6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Poljoprivreda

Naredba o popisu trećih zemalja, njihovih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dozvoljen uvoz svježeg mesa u Republiku Hrvatsku

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda radi sprječavanja unošenja afričke svinjske kuge

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sustavu proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka

Popis sorti upisanih u Sortnu listu Republike Hrvatske (priznatih 2011.)

Popis sorti brisanih iz Sortne liste Republike Hrvatske

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom fi-nanciranju u 2012. godini

Naredba o posebnim mjerama za uvoz proizvoda životinjskog podrijetla iz određenih trećih zemalja u Republiku Hrvatsku

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodatka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje enzootske leukoze goveda

Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2012. godini

Pravilnik o provedbi mjere 301 "Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture" unutar IPARD programa

Naredba o popisu zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz određenih proizvoda od mesa, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi u Republiku Hrvatsku

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi radi sprječavanja unošenja influence ptica

Pravilnik o smjernicama i postupku elektroničkog označavanja ovaca i koza

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obveznom označavanju i registraciji goveda

Izmjene Pravilnika o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika te upisu uzgojno valjanih životinja

Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i upisu uzgojno valjanih kopitara

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 301 "Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture" unutar IPARD programa

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o označavanju sredstava za zaštitu bilja

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih preživača i genetskog materijala podrijetlom od preživača iz država članica Europske unije radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku bolesti plavog jezika

Naredba o mjerama za sprječavanje unošenja u Republiku Hrvatsku zarazne bolesti slinavke i šapa

Pravilnik o tržišnim standardima za voće i povrće

Pravilnik o shemi testiranja za smanjenje prisutnosti određenih serotipova salmonela u konzumnih nesilica vrste Gallus gallus

Dopuna Popisa članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina

Naredba o provedbi oralne vakcinacije lisica na području Republike Hrvatske

Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori

Naredba o zabrani uvoza koža i proizvoda od kože mladunaca određenih vrsta tuljana

Izmjena Liste tradicionalnih izraza za vino

Pravilnik o provedbi Mjere 202 "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja" unutar IPARD programa

Pravilnik o provedbi mjere 101 "Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda zajednice" unutar IPARD programa

Pravilnik o provedbi mjere 103 "Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda zajednice" unutar IPARD programa

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uputama kojih su se obvezni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja te uvjetima kojima moraju udovoljavati

Pravilnik o fitosanitarnom upisniku i biljnim putovnicama

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o zahtjevima zdravlja životinja za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca

Pravilnik za kontrolu salmonela i drugih određenih uzročnika zoonoza koji se prenose hranom

Pravilnik o uvjetima karantene za akvatične životinje

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda iz određenih država članica Europske unije radi sprječavanja unošenja klasične svinjske kuge

Statut Hrvatske poljoprivredne komore

Pravilnik o dopunama Pravilnika o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 103 "Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda zajednice" unutar IPARD programa

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 101 "Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda zajednice" unutar IPARD programa

Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2012. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2011. do 2013. godine

Pravilnik o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja

Pravilnik o provedbi Mjere 302 "Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti" unutar IPARD programa

Naputak o način provođenja Naredbe o provedbi oralne vakcinacije lisica na području Republike Hrvatske

Pravilnik o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze

Pravilnik o uvjetima priznavanja uzgojnih organizacija koje vode ili uspostavljaju matičnu knjigu za uzgojno valjane svinje čistih pasmina

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Mjere 202 "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja" unutar IPARD programa

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu obavljanja pretrage na prisutnost Trichinella u mesu

Pravilnik o prometu proizvodima od tuljana

Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja prilikom premještanja i uvoza kopitara iz trećih zemalja

Ispravak Pravilnika o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o visini naknada za veterinarske preglede živih životinja u unutarnjem prometu i svjedodžbi o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje

Popis aktivnih tvari odobrenih za uporabu u sredstvima za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje Bruceloze svinje (B.suis)

Naredba o popisu zemalja, njihovih područja ili dijelova iz kojih je dozvoljen uvoz u ili provoz određenih vrsta živih životinja

Pravilnik o obrascima veterinarskih certifikata za uvoz i nekomercijalno kretanje pasa, mačaka i pitomih vretica iz trećih zemalja

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenoj iskaznici državnog veterinarskog inspektora, graničnog veterinarskog inspektora i službenog veterinara te znački veterinarskog inspektora

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o provedbi obvezatnih mjera u odobrenim objektima radi smanjenja mikrobioloških i drugih onečišćenja mesa, mesnih proizvoda i ostalih proizvoda životinjskoga podrijetla namijenjenih prehrani ljudi

Naredba o izmjeni Naredbe o popisu zemalja, njihovih područja ili dijelova iz kojih je dozvoljen uvoz u ili provoz određenih vrsta živih životinja

Pravilnik o klanju životinja namijenjenih potrošnji u kućanstvu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama

Naredba o prestanku važenja Naredbe o zabrani primjene određenih veterinarskih lijekova na životinjama koje se koriste za prehranu ljudi

Ispravak Pravilnika o provedbi Sheme školskog voća i povrća

Pravilnik o radu vojne veterinarske inspekcije Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske

Pravilnik o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Mjere 302 "Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti" unutar IPARD programa

Naredba o popisu zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz određenih proizvoda od mesa, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi u Republici Hrvatskoj

Upisnik registriranih sredstava za zaštitu bilja

Pravilnik o mjerama kontrole, suzbijanja i iskorjenjivanja bolesti Aujeszkoga

Naredba o izmjeni Naredbe o popisu zemalja, njihovih područja ili dijelova iz kojih je dozvoljen uvoz u ili provoz određenih vrsta živih životinja

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih preživača i genetskog materijala podrijetlom od preživača iz država članica Europske unije radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku bolesti plavog jezika

Naredba o izmjenama Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2012. godini

Pravilnik o dopunama Pravilnika o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o popisu pošiljaka koje podliježu veterinarskom pregledu u prometu preko granice Republike Hrvatske

Pravilnik o dopuni Pravilnika o tržišnim standardima za voće i povrće

Naredba o zabrani prometa sredstvima za zaštitu bilja koje sadrže aktivne tvari acetaklor, asulam, flufenoksuron, masne alkohole, novaluron i propizoklor

Uredba o izmjenama Uredbe o Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku proizvoda životinjskog podrijetla iz Kine

Naredba o popisu zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz određenih proizvoda od mesa, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi u Republiku Hrvatsku

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o iskaznici i znaku fitosanitarnog inspektora

Pravilnik o vođenju matičnih knjiga te upisu uzgojno valjanih svinja čistih pasmina

Pravilnik o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Pravilnika o prometu proizvodima od tuljana

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o popisu trećih zemalja i područja iz kojih je dozvoljen uvoz školjkaša, bodljikaša, morskih puževa i proizvoda ribarstva

Naredba o izmjeni Naredbe o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku proizvoda životinjskog podrijetla iz Kine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vina

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o voćnim vinima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera

Naputak o izmjeni Naputka o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2012. godini

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o troškovima za usluge i postupke koje provodi Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

Pravilnik o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o visini naknade troškova za obavljanje usluga u području vinogradarstva i vinarstva

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju mošta i vina

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o raspodjeli carinskih kvota za poljoprivredne i prehrambene proizvode

Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida

Pravilnik o iskaznici poljoprivrednog inspektora, stočarskog inspektora, vinarskog inspektora i inspektora za kakvoću hrane te znaku poljoprivredne inspekcije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku registracije sredstava za zaštitu bilja

Pravilnik o dopuni Pravilnika o pravilima službenog uzorkovanja u svrhu monitoringa određenih tvari i rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla

Naredba o posebnim mjerama za uvoz proizvoda životinjskog podrijetla iz određenih trećih zemalja u Republiku Hrvatsku

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih preživača i genetskog materijala podrijetlom od preživača iz država članica Europske unije radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku bolesti plavog jezika

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika veterinarskih inspektora i službenih veterinara

Naredba o popisu zemalja, njihovih područja ili dijelova iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz određenih vrsta živih životinja

Pravilnik o dopuni Pravilnika o raspodjeli carinskih kvota za poljoprivredne i prehrambene proizvode

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvješćivanju u sektoru šećera

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2013. godini

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o tržišnim standardima za voće i povrće

Pravilnik o zabrani uporabe stupica i unošenja krzna i proizvoda dobivenih od određenih divljih životinjskih vrsta iz država koje ih koriste

Pravilnik o postupku prikupljanja podataka tijekom inspekcija na farmama

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji gospodarstava na kojima se drže kokoši nesilice

Pravilnik o tržišnim standardima za jaja za valenje i podmladak domaće peradi

Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze, koju prouzrokuje štetni organizam Grapevine flavescence doree MLO

Naputak o načinu provođenja Naredbe o provedbi oralne vakcinacije lisica na području Republike Hrvatske

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o troškovima za usluge i postupke koje provodi Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo - Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo

Pravilnik o uvjetima za prekrcaj na graničnoj veterinarskoj postaji pošiljaka proizvoda namijenjenih uvozu ili za treće zemlje

Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2013. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2011. do 2013. godine

Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja

Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća

Pravilnik o dopuni Pravilnika o izvješćivanju u sektoru šećera

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera

Pravilnik o provedbi mjere 101 "Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice" unutar IPARD programa

Pravilnik o provedbi mjere 103 "Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice" unutar IPARD programa

Pravilnik o provedbi mjere 202 - "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja" unutar IPARD programa

Pravilnik o sustavu proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge

Naredba o privremenim hitnim mjerama za sprječavanje unošenja i širenja bakterije Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. iz Egipta

Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2013. godini

Pravilnik o dopuni Pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše

Uredba o izmjeni Uredbe o tržnom redu za žitarice

Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja štetnog organizma - Anoplophora chinensis (Forster)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena žitarica

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o veterinarskim uvjetima za uvoz i provoz određenih živih papkara i kopitara

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja, produljivanja i oduzimanja odobrenja za rad veterinara (licencije)

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje tuberkuloze goveda

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Mjere 202 - "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja" unutar IPARD programa

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji gospodarstva na kojima se drže kokoši nesilice

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životinja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini naknada i načinu raspodjele sredstava u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja, ocjene aktivne tvari i izdavanja dozvola za sredstva za zaštitu bilja

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izmjenama odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet

Pravilnik o načinu praćenja zoonoza i uzročnika zoonoza

Pravilnik o mjerama suzbijanja i iskorjenjivanja infekciozne anemije kopitara

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja pri stavljanju u promet na području Europske unije te uvozu iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše

Naputak o izmjenama Naputka o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2013. godini

Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena čuvanih sorti

Pravilnik o odobravanju za uzgoj uzgojno valjanih svinja čistih pasmina

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena povrća

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za kontrolu i iskorjenjivanje bolesti plavog jezika

Pravilnik o mjerama kontrole newcastleske bolesti

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kontroli određenih bolesti životinja i posebnim mjerama koje se odnose na vezikularnu enterovirusnu bolest svinja

Pravilnik o sustavu provedbe naknadnih kontrola velikih korisnika određenih mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima i podrumskoj evidenciji

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Sheme školskog voća

Naredba o izmjenama i dopuni Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2013. godini

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje slinavke i šapa

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o monitoringu određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla

Naredba o zabrani primjene određenih tvari hormonskog ili tireostatskog učinka i beta-agonista na farmskim životinjama

Pravilnik o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima

Naredba o provedbi oralne vakcinacije lisica na području Republike Hrvatske u 2013. godini

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2013. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2011. do 2013. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o voćnim vinima

Pravilnik o provedbi uredbi Komisije koje uređuju dodjelu financijskog doprinosa Zajednice

Pravilnik o smanjenoj učestalosti provjera zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pobližim uvjetima za priznavanje i proglašavanje zaštićenih područja i provođenju sustavnih istraživanja u zaštićenim područjima

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode

Uredba o obrascu i načinu vrednovanja Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište

Pravilnik o priznavanju proizvođačkih i međusektorskih organizacija te o uređenju ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o veterinarsko-medicinskim proizvodima

Pravilnik o sustavu poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o uvjetima pod kojima se dopuštaju odstupanja od određenih fitosanitarnih zahtjeva pri unošenju drva četinjača toplinski tretiranog, podrijetlom iz kanade, i utvrđivanju pojedinosti indikatorskog sustava koji se primjenjuje na toplinski tretirano drvo

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o uvjetima pod kojima se dopuštaju odstupanja od određenih fitosanitarnih zahtjeva pri unošenju drva četinjača sušenog u komori, podrijetlom iz Kanade, i utvrđivanju pojedinosti indikatorskog sustava koji se primjenjuje na drvo sušeno u komori

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o uvjetima pod kojima se dopuštaju odstupanja od određenih fitosanitarnih zahtjeva pri unošenju drva četinjača sušenog u komori, podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država, i utvrđivanju pojedinosti indikatorskog sustava koji se primjenjuje na drvo sušeno u komori

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o uvjetima pod kojima se dopušta odstupanje od određenih odredaba u vezi s unošenjem bilja roda Vitis L., isključujući plodove, podrijetlom iz Republike Makedonije

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o uvjetima pod kojima se dopuštaju odstupanja od određenih fitosanitarnih zahtjeva pri unošenju drva roda Thuja L., podrijetlom iz Kanade

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o uvjetima pod kojima se dopuštaju odstupanja od određenih fitosanitarnih zahtjeva pri unošenju drva roda Thuja L., podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o privremenih hitnim mjerama u vezi s unošenjem u Republiku Hrvatsku određenih plodova agruma podrijetlom iz Brazila

Naredba o prestanku važenja Naredbe o potvrđivanju Australije kao zemlje u kojoj nije zabilježena pojava štetnog organizma Erwinia amylovora (Burr.) winsl.et.al

Naredba o prestanku važenja Naredbe o potvrđivanju određenih trećih zemalja i određenih područja u trećim zemljama kao nezaraženih štetnim organizmima Xanthomonas campestris (svim sojevima patogenim za rod Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes i Guignardia citricarpa Kiely (svim sojevima patogenim za rod Citrus)

Naredba o prestanku važenja Naredbe o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja štetnog organizma - Thrips palmi Karny iz Tajlanda

Popis sorti upisanih u Sortnu listu Republike Hrvatske

Popis sorti brisanih iz Sortne liste Republike Hrvatske

Izmjena Liste tradicionalnih izraza za vino

Uredba o mjerama i naknadama za prekomjerne i špekulativne zalihe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda iz sektora šećera

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje loze

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu sorti u Sortnu listu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu sorti u Popis sorti voćnih vrsta

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

Uredba o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 3/2008 i Uredbe Komisije (EZ) br. 501/2008 o mjerama informiranja i promocije poljoprivrednih proizvoda

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja borove nematode Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja štetnog organizma - Anoplophora chinensis (Forster)

Zakon provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja

Pravilnik o dodatnim zahtjevima koji moraju biti ispunjeni pri unošenju gomolja krumpira podrijetlom iz Egipta

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tržišnim standardima za voće i povrće

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o popisu djelatnih tvari neophodnih za liječenje kopitara

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o farmakovigilanciji za veterinarsko-medicinske proizvode

Naredba o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i iskorjenjivanja smrdljive snijeti - Tilletia spp.

Dopuna popisa izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja te njihov potrebit broj

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003/2003 o gnojivima

Pravilnik o uvjetima i načinu unošenja određenog bilja i biljnih proizvoda iz susjednih trećih zemalja u pogranično područje Republike Hrvatske

Zakon o veterinarstvu

Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda

Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za raspisivanje javnog poziva za zakup, zakup za ribnjake i zamjenu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća

Pravilnik o provedbi sheme školskog voća

Pravilnik o mjestima ulaska za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu pri unošenju iz trećih zemalja

Pravilnik o graničnim prijelazima određenim za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca

Zakon o inspekcijama u poljoprivredi

Naputak o načinu provođenja Naredbe o provedbi oralne vakcinacije lisica na području Republike Hrvatske u 2013. godini

Zakon o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1234/2008 o ispitivanju izmjena uvjeta odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o akreditaciji Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački veterinarskog inspektora te graničnog veterinarskog inspektora

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Sheme školskog voća

Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje palminog drvotoča Paysandisia archon (Burmeister, 1880)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 301 "Poboljšanje i razvoj ruralne infrastukture" unutar IPARD programa

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska praksa i veterinarska služba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti

Pravilnik o visini naknade za sakupljanje, preradu i spaljivanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi

Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2014. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2014. od 2016. godine

Popis mineralnih gnojiva upisanih u Upisnik gnojiva (prema trgovačkom imenu i proizvođaču gnojiva)

Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda koje se crpe iz tla Republike Hrvatske ili države koja nije članica Europske unije

Pravilnik o početnoj zakupnini poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za zakup i zakup za ribnjake te naknadi za vodu za ribnjake

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o zahtjevima certificiranja pri uvozu proizvoda ribarstva, živih školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka i morskih puževa namijenjenih prehrani ljudi

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o listi trećih zemalja ili njihovih dijelova iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz mesa divljih zečeva, određenih divljih kopnenih sisavaca i kunića iz uzgoja te o zahtjevima veterinarskog certificiranja

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o popisu trećih zemalja, područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz peradi i proizvoda od peradi te o zahtjevima veterinarskog certificiranja

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o primjeni Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla vezano za dodatna jamstva u odnosu na salmonelu za pošiljke mesa i jaja podrijetlom iz Republike Hrvatske namijenjene stavljanju na tržište Republike Finske i Kraljevine Švedske

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o modelu certifikata za životinje akvakulture i njihove proizvode

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja i uvjetima za izdavanje certifikata za uvoz pčela ( Apis mellifera i Bombus spp.) iz određenih trećih zemalja

Naredba o prestanku važenja Naredbe o popisu trećih zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz žive ribe, njihovih jaja i gameta namijenjenih uzgoju u Republici Hrvatskoj

Naredba o prestanku važenja Naredbe o popisu trećih zemalja, njihovih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dozvoljen uvoz svježeg mesa u Republiku Hrvatsku

Naredba o prestanku važenja Naredbe o popisu zemalja, njihovih područja ili dijelova iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz određenih vrsta živih životinja

Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze goveda

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi mjere 202 - "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja" unutar IPARD programa

Pravilnik o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja u prometu preko granice Republike Hrvatske

Pravilnik o postupku javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja na javnom pozivu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u zakup i zakup za ribnjake

Pravilnik o potpori pri opskrbi redovnih polaznika odgojno-obrazovnih ustanova mlijekom i određenim mliječnim proizvodima

Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske

Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.

Pravilnik o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.

Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.

Naputak o provedbi članka 73. stavka 4. Uredbe komisije (EZ) br. 607/2009 od 14. srpnja 2009. o utvrđivanju određenih podrobnih pravila za provedbu Uredbe vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu zaštićenih oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla, tradicionalnih izraza, označavanja i prezentiranja određenih proizvoda u sektoru vina

Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja štetnog organizma palminog drvotoča Paysadisia archon (Burmeister, 1880)

Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja štetnog organizma crvene palmine pipe Rhynchophorus ferrugineus (Oliver)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o graničnim prijelazima određenim za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca

Pravilnik o hrani za životinje za posebne hranidbene namjere

Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu sjemena svinja domaćih vrsta

Pravilnik o oralnom cijepljenju lisica

Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodatka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije

Izmjena Liste tradicionalnih izraza za vino

Pravilnik o dopuni Pravilnika o mjestima ulaska za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu pri unošenju iz trećih zemalja

Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište

Pravilnik o metodologiji utvrđivanja tržišne cijene za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu unošenja određenog bilja i biljnih proizvoda iz susjednih trećih zemalja u pogranično područje Republike Hrvatske

Pravilnik o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornosti

Pravilnik o agrotehničkim mjerama

Pravilnik o dopunama Pravilnika o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju vina i voćnih vina

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2014. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2014. do 2016. godine

Pravilnik o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivrednih proizvoda

Pravilnik o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.

Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.

Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.

Zakon o izmjenama Zakona o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta

Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (P1) i vrijednog obradivog (P2) poljoprivrednog zemljišta

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o pošiljkama za koje nije potrebno rješenje o veterinarskim uvjetima za uvoz

Pravilnik o tržišnim standardima za voće i povrće

Pravilnik o uvjetima za uvoz i stavljanje na tržište hrane za životinje neživotinjskog podrijetla iz trećih zemalja

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2014. godini

Pravilnik o visini naknada u skladu s člankom 74. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 i člankom 42. Uredbe (EZ) br. 396/2005

Naredba o prestanku važenja Naredbe o povećanom odstrelu lisica

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o očuvanju i održivoj uporabi biljnih genetskih izvora

Pravilnik o visini pristojbi za veterinarski pregled pošiljaka iz trećih zemalja

Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Sheme školskog voća

Zakon o održivoj uporabi pesticida

Zakon o izmjenama Zakona o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja

Zakon o izmjeni Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda

Zakon o izmjenama Zakona o vinu

Zakon o izmjeni Zakona o stočarstvu

Zakon o izmjeni Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

Zakon o izmjeni Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla

Zakon o izmjeni Zakona o duhanu

Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja štetnog organizma crvene palmine pipe Rhinchophorus Ferrugineus (Olivier)

Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku inspektora u poljoprivredi

Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge

Pravilnik o načinu vođenja registra zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske

Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2014. godini

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena povrća

Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge

Pravilnik o provedbi Mjere 101 "Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice" unutar IPARD programa

Pravilnik o provedbi Mjere 103 "Ulaganja u preradu i traženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice" unutar IPARD programa

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjerama za sprječavanje širenja kukuruzne zlatice Diabrotica virgifera Le Conte

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena čuvanih sorti

Pravilnik o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta

Naputak o provedbi Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) br. 1308/2013 od 17. prosinca 2013. kojom se uspostavlja zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda i ukidaju Uredbe Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2012 i (EZ) br. 1234/2007

Pravilnik o dopuni Pravilnika o visini pristojbi za veterinarski pregled pošiljaka iz trećih zemalja

Pravilnik o dopuni Pravilnika o graničnim prijelazima određenim za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca

Pravilnik o razvrstavanju i označivanju ovčjih trupova

Pravilnik o razvrstavanju i označivanju goveđih trupova i mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci

Pravilnik o razvrstavanju i označivanju svinjskih trupova

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi mjere 202 - "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja" unutar IPARD programa

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dokumentaciji potrebnoj za raspisivanje javnog poziva za zakup, zakup za ribnjake i zamjenu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Stupa na snagu Pravilnik o izmjeni Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama

Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o proizvodnji vina

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju vina i voćnih vina

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornosti

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.

Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća i povrća

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o troškovima za usluge i postupke koje provodi Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo - Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo

Pravilnik o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze

Pravilnik o načinu i uvjetima postupanja sa skladišnicom za žitarice i industrijsko bilje

Naputak za primjenu odredbe članka 74. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 39/13)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda

Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena duhana

Odluka o pomoći poljoprivrednim proizvođačima na područjima zahvaćenim poplavom, za izgubljeni stočni fond

Odluka o pomoći poljoprivrednim proizvođačima na područjima zahvaćenima poplavom, za provedbu naknadne sjetve za 2014. godinu

Odluka o otpisu dijela zakupnine, naknade za dugogodišnji zakup, naknade za dugogodišnji zakup za ribnjake i naknade za koncesiju za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2014. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2014. do 2016. godine

Naputak o izmjeni Naputka o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2014. godini

Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2014. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2014. do 2016. godine

Pravilnik o dodatnim jamstvima u trgovini svinjama u odnosu na bolest Aujeszkoga

Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

Pravilnik o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Pravilnik o posebnim pravilima organizacije i provedbe službenih kontrola koje se provode na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz dodatka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Mjere 103 "Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda zajednice" unutar IPARD programa

Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe - Ceratitis capitata (Wiedemann)

Pravilnik o fitosanitarnim zahtjevima kojima mora udovoljavati drveni materijal za pakiranje u međunarodnom prometu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbi Europske unije o zaštiti životinja

Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja štetnog organizma Grapevine flavescence doree MLO

Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja azijske strizibube Anoplophora chinensis (Forster)

Pravilnik o osposobljavanju lovaca za prvi pregled odstrijeljene divljači namijenjene stavljanju na tržište

Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja štetnih organizma crvene palmine pipe Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima voća i povrća za postupke povlačenja s tržišta, neubiranja i zelene berbe

Pravilnik o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem

Naredba o izmjenama i dopuni Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2014. godini

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze ovaca i koza (B. melitensis)

Pravilnik o mjerama za sprječavanje širenja štetnog organizma Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.

Pravilnik o utvrđivanju dodatnih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o superanalizi vina, voćnih vina i drugih proizvoda od vina i voćnih vina

Odluka ministra poljoprivrede klasa: 400-01/14-01/182, urbroj: 525-07/0570-14-1 od 29. rujna 2014.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima voća i povrća za postupke povlačenja s tržišta, neubiranja i zelene berbe

Odluka o konačnom popisu naselja u općinama Vukovarsko-srijemske županije za otpis dijela zakupnine, naknade za dugogodišnji zakup, naknade za dugogodišnji zakupu za ribnjake i nakade za koncesiju za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske

Naputak o provedbi postupka ovlašćivanja, uvjetima koje moraju ispunjavati i mjerilima uvrštenim u procjenu rizika ovlaštenih trgovaca

Statut Hrvatske poljoprivredne komore

Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.

Pravilnik o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska praksa i veterinarska služba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti

Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Mjere 202 - "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja" unutar IPARD programa

Pravilnik o dopunama Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu sjemena svinja domaćih vrsta

Metodologija utvrđivanja podrijetla električne energije

Pravilnik o načinu praćenja, prijavi i izvješćivanju o pojavi bolesti životinja

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju dodatnih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja kestenove ose šiškarice - Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

Pravilnik o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida

Statut Hrvatske veterinarske komore

Pravilnik o putovnici za kućne ljubimce

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu

Odluka o dopuni Odluke o pomoći poljoprivrednim proizvođačima na područjima zahvaćenim poplavom, za provedbu naknadne sjetve za 2014. godinu

Odluka o izmjeni Odluke ministra poljoprivrede kojom se utvrđuje konačan popis naselja u općinama Vukovarsko-srijemske županije na koje će se odnositi mjere osiguranja pomoći za naknadnu sjetvu, način i uvjeti za utvrđivanja popisa oštećenika, te količine po vrstama potrebnog repromaterijala i pripadajuće novčane vrijednosti temeljem kojih će se izvršiti isplata pomoći oštećenicima

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju vina i voćnih vina

Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja azijske strizibube Anoplophora chinensis (Forster)

Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja štetnog organizma Grapevine flavescence dorée MLO

Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu unošenja određenog bilja i biljnih proizvoda iz susjednih trećih zemalja u pogranično područje Republike Hrvatske

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2015. godini

Popis sorti upisanih u Sortnu listu Republike Hrvatske

Popis sorti brisanih iz Sortne liste Republike Hrvatske

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o mjerama i naknadama za prekomjerne i špekulativne zalihe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda iz sektora šećera

Pravilnik o uvjetima za sudjelovanje kopitara na natjecanjima te prikupljanju podataka s natjecanja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu radnog vremena

Zakon o poljoprivredi

Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2014. do 2016. godine u 2015. godini

Naredba o prestanku važenja Naredbe o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja Pepino mosaic virusa

Naredba o prestanku važenja Naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje palminog drvotoča Paysandisia archon (Burmeister, 1880)

Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe - Ceratitis capitata (Wiedemann)

Odluka o potvrđivanju Konačne liste vlasnika špekulativnih zaliha šećera

Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2015. godini

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena povrća

Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.

Odluka o prestanku važenja Odluke o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja štetnog organizma palminog drvotoča Paysandisia archon (Burmeister, 1880)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini naknade za sakupljanje, preradu i spaljivanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o potvrđivanju Konačne liste vlasnika špekulativnih zaliha šećera

Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća i povrća

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti vina naziva "Ponikve"

Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.

Pravilnik o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o smjernicama za izradu i provedbu programa nadziranja influence ptica u peradi i divljih ptica

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o biosigurnosnim mjerama za smanjenje rizika od prijenosa visokopatogene influence ptica te uspostavi sustava ranog otkrivanja na rizičnim područjima

Naredba o prestanku važenja Naredbe o dodatnim zahtjevima za nadziranje influence ptica u divljih ptica

Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti vina naziva "Muškat momjanski" ili "Moscato di Momiano"

Zakon o Hrvatskoj agronomskoj komori

Pravilnik o mjerama prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog podrijetla

Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja štetnog organizma crvene palmine pipe Rhynchophrus ferrugineus (Olivier)

Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku poljoprivrednog inspektora

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o naknadama za poslove zdravstvene zaštite bilja

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati klaonice

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za drvne ploče

Naputak o provedbi Pravilnika o uvjetima pod kojima posjednici životinja mogu odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju (Nar. novine, br. 181/03 i 145/08)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Mjere 302 "Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti" unutar IPARD programa

Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Pravilnik o načinu i uvjetima za podnošenje zahtjeva za raspisivanje javnog poziva te kriterijima za dodjelu u zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske

Pravilnik o oznakama zdravstvene ispravnosti i identifikacijskim oznakama hrane životinjskog podrijetla

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Mjere 302 "Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti" unutar IPARD programa

Pravilnik o provedbi sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka

Pravilnik o uvjetima i postupku za ostvarivanje prava na korištenje kopnenih voda radi uzgoja riba i drugih vodenih organizama pogodnih za gospodarski uzgoj

Pravilnik o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja uzročnika bolesti vretenastog gomolja krumpira - Potato spindle tuber viroida

Pravilnik o dopuni Pravilnika o graničnim prijelazima određenim za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca

Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za slobodnu distribuciju

Uredba o kriterijima za dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište

Pravilnik o provedbi programa mlijeka u školama

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja na javnom pozivu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u zakup i zakup za ribnjake

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o početnoj zakupnini poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za zakup i zakup za ribnjake te naknadi za vodu za ribnjake

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za slobodnu distribuciju

Pravilnik o posebnim uvjetima za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji se odobravaju pod posebnim uvjetima

Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira

Popis članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i voćnih vina

Pravilnik o dopuni Pravilnika o mjerama prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog podrijetla

Pravilnik o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

Naredba o prestanku važenja Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za slobodnu distribuciju

Izmjene i dopune Popisa pasmina, sojeva i hibrida domaćih životinja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija

Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2014. do 2016. godine u 2016. godini

Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla

Popis sorti upisanih u Sortnu listu Republike Hrvatske

Popis sorti brisanih iz Sortne liste Republike Hrvatske

Pravilnik o informiranju o veterinarsko-medicinskim proizvodima putem sustava brzog uzbunjivanja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu sorti u sortnu listu

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju od 1. siječnja do 31. ožujka 2016. godine

Pravilnik o akreditaciji Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za slobodnu distribuciju

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Sheme školskog voća i povrća

Popis sorti brisanih iz Sortne liste Republike Hrvatske

Popis sorti upisanih u Sortnu listu Republike Hrvatske

Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja štetnog organizma Grapevine flavescence dorée MLO

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi mjere Investicije u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.

Pravilnik o registraciji poljoprivrednika koji posluju s hranom za životinje

Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja azijske strizibube Anoplophora chinensis (Forster)

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju od 1. travnja do 31. prosinca 2016. godine

Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća i povrća

Uredba o privremenoj izvanrednoj pomoći poljoprivrednicima u sektoru stočarstva

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o mjerama i naknadama za prekomjerne i špekulativne zalihe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda iz sektora šećera

Pravilnik o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o upisu sorti u sortnu listu

Pravilnik o razvrstavanju i označivanju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te označivanju mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci

Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske

Zakon o izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje

Naredba o izmjenama Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske

Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju od 1. travnja do 31. prosinca 2016. godine

Naredba o izmjeni Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju od 1. travnja do 31. prosinca 2016. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena žitarica

Naputak o dopuni Naputka o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju od 1. travnja do 31. prosinca 2016. godine

Pravilnik o uvjetima koji se primjenjuju prilikom nekomercijalnog premještanja kućnih ljubimaca u Republiku Hrvatsku

Pravilnik o troškovima za usluge i postupke koje provodi Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo - Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo

Uredba o dopuni Uredbe o kriterijima za dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

Odluka o donošenju Nacionalne strategije za provedbu programa mlijeka u školama za razdoblje od 1. kolovoza 2016. do 31. srpnja 2017. godine

Naredba o dopunama Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju od 1. travnja do 31. prosinca 2016. godine

Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za slobodnu distribuciju

Uredba o obrascu i načinu vrednovanja Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Pravilnik o provedbi Programa mlijeka u školama za razdoblje od 1. kolovoza 2016. do 31. srpnja 2017. godine

Pravilnik o žitaricama i proizvodima od žitarica

Naredba o izmjeni Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju od 1. travnja do 31. prosinca 2016. godine

Pravilnik o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena povrća

Pravilnik o izdavanju dozvola za uvoz konoplje iz trećih zemalja

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija

Statut Hrvatske veterinarske komore

Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2016. godini

Pravilnik o sigurnosti hrane za životinje

Naredba o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma Ips typographus (L.) - osmerozubi smrekov pisar

Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu

Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge

Pravilnik o kazeinima i kazeinatima namijenjenim prehrani ljudi

Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu sorti u Popis sorti voćnih vrsta

Pravilnik o dopuni Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

Pravilnik o postupku utvrđivanja različitosti, ujednačenosti i postojanosti sorti voćnih vrsta u svrhu priznavanja sorti

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za slobodnu distribuciju

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja

Popis članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i voćnih vina

Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske

Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2017. godini

Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća

Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o registraciji poljoprivrednika koji posluju s hranom za životinje

Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2017. godini

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja

Uredba o pružanju iznimne potpore za prilagodbu proizvođačima mlijeka

Pravilnik o uređenju ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o fitosanitarnom upisniku i biljnim putovnicama

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o upisu u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o fitosanitarnim zahtjevima kojima mora udovoljavati drveni materijal za pakiranje u međunarodnom prometu

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kontroli poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala koji se uvozi i obrascu prijave uvoza poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena repa

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske

Ispravak Pravilnika o uređenju ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.

Naredba o izmjenama i dopuni Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2017. godini

Izmjene Liste tradicionalnih izraza za vino

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o minimalnim uvjetima za obavljanje provjera identiteta i zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji se unose iz trećih zemalja, kad se te provjere obavljaju na mjestima koja nisu mjesta ulaska

Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o medu

Popis ovlaštenih laboratorija

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija

Pravilnik o provedbi Školske sheme

Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze (Grapevine flavescence dorée MLO)

Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja štetnog organizma Corythucha arcuata (Say, 1832) – hrastova mrežasta stjenica

Naputak za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 39/13. i 48/15.)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu sorti u sortnu listu

Pravilnik o mlijeku i mliječnim proizvodima

Pravilnik o parametrima kvalitete i kvalitativnim klasama pšenice u otkupu pšenice roda 2017. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o mjestima ulaska za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu pri unošenju iz trećih zemalja

Lista zemljopisnih oznaka (vina)

Pravilnik o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

Naredba o izmjeni Naredbe o izmjenama i dopuni Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2017. godini

Popis članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i voćnih vina

Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za besplatnu distribuciju

Pravilnik o označavanju vina oznakom sorte vinove loze

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o mjestima ulaska za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu pri unošenju iz trećih zemalja

Ispravak Pravilnika o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za besplatnu distribuciju

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Školske sheme

Zakon o zaštiti životinja

Uredba o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o naknadama za poslove zdravstvene zaštite bilja

Popis sorti upisanih u Sortnu listu Republike Hrvatske

Popis sorti brisanih iz Sortne liste Republike Hrvatske

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o troškovima za usluge i postupke koje provodi Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo – Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o kazeinima i kazeinatima namijenjenim prehrani ljudi

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2018. godini

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi školske sheme

Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi

Zakon o drvenastim kulturama kratkih ophodnji

Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

Pravilnik o službenim kontrolama grožđa, mošta, vina, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka

Naredba o načinu i financiranju kontrole razmnožavanja napuštenih pasa na području Međimurske županije

Pravilnik o parametrima kvalitete i kvalitativnim klasama pšenice u otkupu pšenice roda 2018. godine

Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2018. godini

Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze

Naredba o izmjeni Naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja štetnog organizma Corythucha arcuata (Say, 1832) – hrastova mrežasta stjenica

Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o parametrima kvalitete i kvalitativnim klasama pšenice u otkupu pšenice roda 2018. godine

Pravilnik o mesnim proizvodima

Pravilnik o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama kontrole newcastleske bolesti

Popis sorti upisanih u sortnu listu Republike Hrvatske

Popis sorti brisanih iz Sortne liste Republike Hrvatske

Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe - Ceratitis capitata (Wiedemann)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja crvene palmine pipe - Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Odluka o prestanku važenja Odluke o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja štetnog organizma crvene palmine pipe – Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Uredba o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture

Pravilnik o Gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Pravilnik o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Pravilnik o postupku javnog nadmetanja kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom

Pravilnik o načinu vođenja registra zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske

Pravilnik o načinu vođenja registra ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske

Pravilnik o uzajamnoj pomoći među upravnim tijelima država članica i suradnji između potonjih i Europske komisije radi osiguranja pravilne primjene zakonodavstva o veterinarskim propisima

Pravilnik o veterinarskim pregledima određenih živih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi

Dopuna Popisa izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja te njihov potreban broj

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine

Pravilnik o Upisniku proizvođača drvenastih kultura kratkih ophodnji

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi

Zakon o izmjenama Zakona o drvenastim kulturama kratkih ophodnji

Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti biljnih sorti

Pravilnik o stručnom nadzoru uzgoja drvenastih kultura kratkih ophodnji

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena žitarica

Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja

Zakon o uzgoju domaćih životinja

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o održivoj uporabi pesticida

Zakon o izmjenama Zakona o biljnom zdravstvu

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o veterinarstvu

Zakon o izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Zakon o poljoprivredi

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o naknadama za poslove zdravstvene zaštite bilja

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine

Naredba o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2019. godini

Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava na korištenje kopnenih voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture

Popis prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda priznatih u Republici Hrvatskoj

Pravilnik o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska praksa i veterinarska služba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti

Statut Hrvatske agronomske komore

Pravilnik o jestivim uljima i mastima

Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

Pravilnik o popisu biljnih vrsta za osnivanje drvenastih kultura kratkih ophodnji te načinu i uvjetima pod kojima se mogu uzgajati

Popis članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i voćnih vina

Pravilnik o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o mjerama prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog podrijetla

Pravilnik o agrotehničkim mjerama

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta

Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (P1) i vrijednog obradivog (P2) poljoprivrednog zemljišta

Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

Odluka o Popisu izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja

Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2019. godini

Statut Hrvatske poljoprivredne komore

Zakon o vinu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima

Zakon o izmjenama Zakona o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje

Zakon o izmjeni Zakona o duhanu

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla

Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003/2003 o gnojivima

Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti životinja

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja

Zakon o izmjenama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Pravilnik o provedbi Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom nadzoru uzgoja drvenastih kultura kratkih ophodnji

Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i neobveznom izrazu kvalitete planinski proizvod

Pravilnik o visini naknada troškova za obavljanje usluga Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu

Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi

Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske

Pravilnik o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom nadzoru uzgoja drvenastih kultura kratkih ophodnji

Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2019. godini

Odluka o donošenju Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske 2019. – 2022

Pravilnik o Upisniku poljoprivrednika

Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

Zakon o Popisu poljoprivrede 2020.

Naredba o izmjenama i dopuni Naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze

Pravilnik o načinu revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Popis sorti brisanih iz Sortne liste Republike Hrvatske

Popis sorti upisanih u Sortnu listu Republike Hrvatske

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati trgovine za prodaju kućnih ljubimaca i prostori veleprodaje

Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze

Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja

Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju ovlaštenja za agronome za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe te o uvjetima, sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o upisu sorti u Sortnu listu

Pravilnik o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama

Pravilnik o provedbi Programa potpore za proizvođače jabuka za 2019. godinu

Pravilnik o voćnim džemovima, želeima, marmeladama, pekmezu te zaslađenom kesten pireu

Pravilnik o proširenju geografskog područja provedbe uzgojnih programa domaćih životinja

Pravilnik o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske

Pravilnik o doniranju hrane i hrane za životinje

Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske

Pravilnik o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda

Uredba o prestanku važenja Uredbe o kriterijima za dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

Pravilnik o metodologiji Popisa poljoprivrede 2020.

Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, br. 20/18.)

Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodatka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije

Naredba o izmjenama Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

Zakon o biljnom zdravstvu

Naredba o prestanku važenja Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge

Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda

Naredba o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2020. godini

Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja azijske strizibube Anoplophora chinensis (Forster)

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Istarski med«/»Istrski med« zaštićena oznaka izvornosti

Pravilnik o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda »Dokazana kvaliteta«

Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2019. godini

Pravilnik o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Meso istarskoga goveda – boškarina«/»Meso istrskega goveda – boškarina« – zaštićena oznaka izvornosti

Odluka o odgodi plaćanja zakupnine, naknade za dugogodišnji zakup, naknade za dugogodišnji zakup za ribnjake, naknade za koncesiju i naknada za privremeno korištenje za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

Zakon o dopuni Zakona o održivoj uporabi pesticida

Zakon o dopunama Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

Zakon o dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća

Popis prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda priznatih u Republici Hrvatskoj

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote

Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Komiški rogač« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

Zakon o dopunama Zakona o poljoprivredi

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena žitarica

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje loze

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja

Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o osposobljavanju lovaca za prvi pregled odstrijeljene divljači namijenjene stavljanju na tržište

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena povrća

Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila koja obavljaju ribolov plivaricom tunolovkom u Registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) u 2020. godini

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sigurnosti hrane za životinje

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o upisu sorti u sortnu listu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća

Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o Popisu poljoprivrede 2020.

Pravilnik o prijavi bolesti životinja

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o provedbi Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine

Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze