6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Ekološka proizvodnja - Hrana

Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda »Dalmatinska pečenica« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

Obavijest o podnesenom Zahtjevu za zaštitu naziva »Vrbovečka pera« oznaka zajamčeno tradicionalni specijalitet

Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom

Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama

Obavijest o izmjeni specifikacije proizvoda »Dalmatinska panceta« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u Republici Hrvatskoj

Popis institucija uključenih u sustav zdravstvene ispravnosti hrane i hrane za životinje obveznih na suradnju s Hrvatskom agencijom za hranu

Popis ovlaštenih certifikacijskih tijela

Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u Republici Hrvatskoj

Pravilnik o zahtjevima sljedivosti za hranu životinjskog podrijetla

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za uvoz hrane i hrane za životinje podrijetlom ili isporučene iz Japana nakon incidenta u nuklearnoj elektrani Fukushima

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o stolnim vodama

Lista hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost, a koja podliježe povećanom broju službenih kontrola pri uvozu

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima

Pravilni o izmjeni i dopuni Pravilnika o učestalosti uzorkovanja trupova, mljevenog mesa i mesnih pripravaka te uvjetima i načinu smanjenja broja elementarnih jedinica uzorka u objektima manjeg kapaciteta proizvodnje

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o hitnim mjerama koje se primjenjuju na sjeme piskavice i određeno sjeme i mahunarke uvezene iz Egipta

Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti naziva "Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres"

Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti naziva "Ogulinski kiseli kupus/Ogulinsko kiselo zelje"

Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla naziva "Dalmatinski pršut"

Pravilnik o jestivim uljima i mastima

Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla naziva "Baranjski kulen"

Zakon o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla

Pravilnik o dopuni Pravilnika o posebnim uvjetima za uvoz hrane i hrane za životinje podrijetlom ili isporučene iz Japana nakon incidenta u nuklearnoj elektrani Fukushima

Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje

Objava registrirane oznake i naziva proizvoda "Krčki pršut"

Objava registrirane oznake i naziva proizvoda "Drniški pršut"

Lista hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost, a koja podliježe povećanom broju službenih kontrola pri uvozu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tržišnim standardima za meso peradi

Pravilnik o dopuni Pravilnika o popisu predviđenih namjena korištenja hrane za životinje za posebne hranidbene namjene

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o planu uzorkovanja i metodama analiza za službenu kontrolu količina mikotoksina u hrani

Pravilnik o dopunama Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja dopuštenja za stavljanje genetski modificirane hrane ili genetski modificirane hrane za životinje prvi puta na tržište Republike Hrvatske i zahtjevima koji se odnose na sljedivost, posebno označavanje genetski modificirane hrane i genetski modificirane hrane za životinje

Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje

Pravilnik o katalogu krmiva

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbenim mjerama za određene proizvode na koje se primjenjuju propisi o hrani

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prehrambenim aditivima

Objava registrirane oznaka i naziva proizvoda, »DALMATINSKI PRŠUT«

Objava registrirane oznake i naziva proizvoda klasa: 310-26/12-01/152, urbroj: 525-08/0558-12-2 od 10. srpnja 2012. godine za "OGULINSKI KISELI KUPUS/OGULINSKO KISELO ZELJE"

Objava registrirane oznake i naziva proizvoda klasa: 310-26/12-01/151, urbroj: 525-08/0558-12-2 od 10. srpnja 2012. godine za "EKSTRA DJEVIČANSKO MASLINOVO ULJE CRES"

Objava registrirane oznake i naziva proizvoda klasa: 310-26/12-01/157, urbroj: 525-08/0497-12-2 od 20. srpnja 2012. godine za "BARANJSKI KULEN"

Pravilnik o sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje

Lista hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost, a koja podliježe povećanom broju službenih kontrola pri uvozu

Pravilnik o posebnim uvjetima za uvoz hrane i hrane za životinje podrijetlom ili isporučene iz Japana nakon incidenta u nuklearnoj elektrani Fukushima

Pravilnik o hitnim mjerama u vezi s nedopuštenom genetski modificiranom rižom u proizvodima od riže podrijetlom iz Kine

Pravilnik o oznakama zdravstvene ispravnosti i identifikacijskim oznakama hrane životinjskog podrijetla

Pravilnik o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Pravilnik o stolnim vodama

Pravilnik o oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o maksimalnim razinama ostatka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla

Obavijest o zaprimljenom Zahtjevu za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla naziva "Virovitička paprika"

Pravilnik o dopunama Pravilnika o jakim alkoholnim pićima

Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje kojim se provode uredbe Europske komisije o izmjenama Direktive 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. svibnja 2002. o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje

Pravilnik o mesnim proizvodima

Popis institucija uključenih u nacionalnu mrežu institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o higijeni hrane za životinje

Pravilnik o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o planu uzorkovanja i metodama analiza za službenu kontrolu količina olova, kadmija, žive, anorganskog kositra, 3-monoklorpropandiola i bezno(a)pirena u hrani

Pravilnik o ekološkoj proizvodnji bilja i životinja

Obavijest Ministarstva poljoprivrede

Pravilnik o informiranju potrošača o hrani

Pravilnik o posebnim uvjetima za uvoz hrane i hrane za životinje podrijetlom ili isporučene iz Japana nakon incidenta u nuklearnoj elektrani Fukushima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za uvoz određene hrane iz određenih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima

Plan praćenja kakvoće mora i školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša

Objava registrirane oznake i naziva proizvoda "Virovitička paprika"

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. godine o novoj hrani i sastojcima nove hrane

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ

Odluka o kriterijima raspodjele Državne kvote i trajne individualne kvote u 2013. godini.

Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom

Pravilnik o oznakama ili znakovima koji određuju seriju ili lot kojem hrana pripada

Lista hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost, a koja podliježe povećanom broju službenih kontrola pri uvozu

Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u Republici Hrvatskoj

Pravilnik o pomoći Europskoj komisiji i suradnji između Europske komisije i Republike Hrvatske u znanstvenom razmatranju pitanja o hrani

Pravilnik o kategorijama krmiva koje se koriste za označavanje hrane za kućne ljubimce

Zakon o kontaminantima

Zakon o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima

Zakon o hrani za posebne prehrambene potrebe

Zakon o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja

Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima

Naredba o privremenim mjerama u odnosu na sadržaj aflatoksina M1 u mliječnim proizvodima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodacima prehrani

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o informiranju potrošača o hrani

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama

Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za izmjenu i dopunu specifikacije proizvoda "Baranjski kulen" registriranog oznakom zemljopisnog podrijetla

Pravilnik o voćnim sokovima i njima sličnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju

Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje

Zakon o informiranju potrošača o hrani

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju

Obavijest o podnesenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti naziva "Dalmatinska Maraska/Dalmatinska Maraška"

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o jestivim uljima i mastima

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o posebnim uvjetima za uvoz određene hrane iz određenih trećih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima

Lista hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost, a koja podliježe povećanom broju službenih kontrola pri uvozu

Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za izmjenu i dopunu specifikacije proizvoda "Varaždinsko zelje" registriranog oznakom izvornosti

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje

Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla

Pravilnik o dopuni Pravilnika o oznakama zdravstvene ispravnosti i identifikacijskim oznakama hrane životinjskog podrijetla

Zakon o hrani

Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu

Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja

Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama

Pravilnik o uvjetima za uvrštavanje u program monitoringa i provođenje programa monitoringa dodataka prehrani, hrane kojoj su dodani vitamini, minerali i druge tvari i hrane s prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama

Naputak o stavljanju na tržište Republike Hrvatske genetski modificirane hrane i genetski modificirane hrane za životinje odobrene na tržištu Europske unije

Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Pravilnik o ekološkoj proizvodnji

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o smanjenju prevalencije Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimorium u purana

Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje

Popis referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje

Pravilnik o početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad

Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju

Pravilnik o dodacima prehrani

Pravilnik o prerađenoj hrani na bazi žitarica i dječjoj hrani za dojenčad i malu djecu

Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pivu

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o soli

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o jestivim uljima i mastima

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kakvoći uniflornog meda

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sirevima i proizvodima od sireva

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o smrznutim desertima

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o keksima i keksima srodnim proizvodima

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o proizvodima sličnim čokoladi, krem-proizvodima i bombonskim proizvodima

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju

Pravilnik o sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje

Pravilnik o tvarima koje se mogu dodavati hrani i koristiti u proizvodnji hrane te tvarima čije je korištenje u hrani zabranjeno ili ograničeno

Pravilnik o sadržaju i obliku obrasca za prijavu djelatnosti uvoza, proizvodnje i distribucije materijala i predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom

Zakon o izmjenama Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja

Zakon o izmjenama Zakona o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Zakon o izmjeni Zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda

Zakon o izmjeni Zakona o hrani

Zakon o izmjeni Zakona o informiranju potrošača o hrani

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad

Pravilnik o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti

Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje

Zakon o izmjeni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br.1830/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ

Zakon o izmjeni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. godine o novoj hrani i sastojcima nove hrane

Odluka o provedbi programa nacionalnih promatrača i ICCAT programa regionalnih promatrača na plovilima koja obavljaju ribolov tuna (Thunnus thynnus) i plovilima za tegalj kaveza za transfer tuna za 2014. godinu

Pravilnik o nacionalnom znaku zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Pravilnik o nacionalnom znaku zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Pravilnik o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani

Pravilnik o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za genetski modificiranu hranu i genetski modificiranu hranu za životinje i hranu/hranu za životinje koja može sadržavati i/ili se sastojati ili potjecati od genetski modificiranih organizama

Obavijest o zaprimljenom Zahtjevu za izmjenu i dopunu specifikacije proizvoda "Zagorski puran"

Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti naziva "Paška janjetina"

Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za zaštitu oznake izvornosti naziva "Šoltansko maslinovo ulje"

Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje

Popis referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje

Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za zaštitu oznake izvornosti naziva "Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje"

Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za zaštitu oznake izvornosti naziva "Krčko maslinovo ulje"

Obavijest o zaprimljenom Zahtjevu za zaštitu oznake izvornosti naziva "Korčulansko maslinovo ulje"

Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama

Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje

Popis referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju

Pravilnik o pravilima uspostave sustava i postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i otvaranju vodnih putova na unutarnjim vodama

Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za izmjenu i dopunu specifikacije proizvoda "Zagorski puran"

Pravilnik o visini pristojbi i naknada za službene kontrole

Pravilnik o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom

Pravilnik o kriterijima za određivanje visine naknada i načinu njihovog obračunavanja i plaćanja za pokrivanje troškova službenih kontrola hrane i predmeta opće uporabe koje se uvoze u Republiku Hrvatsku

Ispravak Pravilnika o visini pristojbi i naknada za službene kontrole

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju

Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda koje se crpe iz tla Republike Hrvatske ili države koja nije članica Europske unije

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o pomoći Europskoj komisiji i suradnji između Europske komisije i Republike Hrvatske u znanstvenom razmatranju pitanja o hrani

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini pristojbi i naknada za službene kontrole

Ispravak Odluke o utvrđivanju popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Slavonski med" oznaka izvornosti

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Lička janjetina" oznaka zemljopisnog podrijetla

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Međimursko meso 'z tiblice" oznaka zemljopisnog podrijetla

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Paška sol" oznaka izvornosti

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o informiranju potrošača o hrani

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Zagorski mlinci« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda za zaštitu naziva "Slavonski med" zaštićena oznaka izvornosti

Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda za zaštitu naziva »Istra« zaštićena oznaka izvornosti

Pravilnik o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka

Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda koje se crpe iz tla Republike Hrvatske ili države koja nije članica Europske unije

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Varaždinski klipič" zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Bjelovarski kvargl" zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Rudarska greblica" zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

Naputak o načinu primjene izuzeća od navođenja nutritivne deklaracije na hrani

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Paški sir" zaštićena oznaka izvornosti

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju

Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe

Obavijest o podnesenom Zahtjevu za zaštitu naziva "Slavonska kobasica" zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Malostonska kamenica" zaštićena oznaka izvornosti

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Creska janjetina" – zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

Popis prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda priznatih u Republici Hrvatskoj

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Dalmatinska panceta" zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

Obavijest o podnesenom Zahtjevu za zaštitu naziva "Dalmatinska pečenica" zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za uvrštavanje u program monitoringa i provođenje programa monitoringa dodataka prehrani, hrane kojoj su dodani vitamini, minerali i druge tvari i hrane s prehrambenim zdravstvenim tvrdnjama

Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti i ozljede velikih zglobova" Klinici za ortopediju Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Pravilnik o evidenciji sljedivosti za proizvode ribarstva i žive školjkaše

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Brački varenik« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

Pravilnik o dopuni Pravilnika o visini pristojbi i naknada za službene kontrole

Pravilnik o pomoćnim tvarima u procesu proizvodnje

Zakon o izmjenama Zakona o kontaminantima

Zakon o izmjenama Zakona o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima

Zakon o izmjenama Zakona o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja

Zakon o izmjenama Zakona o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hran

Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijet

Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ

Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla

Zakon o izmjenama Zakona o hrani

Zakon o izmjenama Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Zagorski bagremov med" zaštićena oznaka izvornosti

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Goranski medun« zaštićena oznaka izvornosti

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva “Novigradska dagnja” zaštićena oznaka izvornosti

Pravilnik o pravilima izdavanja certifikata o sukladnosti s propisima o hrani

Zakon o izmjenama Zakona o informiranju potrošača o hrani

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja

Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda "Malostonska kamenica", zaštićena oznaka izvornosti

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Meso crne slavonske svinje" zaštićena oznaka izvornosti

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Lički škripavac« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Bračko maslinovo ulje« zaštićena oznaka izvornosti

Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda »Slavonska kobasica« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

Obavijest o podnesenom Zahtjevu za zaštitu naziva "Zagorski štrukli"/"Zagorski štruklji" zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

Pravilnik o soli

Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Varaždinsko bučino ulje« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini pristojbi i naknada za službene kontrole

Pravilnik o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju