6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Carinski sustav

Uredba o izmjenama Uredbe o Carinskoj tarifi za 2012. godinu

Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o Carinskoj tarifi za 2012. godinu

Zakon o izmjenama Zakona o carinskoj službi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o preuzimanju, prikupljanju i čuvanju privremeno uvezenih ili oduzetih stranih prijevoznih sredstava pod carinskim nadzorom te njihovoj prodaji

Pravilnik o načinu postupanja ovlaštenih carinskih službenika prilikom zaustavljanja plovnih objekata na moru i unutarnjim vodama

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku na uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave

Uredba o područjima na kojima djeluju carinarnice Ministarstva financija Carinske uprave

Odluka o početku rada Carinarnice I Varaždin

Odluka o početku rada Carinarnice I Zadar

Odluka o početku rada Carinarnice I Ploče

Odluka o početku rada Carinarnice I Split

Odluka o početku rada Carinarnice I Osijek

Odluka o početku rada Carinarnice I Rijeka

Odluka o početku rada Carinarnice I Zagreb

Pravilnik o EORI broju

Odluka o preferencijalnim carinskim kvotama pri uvozu određenih poljoprivrednih proizvoda

Uredba o izmjenama Uredbe o Carinskoj tarifi za 2012. godinu

Odluka o preferencijalnoj carinskoj kvoti pri uvozu određenog poljoprivrednog proizvoda

Uredba o Carinskoj tarifi za 2013. godinu

Odluka o preferencijalnoj carinskoj kvoti pri uvozu određenog poljoprivrednog proizvoda

Uredba o izmjenama Uredbe o Carinskoj tarifi za 2013. godinu

Odluka o preferencijalnoj carinskoj kvoti pri uvozu određenih poljoprivrednih proizvoda

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe za provedbu Carinskog zakona

Uredba o izmjeni Uredbe o vrijednosti koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta, dodatku na uvjete rada, te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Carinske uprave

Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije

Pravilnik o EORI broju

Pravilnik o upravljanju carinskim kvotama

Pravilnik o tarifi troškova uredovanja izvan uredovnog prostora i izvan uredovnog vremena carinskog ureda

Zakon o carinskoj službi

Pravilnik o privremenom smještaju robe i skraćenoj deklaraciji

Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja, primjene te povrata instrumenata osiguranja plaćanja koji se koriste u carinskim postupcima

Pravilnik o ispravama koje se koriste za potrebe izvoza robe obuhvaćene izvoznim naknadama i izvankvotnog šećera te posebnostima izvoznog postupka u vezi s tom robom

Pravilnik o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije

Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rijeka za osnivanje Slobodne zone luke Rijeka

Pravilnik o postupanju s oduzetom i ustupljenom robom

Pravilnik o sadržaju i izgledu carinskog pečata i carinskog štambilja koji su u uporabi u Ministarstvu financija, Carinskoj upravi

Uredba o klasifikaciji radnih mjesta, carinskih zvanja i vrijednosti koeficijenata složenosti poslova carinskih službenika

Odluka o osnivanju, sjedištu i području na kojima djeluju područni carinski uredi, carinski uredi i granični carinski uredi Ministarstva financija, Carinske uprave

Odluka o početku rada Područnog carinskog ureda Osijek

Odluka o početku rada Područnog carinskog ureda Rijeka

Odluka o početku rada Područnog carinskog ureda Split

Odluka o početku rada Područnog carinskog ureda Zagreb

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o EORI broju

Pravilnik o ostvarivanju prava na oslobođenje od carine

Pravilnik o načinu uporabe sredstava prisile ovlaštenih carinskih službenika Ministarstva financija Carinske uprave

Pravilnik o načinu nošenja i uporabi vatrenog oružja ovlaštenih carinskih službenika Ministarstva financija Carinske uprave

Pravilnik o izdavanju upozorenja i naredbi ovlaštenog carinskog službenika

Pravilnik o načinu postupanja ovlaštenih carinskih službenika prilikom zaustavljanja prometnih sredstava na cestama

Pravilnik o načinu postupanja ovlaštenih carinskih službenika prilikom zaustavljanja plovnih objekata na moru i unutarnjim vodama

Uredba o vrsti vatrenog naoružanja i streljiva koje koriste ovlašteni carinski službenici

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama

Pravilnik o provođenju unutarnjeg nadzora i unutarnje kontrole u Carinskoj upravi

Pravilnik o određivanju službenog mjesta

Pravilnik o polaganju stručnog ispita za ovlaštenoga carinskog zastupnika

Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rijeka za osnivanje Slobodne zone luke Rijeka

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja, primjene te povratu instrumenata osiguranja plaćanja koji se koriste u carinskim postupcima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o davanju odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenim carinskim otpremnicima i ovlaštenim carinskim zastupnicima

Pravilnik o programu obuke ovlaštenih carinskih službenika za primjenu sredstava prisile

Pravilnik o odorama ovlaštenih carinskih službenika Ministarstva financija Carinske uprave

Pravilnik o postupku uzimanja uzoraka u provedbi carinske ovlasti pregleda robe

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ostvarivanju prava na oslobođenje od carine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o odorama ovlaštenih carinskih službenika Ministarstva financija Carinske uprave

Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rijeka za osnivanje Slobodne zone luke Rijeka

Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj znački ovlaštenog carinskog službenika

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju, sjedištu i području na kojima djeluju područni carinski uredi, carinski uredi i granični carinski uredi Ministarstva financija, Carinske uprave

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o službenoj iskaznici i službenoj znački ovlaštenog carinskog službenika

Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije

Pravilnik o odobravanju službenog mjesta

Pravilnik o postupanju s oduzetom i ustupljenom robom

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi

Pravilnik o načinu obračuna i tarifi naknada

Odluka o dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za besplatnu dodjelu robe

Pravilnik o ostvarivanju oslobođenja od carina

Odluka o osnivanju, sjedištu i području na kojima djeluju područni carinski uredi, carinski uredi i granični carinski uredi Ministarstva financija, Carinske uprave

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova za carinske službenike

Pravilnik o EORI broju

Pravilnik o obrascu zahtjeva i obrascu potvrde o nepovlaštenom podrijetlu

Pravilnik o upravljanju carinskim kvotama

Pravilnik o osiguranju carinskog duga

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za besplatnu dodjelu robe

Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja

Pravilnik o odgodi plaćanja carinskog duga

Pravilnik o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva

Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja prihoda za posebne namjene i vlastitih prihoda Ministarstva financija, Carinske uprave

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi

Pravilnik o odobravanju pružanja usluga carinskog zastupanja

Pravilnik o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za besplatnu dodjelu robe

Zakon o izmjeni Zakona o carinskoj službi

Zakon o izmjenama Zakona o slobodnim zonama