6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Statistika

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u rujnu 2019.

Indeks potrošačkih cijena u rujnu 2019.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u listopadu 2019.

Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2019.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u studenome 2109.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u kolovozu 2019.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u prosincu 2011.

Indeks potrošačkih cijena u prosincu 2011.

Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2012.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2012.

Prosječna mjesečna isplaćena neto i bruto-plaća u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2011.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u veljači 2012.

Indeks potrošačkih cijena u veljači 2012.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u ožujku 2012.

Indeks potrošačkih cijena u ožujku 2012.

Indeks potrošačkih cijena u travnju 2012.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u travnju 2012.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službenoj statistici

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u svibnju 2012.

Indeks potrošačkih cijena u svibnju 2012.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u lipnju 2012.

Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2012.

Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012. (NKPJS 2012.)

Indeks potrošačkih cijena u srpnju 2012.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u srpnju 2012.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u kolovozu 2012.

Indeks potrošačkih cijena u kolovozu 2012.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u rujnu 2012.

Indeks potrošačkih cijena

Godišnji provedben plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2012. godine

Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2012.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u listopadu 2012.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u studenome 2012.

Indeks potrošačkih cijena u studenome 2012.

Indeks potrošačkih cijena u prosincu 2012.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u prosincu 2012.

Zakon o službenoj statistici (pročišćeni tekst)

Metodološke osnove za statističko istraživanje promet u morskim lukama

Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2013.

Indeks proizvođačkih cijena industrijski proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2013.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2012.

Prosječna mjesečna isplaćene bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2012.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u veljači 2013.

Indeks potrošačkih cijena u veljači 2013.

Metodološke osnove za prikupljanje podataka u statistici mlijeka i mliječnih proizvoda

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u ožujku 2013.

Indeks potrošačkih cijena u ožujku 2013.

Indeks potrošačkih cijena u travnju 2013.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u travnju 2013

Strategija razvitka službene statistike Republike Hrvatske 2013. - 2022.

Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2013. - 2017.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u svibnju 2013.

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2013. godinu

Indeks potrošačkih cijena u svibnju 2013.

Metodološke osnove za prikupljanje podataka o cijenama plina i električne energije koje se zaračunavaju industrijskim krajnjim korisnicima

Izmjene Metodologije za statističku primjenu Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007.-NKD 2007.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u lipnju 2013.

Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2013.

Pravilnik o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima

Indeks potrošačkih cijena u srpnju 2013.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u srpnju 2013.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u kolovozu 2013.

Indeks potrošačkih cijena u kolovozu 2013.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u rujnu 2013.

Indeks potrošačkih cijena u rujnu 2013.

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja povjerljivih statističkih podataka za znanstvene svrhe

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u listopadu 2013.

Prosječna mjesečna bruto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2013.

Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2013. godine

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u studenome 2013.

Indeks potrošačkih cijena u studenome 2013.

Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2013. i Prosječna mjesečna bruto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2013.

Odluka o statističkoj klasifikaciji institucionalnih sektora 2010. - SKIS 2010

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u svibnju 2015.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u prosincu 2013.

Indeks potrošačkih cijena u prosincu 2013.

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2014. godinu

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2014.

Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2014.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u veljači 2014.

Indeks potrošačkih cijena u veljači 2014.

Indeks potrošačkih cijena u ožujku 2014.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u ožujku 2014.

Pravilnik o ustroju, vođenju i korištenju podataka iz statističkih registara Državnog zavoda za statistiku

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u travnju 2014.

Indeks potrošačkih cijena u travnju 2014.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u svibnju 2014.

Indeks potrošačkih cijena u svibnju 2014.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u lipnju 2014.

Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2014.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u srpnju 2014

Indeks potrošačkih cijena

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u kolovozu 2014.

Indeks potrošačkih cijena u kolovozu 2014.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u rujnu 2014.

Indeks potrošačkih cijena u rujnu 2014.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u listopadu 2014.

Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2014.

Indeks potrošačkih cijena u studenome 2014.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u studenome 2014.

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske 2015.-KPD 2015.

Odluka o donošenju Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2015.

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2015. godine

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2015.

Indeks potrošačkih cijena u veljači 2015.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u ožujku 2015.

Indeks potrošačkih cijena u ožujku 2015.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u travnju 2015.

Indeks potrošačkih cijena u travnju 2015.

Indeks potrošačkih cijena u svibnju 2015.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u lipnju 2015

Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2015.

Indeks potrošačkih cijena u srpnju 2015.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u srpnju 2015.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u kolovozu 2015.

Indeks potrošačkih cijena u kolovozu 2015.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u rujnu 2015.

Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za sistemsku sklerozu" Zavodu za reumatologiju i kliničku imunologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Split

Indeks potrošačkih cijena u rujnu 2015 .

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u listopadu 2015.

Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2015.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u studenome 2015.

Indeks potrošačkih cijena u studenome 2015.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u prosincu

Indeks potrošačkih cijena u prosincu 2015.

Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2016.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2016.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u veljači 2016.

Indeks potrošačkih cijena u veljači 2016.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u ožujku 2016.

Indeks potrošačkih cijena u ožujku 2016.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u travnju 2016.

Indeks potrošačkih cijena u travnju 2016.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u svibnju 2016.

Indeks potrošačkih cijena u svibnju 2016.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u lipnju 2016

Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2016.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u srpnju 2016.

Indeks potrošačkih cijena u srpnju 2016.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u kolovozu 2016.

Indeks potrošačkih cijena u kolovozu 2016.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u rujnu 2016.

Indeks potrošačkih cijena u rujnu 2016.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u listopadu 2016.

Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2016.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u studenome 2016.

Indeks potrošačkih cijena u studenome 2016.

Indeks potrošačkih cijena u prosincu 2016.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u prosincu 2016.

Odluka o prestanku važenja Metodoloških osnova za prikupljanje podataka o cijenama plina i električne energije koje se zaračunavaju industrijskim krajnjim korisnicima

Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2017.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2017.

Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u veljači 2017.

Odluka o prestanku važenja Statističkih standarda za godišnje istraživanje o utrošku sirovina, materijala i energenata u industriji (IND-21/REPRO)

Indeks potrošačkih cijena u veljači 2017.

Odluka o prestanku važenja Statističkih standarda za PRODCOM istraživanje o industrijskoj proizvodnji za 2009. (IND-21/PRODCOM)

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u ožujku 2017.

Indeks potrošačkih cijena u ožujku 2017.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u travnju 2017.

Indeks potrošačkih cijena u travnju 2017.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u svibnju 2017.

Indeks potrošačkih cijena u svibnju 2017.

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2017. godine

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u lipnju 2017.

Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2017.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u srpnju 2017.

Indeks potrošačkih cijena u srpnju 2017.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u kolovozu 2017.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u studenome 2017.

Indeks potrošačkih cijena u kolovozu 2017.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u rujnu 2017.

Indeks potrošačkih cijena u rujnu 2017.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u listopadu 2017.

Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2017.

Indeks potrošačkih cijena u studenome 2017.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u prosincu 2017.

Indeks potrošačkih cijena u prosincu 2017. godine

Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2018.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u veljači 2018.

Indeks potrošačkih cijena u veljači 2018.

Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2018. - 2020.

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2018. godine

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u ožujku 2018.

Indeks potrošačkih cijena u ožujku 2018.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u travnju 2018.

Indeks potrošačkih cijena u travnju 2018.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u svibnju 2018.

Indeks potrošačkih cijena u svibnju 2018.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u lipnju 2018.

Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2018.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u srpnju 2018.

Indeks potrošačkih cijena u srpnju 2018.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u kolovozu 2018.

Indeks potrošačkih cijena u kolovozu 2018.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u kolovozu 2018.

Indeks potrošačkih cijena u rujnu 2018.

Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2018.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u studenome 2018.

Indeks potrošačkih cijena u studenome 2018.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u prosincu 2018.

Indeks potrošačkih cijena u prosincu 2018.

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2019. godine

Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2019.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2019.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u veljači 2019.

Indeks potrošačkih cijena u veljači 2019.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodatnom usavršavanju medicinskih sestara

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u ožujku 2019.

Indeks potrošačkih cijena u ožujku 2019.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u travnju 2019.

Indeks potrošačkih cijena u travnju 2019.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u svibnju 2019.

Indeks potrošačkih cijena u svibnju 2019.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u lipnju 2019.

Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2019.

Indeks potrošačkih cijena u kolovozu 2019.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2019.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u srpnju 2019.

Indeks potrošačkih cijena u srpnju 2019.

Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021. (HR_NUTS 2021.)

Indeks potrošačkih cijena u studenome 2019.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u prosincu 2019.