6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Ugostiteljstvo - Turizam

Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta

Statut Hrvatske turističke zajednice

Pravilnik za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste hotel

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske turističke zajednice

Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2013. godinu

Rješenje o izmjeni i dopuni Liste stečajnih upravitelja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupine "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga"

Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice

Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

Izmjene i dopune Statuta Turističke zajednice Varaždinske županije

Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine "Hoteli"

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga"

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

Uredba o izmjenama Zakona o boravišnoj pristojbi

Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2014. godinu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine "Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"

Pravilnik o načinu plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe za nautičare

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

Uredba o izmjenama Zakona o boravišnoj pristojbi

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine "Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"

Izmjene Statuta Turističke zajednice Grada Zagreba

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

Zakon o izmjenama Zakona o boravišnoj pristojbi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine "Hoteli"

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima

Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

Uredba o izmjeni Zakona o pružanju usluga u turizmu

Uredba o izmjeni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine "Hoteli"

Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2015. godinu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o razdobljima glavne sezone, predsezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga"

Zakon o izmjeni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

Zakon o izmjeni Zakona o pružanju usluga u turizmu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima

Pravilnik o dopuni Pravilnika o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine "Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"

Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2016. godinu

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

Zakon o izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama

Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju

Pravilnik za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste Hotel

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima

Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu

Zakon o izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu

Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli

Ispravak Pravilnika o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama

Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2017. godinu

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

Zakon o izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi

Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu Turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice

Pravilnik o dopunama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice

Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

Zakon o pružanju usluga u turizmu

Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

Izmjene i dopune Statuta Turističke zajednice Varaždinske županije

Statut Turističke zajednice Zadarske županije

Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

Zakon o izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama

Zakon o turističkoj pristojbi

Pravilnik o vrstama plovnih objekata nautičkog turizma

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi

Izmjena Statuta Turističke zajednice Osječko-baranjske županije

Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe

Pravilnik o stručnom ispitu za voditelja poslova u turističkoj agenciji

Pravilnik o kategorizaciji luke nautičkog turizma i razvrstavanju drugih objekata za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi

Odluka o uvođenju mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj

Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici

Odluka o razvrstavanju javnih cesta

Zakon o dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

Zakon o dopuni Zakona o turističkoj pristojbi

Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Statut Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije

Zakon o dopunama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

Zakon o dopunama Zakona o turističkoj pristojbi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

Pravilnik o sustavu eVisitor

Statut Turističke zajednice Brodsko-posavske županije

Statut Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije

Statut Turističke zajednice Zagrebačke županije

Pravilnik o načinu korištenja vaučera za neizvršene ugovore o putovanju u paket-aranžmanu

Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj

Pravilnik o visini, načinu plaćanja i raspodjeli turističke pristojbe za čarterska plovila, brodove za višednevna kružna putovanja i osobe koje borave na plovilu (nautičari) te način plaćanja turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama

Statut Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije