6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Tehnički propisi za industrijske proizvode

Pravilnik o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi

Popis hrvatskih norma iz područja radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme

Popis ovlaštenih tijela za ocjenu sukladnosti strojeva

Popis ovlaštenih tijela za ocjenu sukladnosti niskonaponske električne opreme

Popis ovlaštenih tijela za ocjenu sukladnosti plinskih aparata

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i izgledu oznake "C" i "CE"

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tlačnoj opremi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim tlačnim posudama

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zahtjevima za stupnjeve djelovanja novih toplovodnih kotlova na tekuće i plinovito gorivo

Popis hrvatskih norma u području niskonaponske opreme

Tablice aktuarske matematike

Popis hrvatskih norma za sigurnost dizala

Popis hrvatskih norma za primjenu Pravilnika o tlačnoj opremi

Popis hrvatskih norma za primjenu Pravilnika o jednostavnim tlačnim posudama

Uredba o postupcima službenog obavješćivanja u području norma, tehničkih propisa te propisa o uslugama informacijskog društva

Pravilnik o zajedničkim odredbama za mjerila i metode mjeriteljskog nadzora

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o obvezatnom ispitivanju namještaja i dijelova za namještaj te o uvjetima koje moraju zadovoljavati pravne osobe ovlaštene za ispitivanje tih proizvoda

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o aerosolnim raspršivačima

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika u području tekstila

Pravilnik za plinske aparate

Pravilnik o pokretnoj tlačnoj opremi

Odluka o određivanju tijela u kojem će se osnovati Kontaktna točka za provedbu službenog obavješćivanja

Popis hrvatskih norma iz područja elektromagnetske kompatibilnosti

Popis hrvatskih norma iz područja radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme

Pravilnik o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

Zakon o izmjeni Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

Pravilnik o aerosolnim raspršivačima

Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju između inspekcija nadležnih za nadzor tehničkih proizvoda stavljenih na tržište Republike Hrvatske

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

Popis hrvatskih norma iz područja elektromagnetske kompatibilnosti

Popis hrvatskih norma iz područja radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme

Popis hrvatskih norma u području sigurnosti strojeva

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-2927/2013 od 13. studenoga 2014. kojom se se ukida članak 12. Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (»Narodne novine« broj 98/12.).

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o aerosolnim raspršivačima

Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) br. 1007/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o nazivima tekstilnih vlakana i povezanom označivanju i obilježavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda

Pravilnik o tlačnoj opremi

Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina

Uredba o postupku službenog obavješćivanja o tehničkim propisima i propisima o uslugama informacijskog društva

Pravilnik o naknadama u postupku ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

Pravilnik o provedbi Uredbe (EZ) br. 1222/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o označavanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre

Pravilnik o sigurnosti dizala

Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama

Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti

Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama

Pravilnik o znaku proizvođača predmeta od plemenitih kovina

Pravilnik o znaku dobavljača predmeta od plemenitih kovina

Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica

Pravilnik o radijskoj opremi

Pravilnik o obliku i sadržaju oznake čistoće predmeta od plemenitih kovina

Pravilnik o tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati radne prostorije i oprema za ispitivanje i žigosanje državnim žigom predmeta od plemenitih kovina

Pravilnik o tlačnoj opremi

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

Pravilnik o postupku ispitivanja, načinu određivanja stupnja čistoće i žigosanju državnim žigom predmeta od plemenitih kovina

Pravilnik o drugim tehničkim zahtjevima koje, osim tehničkih zahtjeva u pogledu stupnja čistoće, moraju ispunjavati predmeti od plemenitih kovina

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom

Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka i načinu plaćanja troškova za uzimanje uzoraka predmeta od plemenitih kovina prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o aerosolnim raspršivačima

Popis hrvatskih norma iz područja radijske opreme

Popis hrvatskih norma iz područja elektromagnetske kompatibilnosti

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 2016/426 o aparatima na plinovita goriva

Pravilnik o naknadi troškova u postupku ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina

Pravilnik o sigurnosti dizala u uporabi

Popis hrvatskih norma iz područja radijske opreme

Popis hrvatskih norma iz područja elektromagnetske kompatibilnosti

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

Pravilnik o sadržaju i obliku državnog žiga

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radijskoj opremi

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti

Pravilnik o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti