6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
OBVEZNO PRAVO – ZATEZNE KAMATE
Dispozitivni karakter zateznih odredaba – zatezne kamate
(Čl. 11., čl. 29. st. 1., čl. 322. st. 1. i čl. 324. st. 1. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15).
Otvori odluku

ZASTARA – OPĆENITO
Zastara prava na naplatu komunalnog doprinosa
(Čl. 1., čl. 2., čl. 90., čl. 91. i čl. 92. Općeg poreznog zakona – "Narodne novine", br. 127/00, 86/01, 150/02, čl. 32. st. 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu – "Narodne novine", br. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – ZASTARA – KADA ZASTARIJEVANJE POČINJE TEĆI
Rok za zastaru tražbine počinje teći od otvaranja stečajnog postupka nad glavnim dužnikom
(Čl. 73. Stečajnog zakona - "Narodne novine", br. 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12, i 133/12, čl. 126. st. 1., st. 2. i st. 3., čl. 233., čl. 241. i čl. 245. st. 1. i st. 5. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine", br. 35/05).
Otvori odluku

ZASTARA – KADA ZASTARIJEVANJE POČINJE TEĆI – POVREMENE TRAŽBINE – POČETAK TIJEKA ZASTARE
Premještaj radnika na druge, manje plaćene poslove, potraživanje naknade štete zbog razlike plaće, početak tijeka zastare
(Čl. 135. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13).
Otvori odluku

PRESUDA KOJA NADOMJEŠTA UGOVOR – PRAVO NA OTKUP STANA
Pravo na otkup stana osobno je pravo stanara koje ne prelazi na nasljednike
(Čl. 6. Zakona o prodaji stanova - "Narodne novine", br. 27/91, 33/92, 43/92, 69/92, 25/93, 2/94, 44/94, 58/95, 103/95, 11/96, 76/96, 111/96, 11/97, 103/97, 119/97, 68/98, 163/98, 22/99, 96/99, 120/00, 94/01 i 78/02).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – ODGOVORNOST ZA OBJAVLJENU INFORMACIJU – ISPRAVAK INFORMACIJE
Promjena glavnog urednika medija
(Čl. 24. st. 1. i st. 2., čl. 40., čl. 46. st. 1., čl. 50. i čl. 54. Zakona o medijima - "Narodne novine", br. 59/04, 84/11 i 81/13).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – ODGOVORNOST ZA ŠTETU OD OPASNE STVARI ILI OPASNE DJELATNOSTI – OPASNA STVAR
Neoznačeni, nezaštićeni i neograđeni otvor na palubi broda u izgradnji, opasna stvar
(Čl. 173., čl. 174. st. 1. i čl. 177. st. 2. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – POPRAVLJANJE IMOVINSKE ŠTETE – NAKNADA U OBLIKU NOVČANE RENTE
Nema pravo na naknadu štete zbog izgubljene zarade oštećenik koji se nije pokušao zaposliti s preostalom radnom sposobnošću
(Čl. 195. st. 1. i st. 2. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – POPRAVLJANJE NEIMOVINSKE ŠTETE – PRAVIČNA NOVČANA NAKNADA
Izmjena orijentacijskih kriterija od 29. studenoga 2002
(Čl. 1100. st. 1. i st. 2. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05 i 41/08).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – STJECANJE BEZ OSNOVE – OPĆE PRAVILO – OPSEG VRAĆANJA – ZATEZNA KAMATA
Stjecatelj je postao nepošten od dana saznanja za prestanak pravne osnove stjecanja
(Čl. 1115. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - NAKNADA ŠTETE
Ponuda za preuzimanje – naknada štete
(čl. 24. i 29. Zakon o pretvorbi društvenih poduzeća ("Narodne novine", br. 19/91, 26/91, 45/92, 83/92, 84/92, 16/93, 18/93, 94/93, 2/94, 9/95, 21/96 i 118/99) i čl. 1045 i 1083. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01).
Otvori odluku

TRGOVAČKO PRAVO – SKLAPANJE UGOVORA SA SAMIM SOBOM
Sklapanje pravnih poslova u ime društva sa samim sobom
(Čl. 41. st. 1. i st. 3., čl. 49. i čl. 426. st. 8. Zakona o trgovačkim društvima - "Narodne novine", br. 111/93, 34/99, 121/99, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15).
Otvori odluku

TRGOVAČKO PRAVO – DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – ODGOVORNOST ČLANOVA DRUŠTVA – ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE ZA ŠTETU
Odgovornost za obveze društva
(Čl. 10. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima - "Narodne novine", br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 i 118/03 i čl. 6. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine", br. 35/05).
Otvori odluku

ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA
Prigovor- neprihvaćanje prijedloga
(Čl. 13. i 14. Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom - "Narodne novine", br. 117/17 i čl. 42. st. 1., čl. 122. st. 1. i čl. 156. Zakona o općem upravnom postupku - "Narodne novine", br. 47/09).
Otvori odluku

PRAVO VRIJEDNOSNIH PAPIRA – MJENICA – TRASIRANA MJENICA - POJAM
Vlastita trasirana mjenica, zastara tražbine za isplatu mjenične svote
(Čl. 1., čl. 3., čl. 29. st. 1., čl. 31. st. 1., čl. 78. st. 1., čl. 111. i čl. 112. Zakona o mjenici - "Narodne novine", br. 78/94 i 92/10).
Otvori odluku

AUTORSKO PRAVO - PRIOPĆAVANJE AUTORSKOG DJELA JAVNOSTI (EUROPSKO PRAVO)
Jedinstvena pravična naknada
(Čl. 8. st. 2. Direktive Vijeća 92/100/EEZ od 19. studenoga 1992. o pravu iznajmljivanja i pravu posudbe te o određenim autorskom pravu srodnim pravima u području intelektualnog vlasništva (SL 1992., L 346, str. 61.) i članka 8. stavka 2. Direktive 2006/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o pravu iznajmljivanja i pravu posudbe te o određenim autorskom pravu srodnim pravima u području intelektualnog vlasništva (SL 2006., L 376, str. 28.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 218.).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO – IMOVINSKI ODNOSI BRAČNIH DRUGOVA – BRAČNA STEČEVINA
Utvrđivanje bračne stečevine, otplata kredita..
(Čl. 248. i čl. 249. st. 1. Obiteljskog zakona - "Narodne novine", br. 116/03, 17/04, 134/04, 107/07 i 61/11).
Otvori odluku

RADNO PRAVO – PRESTANAK UGOVORA O RADU – OD STRANE POSLODAVCA – SUDSKA ZAŠTITA
Uručenje radne knjižice (usmeni otkaz)
(Čl. 129. st. 1., st. 2. i st. 3. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09).
Otvori odluku

RADNO PRAVO – RADNO VRIJEME – PREKOVREMENI RAD – TERET DOKAZIVANJA U RADNIM SPOROVIMA
Evidencija o radnom vremenu, teret dokazivanja je na poslodavcu
(Čl. 4. st. 1. i st. 2. i čl. 131. st. 4. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09 i 61/11).
Otvori odluku

USTAVNO PRAVO - OCJENA SUGLASNOSTI ZAKONA S USTAVOM I DRUGIH PROPISA S USTAVOM I ZAKONOM ODLUČIVANJE O (NE)POKRETANJU POSTUPKA
Diskriminacija osoba s invaliditetom
(Čl. 25. st. 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske - "Narodne novine", br. 99/99, 29/02 i 49/02-pročišćeni tekst).
Otvori odluku

USTAVNO PRAVO - PRETPOSTAVKE DOPUSTIVOSTI USTAVNE TUŽBE
Korištenje pravnih sredstava za ubrzanje sudskog postupka
(Čl. 29. st. 1. Ustava Republike Hrvatske - "Narodne novine", br. 56/90, 135/97, 8/98-pročišćeni tekst, 113/00, 124/00-pročišćeni tekst, 28/01, 41/01-pročišćeni tekst, 55/01, 76/10, 85/10-pročišćeni tekst, 147/13 i 5/14 i čl. 71. st. 1. i 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske - "Narodne novine", br. 99/99, 29/02 i 49/02).
Otvori odluku

USTAVNO PRAVO - USTAVNA TUŽBA - ZAŠTITA USTAVNIH SLOBODA I PRAVA ČOVJEKA I GRAĐANINA - POVREDA USTAVNIH PRAVA (USTAVNO PRAVO
Pravo na slobodu – istražni zatvor
(Čl. 22. Ustava Republike Hrvatske - "Narodne novine", br. 56/90, 135/97, 8/98-pročišćeni tekst, 113/00, 124/00-pročišćeni tekst, 28/01, 41/01-pročišćeni tekst, 55/01, 76/10, 85/10-pročišćeni tekst, 147/13 i 5/14 i čl. 6. st. 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

USTAVNO PRAVO - POVREDA USTAVNIH PRAVA
Neučinkovita pravna zaštita
(Čl. 35. Ustaav Republike Hrvatske - "Narodne novine", br. 56/90, 135/97, 8/98-pročišćeni tekst, 113/00, 124/00-pročišćeni tekst, 28/01, 41/01-pročišćeni tekst, 55/01, 76/10, 85/10-pročišćeni tekst, 147/13 i 5/14).
Otvori odluku

USTAVNO PRAVO - USTAVNA TUŽBA - ZAŠTITA USTAVNIH SLOBODA I PRAVA ČOVJEKA I GRAĐANINA - POVREDA USTAVNIH PRAVA (USTAVNO PRAVO)
Nenavođenje dostatnih i relevantnih razloga za donošenje sudske odluke
(Čl. 29. st. 1. Ustava Republike Hrvatske - "Narodne novine", br. 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - DRŽAVLJANSTVO
Izdavanje domovnice – upis u evidenciju
(Čl. 28. Zakona o hrvatskom državljanstvu - "Narodne novine", br. 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 4/94, 130/11 i 110/15).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - POREZ
Porez na promet nekretnina – nasljeđivanje
(Čl. 13. toč. 1. i 4. st. 1. i 2. Zakona o porezu na promet nekretnina - "Narodne novine", br. 69/97, 26/00, 127/00, 153/02, 22/11 i 143/14).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO – POREZI - POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (EUROPSKO PRAVO)
Prodaja nekretnine fizičkim osobama društva koje je predmetnu nekretninu iznajmljivalo kao i prethodno društvo vlasnik – Prestanak porezne obveze PDV-a zbog prodaje nekretnine fizičkim osobama”
(Čl. 19., 188. i 189. Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006., L 347, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.; u daljnjem tekstu: Direktiva o PDV-u).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - SOCIJALNA SKRB (EUROPSKO PRAVO)
Nacionalni kolektivni ugovor kojim se daje pravo na dopust koji slijedi nakon zakonskog rodiljnog dopusta za radnice koje same odgajaju svoje dijete – Isključenje radnika muškog spola iz prava na takav dopust
(Čl. 14. i 28. Direktive 2006/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada (preinaka) (SL 2006., L 204, str. 23.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 1., str. 246. i ispravci SL 2017., L 162, str. 56. i SL 2019., L 191, str. 45.).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - MIROVINSKO OSIGURANJE
Staž osiguranja s uvećanim trajanjem
(Čl. 25. Zakona o vatrogastvu - "Narodne novine", br. 106/99, 117/01, 36702, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - MIROVINSKO OSIGURANJE
Starosna mirovina- obnova postupka
(Čl 139. st. 2. Zakona o mirovinskom osiguranju - "Narodne novine", br. 157/13, 151/14 i 33/15).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - MIROVINSKO OSIGURANJE
Utvrđenje staža osiguranja
(Čl. 9. St. 1. Zakona o mirovinskom osiguranju - "Narodne novine", br. 57/13, 151/14, 33/15, 93/15., 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI U PODRUČJU UPRAVE – DENACIONALIZACIJA
Rok za podnošenje zahtjeva za naknadu oduzete imovine je prekluzivni rok
(Čl. 65. st. 3., čl. 66., čl. 67. i čl. 68. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine - "Narodne novine", br. 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02 i 98/19).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO – GRAĐENJE – POSTUPANJE S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA
Okolnost da je zgrada izgrađena do 21. lipnja 2011. (do zakonom određenog stupnja izgrađenosti) dokazuje se samo sukladno čl. 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama..
(Čl. 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama - "Narodne novine", br. 86/12, 143/12 i 65/17).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - PRISTUP INFORMACIJAMA
Izvršenje rješenja
(Čl. 18., čl. 105.st. 2 i čl. 133. Zakona o općem upravnom postupku - "Narodne novine", br. 47/09. i čl.23. Zakona o pravu na pristup informacijama - "Narodne novine", br. 25/13 i 85/15).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - PRISTUP INFORMACIJAMA
Nedopuštenost žalbe- uvid i preslika spisa
(Čl. 114. st.1. Zakona o općem upravnom postupku - "Narodne novine", br. 47/09 i čl. 1. st. 3. i 18. Zakona o pravu na pristup informacijama - "Narodne novine", br. 25/13 i 85/15).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - PRISTUP INFORMACIJAMA
Postupanje nadležnog tijela
(Čl. 18. Zakona o općem upravnom postupku - "Narodne novine", br. 47/09 i čl. 23. Zakona o pravu na pristup informacijama - "Narodne novine", br. 25/13 i 85/15).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - PRISTUP INFORMACIJAMA
Sadržaj zahtjeva
(Čl. 115. st.1. Zakona o općem upravnom postupku - "Narodne novine" br. 47/09 i čl. 1. st. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama - "Narodne novine", br. 25/13 i 85/15).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - JAVNA NABAVA
Potvrda o nekažanjavanju
(Čl. 251. st. 1. toč. 2. Zakona o javnoj nabavi - "Narodne novine", br. 120/16 i čl. 57. st. 1. točke a-f Direktive 2014/24/EU).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - ZAŠTITA POTROŠAČA
Obavijest- pravni put
(Čl. 25. St. 7. Zakona o zaštiti potrošača - "Narodne novine", br. 41/14 i 110/15 i čl. 25.a Zakona o zaštiti potrošača - "Narodne novine", br. 41/14, 110/15 i 14/19).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI U PODRUČJU UPRAVE - SLOBODNO KRETANJE ROBE (EUROPSKO PRAVO)
Slobodno kretanje robe –nacionalno zakonodavstvo kojim se industrijska proizvodnja i stavljanje na tržište konoplje ograničavaju samo na vlakna i sjeme
(Čl. 34. i 36. UFEU-a, Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL 2013., L 347, str. 608.) te Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL 2013., L 347, str. 671. i ispravci SL 2014., L 189, str. 261., SL 2015., L 114, str. 25. i SL 2020., L 1, str. 5.).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – KAZNENA DJELA PROTIV ČOVJEČNOSTI I LJUDSKOG DOSTOJANSTVA
Trgovanje ljudima – elementi djela
(Čl. 106. st. 1. Kaznenog zakona – "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17 i 118/18).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - KAZNENA DJELA PROTIV BRAKA, OBITELJI I DJECE (EUROPSKO PRAVO)
Kazneno djelo koje se posebno odnosi na međunarodnu otmicu maloljetnika
(Čl. 21. UFEU-a kao i Direktive 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji slobodno se kretati i boraviti na državnom području država članica, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1612/68 i stavlja[n]ju izvan snage direktiva 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ (SL 2004., L 158, str. 77.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 42. i ispravak SL 2016., L 87, str. 36.).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – OSTALA KAZNENA DJELA
Povreda tajnosti pisama i drugih pošiljaka – elementi djela
(Čl. 142. st. 1. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17 i 118/18).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – NOVČANA KAZNA
Novčana kazna - prosječni dnevni dohodak
(Čl. 51. st. 4. i 6. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07 i 152/08).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – STJECAJ KAZNENIH DJELA
Stjecaj kaznenog djela iz čl. 315. st. 4. i čl. 139. st. 4 . KZ/11
(Čl. 51. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17 i 118/18).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – OPĆENITO
Prelazne i završne odredbe – VIII. Novela ZKP/08 od 24. XII. 2019.
(Čl. 52. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 126/19).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – NEZAKONITI DOKAZI
Konvalidacija nezakonitog dokaza
(Čl. 10. st. 3. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – SUKOB NADLEŽNOSTI
Sukob nadležnosti nakon izmjena zakona
(Čl. 30. st. 1. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – TROŠKOVI KAZNENOG POSTUPKA
Troškovi postupka – kada je rješenje donio državni odvjetnik
(Čl. 148. st. 5. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – OSOBE OSLOBOĐENE OBVEZE SVJEDOČENJA
Oslobođenje od obveze svjedočenja – tazbinsko srodstvo
(Čl. 285. st. 1. toč. 2. Zakon o kaznenom postupku - "Narodne novine",br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – ODLUČIVANJE O POTVRĐIVANJU OPTUŽNICE
Odlučivanje o potvrđivanju optužnice ako je predloženo suđenje u odsutnosti
(Čl. 335. st. 1. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14,70/17 i 126/19).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – DOKAZNI POSTUPAK
Čitanje zapisnika privilegiranih svjedoka
(Čl. 431. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14,70/17 i 126/19).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – GRANICE ISPITIVANJA PRVOSTUPANJSKE PRESUDE
Granice ispitivanja prvostupanjske presude određene žalbom.
(Čl. 476. st. 1. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14,70/17 i 126/19).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – ŽALBA
O žalbi protiv rješenja suca istrage odlučuje vijeće istog suda.
(Čl. 494. st. 2. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14,70/17 i 126/19).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI
Oduzimanje imovinske koristi i njezino osiguranje
(Čl. 557. st. 2. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19).
Otvori odluku

PRAVOSUDNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE – EUROPSKI UHIDBENI NALOG
Priznanje presude kojom je izrečena kazna zatvora i uvjetni otpust
(Čl. 101. st. 2. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije - "Narodne novine", br. 91/10, 81/13, 124/13, 26/15, 102/17 i 68/18).
Otvori odluku

PREKRŠAJNO PRAVO – MATERIJALNOPRAVNE ODREDBE, PRIMJENA BLAŽEG ZAKONA I VREMENSKO VAŽENJE PREKRŠAJNOG ZAKONODAVSTVA
Primjena blažeg propisa
(Čl. 3. st. 2. i 3. Prekršajnog zakona - ''Narodne novine'', br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18).
Otvori odluku

PREKRŠAJNO PRAVO – PREKRŠAJ – NUŽNA OBRANA
Prekršaj počinjen u nužnoj obrani
(Čl. 18. Prekršajnog zakona - ''Narodne novine'', br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18).
Otvori odluku

PREKRŠAJNO PRAVO – VRSTE PREKRŠAJNIH SANKCIJA – OBVEZNO LIJEČENJE OD OVISNOSTI
Zaštitna mjera obveznog liječenja od alkoholizma
(Čl. 53. st. 1. Prekršajnog zakona - ''Narodne novine'', br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK – DOSTAVA I RAZGLEDAVANJE SPISA – POTVRDA O DOSTAVI
Urednost dostave pismena okrivljenoj pravnoj osobi
(Čl. 145. st. 6. t. 4. i čl. 148. st. 1. i 5. Prekršajnog zakona - ''Narodne novine'', br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK – IZVRŠENJE ODLUKE I OSTALE ODREDBE – SMRT OKRIVLJENIKA I PRESTANAK POSTOJANJA OKRIVLJENE PRAVNE OSOBE
Pravni sljednik okrivljene pravne osobe
(Čl. 155. st. 2. Prekršajnog zakona - ''Narodne novine'', br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK – OBVEZNIK PLAĆANJA TROŠKOVA
Paušalni troškovi prekršajnog postupka žalbenog suda
(Čl. 138. st. 2. t. 3c. i st. 3. Prekršajnog zakona - ''Narodne novine'', br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK – MJERE ZA OSIGURANJE NAZOČNOSTI OKRIVLJENIKA I USPJEŠNO PROVOĐENJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA – ODLUČIVANJE O TROŠKOVIMA POSTUPKA
Pravo okrivljenika na naknadu troškova
(Čl. 138. st. 2. t. 7. i čl. 140. st. 9. Prekršajnog zakona - ''Narodne novine'', br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18).
Otvori odluku

PREKRŠAJI - PREKRŠAJI PROTIV GOSPODARSTVA I OSTALI PREKRŠAJI – ZDRAVSTVENO SANITARNA ZAŠTITA
Pravilna primjena materijalnog prava
(Čl. 127. st. 1. podst. 4. i st. 4. Zakona o Državnom inspektoratu - ''Narodne novine'', br. 115/18 i 47/20 i čl. 202. st. 1. Prekršajnog zakona - ''Narodne novine'', br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18).
Otvori odluku

PREKRŠAJI – PREKRŠAJI IZ PODRUČJA JAVNOG REDA I MIRA – EKSPLOZIVNE TVARI
Pravilna primjena materijalnog prava
(Čl. 137. st. 1. t. 1. Zakona o protuminskom djelovanju - ''Narodne novine'', br. 110/15, 118/18 i 98/19 i čl. 202. st. 1. Prekršajnog zakona - ''Narodne novine'', br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18).
Otvori odluku

PREKRŠAJI – AUTORSKA DJELA – NEOVLAŠTENO KORIŠTENJE
Pravilna primjena materijalnog prava
(Čl. 189. st. 1. t. 4. i st. 2. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima - ''Narodne novine'', br. 167/03, 79/07, 80/11, 141/13, 127/14, 62/17 i 96/18 i čl. 202. st. 1. Prekršajnog zakona - ''Narodne novine'', br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK – SVRHOVITA DELEGACIJA
Okolnost da je stranka u postupku sudski vještak
(Čl. 68. st. 1. i st. 4. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14 i 70/19).
Otvori odluku

SUKOB NADLEŽNOSTI (IZVANPARNIČNI POSTUPAK – POJEDINI IZVANPARNIČNI POSTUPCI)
Stečaj potrošača
(Čl. 21. st. 1. i čl. 23. Zakona o stečaju potrošača - "Narodne novine", br. 100/15, 67/18, čl. 10. Stečajnog zakona – "Narodne novine", br. 71/15, 104/17, čl. 15. st. 1. i čl. 23. st. 1. i st. 3. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine" 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14 i 70/19).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - DOKAZI I IZVOĐENJE DOKAZA
Teret dokazivanja - otpremnica
(Čl. 219. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 28/13 i 89/14).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - DOKAZI I IZVOĐENJE DOKAZA
Predmnjeva o postojanju tražbine - pravo na odbitak pretporeza
(Čl. 221.b Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11 i 25/13).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK – IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI – REVIZIJA PROTIV RJEŠENJA – RJEŠENJE KOJIM JE POSTUPAK ZAVRŠEN
Revizija protiv rješenja suda drugog stupnja kojim je ukinuto rješenje suda prvog stupnja i predmet vraćen sudu prvog stupnja na ponovni postupak
(Čl. 392. b. st. 1. u vezi čl. 400. st. 1. i st. 3. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine", br.53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 i 25/13).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK – REVIZIJA PROTIV RJEŠENJA – RJEŠENJE KOJIM JE POSTUPAK ZAVRŠEN
Prijedlog za dopuštenje revizije protiv rješenja kojim postupak pravomoćno ne završava
(Čl. 392. st. 1. i čl. 400. st. 1. i st. 3. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 117/03, 88/05, 84/08, 57/11, 148/11, 25/13, 28/13, 89/14 i 70/19)
Otvori odluku

OSTALI IZVANPARNIČNI POSTUPCI
Postupak radi sklapanja predstečajne nagodbe, tražbine nastale prije pokretanja postupka predstečajne nagodbe
(Čl. 81. st. 1., st. 2.i st. 3. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi – "Narodne novine", br. 108/12, 81/13, 112/13, 71/15, 78/15, čl. 282. st. 1. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 57/11, 148/11, 25/13 i 89/14)
Otvori odluku

OSTALI IZVANPARNIČNI POSTUPCI
U ostavinskom postupku nisu dopušteni izvanredni pravni lijekovi
(Čl. 190. Zakona o nasljeđivanju – "Narodne novine", br. 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15, čl. 1. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o nasljeđivanju – "Narodne novine", br 14/19 i čl. 392. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 84/08, 57/11, 148/11, 25/13, 28/13, 89/14 i 70/19)
Otvori odluku

UPUĆIVANJE NA PARNICU (RADI PROGLAŠENJA OVRHE NEDOPUŠTENOM)
U parnici radi proglašenja ovrhe nedopuštenom, u postupcima koje protiv poreznih dužnika vodi Državno odvjetništvo RH dopušteno je utvrđivati je li nastupila zastara tražbine iz ovršne isprave..
(Čl. 101. st. 5. Zakona o porezu na dohodak - "Narodne novine", br. 109/93, 95/94 i 25/95).
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK – OVRHA NA NEKRETNINI – NEKRETNINA KAO PREDMET OVRHE – POLAGANJE KUPOVNINE
Okolnost da je nad ovršenikom otvoren stečajni postupak, oslobođenje od polaganja kupovnine
(Čl. 100. a. st. 1. i st. 5. Ovršnog zakona "Narodne novine", br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05 i 67/08, čl. 98. st. 5. Stečajnog zakona – "Narodne novine", br. 44/96, 161/98, 29/99, 129/00, 123/03, 197/03, 187/04, 82/06, 116/10, 25/12, 133/12 i 45/13)
Otvori odluku

STEČAJNI POSTUPAK - NAMIRENJE STEČAJNIH VJEROVNIKA - UTVRĐIVANJE TRAŽBINE – OSPORENE TRAŽBINE - UPUĆIVANJE NA PARNICU
Ovršna isprava koju je stečajni upravitelj priznao
(Čl. 178. st. 4. Stečajnog zakona - "Narodne novine", br. 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12 i 133/12).
Otvori odluku