Pravni portal ingbiro.com
Vaš osobni pravni savjetnik

Više

Najpouzdanija baza propisa
Mi pratimo zakonodavstvo već 60 godina

Više

Jedinstvena baza sudske prakse
Izabrala stručna redakcija sudaca VSRH

Više

Više od 4000 stručnih i znanstvenih članaka
Odgovori na aktualna i vječna pravna pitanja

Više

Posebna ponuda: Uštedite 750 kn!
ingbiro.com 0-24 / 365 dana / 9 kn dnevno

Pretplatite se

Izdanja u 2018. godini

SVA IZDANJA HRVATSKE PRAVNE REVIJE IZ 2018. GODINE

EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2019.

RADNI ODNOSI AKTUALNOSTI U 2018. GODINI

Zakoni i urednički pročišćeni tekstovi zakona u 2018. godini

ZAKON O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI - ZAKON O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU (Urednički pročišćeni tekst)

ZAKON O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU - ZAKON O UPRAVNIM SPOROVIMA (Urednički pročišćeni tekst)

ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA 2018 (Urednički pročišćeni tekst)

ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA 2018 (Urednički pročišćeni tekst)

ZAKON O RADU 2018 (Urednički pročišćeni tekst)

ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU 2018 (Urednički pročišćeni tekst)

Izdanja u 2017. godini

SVA IZDANJA HRVATSKE PRAVNE REVIJE IZ 2017. GODINE

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA I ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA - 1997. - 2017. hrvatsko stvarno pravo de lege lata i de lege ferenda

UGOVOR O OSIGURANJU KOMENTAR ODREDABA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA

EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2018.

UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA NOVI PROPISI I POSTUPANJE U PRAKSI

NOVELA OVRŠNOG ZAKONA 2017.

AKTUALNOSTI UPRAVNE PRAKSE I UPRAVNOGA SUDOVANJA 2017.

NOVINE I AKTUALNA PITANJA IZ RADNIH ODNOSA 2017.

NOVI ZAKON O JAVNOJ NABAVI I NOVI ZAKON O KONCESIJAMA

Zakoni i urednički pročišćeni tekstovi zakona u 2017. godini

ZAKON O GRADNJI (Urednički pročišćeni tekst)

USTAV REPUBLIKE HRVATSKE - USTAVNI ZAKON O USTAVNOM SUDU REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst)

ZAKON O SOCIJALNOJ SKRBI (Urednički pročišćeni tekst)

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI (Urednički pročišćeni tekst)

ZAKON O ZAŠTITI OKOLIŠA (Urednički pročišćeni tekst)

OVRŠNI ZAKON (Urednički pročišćeni tekst)

ZAKON O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA (Urednički pročišćeni tekst)

Izdanja u 2016. godini

EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2017.

AKTUALNOSTI UPRAVNE PRAKSE I UPRAVNOGA SUDOVANJA 2016.

PRIMJENA ZAKONA O RADU IZ 2014. I NOVIH PODZAKONSKIH PROPISA

Zakoni i urednički pročišćeni tekstovi zakona u 2016. godini

ZAKON O SUDOVIMA (Urednički pročišćeni tekst)

STEČAJNI ZAKON

ZAKON O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU - ZAKON O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA (Urednički pročišćeni tekst)

OPĆI POREZNI ZAKON (Urednički pročišćeni tekst)

ZAKON O VODAMA (Urednički pročišćeni tekst)

POMORSKI ZAKONIK (Urednički pročišćeni tekst)

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA (Urednički pročišćeni tekst)

PREKRŠAJNI ZAKON (Urednički pročišćeni tekst)

Izdanja u 2015. godini

EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2016.

AKTUALNOSTI UPRAVNE PRAKSE I UPRAVNOGA SUDOVANJA (2015.)

REFORMA HRVATSKOG INSOLVENCIJSKOG PRAVA - NOVI STEČAJNI ZAKON

NOVI PROPISI RADNOG I SOCIJALNOG ZAKONODAVSTVA - 2015.

OSIGURANJE OD IZVANUGOVORNE I UGOVORNE (PROFESIONALNE) ODGOVORNOSTI

Zakoni i urednički pročišćeni tekstovi zakona u 2015. godini

ZAKON O POREZU NA DOHODAK (Urednički pročišćeni tekst)

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA (Urednički pročišćeni tekst)

ZAKON O POTROŠAČKOM KREDITIRANJU(Urednički pročišćeni tekst)

ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA (Urednički pročišćeni tekst)

ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU 2015 (Urednički pročišćeni tekst)

KAZNENI ZAKON (Urednički pročišćeni tekst)

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA (Urednički pročišćeni tekst)

ZAKON O NASLJEĐIVANJU (Urednički pročišćeni tekst)

ZAKON O MIROVINSKOM OSIGURANJU (Urednički pročišćeni tekst)

ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA (Urednički pročišćeni tekst)

Izdanja u 2014. godini

IZMJENE I DOPUNE OVRŠNOG ZAKONA 2014.

