6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
SUVLASNIŠTVO – SADRŽAJ SUVLASNIČKIH OVLAŠTENJA
Uređenje odnosa među suvlasnicima – podjela izvršavanja posjeda
(Čl. 42. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - OPĆI ROK ZASTARE
Povrata nepripadno isplaćenih mirovina
(Čl. 225. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 63/08 i 125/11, čl. 164. Zakona o mirovinskom osiguranju - "Narodne novine", br. 120/98, 71/99, 127/00, 59/01, 109/01, 147/02, 117/03, 30/04, 177/04, 92/05, 43/07, 79/07, 35/08, 94/09, 40/10, 121/10, 139/10, 61/11, 114/11, 76/12, 112/13, 133/13 i 157/13).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - NEIMOVINSKA ŠTETA (EUROPSKO PRAVO)
Pravedna naknada na temelju diskrecijske ocjene Suda
(Čl. 41 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

OBVEZNO PARVO - TUMAČENJE UGOVORA – NEJASNE ODREDBE
Tablice invaliditeta kao sastavni dio ugovora o osiguranju
(Čl. 320. st.1. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - RASKID UGOVORA ZBOG PROMIJENJENIH OKOLNOSTI
Odluka suda, a ne jednostrana izjava
(Čl. 369. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - UGOVOR O NALOGU - OPĆENITO
Nagrada odvjetnika za izvršeno zastupanje
(Čl. 18. st. 1. i čl. 19. st. 1. Zakona o odvjetništvu – "Narodne novine", br. 09/94, 117/08, 50/09, 75/09 i 18/11).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - NAKNADA ŠTETE
Pad trulog stabla
(Čl. 19. st. 1. Zakona o izvršavanju kazne zatvora - "Narodne novine", br. 128/99, 55/00, 59/00, 129/00, 59/01, 67/01, 11/02, 190/03 – pročišćeni tekst, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13 i 150/13).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – POPRAVLJANJE IMOVINSKE ŠTETE – OSTALO – OPSEG NAKNADE ŠTETE
Oštećenikov doprinost nastanku štete
(Čl. 1092. st. 1. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15).
Otvori odluku

ZAŠTITA POTROŠAČA - PRIJEVOZ ZRAČNI - UGOVOR O PRIJEVOZU PUTNIKA I PRTLJAGE - LET - PRAVO NA ODŠTETU (EUROPSKO PRAVO)
Pravo na naknadu štete u slučaju dužeg kašnjenja leta i pitanje nadležnosti
(Čl. 5. toč. 1. i čl. 15. do 17. Uredbe Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL 2001., L 12, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 30. i Uredba (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91 (SL 2004., L 46, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 26., str. 21. i ispravak SL 2019., L 119, str. 202.)
Otvori odluku

ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA
Zlouporaba vladajućeg položaja
(Čl. 38. st. 1. i 3. i 39. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja - "Narodne novine", 79/09 i 80/13).
Otvori odluku

ZAŠTITA POTROŠAČA - OBAVIJEST O PROIZVODU (EUROPSKO PRAVO)
Ugovori o potrošačkim kreditima – pravo na povlačenje i rok za ostvarivanje tog prava
(Čl. 10. st. 2. toč. (p) Direktive 2008/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o ugovorima o potrošačkim kreditima i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 87/102/EEZ (SL 2008., L 133, str. 66.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 13., str. 58. i ispravak SL 2014., L 283, str. 66.)
Otvori odluku

PRAVO INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA – ŽIG - OPOZIV ŽIGA (EUROPSKO PRAVO)
Pravo nositelja žiga da se poziva na to da je treća strana uporabom istovjetnog ili sličnog znaka tijekom razdoblja koje prethodi datumu stupanja opoziva na snagu povrijedila njegova isključiva prava
(Čl. 5. st. 1. toč. (b), čl. 10. st. 1. prvi podst. i čl. 12. st. 1. Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 2008., L 299, str. 25.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 149).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - POSTUPAK PRED SUDOM - POSEBNI IZVANPARNIČNI POSTUPCI (USTAVNO PRAVO)
Pravo na stanovanje u obiteljskom domu
(Čl. 46. i čl. 490. Obiteljskog zakona – "Narodne novine", br. 103/15 i 98/19)
Otvori odluku

RADNO PRAVO - UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME
Presumpcija sklapanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme
(Čl. 12. st. 7. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14 i 127/17).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME
Nepotrebni sastojci
(Čl. 12. st. 1. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14 i 127/17).
Otvori odluku

