6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Mirovinsko osiguranje

Zakon o izmjeni Zakona o šumama

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2012.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2012.

Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2012.

Uredba o radnim mjestima ovlaštenih carinskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju

Uredba o izmjenama Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba

Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine

Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Uredba o izmjenama Uredbe o utvrđivanju dužnosti djelatnih vojnih osoba na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i načinu računanja toga staža

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2012.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2012.

Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2012.

Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Zakon o izmjenama Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba

Pravilnik o dopuni Pravilnika o utvrđivanju staža osiguranja na temelju plaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje

Uredba o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2013.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2013.

Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2013.

Uredba o radnim mjestima ovlaštenih carinskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2013.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2013.

Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2013.

Uredba o dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju

Zakon o dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju

Uredba o dopuni Uredbe o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju

Zakon o mirovinskom osiguranju

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju

Pravilnik o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Pravilnik o utvrđivanju staža osiguranja na temelju plaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje

Pravilnik o postupku utvrđivanja najviše razine cijene udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava

Uredba o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2014

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2014.

Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2014.

Uredba o izmjenama Uredbe o utvrđivanju dužnosti djelatnih vojnih osoba na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i načinu računanja toga staža

Jedinstvena metodološka načela za vođenje matične evidencije o osiguranicima, obveznicima doprinosa i korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja

Pravilnik o postupku i načinu kontrole podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja

Pravilnik o naknadi putnih troškova u vezi s ostvarivanjem, odnosno korištenjem prava iz mirovinskog osiguranja

Pravilnik o naknadi troškova za smještaj i prehranu u vezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog osiguranja i tijekom profesionalne rehabilitacije u drugom mjestu, izvan mjesta prebivališta

Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2014.

Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2014./2015.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi putnih troškova u vezi s ostvarivanjem, odnosno korištenjem prava iz mirovinskog osiguranja

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2014.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2014.

Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2014.

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju

Uredba o prestanku važenja Zakona o listi tjelesnih oštećenja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Odluka o izmjenama Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Zakon o prestanku važenja Zakona o listi tjelesnih oštećenja

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2015.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2015.

Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2015.

Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2015.

Pravilnik o reviziji i nadzoru medicinskog vještačenja u mirovinskom osiguranju

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 35. Zakona o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine", br. 157/13., 151/14. i 133/15.)

Uredba o izmjenama Uredbe o utvrđivanju dužnosti djelatnih vojnih osoba na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i načinu računanja toga staža

Odluka o pokretanju Projekta objedinjavanja informacijskog sustava Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Shared Service centru

Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2015.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2015.

Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2015.

Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju Projekta objedinjavanja informacijskog sustava Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Shared Service Centru

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2016.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2016.

Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2016.

Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2016.

Zakon o prijenosu mirovinskih prava

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2018.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2018.

Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2018.

Izmjene i dopune Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Odluka o prestanku važenja Odluke o pokretanju Projekta objedinjavanja informacijskog sustava Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Shared Service Centru

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2016.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2016.

Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2016.

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i načinu kontrole podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2017.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2017.

Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2017.

Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2017.

Pravilnik o načinu utvrđivanja visine sredstava koje Republika Hrvatska osigurava u državnom proračunu za pokrivanje dijela obveza mirovinskog osiguranja

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2017.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2017.

Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2017.

Odluka o prestanku smanjenja mirovina, odnosno dodatka mirovini prema članku 3.a Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju

Uredba o dopunama Uredbe o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju

Zakon o nastavku isplate dokupljenih mirovina

Uredba o izmjeni Uredbe o radnim mjestima ovlaštenih carinskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2018

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2018.

Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2018.

Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2018.

Pravilnik o postupku prijenosa kapitaliziranih sredstava doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o reviziji i nadzoru medicinskog vještačenja u mirovinskom osiguranju

Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju

Pravilnik o metodologiji izrade stručne dokumentacije radi utvrđivanja staža osiguranja s povećanim trajanjem

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2019.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2019.

Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2019.

Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2019.

Odluka o potvrđivanju Izmjena i dopuna Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2019.

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2019.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2019.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2020.

Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2020.

Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2020.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i načinu kontrole podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja

Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2020.

Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2020.

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2020.

Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu utvrđivanja visine sredstava koje Republika Hrvatska osigurava u državnom proračunu za pokrivanje dijela obveza mirovinskog osiguranja

Odluka o potvrđivanju Izmjena i dopuna Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Jedinstvena metodološka načela za vođenje matične evidencije o osiguranicima, obveznicima doprinosa i korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje