6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Državna uprava - Lokalna i područna (regionalna) samouprava

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o izmjenama Zakona o Gradu Zagrebu

Zakon o izmjenama Zakona o upravnoj inspekciji

Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora

Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Rješenje o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Iloka

Rješenje o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Goričan

Rješenje o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Klis

Rješenje o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Višnjan-Visignano

Rješenje o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Lokve

Rješenje o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Promina

Rješenje o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Posedarje

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poduzetništva i obrta

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskog sustava

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva socijalne politike i mladih

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za trgovinsku politiku

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i prirode

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva uprave

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva branitelja

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu

Uredba o prestanku važenja Uredbe o Povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave i Poslovnika o radu Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave

Odluka o utvrđivanju sastava i imenovanju predsjednika, članova i tajnika Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave

Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za mjeriteljstvo

Poslovnik o radu Povjerenstva Vlada Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne uprave za zaštitu i spašavanje

Odluka o određivanju mjere plaćanja predujmom u ugovorima koje sklapaju proračunski korisnici državnog proračuna kao naručitelji

Odluka o određivanju mjere plaćanja predujmom u ugovorima koje kao naručitelji sklapaju trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska ima većinski paket dionica ili većinski udio

Odluka o naknadi troškova postupka pred Povjerenstvom Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave

Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskog sustava

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Akademije lokalne demokracije

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-396/2008 od 29. svibnja 2012.

Odluka o nabavnim kategorijama

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog hidrometeorološkog zavoda

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za statistiku

Naputak o podacima koje sadrži izvješće o događaju koji je prouzročio smrt ili skupnu ozljedu radnika

Uredba o izmjeni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava

Pravilnik o službenoj iskaznici upravnog inspektora

Rješenje o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Hvara

Rješenje o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3845/2006 i U-I-5348/2012 od 23. siječnja 2013.

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst)

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poduzetništva i obrta

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva branitelja

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva socijalne politike i mladih

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika inspektora Državnog inspektorata

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1082/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. godine o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS)

Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

Odluka o osnivanju Međuresorne radne skupine za europske poslove

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskog sustava

Zaključak klasa: 022-03/13-07/211 urbroj: 50301-09/06-13-2 od 1. kolovoza 2013.

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva socijalne politike i mladih

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture

Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva uprave

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i prirode

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju sastava i imenovanju predsjednika, članova i tajnika Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave

Zakon o inspekcijama u gospodarstvu

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede

Zakon o Inspektoratu rada

Zakon o turističkoj inspekciji

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika inspektora u gospodarstvu

Pravilnik o obrascu službene iskaznice i izgledu znaka inspektora u gospodarstvu

Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje inspektora u gospodarstvu izvršava pečaćenjem

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poduzetništva i obrta

Zakon o savjetima mladih

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački turističkog inspektora

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika turističkih inspektora

Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje turističkog inspektora izvršava pečaćenjem

Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obrascu službene iskaznice i izgledu znaka inspektora u gospodarstvu

Pravilnik o službenoj odori inspektora rada

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora rada

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja elektroničkog očevidnika inspektora rada

Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje inspektora rada izvršava pečaćenjem

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa

Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Gradu Zagrebu

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva

Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državne uprave za zaštitu i spašavanje

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

Uredba o uspostavljanju javnog Registra za koordinaciju projekata izgradnje državne informacijske infrastrukture

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja

Odluka o utvrđivanju granice između Općine Kolan i Grada Paga

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poduzetništva i obrta

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i prirode

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva branitelja

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava

Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede

Strategija razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020. godine

Odluka o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu

Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa

Uredba o prestanku važenja Uredbe o Komisiji Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija i Liste arbitara Komisije Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija

Odluka o utvrđivanju sastava i imenovanju predsjednika, članova i tajnika Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija i troškovima postupka pred Povjerenstvom

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva socijalne politike i mladih

Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

Odluka o zaprimanju strukturiranih računa u elektroničkom obliku i pratećih isprava za tijela državne uprave/proračunske korisnike državnog proračuna

Ispravak Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst)

Poslovnik o radu Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija

Uredba o izmjenama Uredbe o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uspostavljanju javnog Registra za koordinaciju projekata izgradnje državne informacijske infrastrukture

Odluka o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu

Odluka o osnivanju Međuresorne radne skupine za europske poslove

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede

Odluka o davanju ovlasti Državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu državnog ureda za središnju javnu nabavu

Odluka o nabavnim kategorijama

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu

Odluka o pokretanju projekta e-Poslovanje

Uredba o dopuni Uredbe o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

Zakon o izmjenama Zakona o sustavu državne uprave

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za šport Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za šport

Uredba o izmjenama Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva državne imovine

Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju sastava i imenovanju predsjednika, članova i tajnika Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva uprave

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava

Odluka o izmjenama Odluke o pokretanju projekta e-Poslovanje

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i energetike

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Zakon o procjeni učinaka propisa

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu

Odluka o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu

Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti i obrazovanja

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog hidrometeorološkog zavoda

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: SuT-K-35/2017 od 16. listopada 2017.

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva uprave

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju sastava i imenovanju predsjednika, članova i tajnika Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog hidrometeorološkog zavoda

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova

Odluka o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i energetike

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Zakon o upravnoj inspekciji

Rješenje o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Muć

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede

Odluka o pokretanju projekta e-Poslovanje

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za šport

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava

Pravilnik o službenoj iskaznici upravnog inspektora

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja elektroničkog očevidnika upravne inspekcije

Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama

Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja

Uredba o dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Uredbu o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava

Uredba o dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Uredba o dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva

Odluka o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupaka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za mjeriteljstvo

Uredba o dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za šport

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju sastava i imenovanju predsjednika, članova i tajnika Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija i troškovima postupka pred Povjerenstvom

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva

Odluka o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupaka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu

Zakon o sustavu državne uprave

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i energetike

Uredba o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave

Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja

Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva državne imovine

Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog hidrometeorološkog zavoda

Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za mjeriteljstvo

Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike ureda državne uprave u županijama

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za statistiku

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova

Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa

Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva uprave

Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava

Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture

Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma

Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede

Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti i obrazovanja

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i energetike

Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

Zakon o izmjenama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva uprave

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o službenoj iskaznici upravnog inspektora

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu vođenja elektroničkog očevidnika upravne inspekcije

Odluka o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2020/402 od 14. ožujka 2020. o uvođenju obveze predočenja odobrenja u slučaju izvoza određenih proizvoda

Odluka o provedbi privremene izvanredne mjere pomoći malim mljekarama s problemima u poslovanju uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19

Zaključak Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/20-07/89, urbroj: 50301-25/14-20-2 od 2. travnja 2020., zbog bitno promijenjenih gospodarskih okolnosti i nužnosti osiguravanja sredstava za financiranje mjera i aktivnosti u borbi s epidemijom koronavirusa