6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Trgovina - Pravo zaštite potrošača

Uredba o prestanku važenja Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu

Zakon o izmjenama Zakona o trgovini

Pravilnik o stručnom ispitu za obavljanje poslova savjetovanja, informiranja i izobrazbe potrošača

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju povjerenika

Uredba o izmjenama Uredbe o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola

Naredba o izmjeni Naredbe o zabrani stavljanja na tržište proizvoda koji sadrže biocid dimetil fumarat

Naredba o izmjeni Naredbe o stavljanju na tržište upaljača sigurnih za djecu i zabrani stavljanja na tržište upaljača "noviteta"

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o nadzoru i provjeri kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda i ovlaštenih revizora

Uredba o izmjenama Uredbe o izvozu i uvozu robe koja se može uporabiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje

Popis hrvatskih norma u području opće sigurnosti proizvoda

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača

Uredba o Popisu robe vojne namjene i Popisu nevojnih ubojnih sredstava

Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača

Uredba o izmjenama Uredbe o nadzoru uvoza i izvoza neobrađenih dijamanata

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju

Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje izvozne dozvole za izvoz robe s dvojnom namjenom te dozvole za pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći

Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje uvozne potvrde za uvoz robe s dvojnom namjenom

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obilježavanju brašna evidencijskim markicama

Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o ugovoru o vremenski ograničenoj uporabi, dugotrajnim proizvodima za odmor, ponovnoj prodaji i zamjeni

Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora o vremenski ograničenoj uporabi, dugotrajnim proizvodima za odmor, ponovnoj prodaji i zamjeni

Uredba o izmjeni Uredbe o Popisu robe s dvojnom namjenom

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o količini brašna utrošenog za proizvodnju pojedinih pekarskih proizvoda

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencije sklopljenih ugovora

Naredba o stavljanju cigareta na tržište

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o odobrenju za pružanje usluga potrošačkog kreditiranja

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju potvrde o krajnjem korisniku za uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Očevidnika pružatelja usluga za robu vojne namjene

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju dozvole za izvoz odnosno uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Očevidnika izvoznika i uvoznika robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju zahtjeva i opće dozvole za izvoz robe vojne namjene iz kategorije ML 13

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascu zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje pružanja usluge

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascu zahtjeva za izdavanje dozvole za izvoz odnosno uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju dozvole za pružanje usluge za robu vojne namjene

Uredba o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola

Uredba o izmjeni Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu

Zakon o provedbi uredbi Europske unije u vezi s trgovinom ilegalno posječenim drvom i proizvodima od takvog drva

Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti potrošača

Naredba o izmjeni Naredbe o stavljanju na tržište upaljača sigurnih za djecu i zabrani stavljanja na tržište upaljača "Noviteta"

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom

Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava

Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje od 2013. do 2016. godine

Zakon o izmjenama Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište

Uredba o izvozu i uvozu robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje

Uredba o prestanku važenja Uredbe o Popisu robe vojne namjene i Popisu nevojnih ubojnih sredstava

Odluka o donošenju Popisa robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava

Pravilnik o prometu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obvezi informiranja potrošača i o dodatnim pretpostavkama za izračun efektivne kamatne stope

Popis hrvatskih normi u području opće sigurnosti proizvoda

Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju

Prosječna ponderirana kamatna stopa na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita

Prosječna ponderirana kamatna stopa uz koju su hrvatske kreditne institucije odobravale stambene kredite u CHF i kunama uz valutnu klauzulu CHF

Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita

Zakon o izmjeni Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište

Zakon o izmjenama Zakona o općoj sigurnosti proizvoda

Pravilnik o naknadama na potrošačke kredite

Uredba o dražbi određenih drvnih sortimenata

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini

Zakon o zaštiti potrošača

Pravilnik o obrascima zahtjeva dozvola za robu s dvojnom namjenom

Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje međunarodne uvozne potvrde, potvrde o krajnjem korištenju i potvrde o primitku robe s dvojnom namjenom

Uredba o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu

Naredba o izmjeni Naredbe o stavljanju na tržište upaljača sigurnih za djecu i zabrani stavljanja na tržište upaljača "Noviteta"

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o donošenju popisa robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava

Pravilnik o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga

Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora o vremenski ograničenoj uporabi (timeshare), dugotrajnom turističkom proizvodu, ponovnoj prodaji i zamjeni

Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o ugovoru o vremenski ograničenoj uporabi (timeshare), dugotrajnom turističkom proizvodu, ponovnoj prodaji i zamjeni

Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija

Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita

Uredba o određivanju tijela za provedbu Uredbe (EZ-a) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu propisa o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača)

Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača

Uredba o prestanku važenja Uredbe o određivanju osoba ovlaštenih za pokretanje postupka radi zaštite kolektivnih interesa potrošača

Odluka o određivanju tijela i osoba ovlaštenih za pokretanje postupka za zaštitu kolektivnog interesa potrošača

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavješćivanju o proizvodu koji je opasan za potrošače

Popis usklađenih hrvatskih normi u području opće sigurnosti proizvoda

Uredba o izmjeni Uredbe o sustavu brze razmjene službenih obavijesti o proizvodima koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača (RAPEX)

Uredba o dopuni Uredbe o određivanju tijela za provedbu Uredbe (EZ-a) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu propisa o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača)

Zakon o dopuni Zakona o potrošačkom kreditiranju

Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga

Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Popisa robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava

Naredba o izmjeni Naredbe o stavljanju na tržište upaljača sigurnih za djecu i zabrani stavljanja na tržište upaljača "noviteta"

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo

Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za zaštitu prava korisnika usluga

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva

Uredba o izmjeni Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu

Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita

Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita

Zakon o stečaju potrošača

Uredba o dražbi određenih drvnih sortimenata

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača

Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja sezonskog sniženja

Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita

Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita (na dan 31. X. 2015.)

Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u izvansudskom postupku i postupku stečaja potrošača

Pravilnik o uvjetima za dobivanje dozvole za obavljanje poslova savjetovališta i načinu rada savjetovališta

Pravilnik o uvjetima za dobivanje dozvole za obavljanje poslova posrednika

Pravilnik o Registru postupaka stečaja potrošača

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Očevidnika savjetovališta i posrednika

Pravilnik o pretpostavkama i načinu izbora povjerenika metodom slučajnoga odabira

Pravilnik o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju povjerenika

Pravilnik o utvrđivanju liste povjerenika u postupku stečaja potrošača

Uredba o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade povjerenicima u postupku stečaja potrošača

Popis usklađenih hrvatskih normi u području opće sigurnosti proizvoda

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača

Pravilnik o Registru "Ne zovi"

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3541/2015 i U-I-2780/2015 od 4. svibnja 2016.

Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita

Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za 2016. godinu

Naredba o izmjeni Naredbe o stavljanju na tržište upaljača sigurnih za djecu i zabrani stavljanja na tržište upaljača "Noviteta"

Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Popisa robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava

Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova

Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascima zahtjeva dozvola za robu s dvojnom namjenom

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascu zahtjeva za izdavanje međunarodne uvozne potvrde, potvrde o krajnjem korištenju i potvrde o primitku robe s dvojnom namjenom

Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana za unapređenje financijske pismenosti potrošača za 2017. godinu

Prosječna ponderirana kamatna stopa na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita

Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju

Odluka o obavješćivanju o prekograničnom pružanju usluga kreditnog posrednika

Odluka o dodatnim kriterijima za procjenu kreditne sposobnosti potrošača te provođenju postupka naplate dospjelih neplaćenih obveza i dobrovoljne namire

Odluka o potrebnim znanjima i stručnosti osoblja kreditnih institucija i kreditnih posrednika te o zahtjevima i postupku za izdavanje odobrenja za pružanje usluga kreditnog posredovanja

Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita

Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje od 2017. do 2020. godine

Zakon o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva

Uredba o popisu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava

Uredba o izmjeni Uredbe o popisu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prometu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registru postupaka stečaja potrošača

Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o određivanju tijela za provedbu Uredbe (EZ-a) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu propisa o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača)

Popis oznaka usklađenih hrvatskih normi u području opće sigurnosti proizvoda

Odluka o minimalnom sadržaju evidencije o stambenim nekretninama

Pravilnik o Registru nesolventnosti

Pravilnik o pretpostavkama i načinu izbora povjerenika metodom slučajnoga odabira

Pravilnik o dopuni Pravilnika o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u izvansudskom postupku i postupku stečaja potrošača

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju povjerenika

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju lista povjerenika u postupku stečaja potrošača

Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita

Uredba o dopunama Uredbe o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade povjerenicima u postupku stečaja potrošača

Pravilnik o obvezi informiranja potrošača

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o potrebnim znanjima i stručnosti osoblja kreditnih institucija i kreditnih posrednika te o zahtjevima i postupku za izdavanje odobrenja za pružanje usluga kreditnog posredovanja

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavješćivanju o proizvodu koji je opasan za potrošače

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni Uredbi (EZ) 2006/2004 i (EU) 2017/2394 i Direktive 2009/22/EZ

Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za 2019. godinu

Zakon o izmjenama Zakona o općoj sigurnosti proizvoda

Zakon o izmjeni Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova

Zakon o izmjenama Zakona o trgovini

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o određivanju tijela za provedbu Uredbe (EZ-a) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu propisa o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača)

Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o sustavu brze razmjene službenih obavijesti o proizvodima koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača (RAPEX)

Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o popisu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava

Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita

Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita