6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladio-nica

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2012. godinu

Uredba o pripajanju Arheološkog muzeja Osijek Muzeju Slavonije

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 03/2011. - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 04/2011. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za davanje odobrenja radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske

Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa za kulturu Europske unije Kultura 2007. - 2013.

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 02/2012. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 01/2012. - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Pravilnik o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o športu

Zakon o sportskoj inspekciji

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 02/2015. - Lista preventivno zaštićenih dobara

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela

Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću u casinima trgovačkom društvu Casino Parentium d.d.

Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću u casinima trgovačkom društvu Grand Hotel Lav d.o.o.

Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća

Pravilnik o iskaznici i znački inspektora zaštite kulturnih dobara te načinu vođenja očevidnika o obavljenim pregledima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja

Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 03/2012 - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 04/2012 - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Ispravak Pravilnika o iskaznici i znački inspektora zaštite kulturnih dobara te načinu vođenja očevidnika o obavljenim pregledima

Uredba o izmjeni Uredbe o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu

Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću u casinima trgovačkom društvu Pompeii Unus d.o.o., Umag

Odluka o broju priređivača kojima se može dati pravo priređivanja igara na sreću na automatima na području Republike Hrvatske

Pravilnik o statusu, financiranju i donošenju programa Međunarodnog dječjeg festivala Šibenik - Hrvatska

Uredba o osnivanju Muzeja Vučedolske kulture

Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku sportskih inspektora

Pravilnik o obrascima i načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima i poduzetim mjerama sportske inspekcije

Odluka o izmjenama Odluke o "Nagradi Vicko Andrić"

Zakon o dopuni Zakona o igrama na sreću

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o izboru i utvrđivanju javnih potreba u kulturi

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 05/2012. - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 06/2012. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkoj ispravnosti automata i stolova za igre na sreću

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 01/2013. - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 02/2013. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o kulturnim vijećima

Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izboru i utvrđivanju javnih potreba u kulturi

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o sportu

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela

Uredba o dodjeljivanju trajnih novčanih mjesečnih naknada osvajačima medalja na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama, olimpijskim igrama gluhih i svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kazalištima

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 03/2013. - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod i Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 04/2013. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2014. godinu

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 05/2013

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 06/2013

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Uredba o dopuni Zakona o igrama na sreću

Pravilnik o statusu i financiranju Pulskoga filmskog festivala

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkoj ispravnosti automata i stolova za igre na sreću

Pravilnik o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih sportskih društava

Pravilnik o zaštiti i korištenju arhivskog i registraturnog gradiva Državnog sudbenog vijeća

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci

Zakon o izmjenama Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 07/2013. - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 08/2013. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Zakon o izmjenama Zakona o kazalištima

Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Arheološkog muzeja Narona

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-897/2014 od 4. ožujka 2014.

Zakon o izmjenama Zakona o igrama na sreću

Pravilnik o mjerilima za dodjelu nagrada sportašima za sportska ostvarenja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obveznim evidencijama za obračun naknade od priređivanja igara na sreću

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o statusu i financiranju Pulskog filmskog festivala

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 01/2014. - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 02/2014. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa Međunarodne smotre folklora Zagreb

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela

Uredba o izmjeni Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2014. godinu

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-897/2014 od 18. srpnja 2014.

Odluka o broju priređivača kojima se može dati priređivanje igara na sreću na automatima na području Republike Hrvatske

Pravilnik o kategorizaciji audiovizualnih djela

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 03/2014. - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 04/2014. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 05/2014. - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 06/2014. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Zakon o izmjeni Zakona o igrama na sreću

Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva

Odluka o davanju prva priređivanja igara na sreću na automatima

Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa - potprogram Kultura

Odluka o davanju prava priređivanja igara na sreću u casinima

Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću u casinima trgovačkom društvu PARČINA EXPORT-IMPORT d.o.o

Pravilnik o dopunama Pravilnika o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Pravilnik o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela

Pravilnik o obveznim evidencijama za obračun naknade od priređivanja igara na sreću

Pravilnik o postupku pred Vijećem sportske arbitraže Hrvatskog olimpijskog odbora

Dopuna Odluke o troškovima postupka pred Vijećem sportske arbitraže Hrvatskog olimpijskog odbora

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2015.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priređivanju lutrijskih igara

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priređivanju igara klađenja na daljinu

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 07/2014. - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 08/2014. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala Splitsko ljeto

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 01/2015. - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izmjena Pravilnika o postupku pred Vijećem sportske arbitraže Hrvatskog olimpijskog odbora

Dopuna Odluke o troškovima postupka pred Vijećem sportske arbitraže Hrvatskog olimpijskog odbora

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izboru i utvrđivanju javnih potreba u kulturi

Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku čuvanja i korištenja dokumentacijske građe

Pravilnik o načinu vođenja i sadržaju upisnika i evidencije o prometu pokretnim kulturnim dobrima i drugim kulturnim predmetima koji imaju umjetničko, povijesno, arheološko i drugo značenje

Pravilnik o upisniku koncesija na kulturnom dobru

Uredba o dopuni Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sportu

Pravilnik o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske

Uredba o izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Odluka o davanju prava priređivanja igara na sreću na automatima

Odluka o davanju prava priređivanja igara klađenja

Odluka o davanju prava priređivanja igara na sreću u casinima

Zakon o muzejima

Uredba o dopuni Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu

Pravilnik o dokumentaciji za izdavanje prethodnog odobrenja za radove na kulturnom dobru

Izmjena Pravilnika o postupku pred Vijećem sportske arbitraže Hrvatskog olimpijskog odbora

Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 05/2015. - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 06/2015. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću u casinima trgovačkom društvu CASINO RESORT OPERATOR d.o.o.

Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću u casinima trgovačkom društvu PARČINA EXPORT-IMPORT d.o.o.

Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću na automatima trgovačkom društvu ŽETON d.o.o.

Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću u casinima trgovačkom društvu GERMANIA SPORT d.o.o.

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu

Zakon o izmjenama Zakona o kazalištima

Zakon o izmjeni Zakona o arhivskom gradivu i arhivima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priređivanju lutrijskih igara

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Pravilnik o zaštiti i korištenju arhivskog i registraturnog gradiva Državne geodetske uprave

Odluka o davanju prava priređivanja igara na sreću u casinima

Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Državnog sudbenog vijeća

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 1/2016 - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 2/2016 - Lista preventivno zaštićenih dobara

Odluka o broju priređivača kojima se može dati pravo priređivanja igara na sreću na automatima na području Republike Hrvatske

Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću u casinima trgovačkom društvu Globus igre d.o.o.

Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću na automatima trgovačkom društvu Parčina export-import d.o.o.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu vođenja i sadržaju upisnika i evidencije o prometu pokretnim kulturnim dobrima i drugim kulturnim predmetima koji imaju umjetničko, povijesno, arheološko i drugo značenje

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o očevidniku kazališta

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu

Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću na automatima trgovačkom društvu ALTERA GAME d.o.o.

Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću u casinima trgovačkom društvu ROYAL CASINO d.o.o.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima za dodjelu nagrada sportašima za sportska ostvarenja

Odluka o davanju prava priređivanja igara na sreću u casinima

Odluka o davanju prava priređivanja igara na sreću na automatima

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2017. godinu

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o statusu i financiranju Pulskoga filmskog festivala

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici

Odluka o izmjenama Odluke o "Nagradi Iso Velikanović"

Pravilnik o dopunama Pravilnika o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu

Pravilnik o radu knjižnice Državnog zavoda za statistiku

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 03/2016 - Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 04/206. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Pravilnik o zaštiti i korištenju arhivskoga i registraturnoga gradiva Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci

Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja športa

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o organiziranju, financiranju i donošenju programa Međunarodne smotre folklora Zagreb

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 01/2017 – Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 02/2017 – Lista preventivnih zaštićenih kulturnih dobara

Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Državnog arhiva u Šibeniku

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 03/2017 – Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 04/2017 – Lista preventivno zaštićenih dobara

Pravilnik o metodologiji, rokovima za izradu i dostavu, načinu izvršavanja programa javnih potreba, o načinu i rokovima izvještavanja o provedbi programa te o metodologiji izrade financijskog plana javnih potreba u sportu

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 05/2017 – Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 06/2017 – Lista preventivno zaštićenih dobara

Uredba o osnivanju Arheološkog muzeja Osijek

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2018. godinu

Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 07/2017. – Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 08/2017. – Lista preventivno zaštićenih dobara

Pravilnik o zaštiti i korištenju arhivskoga i registraturnoga gradiva ministarstva znanosti i obrazovanja

Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa - potprogram Kultura

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 01/2018. – Lista zaštićenih kulturnih dobara

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 02/2018. – Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima

Zakon o audiovizualnim djelatnostima

Zakon o muzejima

Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala Splitsko ljeto

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika

Pravilnik o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o priređivanju lutrijskih igara

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2019. godinu

Uredba o prestanku važenja Uredbe o osnivanju Agencije za obnovu osječke Tvrđe

Odluka o davanju prava priređivanja igara na sreću u casinima

Odluka o davanju prava priređivanja igara na sreću na automatima

Odluka o davanju prava priređivanja igara klađenja

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj

Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

Pravilnik o informacijskom sustavu u sportu

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala Dubrovačke ljetne igre

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o organiziranju, financiranju i donošenju programa Međunarodne smotre folklora Zagreb

Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra

Ispravak Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra

Nacionalni program športa 2019. – 2026.

Pravilnik o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela

Zakon o izmjenama Zakona o sportu

Zakon o izmjenama Zakona o sportskoj inspekciji

Zakon o izmjenama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

Zakon o izmjeni Zakona o muzejima

Pravilnik o statusu, financiranju i donošenju programa Međunarodnoga dječjeg festivala Šibenik – Hrvatska

Pravilnik o stručnim zvanjima za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te uvjetima i načinu njihova stjecanja

Pravilnik o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja

Pravilnik o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja

Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja arhivske djelatnosti za razdoblje od 2020. do 2025. godine

Ispravak Pravilnika o statusu, financiranju i donošenju programa Međunarodnog dječjeg festivala Šibenik – Hrvatska

Pravilnik o korištenju javnog arhivskog gradiva

Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva te broju i strukturi stručnog osoblja arhiva

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2020. godinu

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o arheološkim istraživanjima

Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva

Zakon o dopuni Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica

Pravilnik o očevidniku kazališta

Odluka o obustavi plaćanja spomeničke rente

Zakon o dopunama Zakona o sportu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Odluka o obustavi plaćanja spomeničke rente

Pravilnik o obveznom primjerku

Uredba o dopuni Zakona o sportu