POSEBNA PONUDA!!!
ušteda
750,00 kuna

Godišnja pretplata na
cjelokupni sadržaj
PRAVNOG PORTALA ingbiro.com

Pretplata

NAJRELEVANTNIJE
SUDSKE
ODLUKE

Izabrala Stručna redakcija
sastavljena od
sudaca VSRH

Pročitajte više

VIŠE OD 2000
STRUČNIH I ZNANSTVENIH
RADOVA

Prikaz hrvatske i europske
sudske prakse

Pročitajte više

NAJPOUZDANIJA BAZA
ZAKONODAVSTVA RH

Poveznice na
EU zakonodavstvo

Pročitajte više

INGBIRO.COM
Pravni portal

Jedinstvena,
virtualna pravna knjižnica

Pročitajte više

Pravni portal Inženjerskog biroa d.d.

Pretraživač

 

Zakonodavstvo na dodir prsta

I više od toga: 1 najpouzdaniji pregled sudske prakse, 2 pročišćenih tekstova propisa, 3 ažuriranog pregleda propisa RH i EU, 4 stručnih članaka i drugih pravnih sadržaja. ...više

Pretplatite se

Korisnik

   
Zatražite probni račun!

 

 

Odabir urednika - na dan 24.02.2017.

e-HPR

Cindrić Sandra
Nova uloga Financijske agencije prema odredbama Stečajnog zakona
Dana 1. rujna 2015. godine stupio je na snagu novi Stečajni zakon. Najveća novost koju taj Zakon donosi jest da njegove odredbe ne uređuju samo stečajni postupak, kako je to bilo do 1. rujna 2015. godine, već njegove odredbe sada uređuju i predstečajni postupak. Osim ove značajne novosti, Stečajni zakon određenu, vrlo značajnu ulogu u insolvencijskom pravu daje Financijskoj agenciji.
Ključne riječi: predstečajni postupak, stečajni postupak, dužnik, FINA.

Brzi linkovi