6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Lovstvo - Ribarstvo

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)

Naredba o dopuni Naredbe o zaštiti riba i drugih morskih organizama

Naredba o izmjeni Naredbe o zaštiti riba i drugih morskih organizama

Odluka o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima u gospodarskom ribolovu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Tunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (tetrapturus belone)

Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila u registar ICCAT-a (ICCAT record of BFT catching vessels) u 2012. godini

Odluka o uspostavi programa procjene broja i individualne mase živih tuna (Thunnus thynnus) prilikom stavljanja u uzgojne kaveze

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o očevidniku o uzgoju ribe i drugih morskih organizama

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama

Odluka o izmjeni Odluke o uspostavi programa procjene broja i individualne mase živih tuna (thunnus thynnus) prilikom stavljanja u uzgojne kaveze

Odluka o provedbi programa nacionalnih promatrača i ICCAT programa regionalnih promatrača na plovilima koja obavljaju ribolov tuna (Thunnus thynnus) i plovilima za tegalj kaveza za transfer tuna

Pravilnik o kriterijima o pogodnosti dijelova pomorskog dobra za uzgoj riba i drugih morskih organizama

Pravilnik o dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru dredžama

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o Registru ribarske flote Republike Hrvatske

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama

Pravilnik o programu dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i velikooku tunu (Thunnus obesus) na tržištu

Pravilnik o službenoj iskaznici, znački i odori ribarskog inspektora

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački lovnog inspektora

Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o programu dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i velikooku tunu (Thunnus obesus) na tržištu

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o očevidniku o uzgoju ribe i drugih morskih organizama

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)

Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila u registar ICCAT-a (ICCAT record of BFT catching vessels) u 2013. godini

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o programu dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i velikooku tunu (Thunnus obesus) na tržištu

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za gospodarske osnove

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru

Pravilnik o programu ispita za obavljanje gospodarskog ribolova, obrascu i načinu izdavanja uvjerenja o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova te o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra o izdanim uvjerenjima

Odluka o provedbi programa nacionalnih promatrača i ICCAT programa regionalnih promatrača na plovilima koja obavljaju ribolov tuna (Thunnsu thynnus) i plovilima za tegalj kaveza za transfer tuna za 2013. godinu

Odluka o uspostavi programa procjene broja individualne mase živih tuna (Thunnus thynnus) prilikom stavljanja u uzgojne kaveze

Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o broju povlastica za gospodarski ribolov, količini i vrsti ulova u gospodarskom ribolovu i visini iznosa naknade za obavljanje gospodarskog ribolova

Odluka o ukupnoj maksimalno dozvoljenoj ulaznoj količini divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta tuna u 2013. godini

Zakon o morskom ribarstvu

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o lovostaju

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

Odluka o donošenju Nacionalnog strateškog plana razvoja ribarstva

Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica

Odluka o utvrđivanju nadležnih tijela za upravljanje i kontrolu provedbe Operativnog programa za ribarstvo

Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)

Odluka o kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2014. godini

Zakon o izmjenama Zakona o morskom ribarstvu

Zakon o izmjeni Zakona o slatkovodnom ribarstvu

Zakon o izmjeni Zakona o lovstvu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilniku o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)

Pravilnik o malom obalnom ribolovu

Pravilnik o kriterijima za obavljanje malog ribolova u 2014. godini

Odluka o donošenju Operativnog programa za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2007. - 2013.

Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila u registar ICCAT-a (ICCAT record of BFT catching vessels) u 2014. godini

Pravilnik o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu

Pravilnik o dodjeli potpore za sufinanciranje dijela troškova u ribarstvu u segmentu potrošnje plinskog ulja obojenog plavom bojom

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)

Odluka o preraspodjeli ostatka izlovne kvote za plivarice tunolovke za 2014. godinu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica

Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - kočom

Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2014. godini

Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom

Pravilnik o dopuni Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom-srdelarom u 2014. godini

Pravilnik o sustavu dodjeljivanja, prijenosu i evidenciji kaznenih bodova za teške prekršaje u morskom ribarstvu

Odluka o donošenju Nacionalnog programa prikupljanja podataka o ribarstvu Republike Hrvatske za 2014. - 2016. godinu

Pravilnik o prodaji povlastica za ribolov u državnom vlasništvu i registru povlastica za ribolov u državnom vlasništvu

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom

Pravilnik o dopunama Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2014. godini

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom

Popis hrvatskih trgovačkih i znanstvenih naziva pojedinih vrsta proizvoda ribarstva

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu

Pravilnik o sportskom i rekreacijskom ribolovu na moru

Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2015. godini

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom

Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

Pravilnik o malom obalnom ribolovu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), iglua (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)

Pravilnik o Programu dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i velikooku tunu (Thunnus obesus) na tržištu

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o malom obalnom ribolovu

Odluka o kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2015. godini

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o malom obalnom ribolovu

Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila u registar ICCAT-a (ICCAT record of BFT catching vessels) u 2015. godini

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom

Pravilnik o dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sportskom i rekreacijskom ribolovu na moru

Pravilnik o dopuni Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2015. godini

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za dodjelu ribolovnog prava

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)

Pravilnik o organizacijama proizvođača u ribarstvu i akvakulturi i međustrukovnim organizacijama

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica

Odluka o rang listi sudionika u malom obalnom ribolovu

Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru dredžama

Odluka o izmjeni Odluke o rang listi sudionika u malom obalnom ribolovu

Odluka o provedbi programa nacionalnih promatrača i ICCAT programa regionalnih promatrača na plovilima koja obavljaju ribolov tuna (Thunnus thynnus) i plovilima za tegalj kaveza za transfer tuna za 2015. godinu

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencije postupanja ribarskih inspektora

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sportskom i rekreacijskom ribolovu na moru

Pravilnik o stručnom osposobljavanju ovlaštenih osoba

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o malom obalnom ribolovu

Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja ribolova na području Jabučke kotline

Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave očevidnika, iskrcajne deklaracije i izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru

Pravilnik o dopuni Pravilnika o prostronom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2015. godini

Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom u 2015. godini

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova

Odluka o preraspodjeli neiskorištenog dijela izlovne kvote iz gospodarskog ribolova za plivarice tunolovke na udičarske alate u športskom ribolovu u 2015. godini

Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pelagijskom koćom

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o malom obalnom ribolovu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova

Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2015. godini

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2015. godini

Pravilnik o dopuni Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2015. godini

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica

Pravilnik o dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom

Odluka o rang listi sudionika u malom obalnom ribolovu

Izmjene i dopune Popisa hrvatskih trgovačkih i znanstvenih naziva pojedinih vrsta proizvoda ribarstva

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu dostave transportnog dokumenta

Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2016. godini

Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru dredžama

Odluka o kriterijima raspodjele Državne kvote i Trajne individualne kvote u 2016. godini

Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila u registar ICCAT-a (ICCAT record of BFT catching vessels) u 2016. godini

Pravilnik o dopuni Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2016. godini

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3676/2015 i dr. od 9. veljače 2016.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)

Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila u Registar ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2016. godini

Odluka o izmjeni Odluke o rang-listi sudionika u malom obalnom ribolovu

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2016. godini

Pravilnik o zaštiti riba i drugih morskih organizama

Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

Odluka o provedbi programa nacionalnih promatrača i ICCAT programa regionalnih promatrača na plovilima koja obavljaju ribolov tuna (Thunnus thynnus) i plovilima za tegalj kaveza za transfer tuna za 2016. godinu

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2016. godini

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2813/2014 od 3. lipnja 2016.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja ribolova na području Jabučke kotline

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)

Odluka o dopunama Odluke o kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2016. godini

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2016. godini

Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila u Registar ICCAT-a (ICCAT Record od BFT Catching Vessels) u 2016. godini

Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom u 2016. godini

Pravilnik o dopuni Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pelagijskom koćom

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2016. godini

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom

Pravilnik o dopunama Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2016. godini

Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2017. godini

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom

Odluka o rang listi sudionika u malom obalnom ribolovu

Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

Pravilnik o ulovu i prometu igluna (Xiphias gladius)

Odluka o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2017. godini

Pravilnik o dopunama Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2017. godini

Pravilnik o dopunama Pravilnika o malom obalnom ribolovu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u registar ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2017. godini

Pravilnik o Registru ribarske flote Republike Hrvatske

Dopune popisa hrvatskih trgovačkih i znanstvenih naziva pojedinih vrsta proizvoda ribarstva

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2017 godini

Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila koja obavljaju ribolov plivaricom tunolovkom u registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2017. godini

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o lovostaju

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o potvrdi o podrijetlu divljači i njezinih dijelova i obilježavanju krupne divljači evidencijskim markicama

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnoj službi za provedbu lovnogospodarske osnove

Pravilnik o posebnoj regulaciji ribolova u dijelu akvatorija Jabučke kotline

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ulovu i prometu igluna (Xiphias gladius)

Pravilnik o dopunama Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2017 godini

Odluka o provedbi programa nacionalnih promatrača i ICCAT programa regionalnih promatrača na plovilima koja obavljaju ribolov tuna (Thunnus thynnus) i plovilima za tegalj kaveza za transfer tuna za 2017. godinu

Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2017. godini

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova

Zakon o morskom ribarstvu

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o lovstvu

Pravilnik o ulovu igluna (Xiphias gladius) u 2017. godini

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova

Odluku o ribolovnim mogućnostima za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2017. godini

Pravilnik o Registru prekršaja u morskom ribarstvu

Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Pravilnik o posebnom režimu upravljanja u dijelu akvatorija Jabučke kotline

Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2017. godini

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-687/2011 od 11. srpnja 2017.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom

Odluka o osnivanju Povjerenstva za gospodarske osnove

Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica

Pravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Zakon o akvakulturi

Pravilnik o lovostaju igluna (Xiphias gladius)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2018. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

Pravilnik o Registru dozvola za korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi, Registru unosa i prijenosa i Popisu zatvorenih objekata akvakulture

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru

Pravilnik o dozvoli za akvakulturu

Pravilnik o malom obalnom ribolovu

Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u Registar ICCAT-a (ICCAT record of BFT catching vessels) u 2018. godini

Odluka o rang listi sudionika u malom obalnom ribolovu

Pravilnik o lovostaju trpova (Holothuroidea)

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica

Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama

Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom

Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila koja obavljaju ribolov plivaricom tunolovkom u Registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2018. godini

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o lovostaju

Pravilnik o dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru

Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2018. godini

Naredba o zabrani obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom u dijelovima ribolovnog mora u 2018. godini

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2018. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru

Pravilnik o stručnom osposobljavanju za obavljanje djelatnosti akvakulture

Pravilnik o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus)

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom

Pravilnik o dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Pravilnik o dopuni Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru

Pravilnik o dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama

Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom u 2018. godini

Pravilnik o dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom

Odluka o raspodjeli kvote preostale nakon sezone ribolova plivaricom tunolovkom u 2018. godini

Zakon o lovstvu

Pravilnik o načinu obavljanja ribolova u posebnom staništu u akvatoriju ušća rijeke Raše u 2018. i 2019. godini

Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje područja za akvakulturu na pomorskom dobru

Zakon o izmjenama Zakona o akvakulturi

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom

Pravilnik o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija

Naredba o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači

Pravilnik o Registru ribarske flote Republike Hrvatske

Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2019. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

Pravilnik o prikupljanju statističkih podataka o akvakulturi

Odluka o rang-listi sudionika u malom obalnom ribolovu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu

Pravilnik o odobrenju za obavljanje djelatnosti akvakulture na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Pravilnik o potvrdi o podrijetlu divljači i njezinih dijelova i načinu označavanja divljači

Pravilnik o lovočuvarskoj službi

Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Pravilnik o cjeniku divljači

Pravilnik o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote

Pravilnik o dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom

Pravilnik o dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima u 2019. godini

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom osposobljavanju za obavljanje djelatnosti akvakulture

Pravilnik o odštetnom cjeniku

Zakon o izmjenama Zakona o lovstvu

Pravilnik o povlasticama za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u državnom vlasništvu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)

Pravilnik o načinu uporabe lovačkog oružja i naboja

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica

Naredba o lovostaju jegulje (Anguilla anguilla) u 2019. godini

Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2019. godini

Pravilnik o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote

Pravilnik o službenoj iskaznici ribarskog inspektora i ovlaštenih osoba, znački i odori ribarskog inspektora, voditelja brodice i mornara

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencije postupanja ribarskih inspektora i ovlaštenih osoba

Pravilnik o sokolarstvu

Pravilnik o postupku vaganja proizvoda ribarstva, evidencije vaganja te postupku i uvjetima odobravanja vaganja na ribarskim plovilima i u odobrenim objektima

Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila koja obavljaju ribolov plivaricom tunolovkom u Registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2019. godini

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama

Pravilnik o dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2019. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

Zakon o slatkovodnom ribarstvu

Pravilnik o stručnom osposobljavanju ovlaštenih osoba

Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2019. godini

Pravilnik o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija

Pravilnik o lovostaju

Pravilnik o načinu obavljanja ribolova u posebnom staništu u akvatoriju ušća rijeke Raše u 2019. i 2020. godini

Odluka o zabrani sakupljanja školjkaša (Bivalvia), puževa (Gastropoda), spužava (Spongia) i bodljikaša (Echinodermata) u Paškom zaljevu

Pravilnik o posebnom režimu upravljanja ribolovom u dijelu akvatorija Jabučke kotline

Pravilnik o stručnoj službi za provedbu lovnogospodarskih planova

Pravilnik o lovniku

Pravilnik o lovačkim psima

Odluka o ribarskim plovilima autoriziranima za rad u Jabučkom džepu

Pravilnik o stručnom osposobljavanju za obavljanje gospodarskog ribolova

Pravilnik o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Pravilnik o ribičkom i ribočuvarskom ispitu u slatkovodnom ribarstvu

Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2020. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

Odluka o rang-listi sudionika u malom obalnom ribolovu

Odluka o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za veljaču 2020. godine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u registar ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2020. godini

Pravilnik o izmjenama pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Zakon o dopuni Zakona o lovstvu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima u 2020. godini

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus)

Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2020. godini

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. »Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša«

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o postupku vaganja proizvoda ribarstva, evidencije vaganja te postupku i uvjetima odobravanja vaganja na ribarskim plovilima i u odobrenim objektima

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za svibanj 2020. godine

Pravilnik o lovostaju jegulje (Anguilla anguilla) u 2020. godini

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna

Pravilnik o dopuni Pravilnika o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.22. »Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova«