6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor

Pravilnik o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku azila

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-5157/2005 i dr. od 5. ožujka 2012.

Uredba o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje stranca u Republici Hrvatskoj

Pravilnik o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj

Uredba o viznom sustavu

Pravilnik o obrascima zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem i za prestanak hrvatskog državljanstva te načinu vođenja i sadržaju evidencije o stjecanju hrvatskog državljanstva prirođenjem i po međunarodnim ugovorima te evidencije o prestanku hrvatskog državljanstva

Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za odobrenje privremenog boravka strancima u svrhu znanstvenog istraživanja

Odluka o jednostranom priznavanju određenih isprava kao jednakovrijednih hrvatskoj vizi, za tranzit ili namjeravani boravak na području Republike Hrvatske koji ne prelazi 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana

Odluka o osobnim iskaznicama izdanim prije 1. siječnja 2003. godine

Odluka o Nastavnom planu i programu hrvatskoga jezika za tražitelje azila, azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom starije od 15 godina radi pristupa srednjoškolskom obrazovnom sustavu i sustavu obrazovanja odraslih

Pravilnik o viznim obrascima

Zakon o osobnom imenu

Pravilnik o načinu provjere poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma, hrvatske kulture i društvenog uređenja u postupcima stjecanja hrvatskog državljanstva

Pravilnik o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj

Pravilnik o polaganju ispita iz poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnog pisma u postupku odobrenja stalnog boravka

Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog ekonomskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana

Rješenje o utvrđivanju cijene obrasca iz članka 64. stavka 2. Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima

Zakon o prebivalištu

Odluka o privremenom olakšanom ulasku stranaca u Republiku Hrvatsku, na osnovi valjanih schengenskih dozvola boravaka i viza

Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2013.

Pravilnik o vizama

Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za odobrenje privremenog boravka stranaca u svrhu srednjoškolskog obrazovanja kroz programe razmjene učenika

Pravilnik o postupanju prema strancima

Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu utvrđivanja uvjeta za odobrenje privremenog boravka strancima u svrhu znanstvenog istraživanja

Migracijska politika Republike Hrvatske za razdoblje 2013. - 2015. godine

Pravilnik o sadržaju obrazaca i načinu vođenja zbirke podataka o prebivalištu i boravištu

Uredba o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o viznom sustavu

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o privremenom ulasku stranaca u Republiku Hrvatsku, na osnovi valjanih schengenskih dozvola boravka i viza

Rješenje o načinu izračuna troškova prisilnog udaljenja

Pravila boravka u Prihvatnom centru za strance

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj iskaznici

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim maticama

Uredba o privremenoj primjeni pravila o radu državljana država članica Europske unije i članova njihovih obitelji

Pravilnik o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima i zbirkama podataka u postupku azila

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog ekonomskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju prema strancima

Pravilnik o obrascu matice vjenčanih, izvacima i potvrdama koji se izdaju na temelju državnih matica

Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca isprava za strance

Pravilnik o dopuni Pravilnika o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o azilu

Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2014.

Odluka o jednostranom priznavanju određenih isprava kao ekvivalentnih hrvatskoj vizi, za tranzit kroz ili za namjeravane boravke na području Republike Hrvatske koji ne prelaze 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana

Uredba o izmjeni Zakona o prebivalištu

Pravilnik o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku protjerivanja i povratka stranaca

Pravilnik o načinu provedbe posebne zaštite maloljetnika u postupku povratka

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju prema strancima

Pravilnik o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije te utvrđivanju uvjeta i pretpostavki za promjenu spola ili o životu u drugom rodnom identitetu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima

Uredba o dopuni Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana

Odluka o Programu učenja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture za azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom radi uključivanja u hrvatsko društvo

Pravilnik o dopunama Pravilnika o utvrđivanju cijene putovnice i putnog lista

Ispravak Pravilnika o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku protjerivanja i povratka stranaca

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Repub­lici Hrvatskoj

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanju uvjeta za ulazak i boravak u Repub­lici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana

Uredba o viznom sustavu

Lista stručnjaka koji imaju iskustva u radu s transseksualnim osobama

Zakon o osobnoj iskaznici

Pravilnik o cijeni osobnih iskaznica

Pravilnik o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica te organizacijskim, tehničkim i sigurnosnim mjerama u postupku izdavanja osobnih iskaznica

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti

Odluka o određivanju pravne osobe u državnom vlasništvu ovlaštene za obavljanje poslova u vezi s osobnim iskaznicama

Odluka o premještanju i preseljenju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana

Odluka o određivanju pravne osobe za pružanje usluga zaštite osoba i imovine u Prihvatilištu za tražitelja azila

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o diplomatskim i službenim putovnicama Republike Hrvatske

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskoga gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju prema strancima

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o hrvatskom državljanstvu

Pravilnik o dopunama Pravilnika o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana te načinu dostave i preuzimanju izrađenih putovnica

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju cijene putovnice i putnog lista

Pravilnik o ostvarivanju materijalnih uvjeta prihvata

Odluka o visini novčane pomoći tražiteljima međunarodne zaštite

Pravilnik o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku odobrenja međunarodne zaštite

Pravilnik o načinima i uvjetima ostvarivanja prava na smještaj azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom te sudjelovanja azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom u plaćanju troškova smještaja

Stručne smjernice za izradu mišljenja zdravstvenih radnika i psihologa o utvrđivanju uvjeta i pretpostavki za promjenu spola i životu u drugom rodnom identitetu

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica te organizacijskim, tehničkim i sigurnosnim mjerama u postupku izdavanja osobnih iskaznica

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vizama

Pravilnik o dopuni Pravilnika o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica te organizacijskim, tehničkim i sigurnosnim mjerama u postupku izdavanja osobnih iskaznica

Odluka o Listi sigurnih zemalja podrijetla u postupku odobrenja međunarodne zaštite

Odluka o troškovima smještaja u Prihvatilištu za tražitelje azila

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju prema strancima

Pravilnik o obrascima i zbirkama podataka u postupku odobrenja međunarodne i privremene zaštite

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o utvrđivanju cijena obrazaca isprava za strance

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2753/2012 i dr. od 27. rujna 2016. kojom se ukida čl. 79. Zakona o upravnim sporovima (Nar. novine, br. 20/10, 143/12 i 152/14)

Rješenje o utvrđivanju cijene dozvole boravka za azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom

Rješenje o utvrđivanju cijene putovnice izdane sukladno Konvenciji o statusu izbjeglica od 28. srpnja 1951.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o državljanstvu, obrascu i cijeni obrasca domovnice

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o državljanstvu, obrascu i cijeni obrasca domovnice

Rješenje o određivanju cijene obrazaca izvadaka iz državnih matica namijenjenih inozemstvu

Rješenje o određivanju cijene obrazaca, izvadaka i potvrda iz državnih matica

Rješenje o određivanju cijene obrazaca potvrda iz državnih matica

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o upravnim sporovima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o osobnom imenu

Odluka o izmjenama Odluke o donošenju popisa robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava

Odluka o preseljenju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj

Uredba o izmjeni Uredbe o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu

Odluka o prestanku važenja Pravilnika o obrascima za dostavljanje statističkih podataka tijelima koja obavljaju poslove državne statistike

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti

Pravilnik o posebnim osobnim iskaznicama

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana te načinu dostave i preuzimanja izrađenih putovnica

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana

Uredba o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje državljanina treće zemlje u Republici Hrvatskoj

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima

Pravilnik o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku povratka

Pravilnik o sudjelovanju azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom u plaćanju troškova smještaja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj

Odluka o određivanju središnjih tijela za provedbu Uredbe (EU) br. 2016/1191 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o promicanju slobodnog kretanja građana pojednostavnjenjem zahtjeva za predočavanje određenih javnih isprava u Europskoj uniji i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012

Pravilnik o postupanju prema državljanima trećih zemalja

Pravilnik o načinu utvrđivanja tehničkih uvjeta za primjeren smještaj učenika i dokumentaciji koju je potrebno priložiti zahtjevu za odobrenje privremenog boravka u svrhu srednjoškolskog obrazovanja kroz program razmjene učenika

Pravilnik o boravku u prihvatnom centru za strance

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji

Pravilnik o postupku i uvjetima ugošćavanja istraživača državljana trećih zemalja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj

Odluka o preseljenju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite za 2019. godinu

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o boravku u prihvatnom centru za strance

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ostvarivanju materijalnih uvjeta prihvata

Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji

Zakon o izmjenama Zakona o državnim maticama

Zakon o izmjeni Zakona o osobnom imenu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu

Odluka o osnivanju Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana te načinu dostave i preuzimanja izrađenih putovnica

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o diplomatskim i službenim putovnicama Republike Hrvatske

Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca isprava za državljane država članica EGP-a i članove njihovih obitelji koji nisu državljani država članica EGP-a

Zakon o dopuni Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana

Zakon o dopunama Zakona o osobnoj iskaznici

Zakon o dopuni Zakona o strancima

Zakon o dopuni Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji