Samo za članove Hrvatske odvjetničke komore
nudimo posebnu pogodnost
na pretplatu za 2016. godinu

e-mail: pretplata@ingbiro.hr
telefon: 01/46 00 888

Pretplata

POSEBNA PONUDA!!!
ušteda
750,00 kuna

Godišnja pretplata na
cjelokupni sadržaj
PRAVNOG PORTALA ingbiro.com

Pretplata

NAJRELEVANTNIJE
SUDSKE
ODLUKE

Izabrala Stručna redakcija
sastavljena od
sudaca VSRH

Pročitaj više

VIŠE OD 2000
STRUČNIH I ZNANSTVENIH
RADOVA

Prikaz hrvatske i europske
sudske prakse

Pročitaj više

NAJPOUZDANIJA BAZA
ZAKONODAVSTVA RH

Poveznice na
EU zakonodavstvo

Pročitaj više

INGBIRO.COM
Pravni portal

Jedinstvena,
virtualna pravna knjižnica

Pročitaj više

Pravni portal Inženjerskog biroa d.d.

Pravni portal ingbiro.com obuhvaća i interaktivno povezuje sve izvore prava (zakonodavstvo, sudsku praksu, struku i znanost) kroz dugovječna i pouzdana izdanja Inženjerskog biroa: ING Registar propisa, ING Pregled sudske prakse i Hrvatsku pravnu reviju.

 

Zatražite probnu lozinku

Pozivamo Vas da zatražite probnu lozinku i uvjerite se u prednosti poslovanja uz pomoć Inženjerskog biroa d.d. - Savjetnika od 1952.

 

Odabir urednika

Stručni članci

Golub Alen
Namirenje tražbina osiguranih založnim pravom na nekretninama nakon novele Ovršnog zakona
Autor prikazuje mogućnosti namirenja tražbina osiguranih založnim pravom na nekretninama, pretpostavke pokretanja postupka namirenja te tijek postupka namirenja prodajom založene nekretnine nakon reforme ovršnog prava prema Zakonu o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona iz 2014. godine. Prikazuje mogućnosti provođenja postupka namirenja u ovršnom postupku nakon promjene vlasništva založene nekretnine te mogućnost i pretpostavke zaštite založnog prava hipotekarnom tužbom. Autor uspoređuje sadržaj i pravne učinke prava na namirenje stečenog založnim pravom i zabilježbom ovrhe te analizira opća obilježja založnog prava u odnosu na pravo namirenja tražbina osiguranih založnim pravom.
Ključne riječi: nekretnina, hipoteka, pravo na namirenje, javna dražba, privremena uprava.

Crnković Mateja
Pretpostavke za pokretanje objektivnog upravnog spora
Autorica u radu istražuje koje su pretpostavke za pokretanje objektivnog upravnog spora te analizira njihovu opravdanost. Nakon uvodnog dijela, iznosi uvjete pokretanja objektivnog upravnog spora izvedene iz prakse Visokoga upravnog suda Republike Hrvatske. Analizira pitanje dostave pojedinačne odluke i pitanje opravdanosti roka za pokretanje objektivnog upravnog spora. Pokretanje postupka u njemačkom i francuskom zakonodavstvu prikazano je u četvrtom dijelu. U zaključku su dani prijedlozi za poboljšanje de lege ferenda.
Ključne riječi: pojedinačna odluka, rok, objektivni upravni spor.

Brzi linkovi