6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Ustrojstvo sudbene vlasti i pravosudnih tijela

Zakon o dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

Pravilnik o načinu, provođenju i ocjenjivanju provjere znanja i razgovora kandidata u postupku imenovanja na državnoodvjetničku dužnost

Pravilnik o postupku imenovanja i načinu rada predstavnika udruga i predstavnika akademske zajednice u Nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o naknadama za dežurstva sudaca, državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika

Dopune Sudskog poslovnika

Pravilnik o visini dodataka na plaću sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud

Pravilnik o naknadama troškova zbog posebnih uvjeta rada sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud

Zakon o pučkom pravobranitelju

Plan prijama u državnu službu za pravosudna tijela u 2012. godini

Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje primarne i sekundarne pravne pomoći u 2012. godini

Pravilnik o načinu zaštite osoba, imovine i objekata sudova

Izmjene i dopune Poslovnika Državnog sudbenog vijeća

Izmjene i dopune Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 142/2012 i NN 103/2014)

Poslovnik o izmjeni Javnobilježničkog poslovnika

Pravilnik o načinu osiguranja osoba, imovine i objekata sudova i državnih odvjetništava

Pravilnik o visini nagrade odvjetniku određenom za branitelja po službenoj dužnosti

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o naknadama za dežurstva sudaca, državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika

Izmjene Sudskog poslovnika

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca izvješća o imovini državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika

Pravilnik o dopuni Pravilnika o javnobilježničkim uredima

Pravilnik o dopuni Pravilnika o privremenoj javnobilježničkoj tarifi

Izmjene i dopune Javnobilježničkog poslovnika

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stalnim sudskim vještacima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika

Zakon o dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

Strategija razvoja pravosuđa, za razdoblje od 2013. do 2018. godine

Izmjene i dopune Poslovnika državnog odvjetništva

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-5991/2012 od 23. siječnja 2013.

Odluka o visini osnovice za obračun plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

Zakon o sudovima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću

Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje primarne i sekundarne pravne pomoći za 2013. godinu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca izvješća o imovini državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika

Izmjene i dopune Sudskog poslovnika

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrednovanju u postupku imenovanja predsjednika sudova

Dopune Sudskog poslovnika

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu

Pravilnik o imenovanju Nacionalnog člana Republike Hrvatske u Eurojustu

Dopune Sudskog poslovnika

Pravilnik o vrednovanju kandidata u postupku imenovanja sudaca

Poslovnik pučkog pravobranitelja

Statut Hrvatske odvjetničke komore

Pravilnik o načinu i provođenju te ocjenjivanju pisanog ispita i usmenog razgovora

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Poslovnik državnog odvjetništva

Pravilnik o dopunama Pravilnika o upućivanju pravosudnih dužnosnika i državnih službenika u međunarodne organizacije i misije u inozemstvu

Pravilnik o troškovima u postupku izdavanja suglasnosti u vezi osnivanja i promjena u odvjetničkim društvima

Pravilnik o troškovima u postupku evidentiranja podružnica stranih odvjetničkih društava

Pravilnik o naknadama za dežurstva sudaca, državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika

Odluka o visini osnovice za obračun plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

Sudski poslovnik

Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2014. godinu

Pravilnik o službenoj iskaznici suca i službene osobe u sudu

Pravilnik o naknadama i nagradi sudaca porotnika

Pravilnik o naknadama za obavljanje službenih radnji izvan zgrade suda

Pravilnik o naknadama troškova zbog posebnih uvjeta rada sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud

Pravilnik o visini dodatka na plaću sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud

Pravilnik o stalnim sudskim vještacima

Izmjene Sudskog poslovnika

Pravilnik o kriterijima za vrednovanje projekata udruga ovlaštenih za pružanje primarne pravne pomoći i pravnih klinika te o načinu izvještavanja o postupcima za ostvarivanje pravne pomoći

Pravilnik o načinu vođenja registra pružatelja primarne pravne pomoći

Pravilnik o obrascu zahtjeva i rješenja o odobravanju korištenja pravne pomoći

Statut Hrvatske javnobilježničke komore

Ispravak Statuta Hrvatske javnobilježničke komore

Plan prijma u državnu službu u Ured Pučkog pravobranitelja za 2014. godinu

Izvješće Ustavnog suda Republike Hrvatske o zakonodavnoj praksi uzastopnog višegodišnjeg derogiranja priznatih prava

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4039/2009, U-I-25427/2009 i U-I-195/2010 od 18. srpnja 2014.

Izmjene i dopune Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 142/2012)

Zakon o područjima i sjedištima sudova

Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

Zakon o izmjenama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

Odluka Državnog sudbenog vijeća broj: OU-45/14 od 12. prosinca 2014.

Odluka o raspisivanju izbora za članove Državnoodvjetničkog vijeća iz reda zamjenika državnih odvjetnika

Dopune Sudskog poslovnika

Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2015. godinu

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o polaganju pravosudnog ispita

Pravilnik o zvanjima, znakovlju i uvjetima postavljanja u zvanje službenika pravosudne policije

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački službenika pravosudne policije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima

n o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja

Izmjene i dopune Statuta Hrvatske javnobilježničke komore

Pravilnik o radu u sustavu eSpis

Pravilnik o naknadama za dežurstva sudaca, državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika

Izmjene i dopune Sudskog poslovnika

Pravilnik o službenim sjedištima javnih bilježnika

Pravilnik o radu u sustavu JCMS

Pravilnik o postupku izbora i načinu rada udruga registriranih za obavljanje djelatnosti iz područja zaštite ljudskih prava i neovisnih stručnjaka u Nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudo­vima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji

Zmjene i dopune Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o privremenoj javnobilježničkoj tarifi

Pravilnik o postupku utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova službenika pravosudne policije te o izboru članova i načinu rada zdravstvene komisije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu u sustavu eSpis

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stalnim sudskim vještacima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu u sustavu JCMS

Izmjene i dopune Poslovnika državnog odvjetništva

Izmjene i dopune Sudskog poslovnika

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i provođenju te ocjenjivanju pisanog ispita i usmenog razgovora

Pravilnik o radu odjela za podršku žrtvama i svjedocima

Pravilnik o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkoga testiranja

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o obrascu zahtjeva i rješenja o odobravanju korištenja pravne pomoći

Pravilnik o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom usavršavanju u Pravosudnoj akademiji

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu u sustavu eSpis

Izmjene i dopune Sudskog poslovnika

Pravilnik o financijsko-materijalnom poslovanju sudova sa strankama

Uredba o dopuni Zakona o sudovima

Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2016. godinu

Uredba o korištenju novčanih sredstava koja se vode na posebnom računu suda

Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za provedbu natječaja za upis u Državnu školu za pravosudne dužnosnike

Pravilnik o načinu rada mentora u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Pravilnik o sadržaju, vremenu i načinu polaganja završnog ispita te sadržaju potvrde o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Pravilnik o sadržaju, načinu provedbe i ocjenjivanju na pisanoj provjeri znanja i sposobnosti te na razgovoru u postupku upisa u državnu školu za pravosudne dužnosnike

Zakon o izmjeni Zakona o javnom bilježništvu

Zakon o izmjeni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu u sustavu eSpis

Izmjene i dopune Sudskog poslovnika

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske kojom se ukida Zakon o pravobranitelju za djecu (Narodne novine, broj 96/03)

Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2017. godinu

Izmjene Sudskog poslovnika

Izmjene Sudskog poslovnika

Zakon o izmjeni Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Zakon o pravobranitelju za djecu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja

Odluka o izmjenama Odluke o naknadama i nagradi za rad predsjednika i članova Državnog sudbenog vijeća

Odluka o izmjenama Odluke o naknadama i nagradi za rad predsjednika i članova Državnoodvjetničkog vijeća

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o vrednovanju kandidata u postupku imenovanja sudaca

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu u sustavu eSpis

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i provođenju te ocjenjivanju pisanog ispita i usmenog razgovora

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja

Pravilnik o stručnom usavršavanju u Pravosudnoj akademiji

Poslovnik o radu pravobranitelja za djecu

Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2018. godinu

Izmjene Statuta Hrvatske odvjetničke komore

Izmjene Kodeksa odvjetničke etike

Zakon o državnom odvjetništvu

Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću

Zakon o područjima i sjedištima sudova

Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, vremenu i načinu polaganja završnog ispita te sadržaju potvrde o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Dopuna Sudskog poslovnika

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu rada Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Izmjene i dopune Sudskog poslovnika

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu u sustavu eSpis

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu u sustavu JCMS

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o službenim sjedištima javnih bilježnika

Pravila o načinu provođenja i ocjenjivanja pisanih radnji kandidata za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske koji nisu pravosudni dužnosnici te načinu provođenja i ocjenjivanja razgovora kandidata za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Pravila o vrednovanju kandidata u postupku imenovanja sudaca prvostupanjskih, županijskih i visokih sudova

Pravila o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja

Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu

Zakon o izmjeni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

Poslovnik Državnoodvjetničkog vijeća

Pravila o obliku, sadržaju i postupku izdavanja službene iskaznice članovima Državnoodvjetničkog vijeća

Pravila o sadržaju, obliku i načinu vođenja Očevidnika državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o teorijskom i praktičnom stručnom obrazovanju vježbenika u pravosudnim tijelima

Pravila o sadržaju obrasca izvješća o imovini suca i načinu njegova podnošenja

Pravilnik o uvjetima i postupku predlaganja kandidata za imenovanje europskog tužitelja

Pravila o sadržaju psihološkoga testiranja

Ispravak Poslovnika Državnoodvjetničkog vijeća

Etički kodeks državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika

Pravila o sadržaju obrasca izvješća o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika i načinu njegova podnošenja

Pravilnik o postupku izbora i načinu rada udruga registriranih za obavljanje djelatnosti iz područja zaštite ljudskih prava i neovisnih stručnjaka u Nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrednovanju u postupku imenovanja predsjednika sudova

Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2019. godinu

Zakon o Pravosudnoj akademiji

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stalnim sudskim vještacima

Odluka o uvjetima i visini naknada i nagrade predsjednika i članova Državnoodvjetničkog vijeća

Pravilnik o naknadama za dežurstva sudaca, državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika

Pravilnik o dopuni Pravilnika o privremenoj javnobilježničkoj tarifi

Izmjene i dopune Statuta Hrvatske odvjetničke komore

Pravilnik o polaganju pravosudnog ispita

Izmjene i dopune Sudskog poslovnika

Zakon o izmjenama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Pravilnik o postupku prijma vježbenika u pravosudna tijela

Pravilnik o programu i načinu provedbe stručnog usavršavanja predsjednika sudova i državnih odvjetnika

Pravilnik o postupku izbora pravosudnih inspektora i načinu provedbe inspekcijskih nadzora

Pravilnik o prikupljanju i analizi statističkih i drugih podataka o radu sudova i državnih odvjetništava

Metodologija ocjenjivanja obnašanja sudačke dužnosti

Zakon o izmjeni Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću

Zakon o izmjeni Zakona o Državnom sudbenom vijeću

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o naknadama za obavljanje službenih radnji izvan zgrade suda

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu odjela za podršku žrtvama i svjedocima

Poslovnik državnog odvjetništva

Izmjene i dopune Sudskog poslovnika

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Tajništva i njegovih službi

Pravilnik o načinu rada mentora u državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Izmjene i dopune Statuta Hrvatske javnobilježničke komore

Pravilnik o pristupu stručnom usavršavanju u Pravosudnoj akademiji

Pravilnik o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Pravilnik o stručnom obrazovanju vježbenika u pravosudnim tijelima

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu u sustavu eSpis

Izmjene i dopune Sudskog poslovnika

Pravilnik o dopuni Pravilnika o javnobilježničkim uredima

Dopuna Sudskog poslovnika

Odluka o potvrđivanju Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika pučkog pravobranitelja

Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2020.