6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obveznoj pričuvi

Zakon o izmjeni Zakona o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

Odluka o izmjeni Odluke o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima

Odluka o izmjenama Odluke o nadzornim izvještajima kreditnih institucija

Odluka o izmjenama Odluke o izvješćima o jamstvenom kapitalu i kapitalnim zahtjevima kreditnih institucija

Odluka o izmjenama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju (s Uputama)

Odluka o izmjenama Odluke o upravljanju kamatnim rizikom u knjizi banke

Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2012."

Odluka o izmjenama Odluke o obveznoj pričuvi

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju likvidnosnim rizikom

Izmjena Upute za provedbu Odluke o obveznoj pričuvi

Odluka o izmjeni Odluke o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima

Odluka o izmjeni Odluke o kamatnim stopama i naknadama Hrvatske narodne banke

Odluka o izmjeni Odluke o korekciji prodajnih cijena prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca izdanja Hrvatske narodne banke

Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, 9. XII. 2011."

Odluka o kamatnim stopama, diskontnoj (eskontnoj) stopi i naknadama Hrvatske narodne banke

Odluka o puštanju u opticaj kovanog novca kune i lipa s oznakom godine kovanja "2012."

Odluka o minimalnim standardima za strojno i ručno sortiranje novčanica prema prikladnosti za promet

Zakon o dopunama Zakona o kreditnim institucijama

Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, 9. XII. 2011."

Odluka o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju likvidnosnim rizikom

Zakon o izmjeni Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje

Zakon o izmjeni Zakona o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

Odluka o puštanju u optjecaj novčanica od 10 i 20 kuna s datumom izdanja 9. srpnja 2012.

Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2013."

Odluka o prestanku važenja Odluke o obvezi dostavljanja izvješća "Neto potraživanja banke od opće države i jamstva"

Odluka o prestanku važenja Odluke o statističkom izvješću banke

Odluka o izmjeni Odluke o kamatnim stopama i naknadama Hrvatske narodne banke

Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2013."

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama

Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna "Republika Hrvatska članica Europske unije 1. VII. 2013."

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju likvidnosnim rizikom

Odluka o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija

Odluka o primicima radnika

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o superviziji grupe kreditnih institucija na konsolidiranoj osnovi

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nadzornim izvještajima kreditnih institucija

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o postupku procjenjivanja adekvatnosti internoga kapitala kreditne institucije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o adekvatnosti jamstvenoga kapitala kreditnih institucija

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnoj objavi bonitetnih zahtjeva kreditnih institucija

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u kapital nefinancijskih institucija i materijalnu imovinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu provedbe supervizije kreditnih institucija i izricanju supervizorskih mjera

Odluka o sustavu unutarnjih kontrola

Odluka o izdavanju numizmatičkoga kompleta prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna s oznakom godine kovanja "2013."

Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja statistike vrijednosnih papira

Odluka o unutardnevnom kreditu

Odluka o lombardnom kreditu

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca "Republika Hrvatska članica Europske unije 1. VII. 2013."

Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "Republika Hrvatska članica Europske unije 1. VII. 2013."

Odluka o puštanju u optjecaj novčanica od 100 i 200 kuna s datumom izdanja 9. srpnja 2012.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija

Odluka o izmjenama Odluke o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima

Rješenje kojim se utvrđuje da Centar banka d.d., Zagreb, Amruševa 6, zbog razloga izravno povezanih s njezinom financijskom situacijom, dana 2. rujna 2013. godine nije bila sposobna isplatiti dospjele depozite utvrđene Zakonom o osiguranju depozita te da se ne može očekivati da će ih biti sposobna isplatiti u budućnosti

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nadzornim izvještajima kreditnih institucija

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ograničavanju izloženosti kreditnih institucija valutnom riziku

Zakon o dopuni Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje

Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2014. godinu

Odluka o upisu obveznih blagajničkih zapisa Hrvatske narodne banke

Odluka o izmjeni Odluke o kamatnim stopama i naknadama Hrvatske narodne banke

Odluka o izmjeni Odluke o obveznoj pričuvi

Odluka o izmjenama Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu

Odluka o prestanku važenja Odluke o obvezi dostavljanja Izvješća o trgovanju na novčanom tržištu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nadzornim izvještajima kreditnih institucija

Zakon o kreditnim institucijama

Zakon o Vijeću za financijsku stabilnost

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o velikim izloženostima kreditnih institucija

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u kapital nefinancijskih institucija i materijalnu imovinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju rizicima

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o primicima radnika

Odluka o zaštitnim slojevima kapitala i mjerama za očuvanje kapitala

Odluka o upravljanju likvidnosnim rizikom

Odluka o postupku procjenjivanja adekvatnosti internoga kapitala kreditne institucije

Odluka o načinu provedbe supervizije kreditnih institucija i izricanju supervizorskih mjera

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o upisu obveznih blagajničkih zapisa Hrvatske narodne banke

Odluka o dopuni Odluke o upisu obveznih blagajničkih zapisa Hrvatske narodne banke

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "2014. FIFA Svjetsko nogometno prvenstvo u Brazilu"

Odluka o provedbi Uredbe (EU) Br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu

Odluka o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju (NN br. 41A)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju likvidnosnim rizikom

Odluka o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija

Odluka o upravljanju kamatnim rizikom u knjizi banke

Izmjene Upute za provedbu Odluke o obveznoj pričuvi

Odluka o izmjeni Odluke o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima

Odluka o predstavništvima kreditnih institucija iz trećih zemalja

Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2014"

Odluka o osnovnim obilježjima prigodne optjecajne novčanice od 20 kuna izdanje 30. svibnja 2014.

Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuje izvješćivanje o likvidnosti

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu provedbe supervizije kreditnih institucija i izricanju supervizorskih mjera

Odluka o izmjenama Odluke o zaštitnim slojevima kapitala i mjerama za očuvanje kapitala

Odluka o puštanju u optjecaj prigodne optjecajne novčanice od 20 kuna izdanje 30. svibnja 2014.

Odluka o izdavanju i prodaji kompleta prigodnih optjecajnih novčanica od 20 i 10 kuna

Odluka o izvješćivanju o izloženosti kreditnih institucija valutnom riziku

Odluka o primicima radnika

Odluka o planovima oporavka kreditnih institucija

Odluka o pobližim uvjetima osnivanja, poslovanja, izvješćivanja i prestanka podružnice kreditne institucije iz treće zemlje u Republici Hrvatskoj

Rješenje kojim se utvrđuje da Nava banka d.d., Zagreb, Tratinska 27, zbog razloga izravno povezanih s njezinom financijskom situacijom, dana 17. srpnja 2014. nije bila sposobna, niti se može očekivati da će biti sposobna isplatiti dospjele depozite određene Zakonom o osiguranju depozita

Odluka o prestanku važenja Odluke o obvezi dostavljanja izvješća o kamatnim stopama na kredite i depozite

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013

Odluka o izmjenama Odluke o obveznoj pričuvi

Odluka o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija

Uputa o provedbi Odluke o obveznoj pričuvi

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o superviziorskim izvještajima kreditnih institucija

Odluka o izmjenama Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu

Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2015. godinu

Odluka o izmjeni Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu

Uredba o izmjeni Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje

Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2015. godini

Odluka o sustavu unutarnjih kontrola

Odluka o upravljanju rizicima

Odluka o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge

Odluka o izmjenama Odluke o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima

Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama

Odluka o puštanju u opticaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2015."

Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2015."

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca "200. obljetnica rođenja Josipa Jurja Strossmayera, 1815. - 2015."

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o planovima oporavka kreditnih institucija

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju kamatnim rizikom u knjizi banke

Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja

Odluka o izmjeni Odluke o unutardnevnom kreditu

Odluka o izmjeni Odluke o lombardnom kreditu

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o kreditnim institucijama

Odluka o prestanku važenja Odluke o upisu obveznih blagajničkih zapisa Hrvatske narodne banke

Zakon o izmjeni Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje

Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2016. godini

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

Odluka o postupku odobravanja metodologije za određivanje stupnja rizičnosti kreditnih institucija pri izračunu premija za osigurane depozite

Odluka o obveznoj pričuvi

Odluka o izvješćivanju o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja

Odluka o izmjenama Odluke o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu vrednovanja imovine i izvanbilančnih stavki te izračunavanja regulatornoga kapitala i kapitalnih zahtjeva

Uputa za provedbu Odluke o obveznoj pričuvi

Ispravak Odluke o postupku odobravanja metodologije za određivanje stupnja rizičnosti kreditnih institucija pri izračunu premija za osigurane depozite

Pravilnik o obvezama kreditne institucije i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka u svezi osiguranja depozita i postupak isplate obeštećenja

Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2016. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju likvidnosnim rizikom

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013

Odluka o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz preporuke europskog odbora za sistemske rizike od 8. siječnja 2018. o izmjeni preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike ( ESRB/2018/1)

Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna, i lipa, s oznakom godine kovanja "2016."

Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2016."

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting

Rješenje Hrvatske narodne banke broj: 141-020/05-16/BV od 25. svibnja 2016. kojim se utvrđuje da je dana 24. svibnja 2016. u 15,00 sati u Banci splitsko-dalmatinskoj d.d., Split, OIB 25351138943, MBS 060000847 nastupila nedostupnost depozita

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

Odluka o izmjeni Odluke o obveznoj pričuvi

Odluka o izmjenama Odluke o izvješćivanju o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima

Izmjene i dopune Upute za provedbu Odluke o obveznoj pričuvi

Odluka o uvjetima za davanje financijske potpore grupe kreditnih institucija

Odluka o izmjenama Odluke o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima

Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za povećanje solventnosti i likvidnosti kreditne institucije koja posluje s poteškoćama

Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna "25. obljetnica neovisnosti Republike Hrvatske, 8. listopada 1991. - 8. listopada 2016."

Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "25. obljetnica neovisnosti Republike Hrvatske, 8. listopada 1991. - 8. listopada 2016."

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju rizicima

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji

Odluka o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima

Odluka o izmjenama Odluke o izvješćivanju o novčanom tržištu

Odluka o izmjeni Odluke o načinu obračuna, naplate i plaćanja kamata i naknada Hrvatske narodne banke

Odluka o izmjenama Odluke o blagajničkim zapisima Hrvatske narodne banke

Dopune Upute za provedbu Odluke o obveznoj pričuvi

Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 i Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/61 u dijelu kojim se uređuje izvješćivanje o likvidnosti

Odluka o upravljanju likvidnosnim rizikom

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu vrednovanja imovine i izvanbilančnih stavki te izračunavanja regulatornoga kapitala i kapitalnih zahtjeva

Odluka o upravljanju kamatnim rizikom u knjizi banke

Odluka o izmjenama Odluke o polaganju novčanog depozita kod Hrvatske narodne banke

Odluka o izmjenama Odluke o kratkoročnom kreditu za likvidnost

Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2017. godini

Pravilnik o načinu plaćanja dijela premije za osigurane depozite u obliku neopozive obveze plaćanja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

Odluka o izmjenama Odluke o opskrbi banaka gotovim novcem

Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2017."

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija

Odluka o primicima radnika

Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2017. godinu

Odluku o izmjenama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

Ispravak Odluke o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija

Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna »25. obljetnica primanja Republike Hrvatske u Ujedinjene narode, 22. svibnja 1992. – 22. svibnja 2017.«

Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "25. obljetnica primanja Republike Hrvatske u Ujedinjene narode, 22. svibnja 1992. – 22. svibnja 2017."

Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja " 2017."

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IV-2543/2012 od 25. svibnja 2017.

Odluka o postupku priznavanja mjera makrobonitetne politike koje su donijela odgovarajuća tijela drugih država članica Europske unije i postupku procjene prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike

Odluka o uvjetima i načinu provedbe aktivnosti i načinu nalaganja mjera u svrhu provedbe sanacijskih ovlasti

Odluka o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 24. ožujka 2016. o izmjeni preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2016/3)

Odluka o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 24. lipnja 2016. o izmjeni preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2016/4)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obvezama kreditne institucije i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka u svezi osiguranja depozita i postupak isplate obeštećenja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

Odluku o primjeni zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik

Odluka o puštanju u optjecaj novčanice od 50 kuna s datumom izdanja 9. srpnja 2012.

Odluka o provođenju monetarne politike Hrvatske narodne banke

Odluka o kamatnim stopama, diskontnoj (eskontnoj) stopi i naknadama Hrvatske narodne banke

Odluka o prestanku važenja Odluke o unutardnevnom kreditu

Odluka o načinu obračuna, naplate i plaćanja kamata i naknada Hrvatske narodne banke

Odluka o efektivnoj kamatnoj stopi

Odluka o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge

Odluka o registru kreditnih posrednika

Odluka o izmjeni Odluke o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima

Odluka o načinu određivanja i objave prodajnih cijena Hrvatske narodne banke za izdani prigodni zlatni i srebrni kovani novac i numizmatičke komplete

Odluku o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine i načinu utvrđivanja kreditnih gubitaka

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o postupku procjenjivanja adekvatnosti internoga kapitala kreditne institucije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o postupku odobravanja metodologije za određivanje stupnja rizičnosti kreditnih institucija pri izračunu premija za osigurane depozite

Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja »2018.«

Odluka o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima

Uputa za provedbu Odluke o obveznoj pričuvi

Odluka o informatičkim rješenjima za dostavu izvještaja kreditnih institucija u skladu s propisima Europske unije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o velikim izloženostima kreditnih institucija

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama

Rješenje Hrvatske narodne banke O.broj: 56-020/02-18/BV od 21. veljače 2018.

Odluka o postupanju pri primjeni ovlasti za smanjenje vrijednosti i pretvaranje instrumenata kapitala

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaštitnim slojevima kapitala i mjerama za očuvanje kapitala

Odluka o primjeni odredbi Zakona o kreditnim institucijama na kreditne institucije u likvidaciji

Odluka o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji

Odluka o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za raspoređivanje instrumenata kapitala kao instrumenta regulatornoga kapitala kreditnih institucija

Odluka o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad kreditne institucije i zahtjevu za izdavanje odobrenja za pružanje financijskih usluga

Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2018. godini

Pravilnik o uvjetima za određivanje minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i podložne obveze, stope pretvaranja te obveze investicijskog društva u postupku sanacije

Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2018. godinu

Odluka o najreprezentativnijim uslugama povezanima s računom za plaćanje

Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "Dubrovnik"

Zakon o elektroničkom novcu

Odluka o obvezi dostavljanja podataka za usporedbu naknada usluga iz popisa najreprezentativnijih usluga

Odluka o regulatornom kapitalu institucija za elektronički novac

Odluka o statističkom i nadzornom izvješćivanju

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu vrednovanja imovine i izvanbilančnih stavki te izračunavanja regulatornoga kapitala i kapitalnih zahtjeva

Odluka o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji

Odluka o sustavu upravljanja

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "100. OBLJETNICA ZAVRŠETKA PRVOGA SVJETSKOG RATA, 1918. – 2018."

Ispravak Odluke o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "100. OBLJETNICA ZAVRŠETKA PRVOGA SVJETSKOG RATA, 1918. – 2018."

Odluka o politikama i praksama primitaka povezanima s pružanjem bankovnih proizvoda i/ili usluga potrošačima

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine i načinu utvrđivanja kreditnih gubitaka

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o informatičkim rješenjima za dostavu izvještaja kreditnih institucija u skladu s propisima Europske unije

Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2019. godini

Odluka o Registru pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca

Odluka o izmjeni Odluke o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima

Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2019."

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575 /2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu

Odluka o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1624

Odluka o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 16. srpnja 2018. o Izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2018/5)

Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2019. godinu

Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "25. OBLJETNICA UVOĐENJA KUNE KAO NOVČANE JEDINICE REPUBLIKE HRVATSKE, 30. SVIBNJA 1994. - 30. SVIBNJA 2019."

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o plovidbi u prolazu u šibensku luku, u Pašmanskom tjesnacu, kroz prolaz Vela vrata, rijekama Neretvom i Zrmanjom, te o zabrani plovidbe Unijskim kanalom i kanalom Krušija, dijelovima Srednjeg kanala, Murterskog mora i Žirjanskog kanala

Odluka o izmjeni Odluke o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 24. lipnja 2016. o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2016/4)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sustavu upravljanja

Zakon o dopunama Zakona o kreditnim institucijama

Pravilnik o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – socijalni radnik u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj

Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "350. obljetnica osnivanja Sveučilišta u Zagrebu, 1669. – 2019."

Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna »350. obljetnica osnivanja Sveučilišta u Zagrebu, 1669. – 2019.«

Odluka o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima

Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2019."

Izmjene Upute za provedbu Odluke o obveznoj pričuvi

Odluka o izmjenama Odluke o opskrbi banaka gotovim novcem

Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna u povodu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020.

Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja »2020.«

Odluka o regulatornom kapitalu institucija za elektronički novac

Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna u povodu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020.

Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2020. godini

Odluka o izmjenama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju

Odluka o dopunama Odluke o provođenju monetarne politike Hrvatske narodne banke

Odluka o izmjenama Odluke o obveznoj pričuvi

Odluka o posebnom programu kreditiranja u uvjetima pandemijske krize

Odluka o izmjeni Odluke o provođenju monetarne politike Hrvatske narodne banke

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

Odluka o izmjeni Odluke o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca »75. OBLJETNICA DANA POBJEDE NAD FAŠIZMOM, 1945. – 2020.«

Odluka o izmjenama Odluke o obvezi dostavljanja podataka o prijevarama