6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
PREKRŠAJNO PRAVO - MATERIJALNOPRAVNE ODREDBE - PRIMJENA BLAŽEG ZAKONA I VREMENSKO VAŽENJE PREKRŠAJNOG ZAKONODAVSTVA
Primjena blažeg zakona u situaciji kad je novi zakon po zapriječenoj sankciji blaži za okrivljenika, no materijalna odredba novog zakona ne propisuje identično obvezu okrivljenika kao materijalna odredba zakona koji je bio na snazi u vrijeme počinjen
(Čl. 3. st. 3. Prekršajnog zakona – ''Narodne novine'', br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18).
Otvori odluku

PREKRŠAJNO PRAVO - ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI, ODUZIMANJE PREDMETA, REHABILITACIJA, PODACI IZ PREKRŠAJNE EVIDENCIJE I PRAVNE POSLJEDICE OSUDE - ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI OSTVARENE PREKRŠAJEM
Utvrđivanje visine imovinske koristi
(Čl. 76. Prekršajnog zakona - ''Narodne novine'', br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK – POSTUPOVNE ODREDBE – NEZAKONITI DOKAZI
Na nezakonitom dokazu ne smije se temeljiti odluka o prekršaju
(Čl. 90. st. 1. i 2. i čl. 173. st. 1. Prekršajnog zakona - ''Narodne novine'', br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK – PRESUDA – PRESUDA KOJOM SE OKRIVLJENIK OSLOBAĐA
Preinačavanje prvostupanjske odluke u žalbenom postupku
(Čl. 182. st. 1. t. 1., čl. 202. st. 1. i čl. 203. st. 1. Prekršajnog zakona - ''Narodne novine'', br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - PRESUDA - SADRŽAJ PRESUDE
U obrazloženju presude prvostupanjski sud će navesti kojim razlozima se rukovodio pri rješavanju pravnih pitanja, a naročito pri utvrđivanju postoji li prekršaj i krivnja okrivljenika
(Čl. 185. st. 7. Prekršajnog zakona – ''Narodne novine'', br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK - PREKRŠAJNI NALOG - POSTUPAK PO PRIGOVORU
Granice ispitivanja prekršajnog naloga po prigovoru okrivljenika
(Čl. 238. st. 11. i čl. 202. st. 1. Prekršajnog zakona – ''Narodne novine'', br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18).
Otvori odluku

PREKRŠAJI – PREKRŠAJI PROTIV GOSPODARSTVA I OSTALI PREKRŠAJI - TELEKOMUNIKACIJE I MEDIJI
Vrijeme počinjenja prekršaja
(Čl. 47. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji – ''Narodne novine'', br. 137/10, 76/12, 78/16, 46/17, 73/17 i 94/18 i čl. 16. st. 1., čl. 160. st. 2. t. 6. i čl. 161. st. 4. Prekršajnog zakona - ''Narodne novine'', br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18).
Otvori odluku

PREKRŠAJI – PREKRŠAJI PROTIV GOSPODARSTVA I OSTALI PREKRŠAJI – TRGOVINA
Pravilna primjena materijalnog prava na utvrđeno činjenično stanje
(Čl. 138. st. 1. t. 28. i st. 2. Zakona o zaštiti potrošača – ''Narodne novine'', br. 41/14, 110/15 i 14/19 i čl. 88. st. 1. Prekršajnog zakona - ''Narodne novine'', br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18).
Otvori odluku

PREKRŠAJI – PREKRŠAJI PROTIV GOSPODARSTVA I OSTALI PREKRŠAJI – CESTOVNI PRIJEVOZ
Pravilna primjena materijalnog prava
(Čl. 110. st. 1. t. 4. i st. 4. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu – ''Narodne novine'', br. 82/13 i čl. 115. st.1. podst. 4. i st. 2. i 4. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu – ''Narodne novine'', br. 41/18 i 98/19 i čl. 3. st. 1. i 3. Prekršajnog zakona - ''Narodne novine'', br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18).
Otvori odluku