RADNI ODNOSI I MATERIJALNA PRAVA RADNIKA U ŠKOLSKIM USTANOVAMA

NOVI ZAKON O RADU - NOVI PROPISI RADNOG I SOCIJALNOG ZAKONODAVSTVA

PRAVO EUROPSKE UNIJE I IZMJENE PROPISA VODNOGA GOSPODARSTVA

NOVI ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU, ZAKON O GRADNJI I ZAKON O GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI PREGLED NOVINA I NAČIN PRIMJENE

Zakoni i urednički pročišćeni tekstovi zakona u 2014. godini

ZAKON O RADU 2014 (Urednički pročišćeni tekst)

Izdanja u 2013. godini

EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2014.

KOMENTAR ZAKONA O OBVEZNIM OSIGURANJIMA U PROMETU

AKTUALNOSTI PRIMJENE PROPISA UPRAVNOG PRAVA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

NOVELA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA - NOVINE U PRAVNOM OKVIRU ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG SUSTAVA

NOVELA STEČAJNOG ZAKONA I ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI

NOVINE I AKTUALNA PITANJA IZ RADNIH ODNOSA OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA U 2013.

Izdanja u 2012. godini

NOVO OVRŠNO PRAVO I PREDSTEČAJNI POSTUPAK

NOVI ZAKON O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA

STEČAJNI POSTUPAK ‒ AKTUALNA PITANJA ZAKONODAVSTVA I PRAVNE PRAKSE

NOVINE I AKTUALNA PITANJA IZ RADNIH ODNOSA - OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA U 2012.

PRIMJENA NOVOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI I NOVIH PODZAKONSKIH PROPISA - NOVE UREDBE VLADE RH I NOVI PRAVILNICI ZA PROVEDBU NOVOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Izdanja u 2011. godini

TEMELJNE GOSPODARSKE SLOBODE U EUROPSKOJ UNIJI

ZBIRKA PRESUDA EUROPSKOGA SUDA (Izbor recentne prakse)

AKTUALNA PITANJA NOVOG KAZNENOG ZAKONODAVSTVA

JAVNOOVRŠITELJSKA SLUŽBA U PRAKSI - Priručnik za polaganje javnoovršiteljskog ispita - OVRHA PRED JAVNIM OVRŠITELJEM Primjena novih podzakonskih propisa za provedbu novog ovršnog sustava u RH ispita

PRIMJENA ZAKONA O RADU Novi Pravilnici

POSREDOVANJE I ZASTUPANJE U OSIGURANJU

Izdanja u 2010. godini

NEKRETNINE U PRAVNOM PROMETU U FUNKCIJI GOSPODARSKOG OPORAVKA - aktualna pitanja zakonodavstva i pravne prakse

EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2011.

AKTUALNOSTI UPRAVNE PRAKSE I UPRAVNOG SUDOVANJA - 2010.

PRIMJENA NOVOG ZAKONA O RADU I NOVI PODZAKONSKI PROPISI ZA PROVEDBU ZAKONA O RADU

AKTUALNA PITANJA KAZNENOG ZAKONODAVSTVA - 2010.

VODNO GOSPODARSTVO U SVJETLU NOVOG ZAKONA O VODAMA I ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA

AKTUALNOSTI RADNIH ODNOSA U DRŽAVNOJ I LOKALNOJ SLUŽBI - Novi Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

PRIMJENA NOVOG ZAKONA O RADU - 2010.

AKTUALNA PITANJA POSTUPAKA JAVNE JABAVE I PRAVNE ZAŠTITE U JAVNOJ NABAVI - 2010.

Izdanja u 2009. godini

NEKRETNINE U PRAVNOM PROMETU - AKTUALNA PITANJA ZAKONODAVSTVA I PRAVNE PRAKSE - 2009.

EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2010.

NAKNADA NEIMOVINSKE ŠTETE - PRAVNO-MEDICINSKI OKVIR

NOVINE U KAZNENOM ZAKONODAVSTVU - 2009.

UGOVOR O OSIGURANJU OSOBA - ŽIVOT, NEZGODA, ZDRAVSTVENO

RADNI ODNOSI - NOVINE U RADNO-SOCIJALNOM ZAKONODAVSTVU

(UVOD U) ŠPORTSKO PRAVO

Vaš email:
   

 

Naziv naručitelja:
OIB:
Ulica i broj:

Poštanski broj:

Mjesto:

Podaci za uplatu:
IBAN: HR2323400091100205049 (Privredna banka d.d)
za “Inženjerski biro” d.d. Zagreb.
Po NARUDŽBI TREBA DOSTAVITI dokaz o uplati na faks 01/46 00 875, e-mailom prodaja@ingbiro.hr ili poštom.
PRIRUČNIKE ŠALJEMO PO PRIMITKU DOKAZA O UPLATI POSLANOG MAILOM, FAKSOM ILI POŠTOM.