6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Obiteljskopravni odnosi - Životno partnerstvo

Minimalni novčani iznosi potrebni za mjesečno uzdržavanje djeteta

Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije

Odluka o visini naknade za sklapanje braka u službenim i izvan službenih prostorija izvan redovnog radnog vremena

Minimalni novčani iznosi potrebni za mjesečno uzdržavanje djeteta

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini iznosa i načinu isplate naknade za provođenje nadzora nad roditeljskom skrbi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini iznosa i načinu isplate naknade za skrbnika

Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 4/2009 u području nadležnosti, mjerodavnog prava, priznanja i izvršenja odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja

Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201/2003 u području nadležnosti, priznanja i izvršenja sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom skrbi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini iznosa i načinu isplate naknade za skrbnika

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini iznosa i načinu isplate naknade za provođenje nadzora nad roditeljskom skrbi

Pravilnik o visini iznosa i načinu isplate naknade za skrbnika

Minimalni novčani iznosi potrebni za mjesečno uzdržavanje djeteta

Obiteljski zakon

Izvješće o završnim odredbama (člancima 562. i 563.) Obiteljskog zakona broj: U-X-3239/2014 od 3. srpnja 2014.

Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola

Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije

Pravilnik o obrascu izvatka i potvrde koji se izdaju iz registra životnog partnerstva

Rješenje o utvrđivanju cijene obrasca izvatka i potvrde koji se izdaju iz registra životnog partnerstva

Odluka o visini naknade za sklapanje životnog partnerstva u službenim i izvan službenih prostorija izvan redovnog radnog vremena

Pravilnik o sadržaju obrasca mišljenja obiteljskog doktora medicine osobe lišene poslovne sposobnosti o stanju zdravlja štićenika s obzirom na razlog lišenja poslovne sposobnosti

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije civilnog društva za provođenje programa stručne pripreme za posvojenje, obveznom sadržaju i načinu provedbe programa stručne pripreme potencijalnih posvojitelja te uvjetima stručne osposobljenosti radnika kao i načinu vođenja dokumentacije u svezi s provedbom stručne pripreme potencijalnih posvojitelja

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta o posvojenju te sadržaju izvješća o prilagodbi djeteta u posvojiteljskoj obitelji

Pravilnik o mjerama zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta

Pravilnik o načinu utvrđivanja mišljenja djeteta

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta osoba pod skrbništvom, načinu popisa i opisa njihove imovine, podnošenju izvješća i polaganju računa skrbnika te sadržaju i obliku punomoći i anticipiranih naredbi

Pravilnik o obiteljskoj medijaciji

Pravilnik o obveznom sadržaju obrasca plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi

Pravilnik o obveznom savjetovanju

Pravilnik o provođenju nadzora nad ostvarivanjem osobnih odnosa djeteta i roditelja

Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta

Naputak o vođenju registra životnog partnerstva

Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije

Pravilnik o sadržaju i obliku potvrde za sklapanje braka

Odluka o visini naknade za sklapanje braka u službenim i izvan službenih prostorija izvan redovnog radnog vremena

Minimalni novčani iznosi potrebni za mjesečno uzdržavanje djeteta

Obiteljski zakon

Pravilnik o obveznom sadržaju obrasca plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi

Pravilnik o mjerama zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta

Pravilnik o obiteljskoj medijaciji

Pravilnik o načinu pribavljanja mišljenja djeteta

Pravilnik o obveznom savjetovanju

Ispravak Pravilnika o obiteljskoj medijaciji

Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta

Pravilnik o načinu postupanja i suradnje suca, stručnog radnika Centra za socijalnu skrb i policijskog službenika za mladež prilikom prisilnog oduzimanja i predaje djeteta

Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta

Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta

Pravilnik o sadržaju i obliku Potvrde za sklapanje braka

Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji

Odluka o visini naknade za sklapanje braka izvan službenih prostorija izvan redovnog radnog vremena

Odluka o donošenju Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obiteljskoj medijaciji

Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta

Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta

Pravilnik o načinu prikupljanja, obrade i dostave statističkih podataka i izvješća iz područja primjene zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

Poslovnik o radu Povjerenstva za praćenje i unaprjeđenje rada tijela kaznenog i prekršajnog postupka te izvršavanja sankcija vezanih za zaštitu od nasilja u obitelji

Zakon o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece

Pravilnik o načinu provedbe zaštitne mjere obveznog liječenja od ovisnosti

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu postupanja i suradnje suca, stručnog radnika centra za socijalnu skrb i policijskog službenika za mladež prilikom prisilnog oduzimanja i predaje djeteta

Pravilnik o provođenju zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana

Pravilnik o načinu provedbe zaštitnih mjera zabrane približavanja, uznemiravanja ili uhođenja žrtve nasilja u obitelji te mjere udaljenja iz zajedničkog kućanstva

Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta

Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola

Zakon o izmjenama Obiteljskog zakona

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje braka izvan službene prostorije

Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije

Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta

Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta

Zakon o Centru za posebno skrbništvo