6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Šumarstvo

Izmjena Registra šumskih sjemenskih objekata tijekom 2011. godine

Izmjena Upisnika dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala tijekom 2011. godine

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu obračuna, obrascima i rokovima uplate naknade za korištenje opće korisnih funkcija šuma

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1408/2010 i dr. od 29. svibnja 2012.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provenijencijama svojti šumskog drveća

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provenijencijama svojti šumskog drveća

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački šumarskog inspektora

Izmjena Upisnika dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala tijekom 2012. godine

Vjerodostojno tumačenje članka 44. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama ("Narodne novine", broj 41/90)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu

Pravilnik o zabrani stavljanja na tržište određenog šumskog reprodukcijskog materijala

Pravilnik o uvjetima za priznavanje jednakovaljanosti šumskog reprodukcijskog materijala i državama iz kojih se može uvoziti

Pravilnik o izradi nacionalnog popisa šumskih sjemenskih objekata

Pravilnik o postupku izdavanja informacijske isprave za šumski reprodukcijski materijal

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu rada i zadaćama Povjerenstva za šumski reprodukcijski materijal

Pravilnik o kvaliteti i deklaraciji za šumski reprodukcijski materijal

Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima

Pravilnik o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava

Izmjena Upisnika dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala tijekom 2013. godine

Izmjena Registra šumskih sjemenskih objekata tijekom 2013. godine

Zakon o izmjeni Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provenijencijama svojti šumskog drveća

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za odobrenje opsega nužne doznake stabala u šumama šumoposjednika

Pravilnik o upisniku šumoposjednika

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima

Pravilnik o načinu formiranja rezervi sjemenskog materijala svojti šumskog drveća

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita za ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije

Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno

Pravilnik o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu

Pravilnik o načinu obračuna, obrascima, posebnom računu i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama

Pravilnik o Upisniku dobavljača božićnih drvaca

Pravilnik o čuvanju šuma

Šumsko-odštetni cjenik

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o uvjetima za priznavanje jednakovaljanosti šumskog reprodukcijskog materijala i državama iz kojih se može uvoziti

Pravilnik o uređivanju šuma

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama

Izmjena Registra šumskih sjemenskih objekata tijekom 2015. godine

Zakon o izmjenama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu

Zakon o izmjenama Zakona o šumama

Izmjena Upisnika dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala tijekom 2016. godine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju, obliku i troškovima izdavanja glavne svjedodžbe

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kvaliteti i deklaraciji za šumski reprodukcijski materijal

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra šumskih sjemenskih objekata

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pregledu šumskog reprodukcijskog materijala koji se uvozi

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima

Odluka o donošenju Strategije razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske 2017. – 2020. s Akcijskim planom provedbe 2017. – 2020.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama

Pravilnik o dopuni Pravilnika o upisniku šumoposjednika

Izmjena Registra šumskih sjemenskih objekata tijekom 2017. godine

Izmjena Upisnika dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala tijekom 2017. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama

Zakon o šumama

Pravilnik o uređivanju šuma

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o šumama

Izmjena Registra šumskih sjemenskih objekata tijekom 2018. godine

Pravilnik o Upisniku privatnih šumoposjednika

Ispravak Pravilnika o Upisniku privatnih šumoposjednika

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu

Pravilnik o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava

Pravilnik o doznaci stabala, obilježbi šumskih proizvoda, teretnom listu (popratnici) i šumskom redu

Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, sadržaju i vođenju Upisnika te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima

Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske

Pravilnik o postupku provođenja nacionalne inventure šumskih resursa Republike Hrvatske i odobravanju njezinih rezultata

Pravilnik o utvrđivanju naknada za šumu i šumsko zemljište

Pravilnik o Upisniku dobavljača božićnih drvaca

Izmjena Registra šumskih sjemenskih objekata tijekom 2019. godine

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uređivanju šuma

Zakon o dopuni Zakona o šumama