Ingbiro.com - Pravni portal Inženjerskog biroa d.d.

Obavijest o prestanku primjene Upute za rad tijela državne uprave u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

01. lipnja 2020. 

Nastavno na Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, koju je Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio 27. svibnja 2020. godine, obavještavamo vas o sljedećem.

Prestaje se primjenjivati Uputa ministra uprave za rad tijela državne uprave u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, dostavljena uz dopis KLASA: 011-02/20-01/76, URBROJ: 515-01/1-20-5 od 25. svibnja 2020. godine.
Upućuju se tijela državne uprave da svakodnevno prate i pridržavaju se svih odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te svih općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa koje Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

Čelnici tijela državne uprave dužni su staviti izvan snage odluke koje su donijeli temeljem Upute ministra uprave i to:
• odluke o organizaciji rada, rasporedu rada, rasporedu rada i radnog vremena u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2
• odluke kojima su odredili rad od kuće za vrijeme epidemije za službenike s kroničnim nezaraznim bolestima (poput bolesti dišnih puteva, malignih bolesti, autoimunih bolesti, srčanih bolesti, hipertenzije i dijabetesa) i službenika - roditelja djeteta koje je učenik nižih razreda osnovne škole i/ili polaznik ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, a koji ne udovoljava uputama epidemiološke službe (Uputa HZJZ 29. travnja 2020. - „djeca s kroničnim bolestima ili u doticaju s kroničnim bolesnicima“).

Tijela državne uprave dužna su obavijestiti službenike o prestanku rada od kuće za vrijeme epidemije i obvezi povratka na rad u službene prostore tijela državne uprave s danom 1. lipnja 2020. godine (ponedjeljak).

Obavijest o prestanku primjene Upute za rad tijela državne uprave u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-Cov-2

Uputa HZJZ-a 29.travnja 2020.-„djeca s kroničnim bolestima ili u doticaju s kroničnim bolesnicima

Izvor: Ministarstvo uprave.


Radna vremena pravosudnih tijela

31. ožujka 2020. 

Radna vremena, primanje stranaka i ostale obavijesti sudova na području Republike Hrvatske:
• općinskih sudova,
• županijskih sudova,
• trgovačkih sudova,
• upravnih sudova,
• Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske,
• Visokog upravnog suda Republike Hrvatske,
• Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske,
• Vrhovnog suda Republike Hrvatske,
• Ustavnog suda Republike Hrvatske,
• Državnog odvjetništva Republike Hrvatske te općinskih i županijskih državnih odvjetništava.


Uputa jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave o održavanju sjednica predstavničkih tijela

24. ožujka 2020.

Slijedom činjenice proglašene epidemije na području Republike Hrvatske te utvrđenih mjera ograničavanja društvenih okupljanja i socijalnog distanciranja, Ministarstvo uprave izdalo je Uputu jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave vezano uz održavanje sjednica predstavničkih tijela.

U trenutnoj situaciji u kojoj je potrebno poduzimati efikasne mjere radi sprječavanja širenja koronavirusa i umanjivanja posljedica njegova širenja, rad predstavničkih tijela jedinica mora biti prilagođen.

Stoga, ako nije riječ o odlukama koje je nužno donijeti i koje iz razloga žurnosti ne trpe odlaganje, sazvana sjednica predstavničkog tijela se može odgoditi ili otkazati dok traju mjere sprječavanja širenja koronavirusa. Neodržavanje sjednice predstavničkog tijela u vremenu duljem od 3 mjeseca u danim okolnostima neće uzrokovati raspuštanje predstavničkog tijela.

Održavanje sjednice predstavničkog tijela putem video konferencija, izjašnjavanjem putem e-maila, odnosno korištenjem drugih tehnologija za održavanje sastanaka na daljinu, smatra se prihvatljivom, posebno s obzirom na mogućnost konkretnog evidentiranja sudjelovanja članova u radu predstavničkog tijela i njihovog izjašnjavanja u tom slučaju.

Ako nema drugih tehnoloških rješenja, sjednica predstavničkog tijela se za vrijeme trajanja mjera sprječavanja širenja virusa, iznimno može održati telefonskim putem radi donošenja odluke koja ne trpi odgodu. Pri tome treba voditi računa o većini glasova potrebnoj za donošenje pojedine odluke, kao i načinu verifikacije takvoga načina izjašnjavanja.

Za detaljnije informacije o Uputi vidi ovdje.

Izvor: Ministarstvo uprave. 

 

Uputa za rad tijela državne uprave u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

19. ožujka 2020.

Na temelju točke VIII. Odluke Vlade Republike Hrvatske o organizaciji rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 (KLASA: 022-03/20-04/100, URBROJ: 50301-25/06-20-1) od 19. ožujka 2020. Ministarstvo uprave donosi obvezujuću Uputu za provedbu navedene Odluke.

Obzirom na potrebu pravovremenog reagiranja uslijed širenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u prilogu dostavljamo predmetnu Uputu za rad tijela državne uprave.

Uputa za rad tijela državne uprave u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 prema potrebi će se ažurirati i pravovremeno dostavljati.

Ova Uputa primijenit će se na odgovarajući način i na javne službe, osim područja zdravstva, obrazovanja i socijalne skrbi, koja se uređuju posebnim propisima.

Za detaljnije informacije o Uputi ovdje.

Za cijeli tekst Odluke o organizaciji rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 ovdje.

Izvor: Ministarstvo uprave.

 

Obavijest strankama o načinu upućivanja zahtjeva, upita i molbi Ministarstvu uprave

19. ožujka 2020. 

Sukladno preporučenim mjerama za prevenciju širenja epidemije koronavirusa (COVID-19), obavještavamo stranke da svoje upite, zahtjeve i molbe mogu upućivati Ministarstvu uprave u uredovno radno vrijeme putem elektroničke pošte, telefona i putem pružatelja poštanskih usluga.

Za usmene upite iz djelokruga Ministarstva uprave, građani se mogu obratiti na telefonske brojeve u nastavku:

Kabinet ministra
01/2357 500
kabinet@uprava.hr

Glavno tajništvo
01/2357 533
tajnistvo@uprava.hr

Odnosi s javnošću
01/2357 563
mediji@uprava.hr

Sektor za službeničke odnose
01/2357 623

Sektor za državni ispit, etiku i stručno osposobljavanje i usavršavanje
01/2357 538
01/2357 550

Uprava za e-Hrvatsku
01/2357 543

Uprava za politički sustav i organizaciju uprave
01/2357 508

Sektor za neprofitne pravne osobe i nacionalne manjine
01/2357 564

Samostalni sektor za razvoj javne uprave i EU projekte
01/2357 611

Samostalni sektor za građanska stanja i modernizaciju upravnog postupanja
01/2357 665
01/2357 666
01/2357 670

Samostalni sektor za upravnu inspekciju
01/2357 616

Samostalni odjel za unutarnju reviziju
01/2357 658

Upiti građana: kontakt-uprava@uprava.hr

Izvor: Ministarstvo uprave.