RADNO PRAVO – UGOVOR O RADU – UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME - KAD POSTAJE UGOVOR O RADU NA NEODREĐENO VRIJEM
Fiktivno povećanje opsega posla
(Čl. 12. st. 7. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14 i 127/17).
Otvori odluku

RADNO PRAVO – PRESTANAK UGOVORA O RADU – OTKAZ - IZVANREDNI OTKAZ
Pravovremenosti odluke o izvanrednom otkazu
Čl. 116. st. 2. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14 i 127/17).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - VRSTE OTKAZA - POSLOVNO UVJETOVANI OTKAZ
Promjena sistematizacije radnih mjesta
(Čl. 115. st. 1. t. 1. i čl. 135. st. 3. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14 i 127/17).
Otvori odluku

RADNO PRAVO – UGOVOR O RADU – OTKAZ - OSOBNO UVJETOVANI OTKAZ
Oblik ponude ugovora o radu
(Čl. 41. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14 i 127/17).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PROBNI RAD
Poslodavčeva autonomnost kod probnog rada radnika
(Čl. 53. Zakona o radu, Narodne novine br. 93/14 i 127/17).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PLAĆA - DODACI
Jednokratni dodatak na plaću
(Čl. 6. st. 1. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - NAKNADA ŠTETE - ODGOVORNOST POSLODAVCA ZA ŠTETU UZROKOVANU RADNIKU
Odgovornost po propisima obveznog prava
(Čl. 103. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - NAKNADA ŠTETE - ŠTETA NA RADU I U SVEZI S RADOM
Vezanost parničnog suda za odluku upravnog tijela o postojanju ozljede na radu
(Čl. 12. st. 1. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 84/08, 12/08, 57/11, 25/13, 28/13, 89/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - DISKRIMINACIJA - ZAŠTITA DOSTOJANSTVA - RADNIKA
Teret dokazivanja
(Čl. 20. st. 1. Zakona o suzbijanju diskriminacije - "Narodne novine", br. 38/08)
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO – OSOBNI STATUS- GRAĐANSKA STANJA - PREBIVALIŠTE GRAĐANA
Odjava prebivališta po službenoj dužnosti
(Članak 12. stavak 5. i 18. stavka 5. Zakona o prebivalištu - Narodne novine, broj 144/12 i 158/13).
Otvori odluku

USTAVNO PRAVO - USTAVNA TUŽBA - ZAŠTITA USTAVNIH SLOBODA I PRAVA ČOVJEKA I GRAĐANINA – OSTALO (USTAVNO PRAVO)
Korištenje stana bez pravne osnove
(Čl. 34. st.1. Ustava Republike Hrvatske - "Narodne novine", br. 56/90, 135/97, 8/98-pročišćeni tekst, 113/00, 124/00-pročišćeni tekst, 28/01, 41/01-pročišćeni tekst, 55/01, 76/10, 85/10-pročišćeni tekst, 147/13 i 5/14).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - POREZI - POREZ NA PROMET NEKRETNINA (USTAVNO PRAVO)
Osporavanje porezne osnovice utvrđene procjenom
Čl. 78. Općeg poreznog zakona – "Narodne novine", br.115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20 i čl. 4. st. 1. Zakona o porezu na promet nekretninama – "narodne novine", br. 115/16 i 106/18).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - PROSTORNO UREĐENJE
Lokacijska dozvola- ništavost
(Čl. 128. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku - "Narodne novine", br. 47/09, čl. 115. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji - "Narodne novine", br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - GRAĐENJE I PROSTORNO UREĐENJE - GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA
Radovi bez građevinske dozvole
(Čl. 3. st. 1. toč. 4. i 5. Zakona o gradnji - "Narodne novine", br. 153/13).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO – PODRUČJE UNUTARNJIH POSLOVA
Oduzimanje oružja- pogrešna registracija
(Čl. 6. i 7. Zakona o oružju - "Narodne novine", br. 69/92, 26/93 i 43/93, čl. 5. i 6. Zakona o općem upravnom postupku - "Narodne novine", br. 47/09).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO – PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Korisnici kredita
(Čl. 16. St. 3. i čl. 23. St. 5. Toč. 5. Zakona o pravu na pristup informacijama -"Narodne novine", br. 25/13 i 85/15).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - JAVNA NABAVA - PONUDA
Dokaz o tehničkoj specifikaciji
(Čl. 290. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi - "Narodne novine", br. 120/16).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - JAVNA NABAVA – PRAVNI LIJEKOVI
Nedopušteni prigovor
(Čl. 420. i 426. Zakona o javnoj nabavi - "Narodne novine", br. 120/16).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - JAVNA NABAVA
Registracija za obavljanje djelatnosti
(Čl. 257. i 298. stavak 1. točka 2. Zakona o javnoj nabavi - "Narodne novine", br. 120/16).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - UPRAVNI POSTUPAK - ZAŠTITA OD POSTUPANJA PRUŽATELJA JAVNIH USLUGA
Postupanje pružatelja javnih usluga
(Čl. 157. i 158.Zakona o općem upravnom postupku - "Narodne novine", br. 47/09, čl. 41. Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom - "Narodne novine", br. 14/06.)
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – OBVEZNA PRIMJENA BLAŽEG ZAKONA
U postupku priznanja strane sudske odluke ne primjenjuje se blaži zakona
(Čl. 3. st. 2. Kaznenog zakona - "Narodne novine", 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17 i čl. 91. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije - "Narodne novine", br. 91/10, 81/13, 124/13, 26/15, 102/17 i 68/18).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – OBVEZNA PRIMJENA BLAŽEG ZAKONA
Primjena blažeg zakona kod primjene odredbi o stjecaju
(Čl. 3. st. 2. u svezi s čl. 51. st. 2. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – KAZNENA DJELA PROTIV ŽIVOTA I TIJELA
Teško ubojstvo – ubojstvo osobe posebno ranjive zbog njezine dobi
(Čl. 111. toč. 2. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – OSTALA KAZNENA DJELA
Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj – elementi težeg oblika djela
(Čl. 326. st. 2. Kaznenog zakona "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - KAZNE I KAŽNJAVANJE - ZAMJENA NENAPLAĆENE NOVČANE KAZNE (EUROPSKO PRAVO)
Miješanje u pravo na slobodu izražavanja
(Čl. 10 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – STJECAJ KAZNENIH DJELA
Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom – elementi djela
(Čl. 215. st. 1. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - OBVEZNO LIJEČENJE OD OVISNOSTI (EUROPSKO PRAVO)
Neadekvatno liječenje zatvorenika
(Čl. 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava)
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – NEZAKONITI DOKAZI
Konvalidacija nezakonitog dokaza
(Čl. 10. st. 3. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17 u svezi s čl. 294. st. 1. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17).
Otvori odluku

KAZNENI PSOTUPAK – ODREĐIVANJE MJESNE NADLEŽNOSTI PO NEPOSREDNO VIŠEM SUDU
Određena mjesna nadležnost za prethodni postupak odnosi se i na stadij optuživanja
(Čl. 28. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – SUKOB NADLEŽNOSTI
Posljedice nenadležnosti i sukob nadležnosti
Članak 29., 30. i 31. Zakon o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - PRIVATNI TUŽITELJ
Privatna tužba protiv osoba koje uživaju imunitet
(Čl. 61. st. 1. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - ISTRAŽNI ZATVOR (USTAVNO PRAVO)
Okolnosti koje opravdavaju produljenje istražnog zatvora
(Čl. 123. st. 1. t. 3. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – DOSTAVA ODLUKE, PODNESAKA I RAZGLEDAVANJE SPISA
Način dostave rješenja kod suđenja u odsutnosti
(Čl. 174. st. 2. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – IZVIDI KAZNENIH DJELA - IZVIDI KOJE PROVODI POLICIJA
Ispitivanje osumnjičenika od strane policije
(Čl. 208.a Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – ŽALBA PROTIV RJEŠENJA
Pobijanje odluke o nenadležnosti na prijedlog stranaka
(Čl. 491. st. 3. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – ZAHTJEV ZA IZVANREDNO PREISPITIVANJE PRAVOMOĆNE PRESUDE
Zahtjev je osnovan - ostvarena je povreda odredaba kaznenog postupka u žalbenom postupku
(Čl. 519. u svezi s čl. 513. stavka 1. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA
Nalog za izvršenje kazne zatvora – dostavljanje dokumentacije
(Čl. 48. St. 1. Zakona o izvršavanju kazne zatvora - "Narodne novine", br. 128/99, 55/00, 59/00, 129/00, 59/01, 67/01, 11/02, 190/03 – pročišćeni tekst, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11 - Kazneni zakon, 56/13 i 150/13).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – UVJETNI OTPUST
Nedopuštenost podnošenja novog zahtjeva za uvjetni otpust
(Čl. 158. st. 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora - "Narodne novine", br. 128/99, 55/00, 59/00, 129/00, 59/01, 67/01, 11/02, 190/03 – pročišćeni tekst, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11 - Kazneni zakon, 56/13 i 150/13).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - PRAVOSUDNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE - EUROPSKI UHIDBENI NALOG (EUROPSKO PRAVO)
Pretpostavke za ukidanje provjere dvostruke kažnjivosti djela
(Članak 2. stavak 2. Okvirne odluke Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica)
Otvori odluku

