6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Leasing - Faktoring

Pravilnik o dopunama Pravilnika o sadržaju dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja kandidata za člana uprave leasing društva

Rješenje kojim se društvu Croatia leasing d.o.o., Zagreb, oduzima odobrenje za obavljanje poslova financijskog leasinga i poslova operativnog leasinga izdano Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, klasa: UP/I-451-01/07-02/73, urbroj: 326-114-09-15 od 9. srpnja 2009. godine

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju potrebne dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja kandidatu za člana uprave leasing društva

Zakon o leasingu

Pravilnik o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu i drugoj pravnoj osobi

Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru leasing društva

Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga koja su dužna dostavljati leasing društva te načinu i rokovima njihove dostave

Pravilnik o kapitalu leasing društva

Pravilnik o primjeni odredaba Zakona o leasingu i drugih propisa na leasing društva u likvidaciji

Pravilnik o Registru objekata leasinga

Pravilnik o sadržaju i obliku ugovora o leasingu te metodologiji izračuna efektivne kamatne stope

Pravilnik o izdvajanju poslovnih procesa leasing-društva

Pravilnik o obavljanju poslova leasinga leasing društava iz država članica i trećih država na području Republike Hrvatske

Pravilnik o organizacijskim zahtjevima leasing društva

Zakon o faktoringu

Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru faktoring društva

Pravilnik o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u faktoring društvu i drugoj pravnoj osobi

Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga koja su dužna dostavljati faktoring društva te načinu i rokovima njihove dostave

Pravilnik o kapitalu faktoring društva

Pravilnik o načinu obavljanja poslova interne revizije faktoring društva

Pravilnik o sadržaju ugovora o faktoringu

Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti faktoring-društva

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o Registru objekata leasinga

Pravilnik o primjeni odredaba Zakona o faktoringu i drugih propisa na faktoring društva u likvidaciji

Pravilnik o obavljanju poslova faktoringa faktoring društava iz drugih država članica i trećih država na području Republike Hrvatske

Uredba o izmjeni Zakona o faktoringu

Zakon o izmjeni Zakona o faktoringu

Pravilnik o sadržaju te načinu i rokovima dostave redovitih izvješća leasing društava i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni odredaba Zakona o leasingu i drugih propisa na leasing društva u likvidaciji

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru leasing društva

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu i drugoj pravnoj osobi

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju te načinu i rokovima dostave redovitih izvješća leasing društava i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Pravilnik o kriterijima i načinu upravljanja rizicima faktoring društva

Pravilnik o organizacijskim zahtjevima leasing društva

Pravilnik o kriterijima i načinu upravljanja rizicima leasing društva

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i obliku ugovora o leasingu te metodologiji izračuna efektivne kamatne stope