Nakladnik: Inženjerski biro d.o.o.
Sjedište nakladnika: Heinzelova 4a, 10000 Zagreb

Za nakladnika: glavna direktorica dr. sc. Katarina Bačić

Nakladničko vijeće:
Predsjednik:

dr. sc. Mladen Mlinarević, Inženjerski biro d.o.o.

Članovi:
Mladen Bajić, dipl. iur., Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
Branko Hrvatin, dipl. iur., Vrhovni sud Republike Hrvatske
Josip Šurjak, dipl. iur., Hrvatska odvjetnička komora
prof. dr. sc. Petar Veić, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Izdavački savjet:
dr. sc. Katarina Bačić, Zagreb
prof. dr. sc. Dorotea Ćorić, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
Zlata Hrvoj Šipek, dipl. iur., Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
Damir Kontrec, dipl. iur., Vrhovni sud Republike Hrvatske
Dražen Tripalo, dipl. iur., Vrhovni sud Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

 

Glavni urednik: Alen Bijelić, mag. iur., Inženjerski biro d.o.o.

Zamjenik glavnog urednika: Ivan Toth, mag. iur., Inženjerski biro d.o.o.

Urednici:
prof. dr. sc. Edita Čulinović Herc, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
Krešimir Deban, dipl. iur., Inženjerski biro d.o.o.
prof. dr. sc. Dario Đerđa, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
izv. prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Lektorica:
Mirna Rudeš, prof., Inženjerski biro d.o.o.

Prijevod sažetaka:
Zrinka Mlinarević, MA, Inženjerski biro d.o.o.

Grafička urednica:
Ana-Marija Perić, dipl. ing., Inženjerski biro d.o.o.

Naslovnica:
Izvor: Fotolia i Shutterstock

Časopis izlazi jednom mjesečno. Za srpanj i kolovoz izlazi dvobroj.
Časopis se izdaje u elektroničkom obliku.
Početna godina izlaženja je 2019.