Pravni portal ingbiro.com
Vaš osobni pravni savjetnik

Više

Najpouzdanija baza propisa
Mi pratimo zakonodavstvo već 60 godina

Više

Jedinstvena baza sudske prakse
Izabrala stručna redakcija sudaca VSRH

Više

Više od 4000 stručnih i znanstvenih članaka
Odgovori na aktualna i vječna pravna pitanja

Više

Posebna ponuda: Uštedite 750 kn!
ingbiro.com 0-24 / 365 dana / 9 kn dnevno

Pretplatite se

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
STVARNO PRAVO - PRAVO VLASNIŠTVA - STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA - ODLUKOM SUDA
Zahtjev za upis u zemljišne knjige na temelju pravomoćne presude
(Čl. 104. st. 1., čl. 107., čl. 109. i čl. 110. Zakona o zemljišnim knjigama - "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/08, 55/13 i 60/13 te čl. 119. do čl. 125. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - VRSTE OBVEZA - NOVČANE OBVEZE - ZATEZNE KAMATE
Povrat zateznih kamata na naknadu nematerijalne štete
(Čl. 210. st. 3. i čl. 216. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - PRESTANAK OBVEZA - POLAGANJE I PRODAJA DUGOVANE STVARI - POLAGANJE KOD SUDA
Pretpostavke za osnivanje pologa odlukom suda
(Čl. 186. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine" br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - ZASTARA - PREKID ZASTARE
Početak tijeka zastare individualnih restitucijskih zahtjeva
(Čl. 241. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, čl. 81. st. 2. i st. 3. Zakona o zaštiti potrošača - "Narodne novine", br. 96/03 te čl. 96. st. 1. i čl. 140. Zakona o zaštiti potrošača - "Narodne novine", br. 79/07).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - PRESTANAK OBVEZA - ZASTARA - PREKID ZASTARE - PODNOŠENJE TUŽBE
Pokretanje kolektivnog spora za zaštitu interesa i prava potrošača
(Čl. 241. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine" br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - ZASTARA - KADA ZASTARIJEVANJE POČINJE TEĆI - POČETAK TIJEKA ZASTARE
Naknada štete s naslova izgubljene zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad
(Čl. 376. st. 1. i st. 2. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - ZASTARA - STJECANJE BEZ OSNOVE - ZASTOJ ZASTARE
Nesavladive prepreke kao razlog zastoja zastare - sjedinjenje vjerovnika i dužnika u jednoj osobi
(Čl. 12., čl. 13., čl. 353. i čl. 383. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01).
Otvori odluku

UGOVORNI OBVEZNI ODNOSI - SUGLASNOST VOLJE O BITNIM SASTOJCIMA UGOVORA - OBVEZNO SKLAPANJE I OBVEZNI SADRŽAJ UGOVORA
Obvezno sklapanje ugovora
(Čl. 248. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05 41/08, 125/11 i 78/15).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - PROUZROČENJE ŠTETE - POPRAVLJANJE IMOVINSKE I NEIMOVINSKE ŠTETE
Naknada štete - teret dokazivanja
(Čl. 1046. i čl. 1048. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05 i 41/08).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - ODGOVORNOST PO OSNOVI KRIVNJE - ODGOVORNOST DRŽAVE - ZA NEPRAVILAN RAD TIJELA DRŽAVNE UPRAVE
Odgovornost zatvorske bolnice ako je propustila pojačani medicinski nadzor
(Čl. 13. Zakona o sustavu državne uprave - "Narodne novine", br. 170/03, 190/03, 199/03 i 79/07 i čl. 1045. st. 1. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - ODGOVORNOST DRŽAVE - OSTALO
Odgovornost Republike Hrvatske za štetu nastalu imenovanim javnim ovršiteljima u vezi s oživotvorenjem Zakona o javnim ovršiteljima
(Čl. 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda -"Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 18/97, 6/99 - pročišćeni tekst, 8/99-ispravak i 14/02, te Zakon o javnim ovršiteljima- "Narodne novine", br. 139/10, Zakon o izmjeni Zakona o javnim ovršiteljima - "Narodne novine", br 150/11, Zakon o izmjenama Zakona o javnim ovršiteljima - "Narodne novine", br 70/12, Zakon o prestanku važenja Zakona o javnim ovršiteljima -"Narodne novine", br. 112/12, čl. 1045. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br 35/05, 41/08 i 125/11 te Pravilnik o javnoovršiteljskim uredima i radnom vremenu - "Narodne novine", br. 41/11 i 118/11).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - PROUZROČENJE ŠTETE - ODGOVORNOST PO OSNOVI KRIVNJE - POPRAVLJANJE IMOVINSKE ŠTETE
Kamate
(Čl. 189. st. 2. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - POPRAVLJANJE IMOVINSKE ŠTETE - POJEDINI SLUČAJEVI NAKNADE IMOVINSKE ŠTETE - U SLUČAJU TJELESNE POVREDE ILI NARUŠENJA ZDRAVLJA - TROŠKOVI LIJEČENJA POVRIJEĐENOGA
Pojam stvarne štete
(Čl. 27. st. 1. i st. 2. Zakona o obveznom osiguranju u prometu - "Narodne novine", br. 151/05, 36/09, 75/09 i 76/13, čl. 72. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju - "Narodne novine", br. 85/06, 105/06 i 118/06 i čl. 1089. st. 1. i čl. 1090. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05 i 41/08).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - POPRAVLJANJE IMOVINSKE ŠTETE - POJEDINI SLUČAJEVI NAKNADE IMOVINSKE ŠTETE - GUBITAK UZDRŽAVANJA OSOBE KOJU JE POGINULI UZDRŽAVAO
Radnik zaposlen kod izvođača radova
(Čl. 194. i čl. 207. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96 i 112/99).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - POPRAVLJANJE NEIMOVINSKE ŠTETE - PRAVIČNA NOVČANA NAKNADA - SMRT BLISKE OSOBE
Naknada štete zbog smrti djeteta
(Čl. 201. st. 1. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01).
Otvori odluku

TRGOVAČKO PRAVO, UGOVORI I PRAVO DRUŠTAVA - ZASTUPANJE - SKLAPANJE UGOVORA SA SAMIM SOBOM
Ništetnost - sklapanje ugovora sa samim sobom
(Čl. 41. st. 3. i 49. Zakona o trgovačkim društvima - "Narodne novine", br. 111/93, 34/99, 121/99-Vjerodostojno tumačenje, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09).
Otvori odluku

PRAVO DRUŠTAVA - SUDSKI REGISTAR - POSTUPCI BRISANJA I PROMJENE PODATAKA U REGISTRU - BRISANJE SUBJEKTA NAKON ZAKLJUČENE LIKVIDACIJE
Likvidacija - naknadno pronađena imovina
(Čl. 84.e. st.1. Zakona o sudskom registru - "Narodne novine", br. 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11 i 148/13).
Otvori odluku

TRGOVAČKO PRAVO, UGOVORI I PRAVO DRUŠTAVA - DIONIČKO DRUŠTVO - PRAVNI ODNOSI IZMEĐU DRUŠTVA I DIONIČARA - DODATNE OBVEZE DIONIČARA I NJIHOVO PLAĆANJE
Obaveza sklapanja kupoprodajnog ugovora za kupnju dionica vlastitog društva
(Čl. 9. Zakona o preuzimanju dioničkih društava - "Narodne novine", br. 84/02, 87/102 i 27/07).
Otvori odluku

TRGOVAČKO PRAVO, UGOVORI I PRAVO DRUŠTAVA - DIONIČKO DRUŠTVO - ORGANI DRUŠTVA - UPRAVA - ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE ZA ŠTETU
Zahtjev za naknadu štete vjerovnika prema članovima uprave
(Čl. 252. st. 5. Zakona o trgovačkim društvima - "Narodne novine", br. 111/93, 34/99, 121/99-Vjerodostojno tumačenje i 52/00).
Otvori odluku

TRGOVAČKO PRAVO, UGOVORI I PRAVO DRUŠTAVA - PRIJENOS IMOVINE I PREOBLIKOVANJE DRUŠTVA - PRIJENOS IMOVINE NA DRUGI NAČIN
Obveza prijenosa imovine društva
(Čl. 552. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima - "Narodne novine", br. 111/93, 34/99, 121/99-Vjerodostojno tumačenje, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09).
Otvori odluku

ZAŠTITA POTROŠAČA - NEPOŠTENA POSLOVNA PRAKSA (EUROPSKO PRAVO)
Zabrana nacionalnom sudu da ocjenjuje postojanje nepoštene poslovne prakse
(Čl. 11. Direktive 2005/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2005. o nepoštenoj poslovnoj praksi poslovnog subjekta u odnosu prema potrošaču na unutarnjem tržištu i o izmjeni Direktive Vijeća 84/450/EEZ, direktiva 97/7/EZ, 98/27/EZ i 2002/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, kao i Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (Direktiva o nepoštenoj poslovnoj praksi) - SL 2005., L 149).
Otvori odluku

PRAVO VRIJEDNOSNIH PAPIRA - MJENICA - SASTOJCI MJENICE - OSTALO - BJANKO - MJENICA
Prigovor protuugovornog ispunjavanja
(Čl. 16. Zakona o mjenici - "Narodne novine", br. 74/94 i 92/10).
Otvori odluku

PRAVO VRIJEDNOSNIH PAPIRA - MJENICA - ZAKONITI IMATELJ MJENICE
Teret dokaza - originalni primjerak mjenice
(Čl. 15. Zakona o mjenici - "Narodne novine", br. 74/94 i 92/10).
Otvori odluku

PRAVO VRIJEDNOSNIH PAPIRA - MJENICA - PLAĆANJE - PODNOŠENJE MJENICE NA ISPLATU
Naplata mjenice
(Čl. 37. i 45. Zakona o mjenici - "Narodne novine", br. 74/94).
Otvori odluku

PRAVO VRIJEDNOSNIH PAPIRA - MJENICA - ZASTARA
Zastara potraživanja
(Čl. 78. st. 1. Zakona o mjenici - "Narodne novine", br. 74/94).
Otvori odluku

AUTORSKO PRAVO - PRENOŠENJE PRAVA ISKORIŠTAVANJA
Povrede autorskog prava i naknade - ugovor o zvučnom snimanju
(Čl. 54. Zakona o autorskom pravu - "Narodne novine", br. 53/91, 58/93, 9/99-pročišćeni tekst, 76/99, 127/99 i 67/01).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - IMOVINSKI ODNOSI - IMOVINSKI ODNOSI BRAČNIH DRUGOVA - BRAČNA STEČEVINA
Isplata vrijednosti suvlasničkog dijela
(Zakon o braku i porodičnim odnosima - "Narodne novine", br. 11/78, 45/89 i 51/89 te Obiteljskog zakona - "Narodne novine", br. 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11 i 61/11).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - ZAŠTITA OD NASILJA U OBITELJI (EUROPSKO PRAVO)
Zabrana diskriminacije
(Čl. 3. i čl. 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - UGOVOR O RADU - PODJELA UGOVORA O RADU - S OBZIROM NA TRAJANJE - UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME (EUROPSKO PRAVO)
Utvrđivanje radnog staža
(Čl. 4. Okvirnog sporazuma o radu na određeno vrijeme, sklopljenog 18. ožujka 1999, u Prilogu Direktivi Vijeća 1999/70/EZ od 28. lipnja 1999. o Okvirnom sporazumu o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP (Okvirni sporazum) - SL 1999., L 175, str. 43.).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - NAČINI PRESTANKA UGOVORA O RADU - OTKAZ - REDOVITI OTKAZ OD STRANE POSLODAVCA - RAZLOZI ZA OTKAZ
Dopuštenost ocjene poslodavca o zadovoljavanju radnika na probnom radu
(Čl. 53. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - NAČINI PRESTANKA UGOVORA O RADU - OTKAZ - REDOVITI OTKAZ OD STRANE POSLODAVCA - RAZLOZI ZA OTKAZ
Probni rad - prestanak radnog odnosa
(Čl. 115. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - REDOVITI OTKAZ - OD STRANE POSLODAVCA - RAZLOZI ZA OTKAZ - POSLOVNO UVJETOVANI OTKAZ
Obveza zapošljavanja radnika na nekim drugim poslovima
(Čl. 107. st. 1., st. 2., st. 3. i st. 4. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09 i 61/11).
Otvori odluku

RADNO PRAVO – PRESTANAK UGOVORA O RADU - REDOVITI OTKAZ - POSLOVNO UVJETOVANI OTKAZ
Pretpostavke za primjenu socijalnih kriterija
(Čl. 115. st. 2. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - OTKAZ - SAVJETOVANJE O KOLEKTIVNOM VIŠKU RADNIKA
Obveza savjetovanja s radničkim vijećem
(Čl. 127. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - IZVANREDNI OTKAZ - RAZLOZI ZA OTKAZ
Zabrana pušenja u poslovnom prostoru
(Čl. 108. st. 1. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - IZVANREDNI OTKAZ - RAZLOZI ZA OTKAZ
Zloupotreba bolovanja
(Čl. 108. st. 1. i st. 2. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - SUDSKI RASKID UGOVORA O RADU
Tužbeni zahtjev za poništenje odluke o otkazu koja je stavljena izvan snage
(Čl. 125. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - ZAŠTITA RADNIKA - ZAŠTITA DOSTOJANSTVA RADNIKA
Zaštita od mobinga temeljem Zakona o radu i Zakona o obveznim odnosima
(Zakon o radu - "Narodne novine", br. 149/09, 66/11 i 82/12 te čl. 4., 8., 1107., 1047., 1048., 1095. i 1100. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05 i 41/07).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PLAĆE - ISPLATA PLAĆE - NAKNADA PLAĆE
Zastara potraživanja za isplatu naknade plaće
(Čl. 87. st. 3., čl. 90., čl. 93. st. .1. i st. 3. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13 te čl. 215. st. 1. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05 i 41/08).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - NAKNADA ŠTETE - ODGOVORNOST POSLODAVCA ZA ŠTETU UZROKOVANU RADNIKU
Naknada štete u visini razlike bruto plaće
(Čl. 84. st. 4. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13 te čl. 1085. st. 1. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05 i 41/08).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - NAKNADA ŠTETE - ODGOVORNOST POSLODAVCA - ODGOVORNOST POSLODAVCA ZA ŠTETU UZROKOVANU RADNIKU
Odluka o otkazu ugovora o radu, posljedica šikanoznog odnosa diskriminatornog postupanja i pravo radnika na naknadu štete od poslodavca
(Čl. 73. st. 1. Zakona o osnovnim pravima iz radnog odnosa - "Narodne novine", br. 34/91, 26/93 i 29/94 te čl. 154. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - OSTVARIVANJE PRAVA I OBVEZA IZ RADNOG ODNOSA - ROKOVI
Deklaratorni tužbeni zahtjev
(Čl. 133. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

USTAVNO PRAVO - USTAVNA TUŽBA - ZAŠTITA USTAVNIH SLOBODA I PRAVA - ČOVJEKA I GRAĐANINA POVREDA USTAVNIH PRAVA
Postizanje pravedne ravnoteže između općeg interesa države i zaštite pojedinačnih prava pojedinca
(Čl. 50. st. 2. Ustava Republike Hrvatske - "Narodne novine", br. 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 te čl. 1. st. 2. Protokola br. 1 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori" br. 18/97, 6/99 - pročišćeni tekst, 8/99 - ispravak, 14/02 i 1/06).
Otvori odluku

USTAVNO PRAVO - USTAVNA TUŽBA - ZAŠTITA USTAVNIH SLOBODA I PRAVA ČOVJEKA I GRAĐANINA - POVREDA USTAVNIH PRAVA - JEDNAKOST PRED ZAKONOM
Pravo na nepristrani sud
(Čl. 29. st. 1. Ustava Republike Hrvatske, - "Narodne novine", br. 56/90, 135/97, 8/98-pročišćeni tekst, 113/00, 124/00-pročišćeni tekst, 28/01, 41/01-pročišćeni tekst, 55/01, 76/10, 85/10-pročišćeni tekst, 147/13 i 5/14).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - OSOBNI STATUS - GRAĐANSKA STANJA - KRETANJE I BORAVAK - STRANACA - AZIL
Blagodat sumnje
(Čl. 20., 21. i 29. Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti - "Narodne novine", br. 70/15).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - DRŽAVNA UPRAVA I LOKALNA I PODRUČNA (REGIONALNA) SAMOUPRAVA - OSOBE NA RADU U DRŽAVNOJ UPRAVI - DRŽAVNI SLUŽBENICI
Državni službenici - zabrana natjecanja s poslodavcem
(Čl. 33. st. 1., čl. 33. i čl. 35 Zakona o državnim službenicima - "Narodne novine", br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12 i 49/12 - pročišćeni tekst i 37/13).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - POREZI, PRISTOJBE, TROŠARINE, CARINE, DOPRINOSI I NAKNADE - DRŽAVNE POTPORE (EUROPSKO PRAVO)
Izmjena zatečene potpore - Znatno povećanje prihoda od poreza namijenjenih financiranju programa potpora
(Čl. 108. st. 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (dalje: UFEU) - 2010/C 83/01 te čl. 4. Uredbe Komisije (EZ) br. 794/2004 od 21. travnja 2004. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 659/1999 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu članka 108. UFEU-a - SL 2004., L 140, str. 1).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - POREZI, PRISTOJBE, TROŠARINE, CARINE, DOPRINOSI I NAKNADE - DOPRINOSI - KOMUNALNI DOPRINOS
Legalizacija građevine - obveznik komunalnog doprinosa
(Čl. 22. st. 1. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama - "Narodne novine", br. 86/12 i 143/13).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - RADNO I SOCIJALNO PRAVO - RADNI ODNOSI - OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA RADNIKA
Zaštita od diskriminacije - pretpostavke
(Čl. 1. i 2. Zakona o suzbijanju diskriminacije - "Narodne novine", br. 85/08 i 112/129).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI U PODRUČJU UPRAVE - IZVLAŠTENJE - POSTUPAK IZVLAŠTENJA
Troškovi - vrijednost predmeta spora
(Čl. 37. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14, čl. 27. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade - "Narodne novine", br. 74/14 te Tarifni. broj 20. točka 2 Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika - "Narodne novine", br. 148/09).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - JAVNA NABAVA (EUROPSKO PRAVO)
Kriterij dodjele - tehnička ocjena nasuprot ekonomski najpovoljnije ponude
(Direktiva 2014/24/ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ - SL 2014., L 94, str. 65. i ispravci SL 2015., L 275, str. 68. i SL 2016., L 311, str. 26.).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - MATERIJALNOPRAVNI PROPISI U PODRUČJU UPRAVE - OSTALO - PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI - ODGOJ I OBRAZOVANJE
Priznavanje inozemne kvalifikacije
(Čl. 17. st. 6. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija - "Narodne novine", br. 124/09, 45/11 i 74/14).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI - ELEKTRONIČKI MEDIJI
Prigovor na postupanje operatora - načelo pomoći neukoj stranci
(Čl. 9. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine" br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - UPRAVNI SPOR - PRAVNI LIJEKOVI - ŽALBA PROTIV RJEŠENJA
Žalba na rješenje o odgodnom učinku tužbe
(Čl. 26. i 67. st. 1. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10, 143/12, 152/14 i 29/17).
Otvori odluku

UPRAVNI POSTUPAK - NAČELA UPRAVNOG POSTUPKA - PRAVO STRANKE NA PRAVNI LIJEK (EUROPSKO PRAVO)
Stegovni postupak protiv suca
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

UPRAVNI POSTUPAK - PRAVNA POMOĆ U UPRAVNIM STVARIMA - TROŠKOVI PRAVNE POMOĆI
Troškovi puta
(Čl. 60. st. 2. Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti - "Narodne novine", br. 70/15 i 127/17 te čl. 9. st. 3. i čl. 10. st. 2. Pravilnika o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku odobrenja međunarodne zaštite - "Narodne novine", br. 140/15).
Otvori odluku

UPRAVNI SPOR - PREDMET UPRAVNOG SPORA
Ocjenjivanje pretpostavki za vođenje upravnog spora
(Čl. 30. st. 1. toč. 7. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - OBVEZNA PRIMJENA BLAŽEG ZAKONA
Primjena blažeg zakona - izricanje rada za opće dobro
(Čl. 3. st. 2. u vezi s čl. 55. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - ZASTARA KAZNENOG PROGONA
Zastara kaznenog progona
(Čl. 81. st. 2. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17 te čl. 5. toč. 13. i čl. 7. st. 1. Zakona o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije - "Narodne novine", br. 57/11).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - POSEBNI DIO KAZNENOG ZAKONA - OSTALA KAZNENA DJELA
Krivotvorenje službene isprave
(Čl. 312. st. 1. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - KAZNE I KAŽNJAVANJE - NOVČANA KAZNA
Novčana kazna - prosječni dnevni dohodak
(Čl. 51. st. 4. i 6. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07 i 152/08).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - NOVČANA KAZNA
Novčana kazna - prosječni dnevni dohodak.
(Čl. 51. st. 4. i 6. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br: 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07 i 152/08).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - ODMJERAVANJE KAZNE -STJECAJ KAZNENIH DJELA
Riječ je o stjecaju, a ne o prividnom stjecaju
(Čl. 51. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - MALOLJETNICI - ODGOJNE MJERE
Odgojna mjera - upućivanje u odgojni zavod
(Čl. 16. st. 2. Zakona o sudovima za mladež - "Narodne novine", br. 84/11, 143/12, 148/13 i 56/159).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - OPĆENITO
Prekid kaznenog postupka
(Čl. 18. st. 5. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - OKRIVLJENIK I BRANITELJ - PRAVA OKRIVLJENIKA (EUROPSKO PRAVO)
Pravo na branitelja i konzultacije
(Čl. 6. st. 1. i 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - OPĆENITO - MJERE OSIGURANJA NAZOČNOSTI OKRIVLJENIKA I DRUGE MJERE - ISTRAŽNI ZATVOR
Produljenje istražnog zatvora nakon produljenja istrage
(Čl. 133. st. 1. toč. 3. i st. 2. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - MJERE OSIGURANJA NAZOČNOSTI OKRIVLJENIKA I DRUGE MJERE - ISTRAŽNI ZATVOR
Primjena mjere istražnog zatvora prema maloljetniku
(Čl. 66. st. 1. Zakona o sudovima za mladež - "Narodne novine", br. 84/11, 143/12, 148/13 i 56/15).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - MJERE OSIGURANJA NAZOČNOSTI OKRIVLJENIKA I DRUGE MJERE - ISTRAŽNI ZATVOR
Pritvor određen bez konkretne zakonske odredbe ili jasne sudske prakse
(Čl. 133. i čl. 494. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08 i 76/09, čl. 29. st. 1. Ustava Republike Hrvatske - "Narodne novine", br. 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14) te čl. 6. st. 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 18/97, 6/99 - pročišćeni tekst, 8/99 - ispr., 14/02 i 1/06).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - IMOVINSKOPRAVNI ZAHTJEV - PRIVREMENA MJERA OSIGURANJA IMOVINSKOPRAVNOG ZAHTJEVA - PRIMJENA ODREDABA OVRŠNOG ZAKONA
Adhezijski ovršni postupak u okviru kaznenog postupka
(Čl. 160. st. 1. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - REDOVITI PRAVNI LIJEKOVI - APSOLUTNO BITNE POVREDE
Zamjenik ravnatelja USKOK-a
(Čl. 468. st. 1. toč. 5. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - BITNE POVREDE ODREDABA KAZNENOG POSTUPKA - APSOLUTNO BITNE POVREDE (EUROPSKO PRAVO)
Načelo ne bis in idem
(Čl. 4. Protokola br. 7 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO I KAZNENI POSTUPAK - KAZNENI POSTUPAK - POSTUPAK PO PRAVNIM LIJEKOVIMA - IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI - OBNOVA KAZNENOG POSTUPKA - DOVRŠENOG PRAVOMOĆNOM PRESUDOM - SUD NADLEŽAN ZA ODLUČIVANJE O ZAHTJEVU ZA OBNOVU POSTUPKA
Obnova postupka nakon priznanja i izvršenja strane presude
(Čl. 501. st. 1. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17 te čl. 13. Konvencije o transferu osuđenih osoba Vijeća Europe - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 14/94, 5/01 i 2/02-Objava).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO I KAZNENI POSTUPAK - KAZNENI POSTUPAK - POSEBNI POSTUPCI - POSTUPAK ZA ODUZIMANJE PREDMETA I IMOVINSKE KORISTI - OSIGURANJE ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI PREMA ZAKONU O POSTUPKU ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI OSTVARENE KAZNENIM DJELOM I PR
Maksimalno trajanje privremene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi
(Čl. 557.e st. 2. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO I KAZNENI POSTUPAK - MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ U KAZNENIM STVARIMA - PRAVOSUDNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE - EUROPSKI UHIDBENI NALOG
Postupak davanja suglasnosti
(Čl. 41. st. 1. toč. c Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije - "Narodne novine", br. 91/10, 81/13, 124/13, 26/15 i 102/17 te čl. 15. Europske konvencije o izručenju - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 14/94).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO I KAZNENI POSTUPAK - MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ U KAZNENIM STVARIMA - PRAVOSUDNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE - PRIZNANJE I IZVRŠENJE PRESUDE KOJOM JE IZREČENA KAZNA ZATVORA ILI MJERA KOJA UKLJUČUJE ODU
Osnove za odbijanje priznanja i izvršenja zbog zastare
(Čl. 94. st. 2. toč. 1. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije - "Narodne novine", br. 91/10, 81/13, 124/13, 26/15 i 102/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - POSTUPOVNE ODREDBE - NEZAKONITI DOKAZI
Neposredno opažanje policijskog službenika
(Čl. 90. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17 u vezi s čl. 13. st. 4. Zakona o oružju - ''Narodne novine'', br. 63/07, 146/08 i 59/12).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - POVREDE MATERIJALNOG PRAVA
Izricanje zaštitnih mjera
(Čl. 196. toč. 5. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17 u vezi s čl. 32. st. 2. Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima - "Narodne novine", br. 117/03, 71/06, 43/09 i 34/11).
Otvori odluku

PREKRŠAJNO PRAVO, PREKRŠAJNI POSTUPAK I PREKRŠAJI - PREKRŠAJI PROTIV GOSPODARSTVA I OSTALI PREKRŠAJI - RADNI ODNOSI
Isprave o plaći
(Čl. 229. st. 1. podst. 34. u vezi s čl. 93. st. 2. i 4. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14 i 127/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNO PRAVO, PREKRŠAJNI POSTUPAK I PREKRŠAJI - PREKRŠAJI PROTIV GOSPODARSTVA I OSTALI PREKRŠAJI - RADNI ODNOSI
Oblik ugovora o radu
(Čl. 229. st. 1. i st. 2. podst. 3. u vezi s čl. 14. st. 3. i 5. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14 i 127/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJI - PREKRŠAJI IZ PODRUČJA JAVNOG REDA I MIRA - JAVNI RED I MIR
Omalovažavanje i vrijeđanje policijskih službenika
(Čl. 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira - "Narodne novine", br. 41/77, 55/89, 5/90 - pročišćeni tekst, 30/90, 47/90 i 29/94).
Otvori odluku

PREKRŠAJI - PREKRŠAJI IZ PODRUČJA JAVNOG REDA I MIRA - JAVNI RED I MIR
Odavanje prosjačenju
(Čl. 11. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira - "Narodne novine", br. 41/77, 55/89, 5/90 - pročišćeni tekst, 30/90, 47/90 i 29/94).
Otvori odluku

PREKRŠAJI - PREKRŠAJI IZ PODRUČJA JAVNOG REDA I MIRA - NASILJE U OBITELJI
Psihičko nasilje
(Čl. 20. st. 2. u vezi s čl. 4. podst. 3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji - "Narodne novine", br. 137/09 i 60/10).
Otvori odluku

PREKRŠAJI - PREKRŠAJI IZ PODRUČJA JAVNOG REDA I MIRA - NASILJE U OBITELJI
Tazbinsko srodstvo - bratova sestra
(Čl. 3. st. 1. podst. 5. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji - "Narodne novine", br. 137/09 i 60/10).
Otvori odluku

PREKRŠAJI - PREKRŠAJI IZ PODRUČJA JAVNOG REDA I MIRA - NASILJE U OBITELJI
Prijetnja samoubojstvom
(Čl. 20. st. 2. u vezi s čl. 4. podst. 3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji - "Narodne novine", br. 137/09 i 60/10).
Otvori odluku

PREKRŠAJI - PREKRŠAJI IZ PODRUČJA JAVNOG REDA I MIRA - ORUŽJE
Čuvanje oružja
(Čl. 30. st. 1. Zakona o oružju - "Narodne novine", br. 63/07, 146/08 i 59/12).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - OPĆENITO O PARNIČNOM POSTUPKU - PARNIČNI TROŠKOVI - NAKNADA PARNIČNIH TROŠKOVA PREMA USPJEHU U PARNICI
Korisnik besplatne pravne pomoći
(Čl. 154. st. 1. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst i 25/13 u vezi s čl. 37. st. 1. i čl. 38. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći - "Narodne novine" br. 62/08, 44/11 i 81/11).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - OPĆENITO O PARNIČNOM POSTUPKU - PARNIČNI TROŠKOVI - OSTALA PRAVILA O NAKNADI PARNIČNIH TROŠKOVA
Troškovi parničnog postupka - državno odvjetništvo kao stranka
(Čl. 163. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08 i 123/08).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - NADLEŽNOST SUDOVA - NADLEŽNOST U SPOROVIMA S MEĐUNARODNIM ELEMENTOM (EUROPSKO PRAVO)
Snižavanje iznosa mjesečnog uzdržavanja – pitanje nadležnosti
(Čl. 4. st. 3. Haškog protokola od 23. studenoga 2007. o mjerodavnom pravu za obveze uzdržavanja koji je u ime Europske zajednice potvrđen Odlukom Vijeća 2009/941/EZ od 30. studenoga 2009 (Haški protokol) - SL 2009., L 331, str. 17.) te Uredba Vijeća (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju sudskih odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obvezu uzdržavanja - SL 2009., L 71, str. 1.).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - NADLEŽNOST SUDOVA - STVARNA NADLEŽNOST OPĆINSKIH SUDOVA
Imovinskopravni zahtjev za isplatu mirovine
(Čl. 34. st. 2. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13 i 28/13).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - SUDOVI - ODREĐIVANJE MJESNE NADLEŽNOSTI OD VIŠEG SUDA - SVRHOVITA DELEGACIJA
Sutkinja privremeno upućena na rad
(Čl. 68. st. 1. i st. 3. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 28/13 i 89/14).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - NADLEŽNOST SUDOVA - MJESNA NADLEŽNOST ZA POJEDINE VRSTE SPOROVA - NADLEŽNOST U SPOROVIMA IZ RADNIH ODNOSA
Mjesna nadležnost u radnim sporovima kod naknade štete
(Čl. 65. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 28/13 i 89/14).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - SUDOVI - SUKOB NADLEŽNOSTI
Spor između pravne osobe i obrtnika
(Čl. 23. st. 2. i čl. 34.b. toč. 1. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 28/13 i 89/14).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - PUNOMOĆNICI - ODVJETNIK KAO PUNOMOĆNIK - OPĆENITO
Osnovica za obračun troškova pravnog zastupanja u postupku izvlaštenja nekretnine
(Čl. 8. i čl. 33. Zakona o izvlaštenju - "Narodne novine", br. 9/94, 35/94, 112/00, 114/01 i 79/06 i Tarifni br. 20. toč. 2. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika - "Narodne novine", br. 91/04, 37/05, 59/07 i 148/09)
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - OPĆENITO O PARNIČNOM POSTUPKU - PARNIČNE RADNJE SUDA - DOSTAVLJANJE - OPĆENITO
Dostava pravnoj osobi
(Čl. 134.a. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst i 25/13).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - DOSTAVLJANJE - VRSTE DOSTAVE - OSOBNA DOSTAVA
Pogrešna dostava pismena
(Čl. 295. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 28/13 i 89/14).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - PARNIČNE RADNJE - ROKOVI - RAČUNANJE ROKOVA
Produljenje roka za dostavu tužbe
(Čl. 111. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 i 25/13 i 89/14).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - POSTUPAK PRED PRVOSTUPANJSKIM SUDOM - TUŽBA - POVLAČENJE TUŽBE
Opoziv izjave o povlačenju tužbe
(Čl. 193. st. 2. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine" br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst i 25/13).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - PREKID POSTUPKA - PO SILI ZAKONA
Prekid postupka zbog smrti stranke
(Čl. 212. t. 1. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08 i 57/11).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - POSTUPAK PO PRAVNIM LIJEKOVIMA - ŽALBA - ROK ZA ŽALBU (EUROPSKO PRAVO)
Prihvaćanje nepravodobno podnesene žalbe
(Čl. 6. st. 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI - REVIZIJA PROTIV PRESUDE - RAZLOZI ZA REVIZIJU
Revizija
(Čl. 377. st. 1. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 i 28/13).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI - PONAVLJANJE POSTUPKA - RALOZI ZA PONAVLJANJE - NOVE ČINJENICE ILI NOVI DOKAZI
Nove činjenice glede zahtjeva za ponavljanje postupka
(Čl. 421. st. 1. toč. 10, čl. 422. st. 2. i čl. 425. st. 1. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08 i 123/08).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI - PONAVLJANJE POSTUPKA - ODNOS IZMEĐU PRIJEDLOGA ZA PONAVLJANJE POSTUPKA I DRUGIH IZVANREDNIH PRAVNIH LIJEKOVA
Ponavljanje postupka - odnos s revizijom
(Čl. 392. st. 1. i čl. 421. st. 1. toč. 8. i toč. 9. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 28/13 i 89/14).
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK I POSTUPAK OSIGURANJA - OVRŠNA ISPRAVA
Suglasnost ovršenika o zapljeni plaće
(Čl. 21. st. 1. i čl. 178. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 57/96, 29/99 i 42/00).
Otvori odluku

OVRHA - PRAVNI LIJEKOVI STRANAKA PROTIV RJEŠENJA O OVRSI ŽALBA PROTIV RJEŠENJA O OVRSI
Žalba na rješenje o ovrsi - vrijednost naslijeđene imovine
(Čl. 52. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 112/12).
Otvori odluku

OVRHA - ODGODA, OBUSTAVA I DOVRŠETAK OVRHE - ODGODA OVRHE - NA PRIJEDLOG OVRŠENIKA
Ugovor o kreditiranju s međunarodnim obilježjem
(Čl. 19. k Zakona o potrošačkom kreditiranju - "Narodne novine", br. 75/09, 112/12, 143/13, 147/13, 9/15, 78/15, 102/15 i 52/16, u vezi čl. 210. st. 1. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br.112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17).
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK - ODGODA, OBUSTAVA I DOVRŠETAK OVRHE - NA PRIJEDLOG OVRŠENIKA - RAZLOZI ZA ODGODU
Nepoznat identitet ovršenika - nastavak ovrhe
(Čl. 67. st. 2. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 57/96, 29/99 i 42/00).
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK I POSTUPAK OSIGURANJA - ODGODA, OBUSTAVA I DOVRŠETAK OVRHE
Obustava ovrhe na pokretninama
(Čl. 144. st. 4. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 112/12 i 25/13).
Otvori odluku

OVRHA - OVRHA RADI NAPLATE NOVČANE TRAŽBINE - OVRHA NA NOVČANIM SREDSTVIMA OVRŠENIKA
Rješenje o ovrsi - zatezne kamate na porez na dohodak i prirez
(Čl. 127. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 139/10).
Otvori odluku

OVRHA RADI NAPLATE NOVČANE TRAŽBINE - ZAŠTITA OVRŠENIKA FIZIČKE OSOBE
Ovrha na temelju presude - ostvarenja novčane tražbine prodajom nekretnine
(Čl. 75. Ovršnog zakona - "Narodne novine" br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17).
Otvori odluku