Pravni portal ingbiro.com
Vaš osobni pravni savjetnik

Više

Najpouzdanija baza propisa
Mi pratimo zakonodavstvo već 60 godina

Više

Jedinstvena baza sudske prakse
Izabrala stručna redakcija sudaca VSRH

Više

Više od 4000 stručnih i znanstvenih članaka
Odgovori na aktualna i vječna pravna pitanja

Više

Posebna ponuda: Uštedite 750 kn!
ingbiro.com 0-24 / 365 dana / 9 kn dnevno

Pretplatite se

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
STVARNO PRAVO - PRAVO VLASNIŠTVA - SUBJEKTI I OBJEKTI PRAVA VLASNIŠTVA - OBJEKTI PRAVA VLASNIŠTVA - NEPOKRETNE STVARI
Sposobnost stvari biti objektom prava
(Čl. 9. st. 1., čl. 67. st. 1., čl. 69. st. 1., čl. 366., čl. 395. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14).
Otvori odluku

STVARNO PRAVO – STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA – ORIGINARNO STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA – DOSJELOST – STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA DOSJEDANJEM NA NEPOKRETNOJ STVARI – PRETPOSTAVKA – VRIJEME DOSJEDANJA
Računanje vremena potrebnog za dosjelost
(Čl. 18. st. 3., čl. 159. st. 2., st. 3. i st. 4. i čl. 388. st. 4. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14).
Otvori odluku

ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO - POSTUPAK U ZEMLJIŠNOKNJIŽNIM STVARIMA– PRIJEDLOG ZA UPIS
Izreka presude u kojoj su tuženici naznačeni kao nasljednici
(Čl. 40., čl. 41., čl. 106. i čl. 108. st. 1. Zakona o zemljišnim knjigama - "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08 i 126/10).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - NOVČANE OBVEZE – ZATEZNE KAMATE
Zatezne kamate kao glavno potraživanje
(Čl. 29. st. 1. i čl. 31. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05 i 41/08).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – ZASTARA – KADA ZASTARIJEVANJE POČINJE TEĆI
Proglašenje nestale osobe umrlom
(Čl. 376. st. 1. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine" br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – UGOVOR O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU – RASKID
Aktivna legitimacija zakonskih nasljednika
(Čl. 125. st. 3. Zakona o nasljeđivanju - "Narodne novine" br. 52/71 i 47/78).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – OBVEZNO OSIGURANJE – OSIGURANJE VLASNIKA ODNOSNO KORISNIKA MOTORNIH VOZILA OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE TREĆIM OSOBAMA - ODGOVORNOST ZA ŠTETU OD NEOSIGURANOG VOZILA
Solidarna odgovornost vozača i vlasnika neosiguranog osobnog vozila
(Čl. 75. st. 2., čl. 91. st. 4. Zakona o osiguranju - "Narodne novine" br. 9/94, 46/97, 116/99 i 11/02).
Otvori odluku

TRGOVAČKO PRAVO, UGOVORI I PRAVO DRUŠTAVA, NEPOŠTENO TRŽIŠNO NATJECANJE, ZAŠTITA POTROŠAČA - OPĆENITO O TRGOVCIMA, TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, TRGOVCU POJEDINCU I OBRTNICIMA - ODGOVORNOST ZA OBVEZE TRGOVAČKOG DRUŠTVA - ODGOVORNOST ČLANOVA TRGOVAČKOGA DRUŠT
Probijanje pravne osobnosti - dokazivanje
(Čl. 10. Zakona o trgovačkim društvima - "Narodne novine", br. 111/93, 34/99, 121/99-Vjerodostojno tumačenje, 52/00, 118/03, 107/07 i 146/08).
Otvori odluku

TRGOVAČKO PRAVO, UGOVORI I PRAVO DRUŠTAVA, NEPOŠTENO TRŽIŠNO NATJECANJE, ZAŠTITA POTROŠAČA - DRUŠTVA - DIONIČKO DRUŠTVO - ORGANI DRUŠTVA - UPRAVA - PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVE - ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE ZA ŠTETU
Teret dokazivanja
(Čl. 252. i 430. Zakona o trgovačkim društvima - "Narodne novine", br. 111/93, 34/99, 121/99-Vjerodostojno tumačenje, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11-pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13).
Otvori odluku

TRGOVAČKO PRAVO, UGOVORI I PRAVO DRUŠTAVA, NEPOŠTENO TRŽIŠNO NATJECANJE, ZAŠTITA POTROŠAČA - DIONIČKO DRUŠTVO - ORGANI DRUŠTVA - ČLANOVI NADZORNOG ODBORA - IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
Predstavnik radnika u nadzornom odboru
(Čl. 256. i 269. Zakona o trgovačkim društvima - "Narodne novine", br. 111/93, 34/99, 121/99-Vjerodostojno tumačenje, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11-pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13).
Otvori odluku

TRGOVAČKO PRAVO, UGOVORI I PRAVO DRUŠTAVA, NEPOŠTENO TRŽIŠNO NATJECANJE, ZAŠTITA POTROŠAČA - DRUŠTVA - DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - PRAVNI ODNOSI IZMEĐU DRUŠTVA I ČLANOVA - POSLOVNI UDJELI
Upis u sudski registar
(Čl. 410. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima - "Narodne novine", br. 111/93, 34/99, 121/99-Vjerodostojno tumačenje, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15 te čl. 43. Zakon o sudskom registru - "Narodne novine", br. 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11, 148/13, 93/14 i 110/15).
Otvori odluku

TRGOVAČKO PRAVO, UGOVORI I PRAVO DRUŠTAVA, NEPOŠTENO TRŽIŠNO NATJECANJE, ZAŠTITA POTROŠAČA - DRUŠTVA - DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - ORGANI DRUŠTVA - UPRAVA - PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVE - ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE ZA ŠTETU
Privremena mjera zabrane članu uprave vođenja poslova i zastupanje društva
(Čl. 424. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima - "Narodne novine", br. 111/93, 34/99, 121/99-Vjerodostojno tumačenje, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15).
Otvori odluku

TRGOVAČKO PRAVO, UGOVORI I PRAVO DRUŠTAVA, NEPOŠTENO TRŽIŠNO NATJECANJE, ZAŠTITA POTROŠAČA - DRUŠTVA - GOSPODARSKO INTERESNO UDRUŽENJE - ČLANOVI UDRUŽENJA - PRAVNI ODNOSI - ODGOVORNOST ČLANOVA UDRUŽENJA ZA OBVEZE
Solidarna odgovornost
(Čl. 592. i 600. Zakona o trgovačkim društvima - "Narodne novine", br. 111/93, 34/99, 121/99-Vjerodostojno tumačenje, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09).
Otvori odluku

PRAVO VRIJEDNOSNIH PAPIRA - MJENICA - BJANKO - MJENICA
Protupravno popunjavanje bjanko mjenice
(Čl. 78. Zakona o mjenici - "Narodne novine", br. 74/94 i 92/10 te čl. 361. st. 1. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01).
Otvori odluku

PRAVO VRIJEDNOSNIH PAPIRA, AUTORSKO PRAVO I SRODNA PRAVA, PRAVO INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA - MJENICA - DOSPJELOST I PLAĆANJE - PLAĆANJE - PODNOŠENJE MJENICE NA ISPLATU
Gubitak prava
(Čl. 37. i 52. Zakona o mjenici - "Narodne novine", br. 74/94 i 92/10).
Otvori odluku

PRAVO VRIJEDNOSNIH PAPIRA - MJENICA - VLASTITA MJENICA
Nije označena dospjelost
(Čl. 110. st. 2. Zakona o mjenici - "Narodne novine", br. 74/94).
Otvori odluku

AUTORSKO PRAVO I SRODNA PRAVA - SADRŽAJ AUTORSKOG PRAVA - MORALNA PRAVA AUTORA - PRAVO NA POŠTIVANJE AUTORSKOG DJELA I ČAST ILI UGLED AUTORA
Pravo na cjelovitost autorskog djela i pravo na priznanje autorstva
(Čl. 3., 27., 80. i 96. Zakona o autorskom pravu - "Narodne novine", br. 53/91, 58/93, 9/99-pročišćeni tekst, 76/99, 127/99 i 67/01).
Otvori odluku

AUTORSKO PRAVO I SRODNA PRAVA - SADRŽAJ AUTORSKOG PRAVA - IMOVINSKA PRAVA AUTORA - PRIOPĆAVANJE AUTORSKOG DJELA JAVNOSTI - RADIODIFUZIJSKO EMITIRANJE I NJEGOVO JAVNO PRIOPĆAVANJE TE RADIODIFUZIJSKO REEMITIRANJE
Solidarni dužnici plaćanja naknade za priopćavanje javnosti
(Čl. 179. Zakona o autorskom pravu - "Narodne novine", br. 53/91, 58/93, 9/99, 76/99, 127/99 i 67/01).
Otvori odluku

PRAVO VRIJEDNOSNIH PAPIRA, AUTORSKO PRAVO I SRODNA PRAVA, PRAVO INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA - AUTORSKO PRAVO -AUTORSKO PRAVO U PRAVNOM PROMETU - RASPOLAGANJE AUTORSKIM PRAVOM
Aktivna legitimacija
(Čl. 44. i 172. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima - "Narodne novine", br. 167/03, 79/07, 80/11 i 125/11).
Otvori odluku

PRAVO VRIJEDNOSNIH PAPIRA, AUTORSKO PRAVO I SRODNA PRAVA, PRAVO INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA - PRAVO INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA - INDUSTRIJSKI DIZAJN - PRAVO NA ZAŠTITU
Element novosti kod registracije industrijskog dizajna
(Čl. 4. Zakona o industrijskom dizajnu - Narodne novine, br. 173/03).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - ODNOSI RODITELJA I DJECE - NAČIN NA KOJI SE RODITELJI SKRBE O DJETETU - NADLEŽNOST SUDA - O SUSRETIMA I DRUŽENJU DJETETA
Protivljenje djeteta
(Čl. 525. Obiteljskog zakona - "Narodne novine", br. 103/15).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - ODNOSI RODITELJA I DJECE - NAČIN NA KOJI SE RODITELJI SKRBE O DJETETU - NADLEŽNOST SUDA - O SUSRETIMA I DRUŽENJU DJETETA
Zajednička roditeljska skrb
(Čl. 100. Obiteljskog zakona - "Narodne novine", br. 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11 i 25/13).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - UZDRŽAVANJE - UZDRŽAVANJE BRAČNOG DRUGA
Trajanje uzdržavanja
(Čl. 298. Obiteljskog zakona, "Narodne novine", br. 103/15).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - DOSTAVA PRAVOMOĆNOG RJEŠENJA O PRIZNANJU PRAVA NA INVALIDSKU MIROVINU ZBOG POTPUNOG GUBITKA RADNE SPOSOBNOSTI
Prestanak ugovora o radu tijekom otkaznog roka
(Čl. 104. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - REDOVITI OTKAZ - OD STRANE RADNIKA
Deklaratorni tužbeni zahtjev
(Čl. 112. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - IZVANREDNI OTKAZ - RAZLOZI ZA OTKAZ
Radnik odbio izvršiti radni zadatak svog radnog mjesta
(Čl. 116. st. 1. i st. 2. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - IZVANREDNI OTKAZ - RALOZI ZA OTKAZ
Nasilničko ponašanje radnika
(Čl. 116. st. 1., čl. 135. st. 3. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - IZVANREDNI OTKAZ - ROK ZA OTKAZ
Izvješće unutarnje kontrole o povredama radne obveze
(Čl. 108. st. 1. i st. 2. Zakona o radu - "Narodne novine",br. 149/09, 61/11 i 73/13).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PROBNI RAD
Odluka o redovitom otkazu ugovora o radredovitom otkazu ugovora o radu zbog nezadovoljavanja radnika
(Čl. 53. st. 3. i st. 4., čl. 115. st. 1. toč. 4. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - RADNO VRIJEME TE ODMORI I DOPUSTI - KORIŠTENJE GODIŠNJEG ODMORA
Pravo na regres
(Čl. 59. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - KORIŠTENJE GODIŠNJEG ODMORA - GODIŠNJI ODMOR U SLUČAJU PRESTANKA RADNOG ODNOSA
Naknade za neiskorišteni godišnji odmor
(Čl. 59. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - NAKNADA ŠTETE - ODGOVORNOST POSLODAVCA ZA ŠTETU UZROKOVANU RADNIKU
Mobing
(Čl. 102. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 38/95, 54/95, 65/95, 102/98, 17/01, 82/01, 114/03, 123/03, 142/03, 30/04, 137/04-pročišćeni tekst i 68/05).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - NAKNADA ŠTETE - ODGOVORNOST POSLODAVCA ZA ŠTETU UZROKOVANU RADNIKU - ŠTETA ZBOG POVREDE PRAVA IZ RADNOG ODNOSA
Zahtjev za zaštitu prava iz radnog odnosa kao procesna pretpostavka
(Čl. 133. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - UGOVARANJE UVJETA RADA - UDRUGE RADNIKA I POSLODAVACA - DJELOVANJE UDRUGA - SUDSKA ODLUKA KOJA NADOMJEŠTA SUGLASNOST SINDIKATA
Kazneno djelo pronevjere i krivotvorenja službene isprave
(Čl. 249. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09 i 61/11).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - POREZI, PRISTOJBE, TROŠARINE, CARINE, DOPRINOSI I NAKNADE - DOPRINOSI - KOMUNALNI DOPRINOS
Povrat uplaćenog doprinosa
(Čl. 125. st. 1. i 178. Zakona o gradnji - "Narodne novine", br. 153/13).
Otvori odluku

RADNO I SOCIJALNO PRAVO - MIROVINSKO OSIGURANJE - OSTALO - HRVATSKI BRANITELJI IZ DOMOVINSKOG RATA
Branitelj - određivanje najniže mirovine
(Čl. 31. st. 2. i 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji - "Narodne novine", br. 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 71/10, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13-pročišćeni tekst, 33/13, 148/13 i 92/14).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI U PODRUČJU UPRAVE - DENACIONALIZACIJA
Izgrađeno građevinsko zemljište
(Čl. 16. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine - "Narodne novine", br. 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI U PODRUČJU UPRAVE - IZVLAŠTENJE - NAKNADA ZA IZVLAŠTENU NEKRETNINU
Rok za zahtjev za određivanje naknade
(Čl. 47. st. 3. Zakona o izvlaštenju - "Narodne novine", br. 9/94, 35/94, 112/00, 114/01, 79/06, 45/11 i 34/12).
Otvori odluku

UPRAVNO PARVO - IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI U PODRUČJU UPRAVE - GRAĐENJE I PROSTORNO UREĐENJE - RJEŠENJE O UVJETIMA GRAĐENJA
Svojstvo stranke u postupku
(Čl. 216. st. 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji - "Narodne novine", br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - MATERIJALNOPRAVNI PROPISI U PODRUČJU UPRAVE - OSTALO - PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI - ODGOJ I OBRAZOVANJE
Retroaktivna primjena općih akata Sveučilišta
(Čl. 162. Statuta Sveučilišta u Zadru - pročišćeni tekst iz srpnja 2014.).
Otvori odluku

UPRAVNI SPOR - PRVOSTUPANJSKI UPRAVNI SPOR - POSTUPANJE SUDA PO TUŽBI
Osoba za primanje pismena u Republici Hrvatskoj
(Čl. 29. st. 2. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17).
Otvori odluku

UPRAVNI SPOR - PRAVNI LIJEKOVI - ŽALBA - RAZLOZI ZA ŽALBU - BITNE POVREDE PRAVILA SUDSKOG POSTUPKA
Pravo na pošteno suđenje
(Čl. 110. st. 4. toč. 3. Zakona o sudovima - "Narodne novine", br. 28/13, 33/15, 82/15 i 82/16, čl. 6. st. 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava te čl. 66. st. 2. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17).
Otvori odluku

UPRAVNI SPOR - IZVRŠENJE SUDSKIH ODLUKA - IZVRŠENJE PRESUDA
Zahtjev za izvršenje presude
(Čl. 81. st. 6. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - ZASTARA KAZNENOG PROGONA
Kaznena djela iz procesa pretvorbe i privatizacije
(Čl. 81. st. 2. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17 te čl. 3. st. 1. toč. 9. i 3. Zakona o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije - "Narodne novine", br. 57/11).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - OPĆENITO - SLUŽENJE SVOJIM JEZIKOM U POSTUPKU
Narječje
(Čl. 8. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - UVODNE ODREDBE - NEZAKONITI DOKAZI
Izlist telefonskih brojeva
(Čl. 10. st. 2. toč. 3. u vezi s čl. 339.a Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12 i 56/13 te čl. 13. st. 1. i čl. 68. st. 1. i 2. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima - "Narodne novine", br. 76/09).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - UVODNE ODREDBE - NEZAKONITI DOKAZI
Iskaz svjedoka
(Čl. 10. st. 2. u vezi s čl. 300. st. 1. toč. 5. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - NADLEŽNOST SUDOVA - MJESNA NADLEŽNOST - ODREĐIVANJE MJESNE NADLEŽNOSTI PO NEPOSREDNO VIŠEM SUDU - SVRHOVITA DELEGACIJA
Preuranjen prijedlog za prenošenje mjesne nadležnosti
(Čl. 28. st. 1., čl. 344.,čl. 350. Zakon o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - PRETHODNI POSTUPAK - ISTRAGA - PODIZANJE, SADRŽAJ I PREDAJA OPTUŽNICE - DONOŠENJE PRESUDE NA TEMELJU SPORAZUMA STRANAKA
Odbijanje zahtjeva
(Čl. 361. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - POSTUPAK PO PRAVNIM LIJEKOVIM - ŽALBA PROTIV PRVOSTUPANJSKE PRESUDE - OSNOVE ZBOG KOJIH SE PRESUDA MOŽE POBIJATI - BITNE POVREDE ODREDABA KAZNENOG POSTUPKA - APSOLUTNO BITNE POVREDE
Izručenje Sjedinjenim Američkim Državama
(Čl. 468. st. 1. toč. 11. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17 u vezi s čl. 17. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima - "Narodne novine", br. 178/04).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - POSTUPAK PO PRAVNIM LIJEKOVIMA - ŽALBA PROTIV PRVOSTUPANJSKE PRESUDE - OSNOVE ZBOG KOJIH SE PRESUDA MOŽE POBIJATI - POVREDA KAZNENOG ZAKONA
Zastara kaznenog progona
(Čl. 469. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17 te čl.81. i čl. 86. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - POSTUPAK PO PRAVNIM LIJEKOVIMA - ŽALBA PROTIV RJEŠENJA - ODBACIVANJE ŽALBE - KAO NEDOPUŠTENE
Žalba na rješenje o uvjetnom otpustu
(Čl. 494. st. 3. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17 te čl. 159.b st. 2. Zakona o izvršavanju kazne zatvora - "Narodne novine", br. 128/99, 55/00, 59/00, 129/00, 59/01, 67/01, 11/02, 190/03, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13 i 150/13).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - ZAHTJEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI - ODBIJANJE ZAHTJEVA KAO NEOSNOVANOG
Izuzeće suca
(Čl. 512. u vezi s čl. 35. st. 5. Zakon o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - POSEBNI POSTUPCI - POSTUPAK ZA ODUZIMANJE PREDMETA I IMOVINSKE KORISTI - ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI
Mogućnost oduzimanja imovinske koristi nakon smrti optuženik
(Čl. 560.a i 560.f Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - POSEBNI POSTUPCI - POSTUPAK ZA ODUZIMANJE PREDMETA I IMOVINSKE KORISTI - ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI
Osiguranje oduzimanja imovinske koristi
(Čl. 557.e st. 3. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ U KAZNENIM STVARIMA ¸- PRETPOSTAVKE ZA IZRUČENJE - ODBIJANJE IZRUČENJA
Smrtna kazna
(Čl. 494. st. 3. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17 u vezi s čl. 56. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima - "Narodne novine", br. 178/04).
Otvori odluku

MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ U KAZNENIM STVARIMA - PRAVOSUDNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA SA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE - EUROPSKI UHIDBENI NALOG
Posebni uvjeti za izvršenje europskog uhidbenog naloga
(Čl. 22. st. 4. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije - "Narodne novine", br. 91/10, 81/13, 124/13, 26/15 i 102/17).
Otvori odluku

MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ U KAZNENIM STVARIMA - PRAVOSUDNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA SA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE - PRIZNANJE I IZVRŠENJE PRESUDE KOJOM JE IZREČENA KAZNA ZATVORA ILI MJERA KOJA UKLJUČUJE ODUZIMANJE SLOBODE
Vezanost domaćeg suda izrečenom kaznom
(Čl. 91. st. 4. i 5. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije - "Narodne novine", br. 91/10, 81/13, 124/13, 26/15 i 102/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNO PRAVO - VRSTE PREKRŠAJNIH SANKCIJA - MJERE UPOZORENJA U PREKRŠAJNOM PRAVU - ZAŠTITNE MJERE
Izricanje zaštitnih mjera
(Čl. 196. toč. 4. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17 te čl. 32. st. 1. Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima - "Narodne novine", br. 117/03, 71/06, 43/09 i 34/11).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - NEZAKONITI DOKAZI
Snimanje sportskog događaja
(Čl. 90. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07., 39/13., 158/13., 110/15. i 70/17. u vezi s čl. 79. st. 3. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima - ''Narodne novine'', br. 76/09 i 92/14).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - PRENOŠENJE NADLEŽNOSTI
Prijedlog za prenošenje nadležnosti
(Čl. 101. st. 2. i 3. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07., 39/13., 157/13., 110/15. i 70/17.)
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - TIJEK POSTUPKA DO DONOŠENJA ODLUKE - POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA - ISPITIVANJE OPTUŽNOG PRIJEDLOGA
Dokazni prijedlozi u optužnom aktu
(Čl. 161. st. 4. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - ISPITIVANJE OPTUŽNOG PRIJEDLOGA
Beznačajan prekršaj
(Čl. 161. st. 6. u vezi s čl. 24.a Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - REDOVNI PRAVNI LIJEKOVI - ŽALBA PROTIV PRESUDE - BITNE POVREDE POSTUPKA
Uvjeti za vođenje žurnog postupka
(Čl. 195. st. 2. u vezi s čl. 221. st. 1. i 2. Prekršajnog zakona - ''Narodne novine'', br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - REDOVNI PRAVNI LIJEKOVI - ŽALBA PROTIV PRESUDE - POVREDE MATERIJALNOG PRAVA
Presuđena stvar
(Čl. 196. toč. 3. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - REDOVNI PRAVNI LIJEKOVI - ŽALBA PROTIV PRESUDE - POVREDE MATERIJALNOG PRAVA
Neovlašteno korištenje električne energije
(Čl. 196. toč. 1. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17 u vezi s čl. 47. st. 1. Zakona o energiji - ''Narodne novine'', br. 120/12, 14/14, 102/15).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - REDOVNI PRAVNI LIJEKOVI - ŽALBA PROTIV PRESUDE - POVREDE MATERIJALNOG PRAVA
Blaži zakon
(Čl. 12. Pravilnika o unutarnjem redu željezničkog sustava - "Narodne novine", br. 95/17 u vezi s čl. 3. st. 2. Prekršajnog zakona – ''Narodne novine'', br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - REDOVNI PRAVNI LIJEKOVI - ŽALBA PROTIV PRESUDE - POVREDE MATERIJALNOG PRAVA
Presuđena stvar
(Čl. 196. toč. 3. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJI - PREKRŠAJI PROTIV GOSPODARSTVA I OSTALI PREKRŠAJI - MEDIJI
Mjesečna pristojba za televizijski prijamnik
(Čl. 47. u vezi s čl. 34. st. 3. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji - "Narodne novine", br. 137/10 i 76/12).
Otvori odluku

PREKRŠAJI - PREKRŠAJI IZ PODRUČJA JAVNOG REDA I MIRA - NASILJE U OBITELJI
Obitelj
(Čl. 3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji - "Narodne novine", br. 137/09 i 60/10).
Otvori odluku

PREKRŠAJI - PREKRŠAJI IZ PODRUČJA JAVNOG REDA I MIRA - NASILJE U OBITELJI
Bivši bračni drugovi
(Čl. 3. st. 1. podst. 6. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji - "Narodne novine", br. 137/09 i 60/10).
Otvori odluku

PREKRŠAJI - PREKRŠAJI IZ PODRUČJA JAVNOG REDA I MIRA - NASILJE U OBITELJI
Tazbinsko srodstvo
(Čl. 3. st. 1. podst. 5. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji - "Narodne novine", br. 137/09 i 60/10).
Otvori odluku

PREKRŠAJI - PREKRŠAJI IZ PODRUČJA JAVNOG REDA I MIRA - OSTALO
Oštećenje stvari
(Čl. 39.a st. 1. toč. 4. Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima - "Narodne novine", br. 117/03, 71/06, 43/09 i 34/11).
Otvori odluku

PREKRŠAJI - PREKRŠAJI IZ PODRUČJA JAVNOG REDA I MIRA - OSTALO
Zaštitne mjere
(Čl. 32. Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima - "Narodne novine", br. 117/03, 71/06, 43/09 i 34/11).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - NADLEŽNOST SUDOVA - STVARNA NADLEŽNOST - STVARNA NADLEŽNOST OPĆINSKIH SUDOVA
Ugovor o najmu brodice
(Čl. 23. st. 2. i st. 3., čl. 34. st. 2. i 34.b toč. 6. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 28/13 i 89/14 te čl. 5. toč. 15. Pomorskog zakonika - "Narodne novine", br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - MJESNA NADLEŽNOST - ODREĐIVANJE MJESNE NADLEŽNOSTI OD VIŠEG SUDA - SVRHOVITA DELEGACIJA
Povučena tužba
(Čl. 68., čl. 193. st. 1. i st. 9. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 i 89/14).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - OPĆENITO O PARNIČNOM POSTUPKU - PARNIČNI TROŠKOVI - OSTALA PRAVILA O NAKNADI PARNIČNIH TROŠKOVA
Sporazum o plaćanju troškova postupka
(Čl. 158. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 28/13 i 89/14).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - OPĆENITO O PARNIČNOM POSTUPKU - PARNIČNI TROŠKOVI - ODLUČIVANJE O NAKNADI PARNIČNIH TROŠKOVA
Sudska pristojba
(Čl. 3. Zakona o sudskim pristojbama - "Narodne novine", br. 74/95, 57/96, 137/02, 26/03-pročišćeni tekst, 125/11, 112/12 i 157/13).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - POSTUPAK PRED PRVOSTUPANJSKIM SUDOM - PREKID POSTUPKA
Postupak izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja
(Čl. 41. st. 2. Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku - "Narodne novine", br. 32/17).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - POSTUPAK PRED PRVOSTUPANJSKIM SUDOM - PREKID POSTUPKA - NASTAVAK PREKINUTOG POSTUPKA
Nasljednik darovao ostavinu
(Čl. 215. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 28/13 i 89/14).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - POSTUPAK PRED PRVOSTUPANJSKIM SUDOM - PREKID, ZASTOJ, OBUSTAVA I MIROVANJE POSTUPKA - OBUSTAVA POSTUPKA
Obustava ovrhe
(Čl. 215.b Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst i 25/13).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - POSTUPAK PO PRAVNIM LIJEKOVIMA - ŽALBA PROTIV PRESUDE - RAZLOZI ZA ŽALBU - BITNE POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA
Preinaka tužbe
(Čl. 190. st. 7., čl. 191. i čl. 354. st. 2. toč. 6. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11 i 148/11).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - POSTUPAK PO PRAVNIM LIJEKOVIMA – IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI - REVIZIJA PROTIV RJEŠENJA
Zaključci sa zajedničkog sastanka svih županijskih sudova
(Čl. 382. st. 2. i st. 3. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 28/13 i 89/14).
Otvori odluku

IZVANPARNIČNI POSTUPAK - POJEDINI IZVANPARNIČNI POSTUPCI - RASKIDANJE (RAZVRGNUĆE ZAJEDNICE) - NAČIN RAZVRGNUĆA - GEOMETRIJSKA DIOBA
Izradu prijavnog lista
(Čl. 50. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14, čl. 9. st. 1., čl. 10. st. 1. i st. 4. Zakona o zemljišnim knjigama - "Narodne novine", br. 91/96 i čl. 21. st. 1., čl. 58. st. 2., čl. 59. st. 2., čl. 65. st. 1., čl. 66., čl. 102. st. 1. i st. 2. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina - "Narodne novine", br. 16/07).
Otvori odluku

IZVANPARNIČNI POSTUPAK - POJEDINI IZVANPARNIČNI POSTUPCI - RASKIDANJE (RAZVRGNUĆE ZAJEDNICE) - CIVILNO RAZVRGNUĆE
Pokretna stvara
(Čl. 273. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17).
Otvori odluku

OVRŠNO PRAVO - OPĆENITO O OVRŠNOM POSTUPKU I POSTUPKU OSIGURANJA - SREDSTVA I PREDMET OVRHE I OSIGURANJA
Pravo izabrati predmet i sredstvo ovrhe
(Čl. 5. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 112/12).
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK I POSTUPAK OSIGURANJA - OVRHA - OVRŠNA ISPRAVA
Neovjerena preslika presude
(Čl. 21., čl. 33. st. 1., čl. 35. st. 1. i st. 3. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 88/05 i 67/08).
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK I POSTUPAK OSIGURANJA - OVRHA - OVRŠNA ISPRAVA - VRSTE - DRUGA ISPRAVA KOJA JE ZAKONOM ODREĐENA KAO OVRŠNA ISPRAVA
Prijava poreza na dodanu vrijednost
(Čl. 23. toč. 6. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 112/12 i 25/13, čl. 128. st. 1. i st. 2. Općeg poreznog zakona - "Narodne novine", br. 147/08, 18/11, 78/12 i 136/12 te čl. 18. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost - "Narodne novine'', br. 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 127/00, 48/04, 82/04, 90/05, 76/07, 87/09, 94/09 i 22/12).
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK - PRIJEDLOG ZA OVRHU - NADLEŽNOST - MJESNA
Solidarni dužnici u ovršnom postupku
(Čl. 23. st. 1. i st. 3., čl. 50., čl. 196. st. 1. toč. 1. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 28/13 i 89/14 te čl. 21. st. 1. i čl. 207. st. 1. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 112/12, 25/14 i 93/14).
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK I POSTUPAK OSIGURANJA - OVRHA - OPĆENITO - PRIGOVOR TREĆE OSOBE
Sprječava li predmnijevano vlasništvo ovrhu na nekretnini
(Čl. 60. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17 te čl. 120. st. 1. i čl. 122. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15).
Otvori odluku

OVRHA - OVRŠNA ISPRAVA - PODOBNOST OVRŠNE ISPRAVE ZA OVRHU
Nenovčana obveza na činjenje
(Čl. 29. st.1. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 112/12).
Otvori odluku

OVRHA - ODGODA, OBUSTAVA I DOVRŠETAK OVRHE - OBUSTAVA OVRHE
Obustava ovrhe
(Čl. 72. i 32. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 112/12).
Otvori odluku

OSIGURANJE - OSIGURANJE PRISILNIM ZASNIVANJEM ZALOŽNOG PRAVA NA NEKRETNINI - PRETPOSTAVKE ZASNIVANJA
Tražbina manja od 20.000 kuna
(Čl. 80.b st. 1. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17).
Otvori odluku

OSIGURANJE PRIVREMENE MJERE RADI OSIGURANJA NENOVČANE TRAŽBINE - OSTALO
Pravni interes za izjavljivanje žalbe
(Čl. 11. st. 1. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17).
Otvori odluku

STEČAJNI POSTUPAK - STEČAJNI VJEROVNICI - POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA RADNIKA
Prijedlog za nastavak parnice
(Čl. 179. Stečajnog zakona - "Narodne novine", br. 44/96, 161/98, 29/99, 129/00, 123/03, 197/03, 187/04, 82/06, 116/10, 25/12 i 133/12).
Otvori odluku