Pravni portal ingbiro.com
Vaš osobni pravni savjetnik

Više

Najpouzdanija baza propisa
Mi pratimo zakonodavstvo već 60 godina

Više

Jedinstvena baza sudske prakse
Izabrala stručna redakcija sudaca VSRH

Više

Više od 4000 stručnih i znanstvenih članaka
Odgovori na aktualna i vječna pravna pitanja

Više

Posebna ponuda: Uštedite 750 kn!
ingbiro.com 0-24 / 365 dana / 9 kn dnevno

Pretplatite se

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
STVARNO PRAVO - POSJED - ZAŠTITA POSJEDA - SUDSKA ZAŠTITA - SAMOVLASNOST SMETANJA
Demontaža vodomjera
(Čl. 22. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - PRESTANAK OBVEZA - OSTALI NAČINI PRESTANKA OBVEZA - PRIJEBOJ (KOMPENZACIJA) - OPĆENITO
Pretpostavke prijeboja
(Čl. 195. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - ZASTARA - KADA ZASTARIJEVANJE POČINJE TEĆI
Početak tijeka zastare potraživanja osiguratelja prema svom osiguraniku
(Čl. 380. st. 3. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96 i 112/99).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - ZASTARA - KADA ZASTARIJEVANJE POČINJE TEĆI
Poništenje ugovora konstitutivnom presudom
(Čl. 210. st. 3., čl. 360. st. 2. i čl. 361. st. 1. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99, 88/01).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - UGOVORNI OBVEZNI ODNOSI - TUMAČENJE UGOVORA - NEJASNE ODREDBE
Tumačenje nejasnih odredaba tipskog ugovora
(Čl. 319. st. 1. i 2. te čl. 320. st. 1. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05 i 41/08).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - NEVALJANOST UGOVORA - NIŠTETNI UGOVORI
Naplata parkiranja na temelju ništetne odluke
(Čl. 322. st. 1. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15, čl. 37. st. 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske - "Narodne novine", br. 99/99, 29/02 i 49/02 te čl. 5. st. 1. toč. 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama - "Narodne novine", br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13 i 158/13).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - UGOVOR O NAJMU - NAJAM STANA SA ZAŠTIĆENOM NAJAMNINOM - OTKAZ - PRAVO VLASNIKA NA USELJENJE
Iseljenje zaštićenog najmoprimca
(Čl. 161. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09, čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05 - Objava i 1/06, čl. 21. st. 1. i 2., čl. 40. st. 1. podst. 1. i st. 2. Zakona o najmu stanova - "Narodne novine", br. 91/96, 48/98, 66/98 i 22/06 te čl. 30. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske - "Narodne novine", br. 99/99, 29/02 i 49/02).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - UGOVOR O OSIGURANJU - KASKO OSIGURANJE VOZILA
Ništetnost Pravila o kasko osiguranju motornih vozila
(Čl. 918. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01 te čl. 942. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05 i 41/08).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - POPRAVLJANJE NEIMOVINSKE ŠTETE - OSTALO - DOPRINOS OŠTEĆENIKA VLASTITOJ ŠTETI
Pristanak na vožnju s pijanim vozačem - 30 % doprinosa
(Čl. 1106. u vezi s čl. 1092. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - PROUZROČENJE ŠTETE - ODGOVORNOST PO OSNOVI KRIVNJE - ODGOVORNOST ZA OBJAVLJENU INFORMACIJU - OBLICI NAKNADE ŠTETE
Objava pravomoćne presude u tiskovini
(Čl. 21. i 22. st. 1. Zakona o medijima - "Narodne novine", br. 59/04 i 84/11 te čl. 1048., čl. 1099. i 1100. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - ODGOVORNOST ZA OBJAVLJENU INFORMACIJU - ODGOVORNOST GLAVNOG UREDNIKA - ISPRAVAK INFORMACIJE - SUDSKA ZAŠTITA
Sadržaj dopisa upućenog nakladniku
(Čl. 22. st. 2. Zakona o medijima - "Narodne novine", br. 59/04).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - POPRAVLJANJE NEIMOVINSKE ŠTETE - SMRT BLISKE OSOBE
Naknada za duševne boli zbog smrti unuka
(Čl. 201. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96 i 112/99).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - ODNOSI RODITELJA I DJECE - NAČIN NA KOJI SE RODITELJI SKRBE O DJETETU - NADLEŽNOST SUDA - O SUSRETIMA I DRUŽENJU DJETETA
Susreti i druženja roditelja s djecom
(Čl. 417. Obiteljskog zakona - "Narodne novine", br. 103/15).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - UZDRŽAVANJE - UZDRŽAVANJE PUNOLJETNE DJECE
Prestanak obveze uzdržavanja kao prethodno pitanje
(Čl. 210. i 243. st. 1. Obiteljskog zakona - "Narodne novine", br. 116/03, 17/04, 136/04 i 107/07).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - UZDRŽAVANJE - UZDRŽAVANJE PUNOLJETNE DJECE
Trajanje i prestanak obveze uzdržavanja
(Čl. 429. Obiteljskog zakona - "Narodne novine", br. 103/15).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - IMOVINSKI ODNOSI - BRAČNA STEČEVINA - POJAM I SASTAV
Novac uložen u renovaciju kuće
(Čl. 248. Obiteljskog zakona - "Narodne novine", br. 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11 i 25/13).
Otvori odluku

NASLJEDNO PRAVO - NASLJEĐIVANJE NA TEMELJU OPORUKE - PISANA OPORUKA PRED SVJEDOCIMA
Ništavost oporuke zbog nedostatka oblika
(Čl. 29. st. 1. i 2. i čl. 31. st. 1. Zakona o nasljeđivanju - "Narodne novine", br. 48/03, 163/03, 35/05 i 127/13).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE - UGOVOR O RADU ZA PRIVREMENO OBAVLJANJE POSLOVA - SADRŽAJ UGOVORA
O pojmu "drugi uvjeti rada"
(Čl. 26. st. 5. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09 te čl. 3. st. 1. toč. f i čl. 5. st. 1. Direktive 2008/104/EZ Europskog parlementa i Vijeća o radu preko poduzeća za privremeno zapošljavanje od 19. studenoga 2008. - SL 2008., L 327).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - IZVANREDNI OTKAZ - RAZLOZI ZA OTKAZ
Odbijanje naloga za obavljanje prekovremenog rada
(Čl. 107. st. 1. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 38/95, 54/95, 65/95 i 102/98).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - OTKAZ - OBLIK I SADRŽAJ ODLUKE O OTKAZU TE NJEZINO DOSTAVLJANJE
Trenutak otkazivanja ugovora o radu
(Čl. 112. st. 1. i čl. 249. st. 1. toč. 1. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09 i 61/11).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - RADNO VRIJEME TE ODMORI I DOPUSTI - GODIŠNJI ODMOR - PRAVO NA RAZMJERNI DIO GODIŠNJEG ODMORA
Regres u slučaju prava na razmjerni dio godišnjeg odmora
(Čl. 59. st. 1. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PLAĆE - NAKNADA PLAĆE - DODACI
Dodatak na plaću za posebne uvjete rada
(Čl. 48., 50. i 52. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje - "Narodne novine", br. 101/02, 81/03, 203/03, 28/06, 93/08 i čl. 22. Dodatka IV. KU - "Narodne novine", br. 11/08).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - NAKNADA ŠTETE - ODGOVORNOST POSLODAVCA ZA ŠTETU UZROKOVANU RADNIKU
Naknada štete za razdoblje provedeno na bolovanju
(Čl. 103. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13 i čl. 1085. st. 1. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05 i 41/08).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - UGOVARANJE UVJETA RADA - KOLEKTIVNI UGOVORI - UČINCI, TRAJANJE I PRESTANAK KOLEKTIVNOG UGOVORA
Retroaktivna primjena Kolektivnog ugovora
(Čl. 49. st. 1. i čl. 103. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike - "Narodne novine", br. 92/04).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - USTANOVE - RADNI ODNOSI
Uvjeti za izbor ravnatelja osnovne škole
(Čl. 126. st. 1. i st. 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - "Narodne novine", br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - OSOBNI STATUS - GRAĐANSKA STANJA - PREBIVALIŠTE
Beskućnik na stalnoj terapiji
(Čl. 6. st. 1. Zakona o prebivalištu - "Narodne novine", br. 144/12 i 158/13).
Otvori odluku

RADNO I SOCIJALNO PRAVO
Svojstvo osiguranika
(Čl. 121. Zakona o mirovinskom osiguranju - "Narodne novine", br. 157/13, 151/14, 33/15 i 93/15, čl. 22. i 36. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14 te čl. 22. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama - "Narodne novine", br. 85/08, 110/08, 34/11, 54/13 i 152/14).
Otvori odluku

RADNO I SOCIJALNO PRAVO - RADNI ODNOSI - PRAVA I OBVEZE U RADNOM ODNOSU
Pravo na građansko odijelo i naknada štete
(Čl. 28. st. 4. Zakona o policiji - "Narodne novine", br. 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15 i 121/16 te čl. 2. st. 1. Pravilnika o načinu i uvjetima za ostvarivanje prava policijskih službenika na građansko odijelo - "Narodne novine", br. 64/11).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - MIROVINSKO OSIGURANJE - HRVATSKI BRANITELJI IZ DOMOVINSKOG RATA
Rok za podnošenje zahtjeva
(Čl. 14. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji - "Narodne novine", br. 137/09).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - RADNO I SOCIJALNO PRAVO - SOCIJALNA SKRB - OBNOVA U RATU OŠTEĆENE IMOVINE
Zapreka za ostvarivanje prava na obnovu
(Čl. 16. st. 2. toč. 7. Zakona o obnovi - "Narodne novine", br. 24/96, 54/96, 87/96, 57/00, 38/09, 45/11 i 51A/13).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI U PODRUČJU UPRAVE - DENACIONALIZACIJA
Naturalni povrat oduzete imovine
(Čl. 49. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine - "Narodne novine", br. 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI U PODRUČJU UPRAVE - IZVLAŠTENJE - NAKNADA ZA IZVLAŠTENU NEKRETNINU
Nekretnina izvan granica građevinskog područja
(Čl. 62. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade - "Narodne novine", br. 74/14, čl. 32. i 33. Zakona o izvlaštenju - "Narodne novine", br. 9/94, 35/94, 112/00, 114/01, 79/06, 45/11 i 34/12, te čl. 2. i 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu - "Narodne novine", br. 152/08 i čl. 2. st. 1. al. 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji - "Narodne novine", br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI U PODRUČJU UPRAVE - GRAĐENJE I PROSTORNO UREĐENJE - PARCELACIJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
Funkcionalna cjelina
(Čl. 157. st. 2. toč. 1. Zakona o prostornom uređenju - "Narodne novine", br. 153/13).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - MATERIJALNOPRAVNI PROPISI U PODRUČJU UPRAVE - OSTALO - PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI - ZAŠTITA OD POŽARA
Inspekcijske mjere
(Čl. 40., 43. st. 2. i čl. 45. Zakona o vatrogastvu - Narodne novine, br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - MATERIJALNOPRAVNI PROPISI U PODRUČJU UPRAVE - OSTALO - PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI - UGOSTITELJSKA DJELATNOST
Uvjeti za obavljanje ugostiteljskih usluga
(Čl. 20. i čl. 25. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti - "Narodne novine", br. 138/06, 152/08, 43/09, 88/10, 50/12, 80/13 i 30/14).
Otvori odluku

UPRAVNI POSTUPAK - SUDJELOVANJE STRANKE U POSTUPKU
Status stranke - podnositelj predstavke
(Čl. 42. Zakona o općem upravnom postupku - "Narodne novine", br. 47/09).
Otvori odluku

UPRAVNI POSTUPAK - IZVRŠENJE RJEŠENJA - RJEŠENJE O IZVRŠENJU - PRISILNO IZVRŠENJE NENOVČANIH OBVEZA NOVČANOM KAZNOM
Izvršenje inspekcijskog rješenja
(Čl. 139. st. 1. Zakona o općem upravnom postupku - "Narodne novine", br. 47/09).
Otvori odluku

UPRAVNI SPOR - MJESNA NADLEŽNOST
Sukob nadležnosti
(Čl. 13. st. 1. i 4. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - PRVOSTUPANJSKI UPRAVNI SPOR - POSTUPANJE SUDA PO TUŽBI
Utvrđivanje činjeničnog stanja
(Čl. 39. st. 1. i 4. i čl. 40. st. 2. alineja 4. Pravilnika o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima - "Narodne novine", br. 79/14 i 110/14 te čl. 33. st. 2. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10, 143/12, 152/14 i 94/16).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - UPRAVNI SPOR - PRAVA I OBVEZE STRANAKA U UPRAVNOM SPORU
Uskrata uvida u isprave
(Čl. 11. st. 1. i čl. 26. st. 2. Zakona o hrvatskom državljanstvu - "Narodne novine", br. 53/91, 70/91, 28/92 i 113/93, čl. 41. Zakona o sigurnosnim provjerama - "Narodne novine", br. 85/08 i 86/12 te čl. 35. st. 2. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17).
Otvori odluku

UPRAVNI SPOR
Povrat u prijašnje stanje - dopuštenost žalbe
(Čl. 52. st. 1. i 4. te čl. 71. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - NEZAKONITI DOKAZI
Nemogućnost uskrate iskaza
(Čl. 10. st. 1. i st. 2. toč. 3. u vezi s čl. 285. st. 6. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17 te čl. 177. st. 2. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - OPĆENITO - BRANITELJ
Svjedok ne može biti branitelj
(Čl. 70. st. 2. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – OPĆENITIO - ISTRAŽNI ZATVOR
Maksimalno trajanje istražnog zatvora
(Čl. 133. st. 1. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - OPĆENITO - IZVRŠENJE ODLUKA
Deklaratorna odluka o imovinskopravnom zahtjevu
(Čl. 180. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - PRESUDA - PRESUDA NA TEMELJU SPORAZUMA STRANAKA
Neprihvaćanje izjave
(Čl. 361. st. 3. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09 i 80/11).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - POSTUPAK PO PRAVNIM LIJEKOVIMA - BITNE POVREDE ODREDABA KAZNENOG POSTUPKA - APSOLUTNO BITNE POVREDE
Povreda objektivnog identiteta optužbe i presude
(Čl. 468. st. 1. toč. 9. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - POSTUPAK PO PRAVNIM LIJEKOVIMA - BITNE POVREDE ODREDABA KAZNENOG POSTUPKA - APSOLUTNO BITNE POVREDE
Povrijeđeno je pravo na obranu
(Čl. 468. st. 3. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - POSTUPAK PO PRAVNIM LIJEKOVIMA - OSNOVE ZBOG KOJIH SE PRESUDA MOŽE POBIJATI - POVREDA KAZNENOG ZAKONA
Sud prvoga stupnja primijenio je zakon koji se nije mogao primijeniti
(Čl. 469. toč. 4. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - POSTUPAK PO PRAVNIM LIJEKOVIMA - IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI - PREINAČENJE PRAVOMOĆNE PRESUDE BEZ OBNOVE KAZNENOG POSTUPKA
Strana presuda
(Čl. 498. st. 1. toč. 4. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 u vezi s čl. 89. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije - "Narodne novine", br. 91/10, 81/13, 124/13, 26/15 i 102/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - POSTUPAK PO PRAVNIM LIJEKOVIMA - OBNOVA KAZNENOG POSTUPKA - OBNOVA POSTUPKA U KOJEM JE NEKA OSOBA OSUĐENA U ODSUTNOSTI
Obnova postupka - suđenje u odsutnosti
(Čl. 497. st. 3. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - OBNOVA POSTUPKA U KOJEM JE NEKA OSOBA OSUĐENA U ODSUTNOSTI
Stavljanje izvan snage rješenja o obnovi postupka
(Čl. 508. st. 3. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - ZAHTJEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI - ODLUKE O ZAHTJEVU ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI - UTVRĐENJE DA POSTOJI POVREDA ZAKONA
Zahtjev za zaštitu zakonitosti na štetu okrivljenika
(Čl. 513. st. 2. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17 te čl. 9. st. 1. al. 1. Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti - "Narodne novine" br. 61/11).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - POSTUPANJE PO ZAHTJEVU
Postupanje prvostupanjskog suda po zahtjevu za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude
(Čl. 518. st. 3. i 4. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - POSTUPAK ZA ODUZIMANJE PREDMETA I IMOVINSKE KORISTI - ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI
Kontrola privremene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi
(Čl. 557.e st. 3. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA - PREKID IZVRŠENJA KAZNE ZATVORA
Zahtjev za obnovu kaznenog postupka
(Čl. 54. st. 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora - "Narodne novine", br. 128/99, 55/00, 59/00, 129/00, 59/01, 67/01, 11/02, 190/03, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13 i 150/13 te čl. 507. st. 4. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14).
Otvori odluku

PREKRŠAJNO PRAVO - KAZNE - ODMJERAVANJE KAZNE KOD STJECAJA PREKRŠAJA I PRODULJENOG PREKRŠAJA
Stjecaj dvije kvalifikatorne okolnosti
(Čl. 20. st. 3. i 4. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji - "Narodne novine", br. 137/09 i 60/10).
Otvori odluku

PREKRŠAJNO PRAVO - PRODULJENI PREKRŠAJ
Uvjeti za primjenu produljenog prekršaja
(Čl. 39. st. 3. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - POSTUPOVNE ODREDBE
Dužnost utvrđivanja svih važnih činjenica
(Čl. 88. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - VRSTE MJERA OPREZA
Privremeno oduzimanje vozačke dozvole za upravljanje vozilom
(Čl. 130. st. 2. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - STRUKTURA TROŠKOVA PREKRŠAJNOG POSTUPKA
Prigovor protiv prekršajnog naloga
(Čl. 5. Izmjena i dopuna Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika - ''Narodne novine'', br. 107/15).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - STRUKTURA TROŠKOVA PREKRŠAJNOG POSTUPKA
Uvid u spis
(Čl. 44. st. 3. Sudskog poslovnika - ''Narodne novine'', br. 37/14, 49/14, 08/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17 - Ispravak, 34/17 i 57/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - ODLUČIVANJE O TROŠKOVIMA POSTUPKA
Podnošenje zahtjeva za naknadu troškova
(Čl. 140. st. 5. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - SADRŽAJ OPTUŽNOG PRIJEDLOGA
Prijedlog sankcije
(Čl. 160. st. 2. toč. 8. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - ŽALBA PROTIV PRESUDE - BITNE POVREDE POSTUPKA
Predmet optužbe
(Čl. 195. st. 1. toč. 8. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI - OBNOVA PREKRŠAJNOG POSTUPKA U KORIST OKRIVLJENIKA
Ocjena o prikladnosti dokaza
(Čl. 215. st. 6. toč. 5. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 u vezi s čl. 82. st. 1. toč. 10. i st. 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama - "Narodne novine", br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13., 158/13, 92/14 i 64/15).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - OBAVEZNI PREKRŠAJNI NALOG - OPĆI UVJETI ZA IZDAVANJE
Maloljetni počinitelj prekršaja
(Čl. 239. st. 7. i 8. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15).
Otvori odluku

PREKRŠAJI - PREKRŠAJI IZ CESTOVNE SIGURNOSTI
Brzina u naseljenom mjestu
(Čl. 53. st. 1. i 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama - ''Narodne novine'', br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15).
Otvori odluku

PREKRŠAJI - PREKRŠAJI IZ CESTOVNE SIGURNOSTI
Brzina na autocesti
(Čl. 54. st. 1. i 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama - ''Narodne novine'', br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15).
Otvori odluku

PREKRŠAJI IZ PODRUČJA JAVNOG REDA I MIRA - OSTALO
Posjedovanje droge
(Čl. 54. st. 1. toč. 1. i st. 3. u vezi s čl. 3. st. 1. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga - "Narodne novine", br. 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09 i 84/11).
Otvori odluku

PREKRŠAJI - PREKRŠAJI IZ PODRUČJA JAVNOG REDA I MIRA - OSTALO
Obitelj u smislu Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji
(Čl. 3. st. 2. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji - ''Narodne novine'', br. 137/09 i 60/10).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - NADLEŽNOST SUDOVA - NADLEŽNOST U SPOROVIMA S MEĐUNARODNIM ELEMENTOM (MEĐUNARODNA NADLEŽNOST)
Pravo HZMO-a na naknadu štete od društva za osiguranje (sjedište u inozemstvu)
(Čl. 16. st. 3. i čl. 27. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08 i 57/11 te čl. 46., čl. 50. do 53. Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91 i 88/01 te čl. 161. st. 1. i čl. 164. st. 1. Zakona o mirovinskom osiguranju - "Narodne novine", br. 102/98, 127/00, 59/01, 109/01, 147/02, 117/03, 30/04, 177/04, 92/05, 43/07, 79/07, 35/08 i 40/10).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - NADLEŽNOST SUDOVA - APSOLUTNA NENADLEŽNOST
Štetni događaj u kojem je smrtno stradala osoba zbio se u inozemstvu
(Čl. 16. st. 3. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 - pročišćeni tekst i 25/13 te čl. 53. st. 1. Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - SUDOVI - NADLEŽNOST SUDOVA - STVARNA NADLEŽNOST - STVARNA NADLEŽNOST ŽUPANIJSKIH SUDOVA
Pravo člana udruge na sudsku zaštitu zbog povrede prava člana udruge predviđenog statutom udruge
(Čl. 26. st. 1. i čl. 58. Zakona o udrugama - "Narodne novine", br. 88/01 i 11/02).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - NADLEŽNOST SUDOVA - SUKOB NADLEŽNOSTI
Poništenje odluke Upravnog vijeća Veleučilišta o razrješenju dužnosti dekana
(Čl. 16., čl. 38. st. 2., čl. 42. st. 3., čl. 45. st. 1. i 2. Zakona o ustanovama - "Narodne novine", br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08, čl. 2. st. 1., čl. 3. st. 2., čl. 47. st. 4., čl. 68. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju - "Narodne novine", br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15, čl. 2. st. 2., čl. 3. st. 1. toč. 1., čl. 12. st. 2. toč. 1. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17 te čl. 23. i 34. st. 1. toč. 10. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 28/13 i 89/14).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - NADLEŽNOST SUDOVA - SUKOB NADLEŽNOSTI
Prigovor stvarne nenadležnosti
(Čl. 17. st. 1. i 2. i čl. 23. st. 2. i 3. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08 i 123/08).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - NADLEŽNOST SUDOVA - SUKOB NADLEŽNOSTI
Prijedlog za obnovu spora
(Čl. 23. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 - pročišćeni tekst, 25/13, 28/13 i 89/14 te čl. 76. st. 2. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - NADLEŽNOST SUDOVA - SUKOB NADLEŽNOSTI
Sporazum o mjesnoj nadležnosti
(Čl. 23. st. 1. i 3., čl. 46. st. 1., čl. 47. st. 1. i čl. 70. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 28/13 i 89/14).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - NADLEŽNOST SUDOVA - SUKOB NADLEŽNOSTI
Nepoštenost odredbe o sporazumnoj mjesnoj nadležnosti
(Čl. 23. st. 1. i 3., čl. 70. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 28/13 i 89/14 te čl. 49. st. 1. i 2., čl. 50. toč. 19., čl. 51. st. 1. i čl. 55. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača - "Narodne novine", br. 41/14).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - NADLEŽNOST SUDOVA - SUKOB NADLEŽNOSTI
Remonstrativne ovlasti prvostupanjskog suda
(Čl. 51. st. 1. i 2. i čl. 52. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 112/12, 25/13 i 93/14, čl. 169. st. 6. i 7. i čl. 441. st. 2. Stečajnog zakona - "Narodne novine", br. 71/15 te čl. 23. st. 2. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 - pročišćeni tekst, 25/13, 28/13 i 89/14).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - PARNIČNI TROŠKOVI - OSTALA PRAVILA O NAKNADI PARNIČNIH TROŠKOVA
Rok za podnošenje zahtjeva za naknadu troškova
(Čl. 193. st. 3. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst i 25/13).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - POSTUPAK PRED PRVOSTUPANJSKIM SUDOM - SUDJELOVANJE TREĆIH OSOBA U PARNICI - SUDJELOVANJE UMJEŠAČA
Republika Hrvatska kao umješač u radnom sporu
(Čl. 206. st. 1. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst i 25/13).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - RAZLOZI ZA ŽALBU - BITNE POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA - APSOLUTNO BITNE POVREDE - PROTUZAKONITO ODUZIMANJE MOGUĆNOSTI RASPRAVLJANJA PRED SUDOM
Odlučivanje o žalbi
(Čl. 354. st. 2. toč. 6. i čl. 373.b Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 28/13 i 89/14).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - PRAVNI LIJEKOVI - REVIZIJA PROTIV PRESUDE - BITNE POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA - RELATIVNO BITNE POVREDE
Ovlaštenje punomoćnika protivne stranke
(Čl. 91., 98. i 354. st. 3. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13 i 28/13).
Otvori odluku

OVRŠNO PRAVO - ODREĐENA POSTUPOVNA PITANJA - TROŠKOVI POSTUPKA
Zatezne kamate
(Čl. 154. st. 3. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst i 25/13).
Otvori odluku

OVRHA - OVRŠNA ISPRAVA - DRUGA ISPRAVA KOJA JE ZAKONOM ODREĐENA KAO OVRŠNA ISPRAVA
Bjanko zadužnica, ništavost
(Čl. 183.a st. 1. i 2. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 57/96 i 29/99, čl. 1. Zakona o trgovačkim društvima - "Narodne novine", br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 te čl. 13. Zakona o lokalnoj samoupravni i upravi - "Narodne novine", br. 90/92, 94/93, 117/93, 5/97, 17/99 i 128/99).
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK - PREDLAGANJE I ODREĐIVANJE OVRHE - PRIJEDLOG ZA OVRHU - SADRŽAJ PRIJEDLOGA
Suradnja između sudova
(Čl. 36. st. 1. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 112/12, 25/13, 93/14 i 55/16 te čl. 159. st. 2. Sudskog poslovnika - "Narodne novine", br. 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15 i 45/16).
Otvori odluku

OVRHA - OVRHA RADI NAPLATE NOVČANE TRAŽBINE - OVRHA NA NOVČANIM SREDSTVIMA OVRŠENIKA - IZUZIMANJE OD OVRHE
Novčana sredstva u sudskom pologu
(Čl. 4., čl. 50. st. 1. toč. 6., čl. 172. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 112/12 i 25/13).
Otvori odluku