društvu Hit radio d.o.o.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0003 od 25. ožujka 2019., kojom se daje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija za područje grada Raba trgovačkom društvu Radio Rab d.o.o.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0002 od 25. ožujka 2019., kojom se daje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija za šire područje grada Krka (gradovi Krk i Crikvenica te općine Baška, Malinska-Dubašnica, Dobrinj, Omišalj, Punat) trgovačkom društvu Radio otok Krk d.o.o.

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0001 od 25. ožujka 2019., kojom se daje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija za područje Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, dijela Bjelovarsko-bilogorske i dijela Brodsko-posavske županije trgovačkom društvu Slavonsko-brodska televizija d.o.o.

Odluka o izmjenama Odluke o dodjeli koncesije društvu Naturalis d.o.o., Vrlika, za zahvaćanje pitke vode radi prodaje (prirodne izvorske) vode na tržištu

Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe na lokaciji između otoka Iža i otočića Sridnji na području Grada Zadra

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene: 1) »Luka nautičkog turizma – Sveta Katarina« na dijelu k.o. Pula i dijelu k.o. Štinjan i 2) »Luka 2« na dijelu k.o. Štinjan, na lokaciji razvojnog programa Brijuni Rivijera – »otok Sv. Katarina – Monumenti« i u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0024, urbroj: 567-06-19-03 od 26. rujna 2019. kojom se trgovačkom društvu Gold FM d.o.o., daje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija za šire područje grada Velike Gorice

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0025, urbroj: 567-06-19-03 od 26. rujna 2019. kojom se trgovačkom društvu Ross d.o.o. daje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija za područje grada Zadra

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0026, urbroj: 567-06-19-05 od 26. rujna 2019. kojom se trgovačkom društvu Studio M d.o.o. daje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija za područje grada Preloga

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0027, urbroj: 567-06-19-03 od 26. rujna 2019. kojom se trgovačkom društvu Mega – erp d.o.o. daje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija za područje grada Bakra

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0028, urbroj: 567-06-19-03 od 26. rujna 2019. kojom se trgovačkom društvu Radio Vallis Aurea d.o.o. daje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija za šire područje grada Požege

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0029, urbroj: 567-06-19-03 od 26. rujna 2019. kojom se trgovačkom društvu Hrvatski radio Karlovac d.o.o. daje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija za šire područje grada Karlovca

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/19-02/0032, urbroj: 567-06-19-03 od 26. rujna 2019. kojom se Sveučilištu u Dubrovniku daje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge neprofitnog radija za područje dijela grada Dubrovnika

Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: UP/I-612-12/19-02/0003, urbroj: 567-06/04-19-05 od 26. rujna 2019. kojom se poništava dio Obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija na području grada Varaždina

Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Kukuljanovo

Odluka o prestanku koncesije pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Rabac

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina

Odluka o pokretanju postupka za prestanak koncesije dane društvu Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. i pripajanje društva Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. društvu Hrvatske autoceste d.o.o.

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju dioničkog društva Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. i dodjeli koncesije za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka – Zagreb

Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – »Marina Gruž«, na dijelu k.o. Gruž, na području Grada Dubrovnika

Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti akvakulture, marikulture i uzgajališta – uzgoj morske spužve zapadno od otoka Oliba

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o produženju roka trajanja koncesije za luku posebne namjene – luku nautičkog turizma A/C Poljana

Odluka o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra u luci posebne namjene – Brodogradilištu 3. maj

Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta na dijelu k.o. Solin, predio Brodoremontno brodogradilište Vranjic

Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Novigradskom moru