PREKRŠAJI – AUTORSKA DJELA - NEOVLAŠTENO KORIŠTENJE
Ostvarenje bitnih obilježja prekršaja
(Čl. 189. st. 1. t. 4. i st. 4. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima – ''Narodne novine'', br. 167/03, 79/07, 80/11, 141/13, 127/14, 62/17 i 96/18 i čl. 88. st. 1. Prekršajnog zakona - ''Narodne novine'', br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK – STRANAČKA SPOSOBNOST
Ispuštena riječ koja označava sjedište društva
(Čl. 77. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11 i 25/13).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK – SVRHOVITA DELEGACIJA
Okolnost da je stranka u postupku bivši dugogodišnji sudac nadležnog suda..
(Čl. 68. st. 1. i st. 3. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 i 70/19).
Otvori odluku

OBLICI PRAVA VLASNIŠTVA – SUVLASNIŠTVO – SADRŽAJ SUVLASNIČKIH OVLAŠTENJA
Aktivna legitimacija jednog od suvlasnika stambene zgrade
(Čl. 37. st. 6., čl. 46. st. 1. i st. 2. i čl. 66. st. 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 30/10, 17/12, 143/12 i 152/14 i čl. 64. st. 2. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine", br. 35/05, 41/08 i 125/11).
Otvori odluku

STVARNO PRAVO - ZALOŽNO PRAVO - OSNIVANJE ZAKONSKOG ZALOŽNOG PRAVA (USTAVNO PRAVO)
Potraživanja osigurana zalogom mogu se namiriti i kad protekne vrijeme zastare
(Čl. 94. Općeg poreznog zakona – "Narodne novine", br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13, 26/15, 44/16 i 115/16 i Zaključak sjednice Financijskog, radnopravnog i imovinskopravnog odjela Visokog upravnog suda od 5. rujna 2014).
Otvori odluku

ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO – NAČELO UPISA – VRSTE I PREDMET UPISA – UKNJIŽBA
Zemljišnoknjižni sud nije ovlašten preispitivati materijalnopravnu pravilnost pravomoćnih odluka (zemljišnoknjižnih isprava) nekog drugog suda.
(Čl. 40., čl. 106. st. 2., čl. 107. i čl. 108. st. 2. Zakona o zemljišnim knjigama – "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13)
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – ZATEZNE KAMATE
Obračun zateznih kamata u apsolutnom iznosu
(Čl. 29. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – JAMSTVO – SOLIDARNO JAMSTVO – ZASTARA
Zastarni rok presuđuje se prema obvezi glavnog dužnika, pravne osobe, a ne solidarnog jamca, fizičke osobe
(Čl. 25. st. 2., čl. 374., čl. 997., čl. 1019. st. 1. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 I 88/01).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – ZASTARA – KADA ZASTARIJEVANJE POČINJE TEĆI
Zastarijevanje zahtjeva odvjetnika za obavljene radnje zastupanja - početak tijeka zastare
(Čl. 361. st. 1. i čl. 371. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i čl. 18. st. 1. Zakona o odvjetništvu – "Narodne novine", br. 9/94).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – ZASTARA – NASTUPANJE ZASTARE – VJEROVNIK ČIJE JE POTRAŽIVANJE OSIGURANO
Vjerovnik čije je potraživanje osigurano zalogom može namiriti svoje potraživanje i nakon što je nastupila zastara potraživanja ako je njegovo pravo upisano u javnoj knjizi
(Čl. 368. st. 1. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - ZASTARA - POČETAK TIJEKA ZASTARE (EUROPSKO PRAVO)
Trenutak od kojeg počinje teći rok zastare
(Čl. 2. toč. (b), čl. 6. st. 1. i čl. 7. st. 1. Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima (SL 1993., L 95, str. 29.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 12., str. 24.).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – UGOVORNI OBVEZNI ODNOSI – SKLAPANJE UGOVORA – OBVEZNO SKLAPANJE I OBVEZNI SADRŽAJ UGOVORA
Spor o činidbi (tužba in personam)
(Čl. 17. st. 1. i čl. 45. st. 1. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – UGOVOR O POTROŠAČKOM KREDITU – KAMATE – OSTALO
Valjanost sporazuma o konverziji kredita u slučaju kada su ništetne odredbe osnovnog ugovora o kreditu o promjenjivoj kamatnoj stopi i valutnoj klauzuli..
(Čl. 19.a. do čl. 19.e. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju – "Narodne novine", br.102/15, čl. 502. lj. st. 4. i čl. 502. i. do čl. 502. n. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14 i 70/19)
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – UGOVOR O OSIGURANJU – KASKO OSIGURANJE VOZILA
Tražbina osiguratelja po osnovi automobilskog kaska, zastarni rok od tri godine, početak tijeka zastare
(Čl. 376. st. 1., čl. 380. st. 6. i čl. 939. st. 1. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 I 88/01).
Otvori odluku

UGOVOR O POMORSKOM OSIGURANJU - OSIGURANJE BRODA
Osigurana svota; ugovorena vrijednost
(Članak 694., 695. i 696. Pomorskog zakonika - "Narodne novine", br. 181/04, 76/08 i 61/11 i čl. 949. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15)
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – ODGOVORNOST ZA ŠTETU OD OPASNE STVARI ILI OPASNE DJELATNOSTI – OPASNA STVAR
Metalni pomični gol kao opasna stvar
(Čl. 173. i čl. 174. st. 1. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - ODGOVORNOST ZA ŠTETU OD OPASNE STVARI ILI OPASNE DJELATNOSTI - OSLOBOĐENJE OD ODGOVORNOSTI - RADNJA OŠTEĆENIKA (USTAVNO PRAVO)
Doprinos oštećenika (pokojnika) šteti
(Čl. 15. st. 2. i 177. st. 2. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – ODGOVORNOST ZA OBAVLJANJE POSLOVA U OSTALIM SLUČAJEVIMA
Odgovornost Financijske agencije za pravilnu i zakonitu provedbu ovrhe
(Čl. 183. a. Ovršnog zakona – "Narodne novine", br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 67/08, čl. 204. do čl. 213. Ovršnog zakona – "Narodne novine", br. 112/12, 25/13, 93/14, Zakon o financijskoj agenciji – "Narodne novine", br. 117/01, 60/04, 42/05 i čl. 154. st. 1. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01)
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – PROUZROČENJE ŠTETE – ODGOVORNOST BOLNICE ILI DRUGE ZDRAVSTVENE USTANOVE
Prije obavljanja medicinskog postupka ili zahvata potreban je pisani i informirani pristanak pacijenta
(Čl. 2. do čl. 29. Zakona o zaštiti prava pacijenta – "Narodne novine", br. 169/04)
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – POPRAVLJANJE NEIMOVINSKE ŠTETE – SMRT BLISKE OSOBE
Pravo na naknadu neimovinske štete zbog smrti brata odnosno unuka ako nije postojala trajnija zajednica života
(Čl. 1101. st. 2. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine", br. 35/05 i 41/08).
Otvori odluku

TRGOVAČKI UGOVORI - CARINSKE RADNJE I PLAĆANJE CARINE (EUROPSKO PRAVO)
Izmjena podataka o osobi deklaranta s ciljem dokazivanja postojanja neizravnog odnosa zastupanja
(Čl. 78. stavak 3. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice)
Otvori odluku

ZAŠTITA POTROŠAČA - UGOVOR O PRIJEVOZU PUTNIKA I PRTLJAGE - ODGOVORNOST PRIJEVOZNIKA ODGOVORNOSTI I OSLOBOĐENJE OD ODGOVORNOSTI - PRIMJENA ODGOVARAJUĆIH ODREDABA MONTREALSKE KONVENCIJE (EUROPSKO PRAVO)
Dokazani gubitak predane prtljage – Pravo na naknadu štete
(Čl. 17. st. 2. i čl. 22. st. 2. Konvencije o ujednačavanju određenih pravila u međunarodnom zračnom prijevozu, zaključene u Montrealu 28. svibnja 1999., koju je Europska zajednica potpisala 9. prosinca 1999., a koja je u njezino ime odobrena Odlukom Vijeća 2001/539/EZ od 5. travnja 2001. (SL 2001., L 194, str. 38.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 21., str. 5.) (u daljnjem tekstu: Montrealska konvencija) te koja je, kad je riječ o Europskoj uniji, stupila na snagu 28. lipnja 2004.
Otvori odluku

PRAVO TRGOVAČKIH DRUŠTAVA - UPRAVA - VOĐENJE POSLOVA DRUŠTVA
Podnošenje zahtjeva za naknadu štete kad je zaključen stečajni postupak
(Čl. 252. st. 5. Zakona o trgovačkim društvima - "Narodne novine", br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 68/13 i 110/15).
Otvori odluku

ZAŠTITA POTROŠAČA - POTROŠAČKI ZAJAM (EUROPSKO PRAVO)
Pojam "ukupni troškovi kredita za potrošača"
(Čl. 3. toč. (g) Direktive 2008/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o ugovorima o potrošačkim kreditima i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 87/102/EEZ (SL 2008., L 133, str. 66.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 13., str. 58.).
Otvori odluku

PRAVO VRIJEDNOSNIH PAPIRA – MJENICA – TRASIRANA MJENICA - OSTALO
Prijenos mjenice i prava iz mjenice u slučaju stečaja mjeničnog ovrhovoditelja, aktivna legitimacija
(Čl. 10., čl. 42., čl. 44. Zakona o mjenici – "Narodne novine", br. 74/94, čl. 163. st. 6. i čl. 193. st. 6. Stečajnog zakona – "Narodne novine", br. 44/96, 29/99, 129/00 i 123/03)
Otvori odluku

PRAVO VRIJEDNOSNIH PAPIRA – MJENICA – BJANKO MJENICA
Zastara mjeničnopravnog zahtjeva imatelja mjenice po osnovi izdane bjanko mjenice "bez protesta", početak tijeka roka zastare
(Čl. 78. st. 1., čl. 79. st. 1. Zakona o mjenici - "Narodne novine", br. 74/94)
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO – IMOVINSKI ODNOSI BRAČNIH DRUGOVA – BRAČNA STEČEVINA
Utvrđenje udjela bračnog druga u zajedničkoj imovini i dioba zajedničke imovine, načelo jedinstva nekretnine
(Čl. 270. do čl. 281. Zakona o braku i porodičnim odnosima – "Narodne novine", br. 11/78, 45/89 i 59/90, čl. 395. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09)
Otvori odluku

RADNO PRAVO – OBVEZA OBAVJEŠĆIVANJA – OBVEZA SAVJETOVANJA PRIJE DONOŠENJA ODLUKE – SUODLUČIVANJE
Okolnost da sindikat nije obavijestio poslodavca o imenovanom sindikalnom povjereniku
(Čl. 108. st. 1. u vezi s čl. 248. st. 2. i st. 7. i čl. 249.st. 1. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 149/09, 61/11, 73/13)
Otvori odluku

USTAVNO PRAVO - PRETPOSTAVKE DOPUSTIVOSTI USTAVNE TUŽBE (USTAVNO PRAVO)
Utvrđivanje povrede prava na suđenje u razumnom roku
(Čl. 29. st. 1. Ustava Republike Hrvatske - ("Narodne novine", br. 56/90, 135/97, 8/98-pročišćeni tekst, 113/00, 124/00-pročišćeni tekst, 28/01, 41/01-pročišćeni tekst, 55/01, 76/10, 85/10-pročišćeni tekst, 147/13 i 5/14).
Otvori odluku

USTAVNO PRAVO - USTAVNA TUŽBA - ZAŠTITA USTAVNIH SLOBODA I PRAVA ČOVJEKA I GRAĐANINA - POVREDA USTAVNIH PRAVA (USTAVNO PRAVO)
Razumna duljina postupka
(Čl. 29. st. 1. Ustava Republike Hrvatske - "Narodne novine", br. 56/90, 135/97, 8/98-pročišćeni tekst, 113/00, 124/00-pročišćeni tekst, 28/01, 41/01-pročišćeni tekst, 55/01, 76/10, 85/10-pročišćeni tekst, 147/13 i 5/14 i čl. 6. st. 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

USTAVNO PRAVO - SLOBODA IZRAŽAVANJA
Razmatranje okolnosti u kojima je sporna izjava iznesena
(Čl. 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - DRŽAVNA UPRAVA I LOKALNA I PODRUČNA (REGIONALNA) SAMOUPRAVA INSPEKCIJE
Sportska inspekcija
(Čl. 46. st. 5. Zakona o sportu - "Narodne novine", br. 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 96/16 i čl. 14. st. 5. Zakona o sprečavanju sukoba interesa - "Narodne novine", br. 26/11, 12/12, 124/12, 48/13 i 57/15).
Otvori odluku

UPRAVO PRAVO - POREZI, PRISTOJBE, TROŠARINE, CARINE, DOPRINOSI I NAKNADE - OPĆENITO
Utvrđenje poreznog duga
(Čl. 49. st. 3. Općeg poreznog zakona - "Narodne novine", br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (EUROPSKO PRAVO)
Pojam "porezni obveznik" – Osoba koja obavlja odvjetničku djelatnost Pravni izvor
(Čl. 9. stavka 1. Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006., L 347, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - SOCIJALNA SKRB - SOCIJALNA ZAŠTITA
Status njegovatelja
(Čl. 25., 63. i 64. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi - "Narodne novine", br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - RADNO I SOCIJALNO PRAVO - MIROVINSKO OSIGURANJE – OSTALO
Primjena zakona koji je bio na snazi u vrijeme nastanka štete Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (isplate invalidske mirovine osiguraniku)
(Čl. 27. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu – "Narodne novine", br. 151/05).
Otvori odluku

UPRAVNO PARVO - IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI U PODRUČJU UPRAVE - DENACIONALIZACIJA, KOMASACIJA, IZVLAŠTENJE - IZVLAŠTENJE
Okončan postupak-određivanje naknade
(Čl. 46. Zakona o izvlaštenju - "Narodne novine", br. 9/94, 35/94, 112/00, 114/01, 79/06 i 45/11)
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI U PODRUČJU UPRAVE - GRAĐENJE - GRAĐEVINSKA DOZVOLA
Građevinska dozvola-poništenje nezakonitog rješenja
(Čl. 115. st. 1. Zakona o gradnji - "Narodne novine", br. 153/13 i 20/17 i čl. 131. stavka 3. Zakona o općem upravnom postupku - "Narodne novine", br. 47/09).
Otvori odluku

UPRAVNO PARVO - IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI U PODRUČJU UPRAVE - GRAĐENJE - RJEŠENJE O UVJETIMA GRAĐENJA
Rekonstrukcija zgrade- nadogradnja
(Čl. 110. st. 1. toč. 3. Zakona o gradnji - "Narodne novine", br. 153/13 i Odluka o donošenju detaljnog plana uređenja gradskog područja Pećine - "Službene novine Primorsko-goranske županije", br. 13/09).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - PODRUČJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI - ODGOJ I OBRAZOVANJE
Odgoj i obrazovanje-priznavanje inozemne specijalizacije
(Čl. 28. st. 1. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih kvalifikacija - "Narodne novine", br. 124/09, 45/11 i 74/14).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - JAVNA NABAVA - OPĆENITO
Ponovni postupak - dostava jamstva
(Čl. 404. st. 3. i 425. st. 6. Zakona o javnoj nabavi - "Narodne novine", br. 120/16).
Otvori odluku

UPRAVNO PARVO - JAVNA NABAVA - OPĆENITO
Ispunjenje zahtjeva iz dokumentacije
(Čl. 256. st. 1. Zakona o javnoj nabavi - "Narodne novine", br. 120/16).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - PROMET - CESTOVNI PROMET
Ukidanje i oduzimanje vozačke dozvole
(Čl. 286. st. 4. i 287. St. 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama - "Narodne novine", br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17 i čl. 57. stavak 2. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10, 143/12, 152/14 i 94/16).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - UPRAVNI SPOR - PRAVNI LIJEKOVI - TROŠKOVI UPRAVNOG SPORA
Troškovi spora-zatezna kamata
(Čl. 79. st. 1. i 4. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17 i Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika - "Narodne novine", br. 142/12, 103/14, 118/14 i 107/15).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – OBVEZNA PRIMJENA BLAŽEG ZAKONA
Primjena blažeg zakona – ubojstvo iz niskih pobuda
(Čl. 3. st. 2. Kaznenog zakona – Narodne novine, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17 u svezi čl. 91. st. 7. Kaznenog zakona –"Narodne novine" br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 – odluka Ustavnog suda, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11 i čl. 34. st. 2. toč. 4. Kaznenog zakona Republike Hrvatske – Narodne novine, br. 32/93, 38/93, 28/96 i 30/96)
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – KAZNENA DJELA PROTIV LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA
Povrede prava iz socijalnog osiguranja – elementi djela
(Čl. 134. Kaznenog zakona – "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17 i 118/18).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – KAZNENA DJELA PROTIV OSOBNE SLOBODE
Prijetnja većem broju ljudi
(Čl. 139. st. 3. Kaznenog zakona – "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – KAZNENA DJELA PROTIV IMOVINE
Teška krađa – nisu ostvareni elementi teške krađe nego razbojništva
(Čl. 229. st. 4. Kaznenog zakona – Narodne novine, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – KAZNENA DJELA PROTIV GOSPODARSTVA
Izbjegavanje carinskog nadzora – elementi djela
(Čl. 298. st. 1. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07 i 152/08).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – STJECAJ KAZNENIH DJELA
Nije riječ o stjecaju nego o prividnom stjecaju kaznenih djela računalne prijevare i krivotvorenja isprave
(Čl. 51. st. 1. u svezi čl. 271. st. 1. i čl. 278. st. 1. i 3. Kaznenog zakona – "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17 i 118/18).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – OPOZIV UVJETNE OSUDE
Opoziv uvjetne osude – protek roka
(Članak 58. stavak 8. Kaznenog zakona – "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17 i 118/18).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - KAZNENI ZAKON – OBVEZNO PSIHIJATRIJSKO LIJEČENJE
Obvezno psihijatrijsko liječenje – nastavak izvršenja mjere nakon objedinjavanja kazni
(Čl. 68. st. 1. i 4. Kaznenog zakona – "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – MALOLJETNICI – POSEBNE OBVEZE
Izricanje posebne obveze – suglasnost roditelja
(Čl. 10. st. 2. toč. 10. Zakona o sudovima za mladež – "Narodne novine", br., 84/11, 143/12, 148/13, 56/1 i 126/19).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - KAZNENI POSTUPAK – NEZAKONITI DOKAZI
Obvezna obrana nakon izmjena Kaznenog zakona i u svezi s tim nadležnosti suda
(Čl. 10. st. 2. toč. 2. Zakon o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - KAZNENI POSTUPAK – STVARNA NADLEŽNOST
Stvarna nadležnost prema prijelaznim i završnim odredbama VIII. Novele ZKP/08
(Čl. 29. st. 1. u svezi čl. 52. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14,70/17 i 126/19).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - MJERE OSIGURANJA NAZOČNOSTI OKRIVLJENIKA I DRUGE MJERE - ISTRAŽNI ZATVOR (USTAVNO PRAVO)
Pretpostavke za određivanje istražnog zatvora
(Čl.. 123. st. 1. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11 - pročišćeni tekst, 91/12 - odluka USRH broj: U-I-448/2009 i dr., 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - POSTUPAK PREMA OKRIVLJENICIMA S DUŠEVNIM SMETNJAMA – RASPRAVNA NESPOSOBNOST OKRIVLJENIKA
Neubrojiva osoba – utvrđivanje raspravne nesposobnosti
(Čl. 552. st. 2. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – PREKID IZDRŽAVANJA KAZNE ZATVORA
Prekid izdržavanja kazne zatvora na prijedlog upravitelja zatvora
(Čl. 156. Zakona o izvršenju kazne zatvora - "Narodne novine", br. 128/99, 55/00, 59/00, 129/00, 59/01, 67/01, 11/02, 190/03 – pročišćeni tekst, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13 i 150/13).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – PRAVOSUDNA SURADNJA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE – EUROPSKI UHIDBENI NALOG
Rješenje o predaji bez pristanka
(Čl. 29. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije – "Narodne novine", br 91/10, 81/13, 124/13, 26/15, 102/17, 68/18 i 70/19).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - PRAVOSUDNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE – PRIZNANJE I IZVRŠENJE PRESUDE KOJOM JE IZREČENA KAZNA ZATVORA ILI MJERA KOJA UKLJUČUJE ODUZIMANJE SLOBODE
Uvjeti za priznanje presude i izvršenje kazne
(Čl. 91. st. 1. i 2. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije - "Narodne novine", br. 91/10, 81/13, 124/13, 26/15, 102/17, 68/18 i 70/19).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK – PARNIČNE RADNJE SUDA - DOSTAVNICA
Presuda zbog ogluhe, dostavnica kao javna isprava, presumpcija istinitosti sadržaja dostavnice, oborivost presumpcije.
(Čl. 142. st. 1., čl. 230. st. 1. i st. 3. u vezi čl. 331. b. st. 1. toč. 1. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 i 28/13).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK – PRAVOMOĆNOST PRESUDE - UČINCI
Okolnost da je u prije vođenoj parnici pravomoćnom presudom odlučeno o odštetnoj odgovornosti, učinci..
(Čl. 12. i čl. 333. Zakona o parničnom postupku - NN 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - ZAŠTITA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU (EUROPSKO PRAVO)
Neučinkovit pravni lijek
(Čl. 6. St. 1. I čl. 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

IZVANPARNIČNI POSTUPAK – POJEDINI IZVANPARNIČNI POSTUPCI – PRIZNANJE I OVRHA STRANOG PRAVORIJEKA – NADLEŽNOST
Priznanje stranog arbitražnog pravorijeka, nadležnost, ugovor o koncesiji
(Newyorška konvencija o priznanju i ovrsi stranih arbitražnih pravorijeka – važenje u Republici Hrvatskoj kontinuirano od 8. listopada 1991. na temelju notifikacije o sukcesiji glavnom tajniku UN-a od 26. srpnja 1993. – "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 4/94, čl. 2. st. 1. toč. 7. i toč. 8., čl. 3. st. 2., čl. 36., čl. 39., čl. 40. st. 1. do čl. 48. Zakona o arbitraži – "Narodne novine", br. 88/01).
Otvori odluku

OVRHA - OVRHA NA DRUGIM IMOVINSKIM ODNOSNO MATERIJALNIM PRAVIMA
Poslovni udjel kao predmet osiguranja
(Čl. 4. st. 2. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17 i čl. 417. Zakon o trgovačkim društvima - "Narodne novine", br. 111/93, 34/99, 121/99-Vjerodostojno tumačenje, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15).
Otvori odluku