ODLUKE I PRESUDE EUROPSKIH SUDOVA
Uskraćivanje pravne pomoći i povreda načela jednakosti oružja
(Čl. 6. st. 1. i 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava)
Otvori odluku

EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA (EUROPSKO PRAVO)
Uvjeti prijevoza na ročišta
Čl. 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava)
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK – POSTUPAK PREMA MALOLJETNICIMA – NAČELO SVRHOVITOSTI
Zakonski uvjeti za primjenu načela svrhovitosti
(Čl. 226. st. 1. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK – BITNE POVREDE POSTUPKA
Prekoračenje optužbe
(Čl. 195. st. 1. toč. 6. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17 u vezi s čl. 39.a st. 1. toč. 1. Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima – ''Narodne novine'', br. 117/03, 71/06, 43/09 i 34/11).
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK - PRETHODNO PITANJE
Vezanost suda za pravomoćno rješenje iz upravnog postupka
(Čl. 12. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 i 28/13).
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PARVO - PARNIČNI POSTOPAK - SUDOVI – NADLEŽNOST SUDOVA – APSOLUTNA NENADLEŽNOST
Sporovi protiv Republike Srbije – za naknadu štete nastale tijekom zatočeništva u njenim kaznenim ustanovama
(Čl. 26. st. 1. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine" br. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14 i 70/19).
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO - PARNIČNI POSTUPAK - DOSTAVLJANJE
Dokazivanje dostave
(Čl. 149. st. 1. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11 i 25/13).
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK - PREKID POSTUPKA
Prethodno pitanje
(Čl. 213. st. 1. t. 1. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 i 89/14).
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO - PARNIČNI POSTUIPAK - POSTUPAK PRED PRVOSTUPANJSKIM SUDOM – ZASTOJ POSTUPKA
Predlaganje i određivanje zastoja
(Čl. 168.g st.1. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine" br. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14 i 70/19).
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – PRANIČNI POSTUPAK - DOKAZI I IZVOĐENJE DOKAZA – OSIGURANJE DOKAZA
O pravu stranaka na troškove
(Čl. 168. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine" br. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14 i 70/19).
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO - OVRHA - ŽALBA PROTIV RJEŠENJA O OVRSI (USTAVNO PRAVO)
Razlozi za obustavu ovrhe
(Čl. 48. st. 1. i čl. 49. st. 1. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05 i 67/08).
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO - OVRHA RADI OSTVARENJA NENOVČANE TRAŽBINE – SUDSKI PENALI
Kada nije dopušteno tražiti izricanje sudskih penala
(Čl. 247. st. 4. i st. 6. Ovršnog zakona – "Narodne novine" br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17).
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO - OVRHA RADI NAPLATE NOVČANE TRAŽBINE – OVRHA NA NEKRETNINI - OPĆENITO
O posebnim uvjetima za određivanje ovrhe – naplata tražbine veće od 20.000,00 kuna
(Čl. 80.b st. 2. i st. 3. Ovršnog zakona – "Narodne novine" br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17).
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO - OVRHA NA POKRETNINAMA – STJECANJE ZALOŽNOG PRAVA
Založno pravo na motornom vozilu – upis u upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja
(Čl. 26. st. 1. Zakona o upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima – "Narodne novine", br. 121/05, u svezi čl.161. Ovršnog zakona – "Narodne novine" br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17).
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO - OVRHA - OVRHA NA NOVČANIM SREDSTVIMA OVRŠENIKA - IZUZIMANJE OD OVRHE
Jubilarna nagrada
(Čl. 172. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17).
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK - OVRHA NA PLAĆI I DRUGIM STALNIM NOVČANIM PRIMANJIMA
Izravna naplata
(Čl. 210. st. 2. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17).
Otvori odluku