Pravni portal ingbiro.com
Vaš osobni pravni savjetnik

Više

Najpouzdanija baza propisa
Mi pratimo zakonodavstvo već 60 godina

Više

Jedinstvena baza sudske prakse
Izabrala stručna redakcija sudaca VSRH

Više

Više od 4000 stručnih i znanstvenih članaka
Odgovori na aktualna i vječna pravna pitanja

Više

Posebna ponuda: Uštedite 750 kn!
ingbiro.com 0-24 / 365 dana / 9 kn dnevno

Pretplatite se

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
STVARNO PRAVO - POSJED - SUDSKA ZAŠTITA
Radnja promjene brave na ulazu u poslovni prostor - samovlast
(Čl. 20. st. 1., st. 2. i st. 4. i čl. 22., st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - "Narodne novine", broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 146/08 i 37/09).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - POBIJANJE DUŽNIKOVIH PRAVNIH RADNJI
Pretpostavke za pobijanje dužnikovih pravnih radnji
(Čl. 66. st. 1. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05 i 41/08).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - PRESTANAK OBVEZE - OTPUST DUGA
Odricanje od tražbine na strani radnika
(Čl. 203. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05 i 41/08).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - OBVEZNO OSIGURANJE - OSIGURANJE VLASNIKA ODNOSNO KORISNIKA MOTORNIH VOZILA OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE TREĆIM OSOBAMA
Obveza isplate štete za događaj nastao u počeknom roku
(Čl. 3.toč. 14. i čl. 8. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu - "Narodne novine", br. 151/05, 36/09, 75/09, 76/13 i 152/14).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - POPRAVLJANJE IMOVINSKE ŠTETE - NAKNADA U OBLIKU NOVČANE RENTE - IZMJENA RENTE
Ukidanje rente - stjecanje uvjeta (godina života) za starosnu mirovinu
(Čl. 1096. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - UGOVOR O OSIGURANJU - OSIGURANI SLUČAJ (EUROPSKO PRAVO)
Otvaranje vrata vozila
(Čl. 3. st. 1. Direktive Vijeća 72/166/EEZ od 24. travnja 1972. o usklađivanju zakona država članica u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti - "SL 1972., L 103, str. 1").
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - POPRAVLJANJE NEIMOVINSKE ŠTETE - OPĆENITO (USTAVNO PRAVO)
Naknada štete zbog neadekvatnih uvjeta u zatvoru
(Čl. 19. st. 2. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - VRSTE OBVEZA - ZATEZNE KAMATE
Novčane obveze u devizama
(Čl. 22. st. 4. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - UGOVOR O ZAKUPU - UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA – PRESTANAK UGOVORA
Prestanak ugovora o zakupu prije isteka ugovorenog roka, naknada štete za izvršena ulaganja u poslovni prostor - zastara
(Čl. 210. i čl. 371. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - UGOVOR O OSIGURANJU - PRAVO REGRESA
Regresno potraživanje osiguratelja prema njegovom osiguraniku
(Čl. 234. st. 3. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, 41/08 i 125/11).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - ODGOVORNOST ZA OBJAVLJENU INFORMACIJU - OSTALO
Postupak predstečajne nagodbe
(Čl. 22. st. 5. Zakona o javnom priopćavanju - "Narodne novine", br. 83/96 i 143/98 i čl. 81. st. 1., st. 2. i st. 3. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi - "Narodne novine", br. 108/12, 18/13, 112/13, 71/15 i 78/15).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - POPRAVLJANJE NEIMOVINSKE ŠTETE - SMRT BLISKE OSOBE
Pastorak - pravo na pravičnu novčanu naknadu neimovinske štete zbog smrti očuha
(Čl. 1101. st. 2. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05 i 41/08).
Otvori odluku

PRIJEVOZ ŽELJEZNIČKI - UGOVOR O PRIJEVOZU PUTNIKA - ODNOS IZMEĐU PRIMJENE DOMAĆIH PROPISA I CIV I COTIF
Odredba točke 3.4. stavak 1. Tarife za prijevoz putnika u domaćem prijevozu od 1. siječnja 2013. (Tarifa 103).
(Konvencija o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) od 9. svibnja 1980. - Uredba EZ br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu – Službeni list 315, čl. 9. st. 1. Jedinstvenih pravnih propisa za ugovor o međunarodnom prijevozu putnika i prtljage željeznicom (CIV), čl. 62. Zakona o željeznici - "Narodne novine", br. 94/13, 148/13 i 73/17, čl. 3. st. 1. Zakona o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu - "Narodne novine", br. 87/96, čl. 350. st. 1. i st. 3. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15, Točka 3.4. stavak 1. Tarife za prijevoz putnika u domaćem prijevozu od 1. siječnja 2013. (Tarifa 103).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - ODNOSI RODITELJA I DJECE - ODGOVORNOST, DUŽNOSTI I PRAVA RODITELJA - NAČIN NA KOJI SE RODITELJI SKRBE O DJETETU - S KOJIM ĆE RODITELJEM DIJETE ŽIVJETI (USTAVNO PRAVO)
Interes djeteta
(Čl. 102., 297. i 298 Obiteljskog zakona - "Narodne novine", br. 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11 i 25/13).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - ZABRANA DISKRIMINACIJE GLEDE ZAPOŠLJAVANJA
Sadržaj sudske zaštite
(Čl. 7.st. 4. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14 u svezi s čl. 16. i čl. 17. st. 1. Zakona o suzbijanju diskriminacije - "Narodne novine", br. 85/08 i 112/12).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - ZABRANA DISKRIMINACIJE GLEDE ZAPOŠLJAVANJA
Članstvo u sindikatu
(Čl. 7. st. 4. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14 i čl. 1. Zakona o suzbijanju diskriminacije - "Narodne novine", br. 85/08 i 112/12).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - SKLAPANJE UGOVORA O RADU
Obilježja ugovora o radu
(Čl. 10 Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PLAĆA I NAKNADA PLAĆE
Pravo na dnevnicu za službena putovanja
(Čl. 90 Zakona o radu - Narodne novine, br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - UGOVOR O RADU - PLAĆA I NAKNADA PLAĆE
Određivanje stimulacije/destimulacije
(Čl. 82 i 86 Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09, 61/11, 88/12 i 73/13).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - VRSTE OTKAZA - IZVANREDNI OTKAZ
Računanje roka kod izvanrednog otkaza
(Čl. 116. st. 2 Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - IZVANREDNI OTKAZ – RAZLOZI ZA OTKAZ
Neovlaštena upotreba radnog stroja u privatne svrhe
(Čl. 108. st. 1. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - IZVANREDNI OTKAZ – RAZLOZI ZA OTKAZ
Nasilničko ponašanje radnika prema nadređenom rukovoditelju
(Čl. 116. st. 1. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - NAKNADA ŠTETE
Naknada štete u visini vrijednosti odijela za obavljanje policijskih ovlasti
(Čl. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - SUDSKA ZAŠTITA
Sudska zaštita prema Zakonu o radu - sadržaj tužbenog zahtjeva
(Čl. 129. st. 1 Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - POSLOVNO UVJETOVANI OTKAZ
Neformalna ponuda poslodavca kao pokušaj zapošljavanja radnika
(Čl. 107. st. 2. i čl. 115. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09, 61/11 i 82/12).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - VRSTE OTKAZA - POSLOVNO UVJETOVANI OTKAZ
Nepribavljanje pomorske knjižice
(Čl. 115. st. 1. t. 1. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14 i 127/17).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - VRSTE OTKAZA- POSLOVNO UVJETOVANI OTKAZ
Prestanak potrebe za radom radnika uslijed organizacijskih promjena
(Čl. 115 Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU- VRSTE OTKAZA - POSLOVNO UVJETOVANI OTKAZ
Kriteriji prilikom otkaza ugovora o radu
(Čl. 107 Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09, 61/11 i 82/12).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - VRSTE OTKAZA- POSLOVNO UVJETOVANI OTKAZ
Teret dokazivanja
(Čl. 115 Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14 i 127/17).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - VRSTE OTKAZA - OTKAZ UVJETOVAN SKRIVLJENIM PONAŠANJEM RADNIKA
Propusti radnika vezani uz poslovanje
(Čl. 106 Zakona o radu - "Narodne novine", br. 38/95, 54/95, 65/95, 102/98, 17/01, 82/01, 114/03, 123/03, 142/03, 30/04, 137/04-pročišćeni tekst i 68/05).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - OD STRANE RADNIKA - IZVANREDNI OTKAZ - SUDSKA ZAŠTITA
Kada poslodavac zahtijeva sudsku zaštitu svojega prava povodom otkaza koji mu je dao radnik
(Čl. 129. st. 1. i st. 2. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09, 61/11 i 82/12).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - OTKAZ - POSTUPAK PRIJE OTKAZIVANJA - PRAVA I OBVEZE SINDIKALNOG POVJERENIKA I SINDIKATA
Državni namještenici - primjena savjetovanja prema ZR-u prilikom otkaza ugovora o radu
(Čl. 150 Zakonu o radu - "Narodne novine", br. 93/14 i 127/17).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PLAĆA I NAKNADA PLAĆE
Isplata stimulacije nakon utvrđenja nedopuštenosti otkaza ugovora o radu
(Čl. 85. Zakona o radu - "Narode novine", br. 38/95, 54/95, 17/01, 82/01, 114/03, 30/04 i 142/03).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PROBNI RAD
Odluka o redovitom otkazu ugovora o radu zbog nezadovoljavanja radnika
(Čl. 115. st. 1. toč. 4. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - ZABRANA NATJECANJA RADNIKA S POSLODAVCEM - ZAKONSKA ZABRANA NATJECANJA
Rad za treće osobe u vrijeme sklapanja ugovora o radu
(Čl. 101. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - ISPLATA PLAĆE
Ovlaštenje rektora o izvorima financiranja plaće radnicima
(Čl. 107. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju - "Narodne novine", br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09 i 63/11).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PLAĆE - NAKNADA PLAĆE - DODACI
Izjava o nepostojanju tražbina
(Čl. 151. st. 3. i čl. 203. st. 1. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - NAKNADA ŠTETE - ŠTETA NA RADU I U SVEZI S RADOM
Nepostojanje odštetne odgovornosti poslodavca prema radniku
(Čl. 111 Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14 i 127/17).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRAVO NA UDRUŽIVANJE
Pravo na udruživanje pripadnika policije i oružanih snaga
(Čl. 11. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - SUDSKA ZABRANA NEZAKONITOG ŠTRAJKA
Zabrana štrajka
(Čl. 11. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME - PRESTANAK UGOVORA O RADU - ISTEKOM VREMENA - OSTVARENJE PRAVA I OBVEZA IZ RADNOG ODNOSA - PRETHODNO OBRAĆANJE POSLODAVCU - ROKOVI
Početak tijeka roka za podnošenje zahtjeva za zaštitu prava poslodavcu
(Čl. 10. i čl. 129. Zakona o radu - "Narodne novine", broj 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRIMJENA ZAKONA O RADU I DRUGIH PROPISA
Primjena povoljnijeg prava
(Čl. 9. st. 3. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRIMJENA ZAKONA O RADU I DRUGIH PROPISA (USTAVNO PRAVO)
Razlika između ugovora o radu i ugovora o djelu
(Čl. 13. st. 2. i čl. 8. st. 2. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13).
Otvori odluku

USTAVNO PRAVO - USTAVNA TUŽBA - ZAŠTITA USTAVNIH SLOBODA I PRAVA ČOVJEKA I GRAĐANINA - POVREDA USTAVNIH PRAVA - JEDNAKOST PRED ZAKONOM (USTAVNO PRAVO)
Privilegiranje pojedinih društvenih skupina
(Čl. 2. st. 4. Ustava Republike Hrvatske - "Narodne novine", br. 56/90, 135/97, 8/98-pročišćeni tekst, 113/00, 124/00-pročišćeni tekst, 28/01, 41/01-pročišćeni tekst, 55/01, 76/10, 85/10-pročišćeni tekst, 147/13 i 5/14).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - OSOBNI STATUS - GRAĐANSKA STANJA - KRETANJE I BORAVAK
Prestanak dozvole za rad - službena upotreba jezika
(Čl. 90. st. 1. toč. 4. Zakona o strancima - "Narodne novine", br. 130/11, 74/13 i 69/17 i čl. 11. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - KRETANJE I BORAVAK DRŽAVLJANA EUROPSKE UNIJE (EUROPSKO PRAVO)
Neizdavanje putovnice
(Čl. 2. Protokola br. 4 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - KRETANJE I BORAVAK - SCHENGENSKA GRANICA (EUROPSKO PRAVO)
Mjere koje imaju učinak istovjetan graničnoj kontroli
(Čl. 67. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. (TFEU, OJ C 115/47) i čl. 21. Uredbe (EZ) br. 562/2006 EP i Vijeća od 15. ožujka 2006. o Zakoniku Zajednice o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama), kako je izmijenjena Uredbom br. 610/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013.).
Otvori odluku

UPRAVO PRAVO - POREZI, PRISTOJBE, TROŠARINE, CARINE, DOPRINOSI I NAKNADE (EUROPSKO PRAVO)
Porezni nadzor - načelo proporcionalnosti
(Čl. 63. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008. (TFEU) (OJ C 115/47).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - PRISTOJBE I TROŠARINE - PRISTOJBE - SUDSKE
Plaćanje sudske pristojbe - radni spor
(Čl. 16. st. 1. toč. 3. Zakona o sudskim pristojbama – "Narodne novine", br. 74/95, 57/96, 137/02, 125/11, 112/12, 157/13 i 110/15).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - SOCIJALNO OSIGURANJE - ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Troškovi prijevoza pratitelja
(Čl. 66. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja - "Narodne novine", br. 49/14, 11/15 i 17/15).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - SOCIJALNO OSIGURANJE - ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Naknada troškova prijevoza
(Čl. 62. st. 1, 3. i 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju - "Narodne novine", br. 80/13 i 137/13).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
Razrješenje sanacijskog upravitelja
(Čl. 62.a. st. 1.i 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti - "Narodne novine", br. 150/08 i 154/14).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - SOCIJALNO OSIGURANJE - MIROVINSKO OSIGURANJE - OPĆENITO
Starosna mirovina - jedinstvena svota mirovine
(Čl. 6. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju - "Narodne novine", br. 120/16).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI U PODRUČJU UPRAVE - DENACIONALIZACIJA
Obnova postupka-svojstvo stranke
(Čl. 126. st. 1. Zakona o općem upravnom postupku - "Narodne novine", br. 47/09).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - GRAĐENJE
Uporabna dozvola - gradnja do 15. veljače 1968.
(Čl. 184. st. 1. Zakona o gradnji - "Narodne novine", br. 153/13).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - GRAĐENJE I PROSTORNO UREĐENJE - GRAĐEVINSKA DOZVOLA
Detaljni plan uređenja - dio čestice planiran za gradnju
(Čl. 110. st. 1. toč. 3 Zakona o gradnji - "Narodne novine", br. 153/13).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - GRAĐENJE I PROSTORNO UREĐENJE - POSTUPANJE S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA
Potvrda o ispunjavanju posebnih uvjeta- nadležnost za izdavanje
(Čl. 6. st. 1. podst. 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama - "Narodne novine", br. 86/12 i 143/13.)
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - POREZI, PRISTOJBE, TROŠARINE, CARINE, DOPRINOSI I NAKNADE - GOSPODARSTVO - TRGOVINA - SLOBODNO KRETANJE ROBE (EUROPSKO PRAVO)
Davanje s istovrsnim učinkom kao carina
(Čl. 28 . i 30. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - konsolidirana verzija od 9. svibnja 2008 (TFEU, OJ C 115/47).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - UPRAVNI POSTUPAK - POSTUPAK RJEŠAVANJA UPRAVNE STVARI - VJEŠTAČENJE
Vještačenje - mogućnost izjašnjavanja stranke
(Ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji - "Narodne novine - Međunarodni ugovori" , br. 2/06, čl. 30. Zakona o općem upravnom postupku - "Narodne novine", br. 47/09 i čl. 55. st. 4. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16. i 29/17).
Otvori odluku

UPRAVNI POSTUPAK - PRAVNI LIJEKOVI - IZJAVLJIVANJE PRIGOVORA I POSTUPANJE PO PRIGOVORU
Postupak građevinske inspekcije - prigovor
(Čl. 42. st. 4. i 122. Zakona o općem upravnom postupku - "Narodne novine", br. 47/09).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - UPRAVNI SPOR - STRANKE U UPRAVNOM SPORU - ZASTUPANJE TUŽITELJA I ZAINTERESIRANE OSOBE
Zastupanje tužitelja - dužnost odvjetnika
(Čl. 21. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine" 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17, čl. 110. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 28/13 i 89/14 te Kodeks odvjetničke etike - "Narodne novine", br. 64/07 i 72/08).
Otvori odluku

UPRAVNI POSTUPAK - UPRAVNI SPOR - POVRAT U PRIJAŠNJE STANJE
Grafološko vještačenje
(Čl. 52. st. 1. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10, 143/12 i 152/14 te čl. 85. st. 2. i 5. Zakona o općem upravnom postupku - "Narodne novine", br. 47/09).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - UPRAVNI SPOR - PRAVNI LIJEKOVI - IZVRŠENJE PRESUDA
Zahtjev za izvršenje presude
(Čl. 81. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - OBVEZNA PRIMJENA BLAŽEG ZAKONA
Primjena blažeg zakona
(Čl. 3. st. 2. u svezi s čl. 154. st. 2. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17 u svezi s čl. 188. st. 1. i 4 i čl. 198. st. 2. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 - odluka Ustavnog suda, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - ODMJERAVANJE KAZNE
Odmjeravanje kazne - skrivljeni učinci kaznenog djela
(Čl. 47. st. 1. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - NOVČANA KAZNA
Novčana kazna - prosječni dnevni dohodak.
(Čl. 51. st. 4. i 6. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07 i 152/08).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - OPOZIV UVJETNE OSUDE
Opoziv uvjetne osude
(Čl. 58. st. 6. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - IMOVINSKOPRAVNI ZAHTJEV
Povlačenje prijedloga za ostvarivanje imovinskopravnog zahtjeva
(Čl. 156. st. 1. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - NEZAKONITI DOKAZI
Pravo na tumača znakovnim jezikom
(Čl. 10. st. 2. toč. 3. u svezi s čl. 8. st. 3. i st. 9. Zakona o kaznenom postupku -"Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA (EUROPSKO PRAVO)
Zahtjev učinkovitosti i zlouporaba unakrsnog ispitivanja
(Čl. 3 i 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO I KAZNENI POSTUPAK – ISTRAGA (USTAVNO PRAVO)
Kriteriji za učinkovitost istrage
(Čl. 23. st. 1. u vezi s čl. 14. st. 1. Ustava Republike Hrvatske - "Narodne novine", br. 56/90, 135/97, 8/98-pročišćeni tekst, 113/00, 124/00-pročišćeni tekst, 28/01, 41/01-pročišćeni tekst, 55/01, 76/10, 85/10-pročišćeni tekst, 147/13 i 5/14 te čl. 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - POSTUPAK PRED OPTUŽNIM VIJEĆEM
Ponovljeni zahtjevi za izdvajanje dokaza
(Čl. 351. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - ODRŽAVANJE GLAVNE RASPRAVE BEZ NAZOČNOSTI OPTUŽENIKA
Suđenje u odsutnosti
(Čl. 402. st. 3. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - POVREDA KAZNENOG ZAKONA
Ne bis in idem
(Čl. 469. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - APSOLUTNO BITNE POVREDE
Rješenje nema razloge o odlučnim činjenicama
(Čl. 468. st. 1. toč. 11. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - ŽALBA PROTIV RJEŠENJA NIJE DOPUŠTENA
Odbacivanje žalbe kao nedopuštene
(Čl. 494. st. 3. toč. 1. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - OBNOVA KAZNENOG POSTUPKA - OVLAŠTENE OSOBE ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OBNOVU
Zahtjev za tzv. nepravu obnovu postupka mogu podnijeti i državni odvjetnik i optuženik
(Čl. 504. st. 1. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ U KAZNENIM STVARIMA - ODBIJANJE I ODGODA PRUŽANJA MEĐUNARODNE PRAVNE POMOĆI
Izručenje osobe koja u drugoj državi ima status izbjeglice.
(Čl. 6. i 12. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima - "Narodne novine", br. 178/04).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO I KAZNENI POSTUPAK - PRAVOSUDNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA SA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE - ODLUKA O ODUZIMANJU IMOVINE ILI PREDMETA (EUROPSKO PRAVO)
Pravo izvršenja - supletorna kazna zatvora
(Čl. 12., st. 1. i 4. Okvirne odluke Vijeća 2006/783/PUP od 6. listopada 2006. o primjeni načela međusobnog priznavanja naloga za oduzimanje (SL 2006., L 328, str. 59., SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 7., str. 54.).
Otvori odluku

MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ U KAZNENIM STVARIMA - PRIZNANJE I IZVRŠENJE PRESUDE KOJOM JE IZREČENA KAZNA ZATVORA ILI MJERA KOJA UKLJUČUJE ODUZIMANJE SLOBODE
Priznanje presude kojom je izrečena kazna zatvora
(Čl. 91. st. 4. i 5. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije - "Narodne novine", br. 91/10, 81/13, 124/13, 26/15, 102/17 i 68/18).
Otvori odluku

MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ U KAZNENIM STVARIMA - PRIZNANJE I IZVRŠENJE PRESUDE KOJOM JE IZREČENA KAZNA ZATVORA ILI MJERA KOJA UKLJUČUJE ODUZIMANJE SLOBODE
Priznanje strane presude premda je nastupila zastara izvršenja kazne prema domaćem pravu
(Čl. 94. st. 2. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije – "Narodne novine", br. 91/10, 81/13, 124/13 i 26/15).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - PRAVOSUDNA SURADNJA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE - OSNOVE ZA ODBIJANJE PRIZNANJA I IZVRŠENJA
Odbijanje priznanja
(Čl. 94. st. 1. toč. 1. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije -"Narodne novine", br. 91/10, 81/13, 124/13, 26/15, 102/17 i 68/18).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA (EUROPSKO PRAVO)
Ograničavanje slobode izražavanja radi očuvanja vjerskog mira
(Čl. 9 i 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - POVRAT U PRIJAŠNJE STANJE
Opravdani razlog
(Čl. 124. st. 1. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - REDOVNI PRAVNI LIJEKOVI - BITNE POVREDE POSTUPKA
Prekoračenje optužbe
(Čl. 195. st. 1. toč. 6. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - REDOVNI PRAVNI LIJEKOVI - POVREDE MATERIJALNOG PRAVA
Pravilna pravna kvalifikacija prekršaja iz čl. 20. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji
(Čl. 196. toč. 4. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17 u vezi sa čl. 20. st. 2. i 6. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji - ''Narodne novine'', br. 137/09, 14/10 i 60/10).
Otvori odluku

PREKRŠAJNO PRAVO - PREKRŠAJI PROTIV GOSPODARSTVA I OSTALI PREKRŠAJI
Pravni kontinuitet
(Čl. 27. st. 1. toč. 19. i st. 2. Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda - ''Narodne novine'', br. 125/08, 55/09, 119/09 i 94/13. te čl. 39. Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda - ''Narodne novine'', br. 45/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNO PRAVO - PREKRŠAJI PROTIV GOSPODARSTVA I OSTALI PREKRŠAJI
Prostor za pušenje
(Čl. 41. st. 2. Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda - ''Narodne novine'', br. 45/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNO PRAVO - PREKRŠAJI PROTIV GOSPODARSTVA I OSTALI PREKRŠAJI - TRGOVINA
Odgovor na pisani prigovor
(Čl. 10. st. 5. Zakona o zaštiti potrošača - ''Narodne novine'', br. 41/14 i 110/15).
Otvori odluku

PREKRŠAJNO PRAVO - PREKRŠAJI PROTIV GOSPODARSTVA I OSTALI PREKRŠAJI - TRGOVINA
Pisani prigovor
(Čl. 10. st. 5. Zakona o zaštiti potrošača - ''Narodne novine'', br. 41/14 i 110/15).
Otvori odluku

PREKRŠAJNO PRAVO - PREKRŠAJI IZ PODRUČJA JAVNOG REDA I MIRA - JAVNI RED I MIR
Naročito drsko i nepristojno ponašanje na javnom mjestu
(Čl. 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira - ''Narodne novine'', br. 5/90, pročišćeni tekst, 30/90, 47/90 i 29/94).
Otvori odluku

PREKRŠAJI - PREKRŠAJI IZ PODRUČJA JAVNOG REDA I MIRA - JAVNI RED I MIR
Konfliktna situacija kao motiv
(Čl. 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira - ''Narodne novine'', br. 5/90, pročišćeni tekst, 30/90, 47/90 i 29/94).
Otvori odluku

PREKRŠAJI IZ PODRUČJA JAVNOG REDA I MIRA – JAVNI RED I MIR
Lift kao fiktivno javno mjesto
(Čl. 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira - "Narodne novine", br. 5/90, pročišćeni tekst, 30/90, 47/90 i 29/94).
Otvori odluku

PREKRŠAJNO PRAVO - PREKRŠAJI IZ PODRUČJA JAVNOG REDA I MIRA - OSTALO
Alkoholizirano stanje - koncentracija alkohola u organizmu kao konstitutivni element prekršaja
(Čl. 39. st. 1. toč. 3. Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima - "Narodne novine", br. 117/03, 71/06, 43/09 i 34/11).
Otvori odluku

