6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Željeznice - Željeznički promet - Žičare

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnog tijeka željezničkog prometa

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izradi i objavljivanju voznoga reda u željezničkom prometu

Zakon o dopuni Zakona o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o.

Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izgledu, sadržaju i načinu vođenja zapisnika i dokumenata o sukladnosti godišnjeg stručno-tehničkog pregleda za žičare

Odluka o odgodi roka primjene odredbi Uredbe EZ br. 1371/2007 o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu

Pravilnik o uvjetima izdavanja dozvole za obavljanje usluga željezničkog prijevoza

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izgledu, sadržaju i načinu vođenja zapisnika i dokumenata o sukladnosti godišnjeg stručno-tehničkog pregleda za žičare

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja dozvole za obavljanje usluga željezničkog prijevoza i dozvole za upravljanje željezničkom infrastrukturom

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe ovlaštene za održavanje željezničkih vozila

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica i za svođenje i određivanje zajedničkoga mjesta i načina križanja željezničke pruge i ceste

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radnom vremenu izvršnih radnika u željezničkom prometu

Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava

Zakon o željeznici

Pravilnik o ovlaštenju strojovođa

Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

Odluka o uvjetima za izdavanje posebnog dijela potvrde o sigurnosti (Dio B)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izgledu, sadržaju i načinu vođenja zapisnika i dokumenata o sukladnosti godišnjeg stručno-tehničkog pregleda za žičare

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o željeznici

Odluka o razvrstavanju željezničkih pruga

Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o žičarama za prijevoz osoba

Odluka o koeficijentu korekcije za minimalni pristupni paket u 2014. godini

Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga

Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza

Pravilnik o službenim iskaznicama i značkama inspektora za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu

Pravilnik o službenoj iskaznici željezničkih inspektora

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izgledu, sadržaju i načinu vođenja zapisnika i dokumenata o sukladnosti godišnjeg stručno-tehničkog pregleda za žičare

Odluka o koeficijentu korekcije za minimalni pristupni paket usluga u 2015. godini

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o službenim iskaznicama i značkama inspektora za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu

Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava

Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora žičara za prijevoz osoba

Odluka o zatvaranju za promet postojećega pješačkog prijelaza preko pruge

Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ovlaštenju strojovođa

Pravilnik o signalima, signalnim znakovima i signalnim oznakama u željezničkom prometu

Pravilnik o tehničkim uvjetima za prometno-upravljački i signalno-sigurnosni željeznički infrastrukturni podsustav

Odluka o koeficijentu korekcije za minimalni pristupni paket u 2016. godini

Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava

Pravilnik o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica

Pravilnik o načinu osiguravanja prometa na željezničko-cestovnim prijelazima i pješačkim prijelazima preko pruge

Pravilnik o željezničkim vozilima

Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

Ispravak Odluke o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

Ispravak Odluke o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ovlaštenju strojovođa

Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

Pravilnik o načinu i uvjetima za sigurno odvijanje i upravljanje željezničkim prometom

Pravilnik o prijavljivanju tijela za ocjenjivanje sukladnosti sigurnosnih komponenti i podsustava žičara

Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti, načinu i postupku utvrđivanja prisutnosti alkohola, opojnih droga i psihotropnih tvari u organizmu izvršnih radnika željezničkog sustava

Zakon o izmjeni Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava

Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

Odluka o dopuni Odluke o razvrstavanju željezničkih pruga

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o željeznici

Pravilnik o stručnom osposobljavanju izvršnih radnika željezničkog sustava

Pravilnik o unutarnjem redu željezničkog sustava

Pravilnik o voznom redu u željezničkom prometu

Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izgledu, sadržaju i načinu vođenja zapisnika i dokumenata o sukladnosti godišnjeg stručno-tehničkog pregleda za žičare

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora za regulaciju tržišta željezničkih usluga i zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o službenoj iskaznici i znački inspektora za regulaciju tržišta željezničkih usluga i zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu željezničkog sustava

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o službenoj iskaznici i znački inspektora za regulaciju tržišta željezničkih usluga i zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu

Zakon o žičarama

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izgledu, sadržaju i načinu vođenja zapisnika i dokumenata o sukladnosti godišnjeg stručno-tehničkog pregleda za žičare

Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora za žičare

Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza

Zakon o željeznici

Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

Pravilnik o načinu obavljanja stručnog tehničkog pregleda žičare te izgledu i sadržaju zapisnika o izvršenom stručnom tehničkom pregledu

Odluka o davanju ovlaštenja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za donošenje odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijelu željezničke infrastrukture

Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza

Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

Pravilnik o tehničkim uvjetima za siguran rad žičara u radu te održavanje podsustava i sigurnosnih komponenti žičara

Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

Uredba o načinu i uvjetima obračuna naknade za koncesiju za žičare

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ovlaštenju strojovođa

Odluka o zatvaranju za promet postojećeg pješačkog prijelaza

Odluka o otvaranju novosagrađenih stalnih željezničko-cestovnih prijelaza

Pravilnik o voznom redu u željezničkom prometu

Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava