6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Predmeti opće uporabe - Inspekcije u gospodarstvu

Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevinskih inspektora

Pravilnik o visini i načinu obračunavanja i plaćanja pristojbi za službene kontrole koje se provode nad životinjama i robom na granicama Republike Hrvatske s trećim zemljama

Pravilnik o visini i načinu obračunavanja i plaćanja pristojbi za službene kontrole koje se provode nad životinjama i robom na granicama Republike Hrvatske s trećim zemljama

Pravilnik o načinu zatvaranja i označivanja zatvorenog gradilišta

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o službenoj iskaznici i znački inspektora Državnog inspektorata

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora Državnog inspektorata

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sigurnosti igračaka

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. godine o kozmetičkim proizvodima (preinačena verzija)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima

Zakon o predmetima opće uporabe

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta izrađenih od regenerirane celuloze koji dolaze u neposredan dodir s hranom

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta izrađenih od keramike koji dolaze u neposredan dodir s hranom

Pravilnik o stavljanju izvan snage pojedinih odredaba Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje

Pravilnik o dopunama Pravilnika o sigurnosti igračaka

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom

Zakon o izmjenama Zakona o predmetima opće uporabe

Pravilnik o sigurnosti igračaka

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o sigurnosti igračaka

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama u gospodarstvu

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju i obliku obrasca za prijavu djelatnosti uvoza, proizvodnje i distribucije materijala i predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sigurnosti igračaka

Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju i stavljanje na tržište predmeta opće uporabe

Zakon o izmjenama Zakona o predmetima opće uporabe

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima

Zakon o državnom inspektoratu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. godine o kozmetičkim proizvodima (preinačena verzija)

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji za potrebe inspekcijskih nadzora i službenih kontrola i referentni laboratoriji za ispitivanje predmeta opće uporabe

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sigurnosti igračaka

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova za radna mjesta u Državnom inspektoratu