6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Devizni sustav - Platni sustav - Nadzor financijskih transakcija

Uputa za izradu zaštićenog programa za obavljanje mjenjačkih poslova ovlaštenih mjenjača

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje T2S namjenskoga novčanog računa (T2S DCA) u sustavu TARGET2-HR

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje TIPS namjenskoga novčanog računa (TIPS DCA) u sustavu TARGET2-HR

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodatnim i izmijenjenim uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR upotrebom internetskog pristupa

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o postupcima namire za sporedne sustave

Odluka o primjeni i vođenju Sustava za naplatu javnih davanja putem platnih kartica

Odluka o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Financijskom inspektoratu Republike Hrvat-ske

Odluka o uspostavi i vođenju Sustava za naplatu javnih davanja, novčanih kazni izrečenih iz nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, mandatnih kazni izrečenih iz nadležnosti Carinske uprave i upravnih pristojbi, putem platnih kartica

Pravilnik o dopunama Pravilinika o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa

Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata

Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja

Uredba o izmjeni Uredbe o utvrđivanju poslova iz članka 4.a i 4.c Zakona o Financijskoj agenciji

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu

Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima

Pravilnik o načinu provedbe ovrhe na novčanim sredstvima banke

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima i postupku prilagodbe Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jedinstvenom registru računa

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa

Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa

Odluka o prikupljanju podataka s ostvarenim platnim transakcijama s inozemstvom između rezidenata i nerezidenata

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pravilima rada Nacionalnoga klirinškog sustava

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

Naredba o vođenju nadzorne knjige o kapitalnim poslovima s inozemstvom

Odluka o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i rokovima obavješćivanja Ureda za sprečavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama te vođenju evidencija od strane odvjetnika, odvjetničkih društava, javnih bilježnika, revizorskih društava i samostalnih revizora te pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju računovodstvene poslove i poslove poreznog savjetovanja

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kontroli unošenja i iznošenja gotovine u domaćoj ili stranoj valuti preko državne granice

Odluka o obavljanju poslova podrške prekršajno-evidencijskom sustavu

Pravilnik o jedinstvenom registru računa

Odluka o primjeni zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pravilima rada Nacionalnoga klirinškog sustava

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja

Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2014."

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu

Odluka o izmjenama Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja

Odluka o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja

Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR

Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje namjenskog novčanog računa (DCA) u sustavu TARGET-HR

Odluka o dodatnim i izmijenjenim uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR upotrebom internetskog pristupa

Odluka o postupcima namire za sporedne sustave

Odluka kojom se potvrđuje da sustav TARGET2-HR udovoljava uvjetima iz Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata

Odluka o prestanku važenja Odluke o prikupljanju podataka o ostvarenim platnim transakcijama s inozemstvom između rezidenta i nerezidenta

Odluka o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove

Uputa za izradu zaštićenog programa za obavljanje mjenjačkih poslova ovlaštenih mjenjača

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR

Odluka o izmjeni Odluke o postupcima namire za sporedne sustave

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje namjenskog novčanog računa (DCA) u sustavu TARGET2-HR

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata

Odluka o nalozima za plaćanje

Odluka o pravilima rada Nacionalnoga klirinškog sustava

Odluka o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja

Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa

Odluka kojom se potvrđuje da sustav EuroNKS udovoljava uvjetima iz Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata

Odluka o izmjeni Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jedinstvenom registru računa

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja

Odluka o izmjenama Odluke o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu

Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove

Pravilnik o načinu priopćavanja povjerljivih informacija u sažetom ili zbirnom obliku

Odluku o troškovima mirenja pred Centrom za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u sporovima između korisnika platnih usluga koji su primatelji plaćanja i njihovih pružatelja platnih usluga koji se odnose na prava i obveze iz Uredbe (EU) 2015/751 i /ili Zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa (Narodne novine, br. 50/16.)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-240/2014 od 11. srpnja 2017.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pravilima rada hrvatskog sustava velikih plaćanja

Odluka o izmjeni Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje namjenskoga novčanog računa (DCA) u sustavu TARGET2-HR

Odluka o postupcima namire za sporedne sustave

Odluka o izmjeni Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja

Pravilnik o načinu provedbe ovrhe na novčanim sredstvima banke

Odluka o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke

Odluka o mjerama pružatelja platnih usluga u skladu s člankom 25. Uredbe (EU) 2015/847

Pravilnik o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke

Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama

Zakon o platnom prometu

Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

Uredba o dopunama Uredbe o utvrđivanju poslova iz članka 4.a i 4.c Zakona o financijskoj agenciji

Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima

Pravilnik o vrstama naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

Odluka o zaštiti novčanih sredstava korisnika platnih usluga

Odluka o regulatornom kapitalu institucija za platni promet

Pravilnik o tehničkim uvjetima za provedbu Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

Pravilnik o Jedinstvenom registru računa

Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR

Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje T2S namjenskoga novčanog računa (T2S DCA) u sustavu TARGET2-HR

Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje TIPS namjenskoga novčanog računa (TIPS DCA) u sustavu TARGET2-HR

Odluka o dodatnim i izmijenjenim uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR upotrebom internetskog pristupa

Odluka o postupcima namire za sporedne sustave

Odluka o utvrđivanju uvjeta, načina i rokova redovitog poslovanja sustava START

Odluka o prestanku važenja Odluke o načinu i rokovima dostavljanja podataka o prometu na tržištu stranih sredstava plaćanja

Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati sredstva videoelektroničke identifikacije

Pravilnik o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama

Pravilnik o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj

Pravilnik o načinu dostavljanja dodatnih podataka koje su obveznici dužni dostaviti na zahtjev Ureda za sprječavanje pranja novca

Pravilnik o načinu i opsegu dostavljanja podataka o prijenosu gotovine preko državne granice Uredu za sprječavanje pranja novca od strane Carinske uprave

Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenom djelu pranja novca, povezanim predikatnim kaznenim djelima ili kaznenom djelu financiranja terorizma

Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenim i drugim prijavama za kaznena djela pranje novca ili financiranja terorizma

Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o prekršajnim postupcima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Pravilnik o Registru stvarnih vlasnika

Odluka o obvezi dostavljanja podataka o prijevarama

Odluka o transakcijskim računima

Pravilnik o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize

Odluka o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja

Odluka o regulatornom kapitalu institucija za platni promet

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registru stvarnih vlasnika

Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa