Pravni portal ingbiro.com
Vaš osobni pravni savjetnik

Više

Najpouzdanija baza propisa
Mi pratimo zakonodavstvo već 60 godina

Više

Jedinstvena baza sudske prakse
Izabrala stručna redakcija sudaca VSRH

Više

Više od 4000 stručnih i znanstvenih članaka
Odgovori na aktualna i vječna pravna pitanja

Više

Posebna ponuda: Uštedite 750 kn!
ingbiro.com 0-24 / 365 dana / 9 kn dnevno

Pretplatite se

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
STVARNO PRAVO - PRAVO VLASNIŠTVA - SUBJEKTI I OBJEKTI PRAVA VLASNIŠTVA - OBJEKTI PRAVA VLASNIŠTVA - OPĆA DOBRA (ČL. 3/2 ZV)
Titular prava vlasništva nekretnina sa statusom općeg dobra, retroaktivna primjena zakona
(Čl. 2. i 3. Zakona o javnim cestama - "Narodne novine", br. 180/04, 82/06 i 138/06, čl. 1. i 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama - "Narodne novine", br. 153/09 te čl. 3. st. 2. i 3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09).
Otvori odluku

STVARNO PRAVO - SUVLASNIŠTVO - ZAŠTITA SUVLASNIŠTVA - PREDAJA U POSJED (SUPOSJED)
Predaja u suposjed - utvrđenje suvlasničkih udjela
(Čl. 42. st. 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12).
Otvori odluku

TUŽBA ZA POVRAT STVARI - POLOŽAJ POŠTENOG POSJEDNIKA - NAKNADA ZA UPOTREBU I KORIŠTENJE STVARI
Pravo suvlasnika zahtijevati naknadu za upotrebu stvari od ostalih suvlasnika
(Čl. 164. u vezi s čl. 38. st. 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14).
Otvori odluku

STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO - VRSTE I PREDMET UPISA - UKNJIŽBA
Ugovorna zabrana otuđenja ili opterećenja nekretnine - zabilježba zabrane - učinak prema trećim osobama
(Čl. 128. st. 2. Zakona o zemljišnim knjigama - "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 i 60/13 te čl. 34. st. 1. i 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - VRSTE OBVEZA - NOVČANE OBVEZE - ZATEZNE KAMATE
Početak tijeka zatezne kamate - kamata na dosuđeni iznos naknade imovinske štete
(Čl. 12. st. 1. i 4. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu - "Narodne novine", br. 151/05, 36/09 i 75/09 te čl. 1086. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05 i 41/08).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - PRESTANAK OBVEZA - ZASTARA - OPĆI ROK ZASTARE
Stjecanje bez osnove, opći zastarni rok
(Čl. 210. st. 1. i 3., čl. 361. st. 1. i čl. 371. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94 i 107/95).
Otvori odluku

ZASTARA - VRIJEME POTREBNO ZA ZASTARU - MEĐUSOBNE TRAŽBINE IZ UGOVORA O PROMETU ROBE I USLUGA
Pojam društveno pravne osobe - zastarni rok
(Čl. 25. st. 2. i čl. 374. st. 1. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - UGOVOR O KUPOPRODAJI - PRAVA KUPCA - RASKID UGOVORA
Nužna pretpostavka za primjenu pravila o kapari
(Čl. 304. st. 2. i 3. i čl. 368. st. 2. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - UGOVOR O OSIGURANJU - NIŠTETNOST ODREDABA O GUBITKU PRAVA - KASKO OSIGURANJE VOZILA
Opći uvjeti, gubitak prava
(Čl. 242. u vezi s čl. 296. st. 1. i 2. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05 i 41/08 i čl. 21. st. 1. toč. 2. Uvjeta za kasko osiguranje motornih vozila od 1. rujna 2007.)
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - UGOVOR O OSIGURANJU - POLICA OSIGURANJA ŽIVOTA - POLICA OSIGURANJA ŽIVOTA
Početak tijeka zateznih kamata na iznos osigurane svote kad se osiguranik prije podnošenja tužbe nije obratio osiguratelju radi isplate osigurane svote
(Čl. 919. st. 1. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - ODGOVORNOST ZA ŠTETU OD OPASNE STVARI ILI OPASNE DJELATNOSTI - OPASNA STVAR
Ugriz psa - zajednička imovina bračnih drugova - odgovornost oba bračna druga
(Čl. 174. st. 1. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01 te čl. 277. Zakona o braku i porodičnim odnosima - "Narodne novine", br. 11/78, 27/78, 45/89, 51/89-pročišćeni tekst i 59/90).
Otvori odluku

POPRAVLJANJE NEIMOVINSKE ŠTETE - ZBOG POVREDE PRAVA OSOBNOSTI
Pravo djeteta na dostojanstvo
(Čl. 16. Konvencije o pravima djeteta - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 12/93 i čl. 1. Povelje o temeljnim pravima Europske unije - SL L 2010/C 83/02).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - POPRAVLJANJE NEIMOVINSKE ŠTETE - UTVRĐIVANJE VISINE
Duševne boli zbog smrti bliske osobe - samostalna pravna osnova za naknadu štete
(Čl. 200. u vezi s čl. 201. st. 1. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - POPRAVLJANJE NEIMOVINSKE ŠTETE - SMRT BLISKE OSOBE - DOPRINOS OŠTEĆENIKA VLASTITOJ ŠTETI
Suodgovornost pješaka
(Čl. 13. st. 1. i 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama - "Narodne novine", br. 84/92, 5/93, 6/93, 26/93, 29/94, 43/96, 46/96, 54/96 i 59/96-pročišćeni tekst te čl. 188. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01).
Otvori odluku

ODGOVORNOST VIŠE OSOBA ZA ISTU ŠTETU - SOLIDARNA ODGOVORNOST - KAD SE NE MOŽE UTVRDITI KOJA JE OD VIŠE ODREĐENIH OSOBA, MEĐUSOBNO POVEZANIH, UZROKOVALA ŠTETU
Solidarna odgovornost snimatelja i nakladnika za štetu prouzročenu objavom snimke
(Čl. 1107. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, 41/08 i 125/11).
Otvori odluku

SUDSKI REGISTAR - BRISANJE I PROMJENA PODATAKA SUBJEKTA UPISA
Kada nema dokaza da subjekt brisanja ima imovinu
(Čl. 70. st. 1. i 13. Zakona o sudskom registru - "Narodne novine", br. 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11, 148/13, 93/14 i 110/15).
Otvori odluku

SUDSKI REGISTAR - BRISANJE SUBJEKTA UPISA
Kada podnositelj prigovora protiv odluke da se društvo briše iz sudskog registra ima opravdani interes da se subjekt upisa ne briše iz registra
(Čl. 70. st. 6. Zakona o sudskom registru - "Narodne novine", br. 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11, 148/13, 93/14 i 110/15).
Otvori odluku

SUDSKI REGISTAR - PROMJENA PODATAKA SUBJEKTA UPISA - UPIS PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI
Obavijest o elektroničkom upisu - automatsko preuzimanje iz sustava sudskih upisnika
(Čl. 24.a i 68. st. 1. Pravilnika o načinu upisa u sudski registar - "Narodne novine", br. 22/12 i 127/14).
Otvori odluku

SUDSKI REGISTAR - BRISANJE SUBJEKTA UPISA NAKON ZAKLJUČENE LIKVIDACIJE
Likvidacija nad imovinom brisanog subjekta upisa
(Čl. 70. st. 17. Zakona o sudskom registru - "Narodne novine", br. 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10 i 90/11).
Otvori odluku

TRGOVAČKA DRUŠTVA - PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVE - ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE ZA ŠTETU
Utvrđivanje odlučnih činjenica
(Čl. 252. st. 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima - "Narodne novine", br. 111/93, 34/99, 121/99-Vjerodostojno tumačenje, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15).
Otvori odluku

TRGOVAČKA DRUŠTVA - LIKVIDACIJA DRUŠTVA - NAKNADE I NAGRADA LIKVIDATORIMA
Određivanje nagrade likvidatoru za obavljanje poslova u likvidacijskom postupku nad imovinom brisanog subjekta
(Čl. 7. Uredbe o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade stečajnim upraviteljima - "Narodne novine", br. 105/15).
Otvori odluku

TRGOVAČKA DRUŠTVA - DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE ZA ŠTETU
Pravo vjerovnika društva da ističe tužbeni zahtjev prema društvu nakon otvaranja stečajnog postupka
(Čl. 96. Stečajnog zakona - "Narodne novine", br. 44/96, 161/98, 29/99, 129/00, 123/03, 197/03, 187/04, 82/06, 116/10, 25/12, 133/12 i 45/13 te čl. 252. st. 5. Zakona o trgovačkim društvima - "Narodne novine", br. 111/93, 34/99, 121/99-Vjerodostojno tumačenje, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15).
Otvori odluku

TRGOVAČKA DRUŠTVA - DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - POSLOVNI UDJELI - PRAVNI POLOŽAJ STJECATELJA POSLOVNOG UDJELA
Pravo na isplatu dobiti koja je nastala prije prijenosa poslovnog udjela
(Čl. 406. st. 1. i čl. 441. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima - "Narodne novine", br. 111/93, 34/99, 121/99-Vjerodostojno tumačenje, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15).
Otvori odluku

PRAVO VRIJEDNOSNIH PAPIRA - MJENICA - BJANKO MJENICA - ZASTARA
Bjanko mjenica, ispunjavanje, prigovor na označenu dospjelost, zastarijevanje mjenično pravnih zahtjeva
(Čl. 16. st. 2., čl. 32. i čl. 78. st. 1. Zakona o mjenici - "Narodne novine", br. 74/94)
Otvori odluku

AUTORSKO PRAVO - PRIOPĆAVANJE AUTORSKOG DJELA JAVNOSTI - RADIODIFUZIJSKO EMITIRANJE I NJEGOVO JAVNO PRIOPĆAVANJE TE RADIODIFUZIJSKO REEMITIRANJE (EUROPSKO PRAVO)
Tumačenje pojma "pristup kablu za usluge emitiranja"
(Čl. 9. Direktive 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu - SL 2001., L 167).
Otvori odluku

AUTORSKO PRAVO - POJEDINA SADRŽAJNA OGRANIČENJA AUTORSKOG PRAVA
Korištenje autorskog djela u svrhu informiranja javnosti
(Čl. 89. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima - "Narodne novine", br. 167/03 i 79/07).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - O SUSRETIMA I DRUŽENJU DJETETA S RODITELJEM
Propust suda da odluči o načinu ostvarivanja roditeljske skrbi
(Čl. 417. Obiteljskog zakona - "Narodne novine", br. 103/15).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - SKRBNIŠTVO - LIŠENJE PUNOLJETNE OSOBE POSLOVNE SPOSOBNOSTI
Djelomično lišenje poslovne sposobnosti
(Čl. 234. Obiteljskog zakona - "Narodne novine", br. 103/15).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - UZDRŽAVANJE - NAKNADA TREĆOJ OSOBI ZA TROŠKOVE UZDRŽAVANJA
Verzijski zahtjev - opći zastarni rok
(Čl. 244. Obiteljskog zakona - "Narodne novine", br. 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11 i 25/13).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - BRAČNA STEČEVINA - PRAVNI POLOŽAJ BRAČNIH DRUGOVA U VEZI S BRAČNOM STEČEVINOM
Kada su tijekom trajanja bračne zajednice bračni drugovi potrošili novac koji su stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice
(Čl. 248. Obiteljskog zakona - "Narodne novine", br. 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11 i 25/13).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - OBVEZNO SAVJETOVANJE I OBITELJSKA MEDIJACIJA
Iznimke - nepoznato prebivalište i li boravište jedne od stranaka
(Čl. 329. st. 4. i čl. 410. st. 5. Obiteljskog zakona - "Narodne novine", br. 103/15).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - UDOMITELJSTVO - OPĆENITO
Oduzimanje dozvole za obavljanje udomiteljstva - razlozi - iznošenje osobnih podataka o maloljetnoj djeci putem medija
(Čl. 41. st. 6. Zakona o udomiteljstvu - "Narodne novine", br. 90/11 i 78/12).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - OTKAZ
Dvije odluke o prestanku ugovora o radu
(Čl. 115. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

PRESTANAK UGOVORA O RADU - REDOVITI OTKAZ - RAZLOZI ZA OTKAZ - POSLOVNO UVJETOVANI OTKAZ
Otkaz radniku čije vraćanje na rad je naloženo sudskom odlukom zbog popunjavanja radnog mjesta tijekom vođenja sudskog spora
(Čl. 115. st. 1. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - REDOVITI OTKAZ - POSEBNE PRETPOSTAVKE ZA POSLOVNO I OSOBNO UVJETOVANI OTKAZ
Preraspodjela poslova na slobodno radno mjesto
(Čl. 115. st. 1. toč. 1. i st. 6. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - REDOVITI OTKAZ - KAD POSLODAVAC REDOVITO ZAPOŠLJAVA DVADESET ILI MANJE OD DVADESET RADNIKA
Tehnološki višak
(Čl. 115. st. 2. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - IZVANREDNI OTKAZ - POSTUPAK PRIJE OTKAZIVANJA
Postupak savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom
(Čl. 150. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PLAĆE - OTPREMNINE
Druge isplate, na temelju nagodbe, osnovica za izračun visine otpremnine
(Čl. 118. st. 2. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 38/95, 54/95, 65/95, 102/98, 17/01, 82/01, 114/03, 123/03, 142/03 i 30/04).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PLAĆE - ODREĐIVANJE PLAĆE - NAKNADA ŠTETE - ODGOVORNOST POSLODAVCA ZA ŠTETU UZROKOVANU RADNIKU - ŠTETA NA RADU I U SVEZI S RADOM
Pravo na isplatu bruto iznosa plaće za naknadu materijalne štete nastale ozljedom na radu
(Čl. 83. st. 5. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 38/95, 54/95, 65/95, 102/98, 17/01, 82/01, 114/03, 123/03, 142/03 i 30/04 i 68/05, čl. 84. st. 4. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13 te čl. 1085. st. 1. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05 i 41/08).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - ODNOS RADNIČKOG VIJEĆA I POSLODAVCA - OBVEZA SAVJETOVANJA PRIJE DONOŠENJA ODLUKE
Izmjena pravilnika o radu
(Čl. 149. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - REDOVITI OTKAZ - POSLOVNO UVJETOVANI OTKAZ - RADNIČKO VIJEĆE - OBVEZA SAVJETOVANJA PRIJE DONOŠENJA ODLUKE
Obveza savjetovanja s radničkim vijećem prije donošenja svake pojedinačne odluke o otkazu ugovora o radu
(Čl. 149. st. 1. i 3. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - RADNIČKO VIJEĆE - OBVEZA SAVJETOVANJA PRIJE DONOŠENJA ODLUKE
Odluka o razrješenju s mjesta pročelnika odjela
(Čl. 149. st. 1. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - ZAŠTITA SINDIKALNOG POVJERENIKA
Forma sporazuma o sindikalnim povjerenicima koji uživaju zaštitu
(Čl. 152. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - OSTVARIVANJE PRAVA I OBVEZA IZ RADNOG ODNOSA - SUDSKA ZAŠTITA
Pravodobnost traženja sudske zaštite
(Čl. 126. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 38/95, 54/95, 65/95, 102/98, 17/01, 82/01, 114/03, 123/03, 142/03 i 30/04).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - OSTVARIVANJE PRAVA I OBVEZA IZ RADNOG ODNOSA - ZASTARA POTRAŽIVANJA IZ RADNOG ODNOSA
Priznanje duga
(Čl. 131. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 38/95, 54/95, 65/95, 102/98, 17/01, 82/01, 114/03, 123/03, 142/03 i 30/04).
Otvori odluku

POVREDA USTAVNIH PRAVA - SLOBODA IZRAŽAVANJA (EUROPSKO PRAVO
Kaznena odgovornost novinara za izjave dane u okviru autoriziranog intervjua
(Čl. 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

USTAVNO PRAVO - POVREDA USTAVNIH PRAVA - VLADAVINA PRAVA (EUROPSKO PRAVO)
Donošenje dviju različitih odluka utemeljenih na istim činjenicama
(Čl. 6. st. 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - OPĆENITO - BESPLATNA PRAVNA POMOĆ
Kazneni postupak
(Čl. 13. st. 2. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći - "Narodne novine", br. 143/13 te čl. 9. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17).
Otvori odluku

OSOBNI STATUS - GRAĐANSKA STANJA - DRŽAVNE MATICE - ROĐENIH
Dokaz očinstva
(Čl. 36. i 39. Zakona o državnim maticama - "Narodne novine", br. 96/93 i 76/13).
Otvori odluku

OSOBNI STATUS - GRAĐANSKA STANJA - OSOBNO IME
Osobno ime - maloljetno dijete
(Čl. 7. Zakona o osobnom imenu - "Narodne novine", br. 118/12).
Otvori odluku

OSOBNI STATUS - GRAĐANSKA STANJA - KRETANJE I BORAVAK - STRANACA
Dozvola za rad - prestanak
(Čl. 78. st. 1. i čl. 90. st. 1. toč. 2. Zakona o strancima - "Narodne novine", br. 130/11 i 74/13).
Otvori odluku

PRISTOJBE I TROŠARINE - PRISTOJBE - SUDSKE
Visina pristojbe za stupnjevitu tužbu
(Čl. 21. Zakona o sudskim pristojbama (i tarifa) - "Narodne novine", br. 74/95, 57/96, 137/02, 26/03-pročišćeni tekst, 125/11, 112/12, 157/13 i 110/15 te čl. 40. st. 5. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst i 25/13).
Otvori odluku

RADNO I SOCIJALNO PRAVO - MIROVINSKO OSIGURANJE - OPĆENITO
Pravo na razmjerni dio invalidske mirovine - ispunjenje uvjeta
(Čl. 56. st. 1. Zakona o mirovinskom osiguranju - "Narodne novine", br. 157/13, 151/14, 33/15 i 93/15 te čl. 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst, 8/99 i 14/02).
Otvori odluku

RADNO I SOCIJALNO PRAVO - MIROVINSKO OSIGURANJE - OPĆENITO
Odlazak u mirovinu po sili zakona - diskriminacija zdravstvenih radnika
(Čl. 159. st. 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti - "Narodne novine", br. 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14 te čl. 33. Zakona o mirovinskom osiguranju - "Narodne novine", br. 157/13, 151/14, 33/15 i 93/15).
Otvori odluku

RADNO I SOCIJALNO PRAVO - MIROVINSKO OSIGURANJE - OPĆENITO
Obustava starosne imovine
(Čl. 14. st. 3. i čl. 99. st. 1. Zakona o mirovinskom osiguranju - "Narodne novine", br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15 i 120/16).
Otvori odluku

RADNO I SOCIJALNO PRAVO - HRVATSKI BRANITELJI IZ DOMOVINSKOG RATA
Stambeno zbrinjavanje - umanjenje kredita
(Čl. 14. st. 4. Uredbe o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i dragovoljaca iz Domovinskog rata - "Narodne novine", br. 78/13).
Otvori odluku

UPRAVNI POSTUPAK - POJAM STRANKE U UPRAVNOM POSTUPKU
Dokaz pravnog interesa glede svojstva stranke
(Čl. 4. Zakona o općem upravnom postupku - "Narodne novine", br. 47/09 te čl. 65. st. 5. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina - "Narodne novine", br. 16/07, 152/08, 124/10 i 56/13).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - UPRAVNI POSTUPAK - NAČELO PRISTUPA PODACIMA I ZAŠTITE PODATAKA (EUROPSKO PRAVO)
Pristup dokumentaciji i informacijama na temelju kojih je upravno tijelo donijelo odluku
(Čl. 41. Povelje o temeljnim pravima Europske unije - 2010/C 83/02).
Otvori odluku

UPRAVNI POSTUPAK - PRAVNI LIJEKOVI - PRIGOVOR - IZJAVLJIVANJE PRIGOVORA I POSTUPANJE PO PRIGOVORU
Ispravak podataka u katastru - prigovor
(Čl. 42. st. 3. i čl. 122. st. 3. Zakona o općem upravnom postupku - "Narodne novine", br. 47/09).
Otvori odluku

UPRAVNI SPOR - STVARNA NADLEŽNOST - STVARNA NADLEŽNOST UPRAVNIH SUDOVA
Zaštita izvan upravnog spora - kontrola dopinga
(Čl. 30. st. 1. toč. 7. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10, 143/12 i 152/14).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - UPRAVNI SPOR - TUŽBA
Pravna zaštita protiv rješenja o razrješenju pročelnika upravnog tijela, upravni spor
(Čl. 24. st. 2. i čl. 78. st. 3. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10 i 143/12 te čl. 5. st. 3. i čl. 6. st. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - "Narodne novine", br. 86/08 i 61/11).
Otvori odluku

UPRAVNI SPOR - PRAVNI LIJEK - ŽALBA PROTIV PRESUDE
Dopuštenost žalbe protiv presude upravnog suda, kojom je pojedinačna odluka javnopravnog tijela poništena i predmet vraćen na ponovni postupak
(Čl. 66.a st. 1. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17).
Otvori odluku

UPRAVNI SPOR - PRAVNI LIJEKOVI - ŽALBA PROTIV RJEŠENJA
Stečajni postupak - prestanak obrta
(Čl. 47. st. 2. toč. 4. Zakona o obrtu - "Narodne novine", br. 143/13).
Otvori odluku

UPRAVNI SPOR - PRAVNI LIJEKOVI - ŽALBA PROTIV RJEŠENJA
Svojstvo stranke - žalba
(Čl. 67. st. 1. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10, 143/12 i 152/14).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - NOVČANA KAZNA
Novčana kazna - prosječni dnevni dohodak
(Čl. 51. st. 4. i 6. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07 i 152/08).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - ODMJERAVANJE KAZNE - STJECAJ KAZNENIH DJELA
Jedno kazneno djelo razbojništva počinjeno na istome mjestu i u isto vrijeme
(Čl. 51. st. 1. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - MALOLJETNICI - NAKNADNO IZRICANJE MALOLJETNIČKOG ZATVORA
Sastav "raspravnog" vijeća pri meritornom odlučivanju o kaznenoj sankciji
(Čl. 29. st. 2. u vezi s čl. 110. i 111. Zakona o sudovima za mladež - "Narodne novine", br. 84/11, 143/12, 148/13 i 56/15).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - MALOLJETNICI - NAKNADNO IZRICANJE MALOLJETNIČKOG ZATVORA
Nova jedinstvena kazna maloljetničkog zatvora
(Čl. 29. st. 3. i 4. Zakona o sudovima za mladež - "Narodne novine", br. 84/11, 143/12, 148/13 i 56/15).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - OPĆENITO - UVODNE ODREDBE
Prekid postupka - prethodno pitanje
(Čl. 18. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - NEZAKONITI DOKAZI
Nezakoniti dokazi - forenzički intervju
(Čl. 10. st. 2. toč. 2. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - PODNESCI, ZAPISNICI, ROKOVI I TROŠKOVI POSTUPKA
Izdvajanje nezakonitih dokaza - kada nije moguće
(Čl. 86. st. 1. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - TROŠKOVI KAZNENOG POSTUPKA
Troškovi postupka po privatnoj tužbi kod obustave postupka
(Čl. 149. st. 3. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - MJERE OSIGURANJA NAZOČNOSTI OKRIVLJENIKA I DRUGE MJERE - JAMSTVO
Jamstvo - ukidanje ako nije određeno zbog opasnosti od bijega
(Čl. 102. st. 1. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - ISTRAŽNI ZATVOR
Ukidanje jamstva koje je zamijenilo istražni zatvor
(Čl. 123. st. 2. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14 te čl. 135. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - POSTUPAK PO PRAVNIM LIJEKOVIMA - ODRICANJE OD PRAVA NA ŽALBU
Odricanje od prava na žalbu prije dostave pisanog otpravka presude
(Čl. 465. st. 1. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - APSOLUTNO BITNE POVREDE
Izreka presude nerazumljiva
(Čl. 468. st. 1. toč. 11. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - ODLUKE DRUGOSTUPANJSKOG SUDA O ŽALBI - PREINAČENJE PRVOSTUPANJSKE PRESUDE KAD SU OSTVARENE BITNE POVREDE ODREDABA KAZNENOG POSTUPKA
Preinačenje odluke zbog ukidanja Zakona
(Čl. 486. st. 1. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - OBUSTAVA KAZNENOG POSTUPKA - ŽALBA PROTIV RJEŠENJA - PRIHVAĆANJE ŽALBE I UKIDANJE PRVOSTUPANJSKOG RJEŠENJA
Odgoda kaznenog postupka zbog raspravne nesposobnosti optuženika
(Čl. 494. st. 3. toč. 3. u vezi s čl. 406. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - IZDAVANJE KAZNENOG NALOGA
Sastojci presude o izdavanju kaznenog naloga
(Čl. 540. st. 2. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNO PRAVO - OPOZIV UVJETNE OSUDE
Zakonske pretpostavke za opoziv uvjetne osude
(Čl. 46. st. 1. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - NEZAKONITI DOKAZI
Pregled ili pretraga
(Čl. 90. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15 u vezi s čl. 27. Zakona o privatnoj zaštiti - "Narodne novine", br. 68/03, 31/10 i 139/10).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - OPĆE ODREDBE O IZVRŠENJU
Ukidanje klauzule pravomoćnosti
(Čl. 151. st. 8. u vezi s čl. 145. st. 5. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - POVREDE MATERIJALNOG PRAVA
Izricanje zaštitne mjere
(Čl. 196. toč. 5. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15 u vezi s čl. 13. i 14. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji - "Narodne novine", br. 137/09, 14/10 i 60/10).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - POVREDE MATERIJALNOG PRAVA
Obvezno liječenje od ovisnosti
(Čl. 196. toč. 5. u vezi s čl. 53. st. 1. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - POVREDE MATERIJALNOG PRAVA
Beznačajan prekršaj
(Čl. 196. toč. 1. u vezi s čl. 24.a Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - POVREDE MATERIJALNOG PRAVA
Beznačajan prekršaj
(Čl. 196. toč. 1. u vezi s čl. 24.a Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - REDOVNI PRAVNI LIJEKOVI - POGREŠNO ILI NEPOTPUNO UTVRĐENO ČINJENIČNO STANJE
Pisana obavijest iz čl. 109.a Prekršajnog zakona
(Čl. 197. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - PRIGOVOR PROTIV OBAVEZNOG NALOGA
Uplata novčane kazne i pravo na prigovor
(Čl. 241. st. 4. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15).
Otvori odluku

PREKRŠAJI - PREKRŠAJI IZ CESTOVNE SIGURNOSTI
Alkotestiranje
(Čl. 199. st. 2. i 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama - "Narodne novine", br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13 i 92/14).
Otvori odluku

PREKRŠAJI - PREKRŠAJI IZ CESTOVNE SIGURNOSTI
Pravo na samostalno upravljanje vozilom
(Čl. 216. st. 1. i 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama - "Narodne novine", br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15).
Otvori odluku

PREKRŠAJI IZ PODRUČJA JAVNOG REDA I MIRA - OSTALO
Pojam športskog objekta
(Čl. 4. st. 1. podst. 3. i st. 2. Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima - "Narodne novine", br. 117/03, 71/06, 43/09 i 34/11).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - PRETHODNO PITANJE
Upućivanje zahtjeva Sudu Europske unije za pokretanje prethodnog pitanja
(Čl. 4. st. 2. Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima - SL 1993., L 95), čl. 19. st. 3. toč. b) Ugovora o Europskoj uniji (UEU) - OJ C 321 E/1 te čl. 267. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) - pročišćena inačica iz 2016. - SL C 202 2016.).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - STVARNA NADLEŽNOST OPĆINSKIH SUDOVA
Spor iz radnih odnosa
(Čl. 34. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst i 25/13).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - POSEBNA MJESNA NADLEŽNOST - ISKLJUČIVA MJESNA NADLEŽNOST (EUROPSKO PRAVO)
Prijenos registracije žiga na drugu osobu
(Čl. 22. toč. 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima - SL 2001., L 12).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - NADLEŽNOST - MJESNA NADLEŽNOST (EUROPSKO PRAVO)
Mjesna nadležnost kod povrede prava osobnosti pravne osobe na internetskim stranicama država članica - središte interesa oštećene osobe
(Čl. 7. toč. 2. Uredbe (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima - SL 2012., L 351).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - SVRHOVITA DELEGACIJA
Ravnatelj stranke (psihijatrijske bolnice) ujedno i stalni sudski vještak na području nadležnog suda
(Čl. 68. st. 1. i 3. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 28/13 i 89/14).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - SVRHOVITA DELEGACIJA
Stranka otac suca nadležnog suda
(Čl. 68. st. 1. i 3. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 28/13 i 89/14).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - SUKOB NADLEŽNOSTI
Spor radi proglašenja ovrhe nedopuštenom koji je nastao u povodu ovršnog postupka
(Čl. 22. st. 1., čl. 23. st. 2., čl. 34.b. toč. 1. i čl. 63. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 28/13 i 89/14).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - SUKOB NADLEŽNOSTI
Spor radi utvrđenja nezakonitosti odluke o razrješenju glavnog istražitelja Agencije, nadležnost općinskog suda
(Čl. 23. st. 2. i st. 3. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13 i 28/13 te čl. 18., čl. 19. st. 1., čl. 38. st. 1. i 2., čl. 42. st. 1., čl. 44. st. 2. i čl. 45. st. 1. Zakona o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu - "Narodne novine", br. 154/03).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - PARNIČNI TROŠKOVI - NAKNADA PARNIČNIH TROŠKOVA PREMA USPJEHU U PARNICI
Zatezne kamate
(Čl. 154. st. 3. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst i 25/13).
Otvori odluku

PARNIČNI TROŠKOVI - OSTALA PRAVILA O NAKNADI PARNIČNIH TROŠKOVA
Kod povlačenja tužbe - u parnicama radi povrata preplaćenog po ugovorima o kreditu u CHF
(Čl. 158. st. 1. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst i 25/13).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - POSTUPAK PRED PRVOSTUPANJSKIM SUDOM - PREINAKA TUŽBE
Povlačenje jednog dijela tužbenog zahtjeva
(Čl. 190. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst i 25/13).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - POVLAČENJE TUŽBE
Troškovi postupka kod povlačenja tužbe - rok za podnošenje zahtjeva
(Čl. 193. st. 3. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst i 25/13).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - POSTUPAK PRED PRVOSTUPANJSKIM SUDOM - SUDJELOVANJE UMJEŠAČA
Troškovi postupka umješača
(Čl. 154. st. 1. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08 i 123/08).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - PRETHODNO ISPITIVANJE TUŽBE
Zahtjev za mirno rješavanje spora s Republikom Hrvatskom - odbacivanje tužbe
(Čl. 186.a Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst i 25/13).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - PRAVOMOĆNOST PRESUDE - POJAM - UČINCI
Računanje roka za podnošenje tužbe radi dokazivanja vlasništva i označavanja međe
(Čl. 103. st. 6. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01 te čl. 334. st. 2. i čl. 381. st. 1. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 28/13 i 89/14).
Otvori odluku

POSTUPAK PO PRAVNIM LIJEKOVIMA - RAZLOZI ZA ŽALBU - RELATIVNO BITNE POVREDE
Povreda odredaba parničnog postupka koja nije utjecala na zakonitost i pravilnost prvostupanjskog rješenja
(Čl. 354. st. 1. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst i 25/13).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - POSTUPAK PO PRAVNIM LIJEKOVIMA - RELATIVNO BITNE POVREDE
Novčana tražbina po osnovi radnog odnosa (bruto iznos)
(Čl. 433.a Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst i 25/13).
Otvori odluku

POSEBNI POSTUPCI - POSTUPAK U PARNICAMA IZ RADNIH ODNOSA
Nesuspenzivnost žalbe
(Čl. 437. st. 2. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst i 25/13).
Otvori odluku

POSEBNI POSTUPCI - POSTUPAK U SPOROVIMA MALE VRIJEDNOSTI - POSEBNOSTI U POSTUPKU PRED PRVOSTUPANJSKIM SUDOM
Izostanak tužitelja s prvog ročišta - presumirano povlačenje tužbe
(Čl. 465. st. 1. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst i 25/13).
Otvori odluku

POSEBNI POSTUPCI - MIRENJE (EUROPSKO PRAVO)
Povreda načela povjerljivosti pregovora pri postizanju prijateljskog rješenja
(Čl. 35. st. 3. i 4. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

OVRHA - OVRŠNA ISPRAVA - PODOBNOST OVRŠNE ISPRAVE ZA OVRHU
Ovrha nedospjelih tražbina
(Čl. 29. Ustava Republike Hrvatske - "Narodne novine" br. 56/90, 135/97, 8/98-pročišćeni tekst, 113/00, 124/00-pročišćeni tekst, 28/01, 41/01-pročišćeni tekst, 55/01, 76/10, 85/10-pročišćeni tekst, čl. 186.c Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine" br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 28/13 i 89/14, čl. 26. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05 i 67/08 te čl. 111. st. 3. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05).
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK - UPUĆIVANJE NA PARNICU (PROGLAŠENJE OVRHE NEDOPUŠTENOM)
Procesna pretpostavka za pokretanje parnice radi proglašenja ovrhe nedopuštenom
(Čl. 46., čl. 48. st. 1. i 3. te čl. 51. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05 i 67/08).
Otvori odluku