Konferencija "Institucije i regije u upravljanju morima" u Hamburgu

ZAGREB/HAMBURG, 4. listopada 2010. (Hina) - Godišnja konferencija međunarodne strukovne udruge za pravo mora pod nazivom "Institucije i regije u upravljanju morima" održat će se u organizaciji Instituta za pravo mora sa sjedištem pri uglednom američkom Sveučilištu Berkeleyju 5. i 6 listopada na Međunarodnom sudu za pravo mora u Hamburgu.

Na konferenciji "Institucije i regije u upravljanju morima" izlagat će, uz sudjelovanje sudaca Međunarodnoga suda za pravo mora, vodeći stručnjaci za međunarodno pravo mora iz SAD-a, Europe, Azije, Južne Amerike, Australije, među kojima i hrvatski stručnjak dr. Davor Vidas, direktor Odjela za pravo mora na Institutu Fridtjof Nansen u Oslu.

Tematske sjednice konferencije posvećene su aktualnim pitanjima Međunarodnog suda za pravo mora te regionalnim pitanjima primjene međunarodnog prava u raznim svjetskim morima.

U sklopu konferencijske sjednice "Europa i Sredozemlje", koja će se pod predsjedanjem talijanskog suca u Međunarodnom sudu za pravo mora Tullija Trevesa održati 6. listopada, uvodno izlaganje o primjeni međunarodnog prava u Jadranu i o ulozi Europske unije održat će Davor Vidas.

Vidas je jedni hrvatski stručnjak pozvan da održi izlaganje na toj konferenciji. Kao priznati stručnjak za pravo mora član je, među ostalim, Međunarodnog vijeća Instituta za pravo mora pri američkom Sveučilištu Berkeleyju i supredsjedatelj Grupe pravnih stručnjaka za Sredozemno more pri Svjetskoj uniji za zaštitu prirode.