6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Zaštita od požara i eksplozija - Elementarne nepogode

Pravilnik o priznanjima i nagradama iz područja zaštite od požara

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara

Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara

Pravilnik o planu zaštite od požara

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2012. godini

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izvođenju javnih vatrometa

Pravilnik o obavljanju inspekcijskog nadzora zaštite od požara za potrebe Ministarstva obrane i Ministarstva pravosuđa

Odluka o donošenju Programa saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - privremeni smještaj stradalnika za vrijeme obnove stambenih zgrada

Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - komunalni javni radovi i pomoć poslodavcima

Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - zaštita zdravlja ljudi

Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - obnova kulturnih dobara i kulturne infrastrukture te uspostavljanje kulturnih djelatnosti

Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - djelatnost obrazovanja

Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - cestovna infrastruktura

Odluka o donošenju Programa pravne pomoći za saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije pogođenom poplavom

Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcijama za 2015. i 2016. godinu u okviru razdjela Ministarstva gospodarstva

Odluka o visini naknada u postupku izdavanja i oduzimanja odobrenja za cisterne fiksno pričvršćene za vozilo u cestovnom prometu

Odluka o određivanju parkirališnih mjesta i ograničenjima za prijevoz opasnih tvari javnim cestama

Odluka o minimalnim financijskim sredstvima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2013. godini

Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom

Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja i oduzimanja odobrenja za ambalažu za prijevoz radioaktivnih i nuklearnih materijala

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu označavanja eksplozivnih tvari

Pravilnik o dopuni Pravilnika o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2013. godini

Nacionalna strategija zaštite od požara za razdoblje od 2013. do 2022. godine

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o visini naknada u postupku izdavanja i oduzimanja odobrenja za cisterne fiksno pričvršćene za vozilo u cestovnom prometu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vatrogasnim aparatima

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o stručnom osposobljavanju vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva te uvjetima za njihovu podjelu

Pravilnik o dopuni Pravilnika o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva te uvjetima za njihovu podjelu

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2014. godini

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2014. godini

Pravilnik o zaštiti šuma od požara

Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije

Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije, gospodarenje otpadom

Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - obnova vodnih građevina i zaštita zdravlja životinja i ljudi

Odluka o donošenju Programa potpora subjektima malog gospodarstva za saniranje posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije

Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - obnova zgrada

Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - opremanje obiteljskih kuća i stanova oštećenih i uništenih od poplava

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - obnova zgrada

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - obnova vodnih građevina i zaštita zdravlja životinja i ljudi

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2015. godini

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. godini

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o eksplozivnim tvarima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu označavanja eksplozivnih tvari

Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati pravna osoba ovlaštena za izdavanje odobrenja za ambalažu za prijevoz opasnih tvari

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u prvom tromjesečju 2016. godine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izvođenju javnih vatrometa

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o eksplozivnim tvarima

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2016. godini

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016. godini

Pravilnik o prostornim, tehničkim i sigurnosnim zahtjevima koje moraju zadovoljiti prodavaonice oružja i streljiva te prodavaonice pirotehničkih sredstava

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2017. godini

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja i oduzimanja odobrenja za ambalažu za prijevoz radioaktivnih i nuklearnih materijala

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini

Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2018. godini

Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za prijevoz opasnih tvari

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini

Odluka o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2019. godini

Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda

Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini

Pravilnik o registru šteta od prirodnih nepogoda

Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti

Zakon o vatrogastvu

Odluka o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2020. godini

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini