6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Sustav normizacije, akreditacije i mjeriteljstva

Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme (HZN)

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za staklene termometre punjene tekućinom

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za medicinske humane staklene termometre s tekućinom

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za medicinske injekcijske štrcaljke

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila određene vrste

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za infracrvene termometre za mjerenje najviše temperature ljudskoga tijela

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za medicinske električne termometre za kontinuirano mjerenje temperature

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za medicinske digitalne električne termometre za mjerenje najviše temperature ljudskoga tijela

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje za mjerenje krvnog tlaka (tlakomjere)

Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme

Pravilnik o ukidanju Pravilnika o načinu izražavanja alkoholne jakosti s obzirom na obujam i masu

Pravilnik o ukidanju Pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za alkoholometre i alkoholne aerometre

Pravilnik o ukidanju Pravilnika o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za mjerila hektolitarske mase žitarica

Pravilnik o ukidanju Pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za tlakomjere za gume motornih vozila

Pravilnik o ukidanju Pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne vrijednosti od 1 mg do 50 kg točnosti veće od srednje

Pravilnik o ukidanju Pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege od 5 kg do 50 kg srednje točnosti i pravokutne i valjkaste utege od 1 kg do 10 kg srednje točnosti

Pravilnik o mjernim jedinicama

Odluka o ovjeravanju agregata za istakanje goriva za motorna vozila i agregata za istakanje goriva za motorna vozila za UNP bez točnog prikaza maloprodajne cijene

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o akreditaciji

Pravilnik o nazivnim količinama pretpakiranih proizvoda

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za pretpakovine stalnih nazivnih količina punjenja označenih masom ili obujmom

Pravilnik o ukidanju Pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za brodske spremnike

Pravilnik o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage

Zakon o normizaciji

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila

Odluka o određivanju tijela u kojem će se osnovati Kontrolna točka za proizvode

Pravilnik o načinu izražavanja alkoholne jakosti s obzirom na obujam i masu

Zakon o mjeriteljstvu

Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje

Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački mjeriteljskog inspektora

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o obavljenim inspekcijskim pregledima mjeriteljskog inspektora

Pravilnik o obliku i načinu vođenja evidencije o izdanim rješenjima o odobrenju za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje

Pravilnik o mjernim jedinicama

Pravilnik o načinu označivanja i pečaćenja mjerila i pretpakovina

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za infracrvene analizatore za mjerenje sadržaja proteina u zrnju poljoprivrednih vrsta

Pravilnik o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila

Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila

Pravilnik o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage

Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog servisera te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog servisera

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog servisera te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog servisera

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za pretpakovine stalnih nazivnih količina punjenja označenih masom ili obujmom

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za boce koje se upotrebljavaju kao mjerni spremnici

Pravilnik o nazivnim količinama pretpakiranih proizvoda

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 1 mg do 50 kg

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 100 kg do 5000 kg

Pravilnik o postupku izvanrednog ispitivanja zakonitih mjerila u uporabi

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za tlakomjere za mjerenje tlaka u gumama motornih vozila

Pravilnik o zajedničkim odredbama za mjerila i metode mjeriteljskog nadzora

Pravilnik o obvezi vođenja evidencije obračunskih komunalnih mjerila u uporabi

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za hektolitarske vage kojima se mjeri hektolitarska masa poljoprivrednih vrsta

Pravilnik o načinu na koji se provodi ispitivanje tipa mjerila

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o nazivnim količinama pretpakiranih proizvoda

Pravilnik o ukidanju Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase – vage za građevinarstvo

Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za uređaje kojima se određuje neprozirnost ispušnih plinova motora cestovnih vozila s kompresijskim paljenjem

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za uređaje s valjcima kojima se provjerava sila kočenja na obodu kotača kod vozila na motorni pogon i priključnih vozila (cestovnih vozila)

Pravilnik o postupku ispitivanja mjerila toplinske energije namijenjenih za uporabu u kućanstvu, trgovini i lakoj industriji

Pravilnik o postupku ispitivanja vodomjera namijenjenih za uporabu u kućanstvu, trgovini i lakoj industriji

Pravilnik o postupku ispitivanja plinomjera statističkom metodom u svrhu produljenja ovjernog razdoblja

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo

Zakon o izmjenama Zakona o mjeriteljstvu

Pravilnik o postupku ispitivanja brojila električne energije namijenjenih za uporabu u kućanstvu, trgovini i lakoj industriji

Pravilnik o postupku ispitivanja plinomjera namijenjenih za uporabu u kućanstvu, trgovini i lakoj industriji

Pravilnik o državnim etalonima

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mjernim jedinicama

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerila brzine u cestovnom prometu

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za uređaje kojima se mjeri udio etilnog alkohola u izdahu ispitanika