PREKRŠAJNO PRAVO - PREKRŠAJI - PREKRŠAJI IZ PODRUČJA JAVNOG REDA I MIRA - NASILJE U OBITELJI
Tazbinsko srodstvo
(Čl. 3. st. 1. podst. 5. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji - "Narodne novine", br. 137/09, i 60/10).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - PRETHODNO PITANJE
Ispitivanje pravilnosti upravnog akta
(Čl. 12. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 i 28/13).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - SUDOVI - NADLEŽNOST SUDOVA - STVARNA NADLEŽNOST - STVARNA NADLEŽNOST OPĆINSKIH SUDOVA
Sudska nadležnost za odlučivanje o regresnom zahtjevu za isplatu iznosa koji je Republika Hrvatska isplatila trećim osobama
(Čl. 1. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 i 28/13).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - NADLEŽNOST SUDOVA - POSEBNA MJESNA NADLEŽNOST - IZBERIVA NADLEŽNOST
Sporovi o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjem protiv neovlaštenog vjerovnika
(Čl. 8. st. 1. Zakona o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjem sklopljenih u Republici Hrvatskoj protiv neovlaštenog vjerovnika - "Narodne novine", br. 72/17).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK – SVRHOVITA DELEGACIJA
Stranka u postupku - sudac nadležnog suda
(Čl. 68. st. 1. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 i 89/14).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - SVRHOVITA DELEGACIJA
Kaznene prijave
(Čl. 68. st. 4. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - SVRHOVITA DELEGACIJA
Bivši sudac nadležnog županijskog suda
(Čl. 68. st. 1., st. 3. i st. 4. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 i 89/14).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - SUKOB NADLEŽNOSTI
Kada je drugostupanjski sud već odlučivao o žalbi protiv ranije odluke druge vrste (ukinuo rješenje o prekidu postupka) - nadležnost za odlučivanje o žalbi protiv presude
(Čl. 23. st. 2. i st. 3. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 i 28/13 te čl. 50. st. 4. Pravilnika o radu u sustavu eSpis - "Narodne novine", br. 35/15, 29/17 i čl. 6. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu u sustavu eSpis - "Narodne novine", br. 29/17).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - DOSTAVLJANJE - NAČINI DOSTAVLJANJA - PREKO POŠTE
Dostavljanje podneska preporučenom pošiljkom preko "City Ex" d.o.o.
(Čl. 113. st. 2. u vezi s čl. 500. st. 2. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 28/13 i 89/14).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - SUDJELOVANJE TREĆIH OSOBA U PARNICI - SUDJELOVANJE UMJEŠAČA
Umiješač u postupku
(Čl. 207. st. 2. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 i 25/13).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - OBUSTAVA POSTUPKA
Smrt stranke
(Čl. 215.b Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13 i 89/14).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - POSTUPAK PRED PRVOSTUPANJSKIM SUDOM - PREKID POSTUPKA - PO SILI ZAKONA
Pokretanje postupka izvanredne uprave - radni spor
(Čl. 41. st. 1. i st. 2. Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku - "Narodne novine", br. 32/17).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - DOKAZI I IZVOĐENJE DOKAZA - VRSTE DOKAZA - VJEŠTACI
Nalaz i mišljenje vještaka
(Čl. 250., čl. 251. st. 1. do 4. i čl. 259. st. 1. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 i 89/14)
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - REVIZIJA PROTIV PRESUDE
Vrijednost spora male vrijednosti
(Čl. 467.a st. 1. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 28/13 i 89/14).
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK - OVRHA - OVRŠNA ISPRAVA - DRUGA ISPRAVA KOJA JE ZAKONOM ODREĐENA KAO OVRŠNA ISPRAVA
Provođenje europskog ovršnog naslova
(Čl. 1., čl. 3. st. 2. Uredbe EZ broj 805/2004, čl. 3. st. 5. Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji i Republike Hrvatske od 9. prosinca 2011., stupio na snagu 1. srpnja 2013., čl. 21. st. 1., čl. 357. do 365. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 112/12, 25/13, 95/14, 55/16 i 73/17).
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK - OVRHA - OVRŠNA VJERODOSTOJNA ISPRAVA - OVRHA RADI NAPLATE NOVČANE TRAŽBINE - OVRHA NA POKRETNINAMA
Ovlaštenje javnog bilježnika za određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave na pokretninama ovršenika
(Čl. 252.a., čl. 252.c. st. 1. i čl. 252.h. st. 1. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05 i 67/08).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - OVRHA - SUDJELOVANJE JAVNIH BILJEŽNIKA U OVRSI - SUDSKA OVRHA
Nedopuštenost ovrhe na novčanim sredstvima na bankovnim računima
(Čl. 285. st. 1. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17).
Otvori odluku

OVRHA - OVRHA NA PLAĆI I DRUGIM STALNIM NOVČANIM PRIMANJIMA - OVRHA NA TRAŽBINI PO RAČUNU KOD PRAVNE OSOBE KOJA OBAVLJA POSLOVE PLATNOGA PROMETA
Ovrha na temelju izjave o zapljeni plaće po pristanku dužnika
(Čl. 211. Ovršnog zakona - "Narodne novine". br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17).
Otvori odluku

OVRHA - OVRHA RADI OSTVARENJA NENOVČANE TRAŽBINE - OVRHA RADI USPOSTAVLJANJA PRIJAŠNJEG STANJA - ROK ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA OVRHU
Ovrha rješenja iz parnice zbog smetanja posjeda, početak tijeka roka za podnošenje prijedloga za ovrhu
(Čl. 444. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 28/13 i 89/14 i čl. 25. st. 1. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 112/12).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - SVRSISHODNA DELEGACIJA
Stranka kao sudac u postupku
(Čl. 68. st. 1. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 i 89/14).
Otvori odluku