POSEBNA PONUDA!!!
ušteda
750,00 kuna

Godišnja pretplata na
cjelokupni sadržaj
PRAVNOG PORTALA ingbiro.com

Pretplata

NAJRELEVANTNIJE
SUDSKE
ODLUKE

Izabrala Stručna redakcija
sastavljena od
sudaca VSRH

Pročitajte više

VIŠE OD 2000
STRUČNIH I ZNANSTVENIH
RADOVA

Prikaz hrvatske i europske
sudske prakse

Pročitajte više

NAJPOUZDANIJA BAZA
ZAKONODAVSTVA RH

Poveznice na
EU zakonodavstvo

Pročitajte više

INGBIRO.COM
Pravni portal

Jedinstvena,
virtualna pravna knjižnica

Pročitajte više

Pravni portal Inženjerskog biroa d.d.

Pretraživač

 

Zakonodavstvo na dodir prsta

I više od toga: 1 najpouzdaniji pregled sudske prakse, 2 pročišćenih tekstova propisa, 3 ažuriranog pregleda propisa RH i EU, 4 stručnih članaka i drugih pravnih sadržaja. ...više

Pretplatite se

Korisnik

   
Zatražite probni račun!

 

 

ingbiro.com na Twitteru

Odabir urednika - na dan 20.01.2017.

e-HPR

Bodul Dejan
Novo operativno tijelo u sustavu kolektivne zaštite potrošača – povjerenik
Analizirajući iz povijesne perspektive, Hrvatska ima dugu tradiciju “nadzornika stečajne mase”. Stoga, iz povijesne perspektive, takav institut nije terra incognita u našem zakonodavstvu. Ipak, nove ekonomske prilike zahtijevale su zakonsku regulativu kojom će se kvalitetnije regulirati osiguranje i namirenje vjerovnika. Sukladno tomu, pokrenuta je inicijativa, pa i usvajanje Zakona o stečaju potrošača. Iako je za sada nezahvalno reći kakve će rezultate polučiti novi Zakon, nesporno je da će njegovoj funkcionalizaciji svakako pridonijeti i povjerenik kao tijelo sudskog postupka. Komentar rješenja o organizaciji službe povjerenika bit će prikazan sukladno zakonskoj sistematizaciji. S ciljem što sveobuhvatnijeg odgovora na samu temu, ne može se zanemariti činjenica da se supsidijarno primjenjuju i odredbe o stečajnom upravitelju i da se pri analizi funkcije povjerenika u određenim segmentima moraju analizirati rješenja o stečajno-upraviteljskoj službi.
Ključne riječi: Zakon o stečaju potrošača, povjerenik, stečajni upravitelj.

Brzi linkovi