6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   

Građansko procesno pravo - Kolizijski propisi

Zakon o izmjenama Ovršnog zakona

Odluka o osnivanju Povjerenstva za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova u građanskopravnim predmetima u kojima je jedna od stranaka u sporu Republika Hrvatska

Odluka o preporukama za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova u građanskopravnim predmetima u kojima je jedna od stranaka u sporu trgovačko društvo u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske odnosno pravna osoba s javnim ovlastima

Odluka o mjerama za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova u građanskopravnim predmetima u kojima je jedna od stranaka u sporu Republika Hrvatska

Zakon o izmjeni Zakona o javnim ovršiteljima

Zakon o izmjenama Ovršnog zakona

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1988/2011 i dr. od 19. lipnja 2012. kojom se pokreće postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom te se ukida članak 338. stavak 1. Ovršnog zakona (Narodne novine broj 139/10., 125/11, 150/11., 154/11. i 12/12.).

Prosječna mjesečna neto-plaća u Republici Hrvatskoj za razdoblje siječanj - kolovoz 2012.

Pravilnik o obliku i sadržaju Izjave o zapljeni po pristanku dužnika

Ovršni zakon

Zakon o prestanku važenja Zakona o javnim ovršiteljima

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku

Pravilnik o utvrđivanju visine iznosa radi osiguranja javnih komisionara od odgovornosti

Pravilnik o obliku i sadržaju zadužnice

Pravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku

Pravilnik o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu

Pravilnik o registru zadužnica i bjanko zadužnica

Pravilnik o tarifi za naknadu troškova i nagradu za obavljanje javne komisione djelatnosti

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga i prigovora protiv europskog platnog naloga

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o preporukama za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova u građanskopravnim predmetima u kojima je jedna od stranaka u sporu trgovačko društvo u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske odnosno pravna osnova s javnim ovlastima

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Povjerenstva za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova u građanskopravnim predmetima u kojima je jedna od stranaka u sporu Republika Hrvatska

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-885/2013 od 11. srpnja 2014.

Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o registru zadužnica i bjanko zadužnica

Pravilnik o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku

Pravilnik o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja očevidnika nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku

Odluka o poticanju izvansudskog rješavanja građanskih i trgovačkih sporova u kojima je stranka Repub­lika Hrvatska, odnosno pravna osoba kojoj je jedini osnivač ili član, odnosno imatelj udjela u pretežitom dijelu Republika Hrvatska

Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju zadužnice

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o registru zadužnica i bjanko zadužnica

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju izjave o zapljeni po pristanku dužnika

Zakon o međunarodnom privatnom pravu

Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji u postupcima pred trgovačkim sudovima

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji

Pravilnik o postupku naplate i visini naknade prijepisa tonske snimke ročišta