6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Ceste - Cestovni promet

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama

Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama

Zakon o izmjeni Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o prijevozu u cestovnom prometu

Zakon o izmjenama Zakona o cestama

Pravilnik o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu

Odluka o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2019. godini

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom nadzoru nad radom stanica za tehnički pregled vozila

Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na sprečavanje elektromagnetskih smetnja (elektromagnetska kompatibilnost) TPV 306 (izdanje 01)

Ispravak Pravilnika o postupku homologacije uređaja za neizravno gledanje i njihove ugradbe na motorna vozila TPV 108 (izdanje 02)

Pravilnik o postupku homologacije tipa motornih i priključnih vozila, s obzirom na ugradbu uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju TPV 120 (izdanje 02)

Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva ili tri kotača s obzirom na propisane oznake TPV 207 (izdanje 02)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika Hrvatskog autokluba o organiziranju i provođenju vozačkih ispita

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na zaštitu pješaka i drugih nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu TPV 158 (izdanje 01)

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprečavanje emisije plinovitih onečišćivača i onečišćivača u obliku čestica iz motora s unutrašnjim izgaranjem koji se ugrađuju u necestovne pokretne strojeve TPV 401 (izdanje 00)

Pravilnik o postupku, uvjetima i načinu izdavanja uvjerenja osobama koje iz zdravstvenih razloga ne moraju koristiti sigurnosni pojas tijekom vožnje u motornom vozilu

Odluka o razvrstavanju javnih cesta

Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste

Odluka o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava (po županijskim upravama za ceste) za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2011. godinu

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima za obavljanje poslova upravljanja prometom, nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila kada te poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave te programu i načinu osposobljavanja službenika

Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. u 2012. godini

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila (izdanje 00)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na mjere za smanjenje onečišćenja emisijama iz motora TPV 102 (izdanje 01)

Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2012. godinu

Pravilnik o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na emisiju štetnih sastojaka iz njihovih motora TPV 323 (Izdanje 00)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače

Pravilnik o mreži i kriterijima o dovoljnom broju autoškola

Rješenje o određivanju ispitnih centara za provedbu vozačkih ispita

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. u 2012. godini

Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače

Ispravak Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače

Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o razvrstavanju javnih cesta

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače

Zakon o dopuni Zakona o cestama

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju mreže i kriterija o dovoljnom broju stanica za tehnički pregled vozila

Pravilnik o dopuni Pravilnika o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na emisiju štetnih sastojaka iz njihovih motora TPV 323 (izdanje 00)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila (izdanje 00)

Pravilnik o postupku homologacije motora s kompresijskim paljenjem i motora na plin namijenjenih za uporabu u vozilima, te vozila opremljenih takvim motorima s obzirom na smanjenje emisije plinovitih onečišćivača i onečišćujućih čestica iz motora TPV 141 (izdanje 02)

Pravilnik o obveznom potvrđivanju sukladnosti novih guma za motorna i priključna vozila

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku homologacije traktora s obzirom na priključna vratila TPV 318 (izdanje 01)

Odluka o uvođenju naplate cestarine za uporabu tunela Sveti Ilija

Pravilnik o vozačkim dozvolama

Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na mjere za smanjenje onečišćenja emisijama iz motora TPV 102 (izdanje 02)

Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s pogonom na vodik, vodikovih sustava i njihovih sastavnih dijelova TPV 162 (izdanje 01)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprečavanje emisije plinovitih onečišćivača i onečišćivača u obliku čestica iz motora s unutrašnjim izgaranjem koji se ugrađuju u necestovne pokretne strojeve TPV 401 (izdanje 00)

Odluka o razvrstavanju javnih cesta

Pravilnik o aktivnostima poboljšanja sigurnosti TEM cesta

Pravilnik o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za Europsku elektroničku naplatu cestarine i elementima interoperabilnosti

Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu

Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na zaštitu pješaka i drugih nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu TPV 158 (izdanje 02)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila (izdanje 00)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vozačkim dozvolama

Pravilnik o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2013.godini

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti motornih vozila i njihovih prikolica

Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti vozila na dva ili tri kotača i četverocikala

Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo

Rješenje o izmjenama Rješenja o utvrđivanju cijene obrazaca, registarskih, pokusnih, prenosivih i izvoznih pločica

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i označavanju vozila

Izmjene i dopune Programa vozačkog ispita

Pravilnik o radionicama za tahografe

Pravilnik o prijenosu podataka i načinu vođenja evidencije iz tahografa

Pravilnik o izdavanju memorijskih kartica

Pravilnik o funkcionalnim kategorijama za određivanje mreže biciklističkih ruta

Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2013. godinu

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pčelarska vozila

Pravilnik o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstva za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2013. godini

Pravilnik o raspodjeli dozvola za međunarodni prijevoz tereta

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o obaveznom potvrđivanju sukladnosti novih guma za motorna i priključna vozila

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o homologaciji tipa traktora za poljoprivredu i šumarstvo (izdanje 01)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o određenim sastavnim dijelovima i značajkama traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo TPV 322 (izdanje 02)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača (izdanje 01)

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u prijevozu autobusima i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004

Odluka o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2012. godinu

Pravilnik o cestarini

Pravilnik o vrsti i načinu dostave podataka državama članicama Europske unije, u svrhu istraživanja prometnih prekršaja

Pravilnik o postupku homologacije tipa pokazivača smjera za motorna vozila i njihove prikolice TPV 123 (izdanje 01)

Pravilnik o postupku homologacije mehaničkih spojnica za povezivanje motornih i priključnih vozila i njihove ugradbe na ta vozila TPV 150 ( izdanje 01)

Pravilnik o metodologiji za izračun operativnih troškova tijekom razdoblja eksploatacije vozila za cestovni prijevoz

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2013. godini

Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama

Odluka o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicima javnih cesta u Republici Hrvatskoj

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o cestama

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranju vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za polaganje vozačkog ispita

Izmjene i dopune Programa vozačkog ispita

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-323/2009 i dr. od 20. prosinca 2013.

Odluka o razvrstavanju javnih cesta

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vozačkim dozvolama

Pravilnik o vrsti i načinu dostave podataka državama članicama Europske unije, u svrhu istraživanja prometnih prekršaja

Odluka o razvrstavanju javnih cesta

Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate prema posebnom nalogu ministra županijskim upravama za ceste u 2017. godini

Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2013. do 2016. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2013. godini

Pravilnik o mjerama za sprečavanje emisije plinovitih onečišćivača u obliku čestica iz motora s unutrašnjim izgaranjem koji se ugrađuju u necestovne pokretne strojeve TPV 401 (izdanje 01)

Pravilnik o mjerilima koja se koriste u postupcima javne nabave vozila za cestovni prijevoz

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o razvrstavanju javnih cesta

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o polascima i dolascima autobusa

Pravilnik za izvješćivanje o raspodjeli i iskorištenosti stranih dozvola

Pravilnik o određivanju daljinara i najmanjeg voznog vremena

Pravilnik o visini naknade za stranu dozvolu i visini naknade za trošak postupka raspodjele strane dozvole

Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta

Odluka o imenovanju upravitelja tunelima na TEM cestama

Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prometa

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika Hrvatskog autokluba o organiziranju i provođenju vozačkih ispita

Pravilnik o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača

Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o određenim sastavnim dijelovima i značajkama traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo TPV 322 (izdanje 02)

Pravilnik o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2014. godini

Pravilnik o kategorizaciji autobusnih kolodvora

Pravilnik o Registru prijevoznika i evidenciji posrednika u cestovnom prijevozu

Pravilnik o označavanju službenih vozila inspekcije cestovnog prometa i cesta

Odluka o uvođenju naplate cestarine za korištenje autoceste A11 Zagreb - Sisak

Pravilnik o ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza

Pravilnik o ophodnji javnih cesta

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku homologacije motornih vozila na dva ili tri kotača, s obzirom na ugradbu uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju TPV 208 (izdanje 01)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku homologacije određenih sastavnih dijelova i značajki motornih vozila na dva ili tri kotača TPV 212 (izdanje 01) - Dio 5.: mjere protiv onečišćavanja zraka koje prouzrokuju motorna vozila na dva ili tri kotača

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača (izdanje 01)

Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti

Pravilnik o uređajima, opremi i sustavima za pogon motornih vozila plinom

Nacionalni program za razvoj i uvođenje inteligentnih transportnih sustava u cestovnom prometu za razdoblje od 2014. do 2018. godine

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o prostoru, nastavnim sredstvima, opremi i drugim uvjetima koje moraju osigurati Hrvatski Crveni križ i ovlaštene zdravstvene ustanove za provođenje nastave iz predmeta "Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći"

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama

Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o znaku pristupačnosti

Pravilnik o održavanju cesta

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2014. godini

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uređajima, opremi i sustavima za pogon motornih vozila plinom

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti vozila na dva ili tri kotača i četverocikala

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti motornih vozila i njihovih prikolica

Odluka o mjerama za povećanje korištenja elektroničkih sustava za naplatu cestarine u Republici Hrvatskoj

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila

Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2014. godinu

Pravilnik o dopuni Pravilnika o radionicama za tahografe

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila

Odluka o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o cestarini

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o homologaciji tipa traktora za poljoprivredu i šumarstvo (izdanje 01)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na emisiju štetnih sastojaka iz njihovih motora TPV 323 (izdanje 00)

Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine

Pravilnik o osposobljavanju vojnih osoba za vozače motornih vozila i načinu polaganja vozačkih ispita

Pravilnik o registraciji i označavanju vozila Ministarstva obrana i Oružanih snaga Republike Hrvatske

Pravilnik o uvjetima za upravljanje i načinu prijevoza na vozilima Oružanih snaga Republike Hrvatske

Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica elementarne nepogode nastalih uslijed poplava 2014. godine na cestovnoj infrastrukturi na području Sisačko-moslavačke, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije

Izmjene i dopune Programa građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2013. do 2016. godine

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja elektroničkog očevidnika inspektora cestovnog prometa i inspektora cesta

Pravilnik o dopunama Pravilnika o ispitivanju vozila

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju memorijskih kartica

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu

Pravilnik o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2015. godini

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i označavanju vozila

Pravilnik o sadržaju, ustroju i načinu vođenja baze podataka o javnim cestama i objektima na njima

Naputak o načinu rada Povjerenstva za mirno rješavanje sporova u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2015. godini

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama

Pravilnik o tehničkim uvjetima za turističko vozilo

Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

Pravilnik o natjecateljskom vozilu

Pravilnik o mjerama za sprečavanje emisije plinovitih onečišćivača i onečišćivača u obliku čestica iz motora s unutrašnjim izgaranjem koji se ugrađuju u necestovne pokretne strojeve TPV 401 (izdanje 02)

Pravilnik o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika

Izmjena Programa vozačkog ispita

Izmjene i dopune Programa vozačkog ispita

Odluka o imenovanju upravitelja tunelima na TEM cestama

Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti vozila na dva ili tri kotača i četverocikala

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo

Rješenje o izmjeni Rješenja o osnivanju Drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti vozača i kandidata za vozače

Pravilnik o reviziji cestovne sigurnosti i osposobljavanju revizora cestovne sigurnosti

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za europsku elektroničku naplatu cestarine i elementima interoperabilnosti

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vozačkim dozvolama

Rješenje o izmjeni Rješenja o utvrđivanju cijene obrazaca, registarskih, pokusnih, prenosivih i izvoznih pločica

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika Hrvatskog autokluba o organiziranju i provođenju vozačkih ispita

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i označavanju vozila

Pravilnik o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2016. godini

Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca, registarskih, pokusnih, prenosivih i izvoznih pločica

Pravilnik o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za Europsku elektroničku naplatu cestarine i elementima interoperabilnosti

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti motornih vozila i njihovih prikolica

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti vozila na dva ili tri kotača i četverocikala

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo

Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama

Pravilnik o ostvarivanju prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2016. godini

Odluka o razvrstavanju javnih cesta

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vozačkim dozvolama

Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva

Zakon o kombiniranom prijevozu tereta

Odluka o dopuni Odluke o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila

Pravilnik o dopuni Pravilnika o odori službenika jedinica lokalne samouprave koji obavlja poslove nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslove upravljanja prometom

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama

Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta županijskim upravama za ceste u 2017. godini

Odluka o donošenju Nacionalnog okvira politike za uspostavu infrastrukture i razvoj tržišta alternativnih goriva u prometu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta županijskim upravama za ceste u 2017. godini

Odluka o donošenju Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vozačkim dozvolama

Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prijevoza

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o cestarini

Odluka o razvrstavanju javnih cesta

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o funkcionalnim kategorijama za određivanje mreže biciklističkih ruta

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta županijskim upravama za ceste u 2017. godini

Odluka o prestanku važenja Odluke o uvođenju naplate cestarine za uporabu tunela Sveti Ilija

Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate prema posebnom nalogu ministra županijskim upravama za ceste u 2017. godini

Pravilnik o registraciji i označavanju vozila

Odluka o izmjenama Odluke o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila

Rješenje o izmjeni Rješenja o utvrđivanju cijena obrazaca, registarskih, pokusnih, prenosivih i izvoznih pločica

Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače

Pravilnik o tehničkim pregledima vozila na cesti

Pravilnik o programu i načinu osnovnog osposobljavanja nadzornika tehničke ispravnosti vozila, načinu stručnog usavršavanja i provjeri stručnosti nadzornika tehničke ispravnosti vozila i referenata za poslove registracije vozila

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja (licencije)

Program vozačkog ispita

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače

Pravilnik o minimalnim standardima za rad autoškola

Ispravak Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače

Pravilnik o tehničkim pregledima vozila

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o razvrstavanju javnih cesta

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

Odluka o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini

Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom autoškola

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vozačkim dozvolama

Pravilnik o informatičkom sustavu i jedinstvenom programskom rješenju za obradu podataka o tehničkim pregledima i registraciji vozila u stanicama za tehnički pregled vozila

Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom stanica za tehnički pregled vozila

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima koje mora ispunjavati stanica za tehnički pregled vozila

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o normativima rada i jedinstvenim elementima vrednovanja rezultata rada u stanicama za tehnički pregled vozila

Pravilnik o putnom listu

Pravilnik o dozvolama u prijevozu tereta

Pravilnik o daljinaru i najmanjem voznom vremenu

Pravilnik o autobusnim kolodvorima

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uređajima, opremi i sustavima za pogon motornih vozila plinom

Odluka o iznosu naknada za podmirenje troškova obavljanja posebnih poslova stručnog nadzora

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o razvrstavanju javnih cesta

Pravilnik o osposobljavanju vojnih osoba za vozače motornih vozila i načinu polaganja vozačkih ispita

Pravilnik o uvjetima za upravljanje i načinu prijevoza na vozilima Oružanih snaga Republike Hrvatske

Pravilnik o registraciji i označavanju vozila Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske

Pravilnik o izvanrednom prijevozu

Pravilnik o prijenosu podataka u središnju bazu tahografskih podataka te načinu vođenja evidencije o radnom vremenu mobilnih radnika

Pravilnik o vozačkim dozvolama

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila te uvjetima za obavljanje poslova premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti motornih vozila i njihovih prikolica

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti vozila na dva ili tri kotača i četverocikala

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini

Pravilnik o ograničavanju uporabe pojedinih javnih cesta za promet teretnih vozila čija najveća dopuštena masa premašuje 7,5 tona

Pravilnik o ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza

Odluka o davanju ovlaštenja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za donošenje odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela javne ceste

Pravilnik o radionicama za tahografe

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o putnom listu

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja (licencije)

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o tehničkim pregledima vozila

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo

Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o ograničavanju uporabe pojedinih javnih cesta za promet teretnih vozila čija najveća dopuštena masa premašuje 7,5 tona

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o vrsti i načinu dostave podataka državama članicama Europske unije, u svrhu istraživanja prometnih prekršaja