Pravni portal ingbiro.com
Vaš osobni pravni savjetnik

Više

Najpouzdanija baza propisa
Mi pratimo zakonodavstvo već 60 godina

Više

Jedinstvena baza sudske prakse
Izabrala stručna redakcija sudaca VSRH

Više

Više od 4000 stručnih i znanstvenih članaka
Odgovori na aktualna i vječna pravna pitanja

Više

Posebna ponuda: Uštedite 750 kn!
ingbiro.com 0-24 / 365 dana / 9 kn dnevno

Pretplatite se

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
OBVEZNO PRAVO – UGOVORNE KAMATE
Na nedospjele neisplaćene ugovorne kamate mogu se obračunavati zatezne kamate.
(Čl. 31. i čl. 1021. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine", br. 35/05).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - ZATEZNE KAMATE
Tijek zateznih kamata
(Čl. 1103. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - NOVČANE OBVEZE - ZATEZNE KAMATE (USTAVNO PRAVO)
Zatezne kamate – odgovornost Republike Hrvatske za razminiranje minskog polja
(Čl. 277. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01).
Otvori odluku

PROMJENA VJEROVNIKA ILI DUŽNIKA – PROMJENA VJEROVNIKA – USTUPANJE POTRAŽIVANJA UGOVOROM (CESIJA) – OPĆENITO
Prijenos buduće tražbine – tražbina nastala nakon sklapanja ugovora o ustupu
(Čl. 80. st. 1. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - PROMJENA VJEROVNIKA ILI DUŽNIKA – JAMSTVO - OPĆENITO
Sklapanje ugovora – izdavanjem bjanko zadužnice
(Čl. 105. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - ZASTARA – OPĆENITO – KADA ZASTARIJEVANJE POČINJE TEĆI
Kod tražbine neplaćene dnevne parkirne karte
(Čl. 215. st. 1. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – ZASTARA – OPĆI ROK ZASTARE
Regresni zahtjev Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (isplata za drugoga) – opći rok zastare.
(Čl. 371. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – UČINCI DVOSTRANOOBVEZNIH UGOVORA – UGOVOR O KUPOPRODAJI – OPĆENITO
Ugovor o kupoprodaji nekretnine sklopljen u suprotnosti načelu jedinstvenosti nekretnine nema za posljedicu ništavost.
(Čl. 9. st. 1., čl. 366. st. 1., 3. i 4. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01).
Otvori odluku

UGOVORI – UGOVORI O UDRUŽIVANJU – UGOVOR O ORTAŠTVU – ISKLJUČENJE ORTAKA
Razlozi za isključenje ortaka
(Čl.653.st.1. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine" br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18).
Otvori odluku

UGOVOR O OSIGURANJU – POLICA OSIGURANJA ŽIVOTA
Opći uvjeti, isključenje odgovornosti osiguratelja, upravljanje motociklom bez propisane vozačke dozvole.
(Čl. 10. i čl. 17. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01 te čl. 9. st. 1. toč. 4. Općih uvjeta Croatia osiguranje d. d.)
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – ROKOVI – PRESUDA KOJA NADOMJEŠTA UGOVOR – OSTALO
Rok za otkup konfisciranih stanova je prekluzivni rok.
(Čl. 24. st. 1. i čl. 25. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine – "Narodne novine", br. 92/96, 39/99, 42/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02 te Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo – "Narodne novine", br. 43/92, 69/92, 23/93, 48/93, 2/94, 29/94, 44/94, 58/95, 11/96, 68/98 i 56/99).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – UGOVOR O KREDITU – KAMATE
Obračunavanje dospjelih zateznih kamata u apsolutnom iznosu.
(Čl. 29. st. 1. i čl. 31. st. 1. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine", br. 35/05 i 41/08).
Otvori odluku

UGOVORI – UGOVOR O KREDITU – VALUTNA KLAUZULA – OSTALO
Pravni interes zahtijevati utvrđenje ništetnosti pojedinih odredbi ugovora o kreditu.
(Čl. 326. st. 1. i 2. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine"; br. 35/05 te Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju – "Narodne novine", br. 102/15).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO – POPRAVLJANJE IMOVINSKE ŠTETE – NEMOGUĆNOST RESTITUCIJE – NAKNADA U NOVCU
Početak tijeka zateznih kamata u slučaju kada su stranke sporazumom sklopljenim prije parnice utvrdile visinu štete.
(Čl. 185., čl. 189. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine", br. 53/91).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - POPRAVLJANJE NEIMOVINSKE ŠTETE - ZBOG POVREDE PRAVA OSOBNOSTI
Kumulacija više povreda prava osobnosti
(Čl.1100. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine", br. 38/05).
Otvori odluku

ODGOVORNOST ZA ŠTETE OD OPASNE STVARI I OPASNE DJELATNOSTI - OPASNA STVAR
Telekomunikacijski zdenac – odgovornost telekomunikacijskog operatera
(Čl. 1064. st. 1. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18 u svezi čl. 27. Zakona o elektroničkim komunikacijama – "Narodne novine", br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14).
Otvori odluku

TRGOVAČKO DRUŠTVO – ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE ZA ŠTETU
Pretpostavke za odgovornost članova uprave za naknadu štete.
(Čl. 10., čl. 252. st. 5., čl. 430. Zakona o trgovačkim društvima – "Narodne novine", br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03 i 107/07).
Otvori odluku

PRAVO INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA - ŽIG - PRIJAVA ZA REGISTRACIJU ŽIGA I POSTUPAK REGISTRACIJE ŽIGA
Proglašenje ništavim žiga - istovjetnost žigova
(Čl. 6. st. 1. toč. 1. i 2. i čl. 49. st. 2. toč. 1. Zakona o žigu – "Narodne novine", br. 173/03, 54/05, 76/07, 30/09 i 49/11).
Otvori odluku

PRAVO INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA - ŽIG - PRIJAVA ZA REGISTRACIJU ŽIGA I POSTUPAK REGISTRACIJE ŽIGA
Prijava za registraciju žiga - prigovor
(Čl. 6. st. 1. toč. 2. Zakona o žigu – "Narodne novine", br. 173/03, 54/05, 76/07, 30/09 i 49/11).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - UZDRŽAVANJE – UZDRŽAVANJE BRAČNOG DRUGA – TRAJANJE I PRESTANAK OBVEZE UZDRŽAVANJA.
Vrijeme trajanja obveze uzdržavanja bračnog druga.
(Čl. 298. st. 1. i st. 2. Obiteljskog zakona – "Narodne novine", br. 103/15).
Otvori odluku

NASLJEĐIVANJE NA TEMELJU ZAKONA – NUŽNI NASLJEDNICI – ISKLJUČENJE NUŽNIH NASLJEDNIKA IZ NASLJEDSTVA
O načinu isključenja nužnog nasljednika
(Čl. 86. Zakona o nasljeđivanju – "Narodne novine", br. 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15 i 14/19).
Otvori odluku

RADNO PRAVO
Razgovor za posao
Čl. 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji – "Narodne novine", br. 121/17).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - UGOVOR O RADU - SKLAPANJE UGOVORA O RADU
Potvrda o sklopljenom radu
(Čl. 14. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - UGOVOR O RADU - IZMJENE UGOVORA O RADU
Izmjena poslova
(Čl. 7. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO-PODJELA UGOVORA O RADU - UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME
Ugovor o radu bez pisanog oblika i potvrde radniku o sklopljenom ugovoru
(Čl. 14. st. 4. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14)
Otvori odluku

RADNO PRAVO – PRESTANAK UGOVORA O RADU – OTKAZ - IZVANREDNI OTKAZ
Teret dokaza postojanja opravdanih okolnosti prije izvanrednog otkaza
(Čl. 135. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14 i 127/17)
Otvori odluku

RADNO PRAVO – PRESTANAK UGOVORA O RADU – IZVANREDNI OTKAZ – RAZLOZI ZA OTKAZ
Fizički napad na kolegicu za vrijeme radnog vremena.
(Čl. 108. st. 1. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13).
Otvori odluku

RADNO PRAVO – PRESTANAK UGOVORA O RADU – IZVANREDNI OTKAZ – RAZLOZI ZA OTKAZ
Zakonska zabrana natjecanja radnika s poslodavcem.
(Čl. 101. i čl. 116. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO PRESTANAK UGOVORA O RADU – OTKAZ - IZVANREDNI OTKAZ - RAZLOZI ZA OTKAZ
Isprika i priznanje radnika ne čine otkaz nedopuštenim
(Čl. 116. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 93/14 i 127/17)
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - OTKAZ - POSLOVNO UVJETOVANI OTKAZ
Ukidanje radnog mjesta
(Čl. 115. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 93/14)
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - OTKAZ - POSLOVNO UVJETOVANI OTKAZ
Ukinuto radno mjesto
(Čl. 115. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 93/14)
Otvori odluku

RADNO PRAVO - ODREĐIVANJE PLAĆE
Obračun plaće
(Čl. 82. Zakona o radu – "Narodne novine",br. 149/09)
Otvori odluku

RADNO PRAVO - ISPLATA PLAĆE
Umanjenje plaće zbog radnikova nesavjesna obavljanja radnih obveza
(Čl. 7. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 93/14)
Otvori odluku

RADNO PRAVO - ISPLATA PLAĆE (USTAVNO PRAVO)
Isplata razlike plaće – rad na "uskočkim" predmetima
(Čl. 3. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13, čl. 21. Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta ("Narodne novine", br. 88/01., 12/02, 33/05 i 48/05 i čl. 21. Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta - "Narodne novine", br. 76/09, 116/10 i 45/10).
Otvori odluku

RADNO PRAVO – NAKNADA ŠTETE – ODGOVORNOST RADNIKA ZA ŠTETU UZROKOVANU POSLODAVCU
Odgovornost za rizik poslovanja poslodavca.
(Čl. 99. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 149/09)
Otvori odluku

RADNO PRAVO-NAKNADA ŠTETE - ŠTETA NA RADU I U SVEZI S RADOM
Terenski dodatak kao pravo na naknadu izgubljene zarade
(Čl. 1095. st. 1. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18).
Otvori odluku

RADNO PRAVO – NAKNADA ŠTETE - ŠTETA ZBOG POVREDE PRAVA IZ RADNOG ODNOSA
Dokazivanje mobinga je na strani radnika
(Čl. 131. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 149/09)
Otvori odluku

RADNO PRAVO - SINDIKALNI PREDSTAVNIK I POVJERENIK
Obavijest sindikalnom povjereniku o namjeri davanja otkaza radniku zbog loših poslovnih rezultata
(Čl. 151. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 93/14)
Otvori odluku

RADNO PRAVO - OSTVARIVANJE PRAVA I OBVEZA IZ RADNOG ODNOSA - ZAŠTITA DOSTOJANSTVA RADNIKA
Stjecanje bez osnove naknade plaće – (ne)osnovano uznemiravanje
(Čl. 134. Zakona o radu – "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRIMJENA ZAKONA O RADU I DRUGIH PROPISA
Neproduživanje ugovora o radu
(Čl. 17. Zakona o suzbijanju diskriminacije – "Narodne novine", br. 85/08 i 112/12).
Otvori odluku

USTAVNO PRAVO - POVREDA USTAVNIH PRAVA (USTAVNO PRAVO)
Suđenje u razumnom roku
(Čl. 63. st. 1. i 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske - "Narodne novine", br. 99/99, 29/02 i 49/02-pročišćeni tekst)
Otvori odluku

USTAVNO PRAVO - JEDNAKOST PRED ZAKONOM (USTAVNO PRAVO)
Institut zastare – uspostava pravične ravnoteže između države i građana
(Čl. 29. st. 1. Ustava Republike Hrvatske - "Narodne novine", br. 56/90, 135/97, 8/98-pročišćeni tekst, 113/00, 124/00-pročišćeni tekst, 28/01, 41/01-pročišćeni tekst, 55/01, 76/10, 85/10-pročišćeni tekst, 147/13 i 5/14)
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - KOMORE
Hrvatska komora dentalne medicine - Časni sud
(Čl. 13. toč. 7. Pravilnika o nadležnosti, ustrojstvu i načinu djelovanja Časnog suda pri Hrvatskoj komori dentalne medicine
Otvori odluku

UPRAVO PRAVO – POREZI (EUROPSKO PRAVO)
Transakcije koje se odnose na plaćanja – Usluge koje društvo pruža banci u okviru upravljanja bankomatima
(Čl. 13. dijela B točke (d) podtočke 3. Šeste direktive Vijeća 77/388/EEZ od 17. svibnja 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica koja se odnose na poreze na promet – zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost: jedinstvena porezna osnovica (SL 1977., L 145, str. 1., u daljnjem tekstu: Šesta direktiva).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - POREZ
Otpis duga
(Čl. 3. st. 4. al. 4. Uredbe i kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomični otpis potraživanja – "Narodne novine", br. 52/13 i 94/14, čl. 1111. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15).
Otvori odluku

CARINA
Carinski dug - troškovi čuvanja i premještanja plovila
(Čl. 21. Zakona o provedbi carinskih propisa Europske unije – "Narodne novine",br. 54/13 i 40/16).
Otvori odluku

CARINA
Carinski dug – naknadna provjera robe
(Čl. 90. st. 1. Carinskog zakona – "Narodne novine", br. 78/99, 94/99, 117/99, 73/00, 92/01, 47/03, 140/05, 138/06, 60/08 i 45/09, čl. 33. Protokola 4. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i europskih zajednica i njihovih država članica - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 14/01, čl. 164. st. 1. Uredbe za provedbu Carinskog zakona – "Narodne novine", br. 161/03, 69/06, 5/07, 70/08 i 76/09).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - MIROVINSKO OSIGURANJE (EUROPSKO PRAVO)
Tražbina koja se odnosi na sustav mirovinskog osiguranja ili obiteljske doplatke – Država članica boravišta i država članica zaposlenja
(Čl. 45. i 48. UFEU-a kao i članaka 13. i 17. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 od 14. lipnja 1971. o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice, u verziji kako je izmijenjena i ažurirana Uredbom Vijeća (EZ) br. 118/97 od 2. prosinca 1996. (SL 1997., L 28, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 7., str. 7.), kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1992/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. (SL 2006., L 392, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 18.; u daljnjem tekstu: Uredba br. 1408/71).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - KOMUNALNO
Odobrenje za postavljanje postavljanje reklama-zaštita kulturnih dobara
(Čl. 33. st. 1. i 37. Odluke o komunalnom redu - Sl. gl. Grada Zagreba, br. 4/08, 5/08, 8/09, 17/09, 17/10, 5/11, 8/11, 5/12, 18/13 i 24/13.)
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - JAVNA NABAVA – PONUDA (EUROPSKO PRAVO)
Raskid prethodnog ugovora zbog njegova djelomičnog davanja u podugovor
(Čl. 57. stavka 4. točke (g) Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL 2014., L 94, str. 65. i ispravci SL 2015., L 275, str. 68. i SL 2016., L 311, str. 26.)
Otvori odluku

UPRAVNI POSTUPAK - POKRETANJE I VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA - POKRETANJE POSTUPKA NA ZAHTJEV STRANKE
Urednost zahtjeva - dokaz
(Čl. 40.st. 2., čl. 41. i čl. 47. Zakona o općem upravnom postupku – "Narodne novine", br. 47/09, čl. 33. st. 1. i čl. 37. Odluke o komunalnom redu - Sl. gl. Grada Zagreba, br. 4/08, 5/08, 8/09, 17/09, 17/10, 5/11, 8/11, 5/12, 18/13 i 24/13).
Otvori odluku

UPRAVNI POSTUPAK - PRAVNI LIJEKOVI - PRIGOVOR
Predstavka građana- proširenje tužbenog zahtjeva
(Čl. 42. st. 3. i čl. 156. Zakona o općem upravnom postupku - "Narodne novine", br. 47/09).
Otvori odluku

UPRAVNI POSTUPAK - PRAVNI LIJEKOVI - PRIGOVOR
Pokretanje postupka zahtjevom - prigovor
(Čl. 41. i 122. st, 3. Zakona o općem upravnom postupku - "Narodne novine", br. 47/09).
Otvori odluku

UPRAVNI SPOR - PRVOSTUPANJSKI UPRAVNI SPOR - POSTUPANJE SUDA PO TUŽBI
Dodjela sredstava potpore
(Čl. 30. st. 1. t. 7. Zakona o upravnim sporovima - "Narodne novine", br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - ZASTARA KAZNENOG PROGONA (EUROPSKO PRAVO)
Povreda presumpcije nevinosti – zastara kaznenog progona
(Čl. 6. st. 2. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava)
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – ZNAČENJE ZAKONSKIH IZRAZA
Zakonski izraz – odgovorna osoba
(Čl. 89. st. 7. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07 i 152/08)
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – KAZNENA DJELA PROTIV SPOLNE SLOBODE
Nisu ostvareni elementi kaznenog djela spolnog uznemiravanja
(Čl. 156. st. 2. Kaznenog zakona – "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17 i 118718).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – KAZNENA DJELA PROTIV SPOLNE SLOBODE
Bludnja radnja – elementi djela
(Čl. 155. st. 2. Kaznenog zakona – "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – KAZNENA DJELA PROTIV GOSPODARSTVA
Zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju – elementi djela
(Čl. 246. st. 2. Kaznenog zakona - "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – NEUBROJIVOST (EUROPSKO PRAVO)
Pravo na djelotvoran pravni lijek – neubrojiva osoba
(Čl. 8. stavka 2. Direktive 2012/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o pravu na informiranje u kaznenom postupku (SL 2012., L 142, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 15., str. 48.), članka 12. Direktive 2013/48/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o pravu na pristup odvjetniku u kaznenom postupku i u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga te o pravu na obavješćivanje treće strane u slučaju oduzimanja slobode i na komunikaciju s trećim osobama i konzularnim tijelima (SL 2013., L 294, str. 1.), čl. 3. Direktive (EU) 2016/343 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o jačanju određenih vidova pretpostavke nedužnosti i prava sudjelovati na raspravi u kaznenom postupku (SL 2016., L 65, str. 1.) kao i članka 6., članka 21. stavka 1. i članka 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – PRODULJENO KAZNENO DJELO
Produljeno kazneno djelo
(Čl. 52. Kaznenog zakona – "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17 i 118/18)
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – UVJETNI OTPUST
Objedinjavanje kazni nakon opozvanog uvjetnog otpusta
(Čl. 61. st. 1. Kaznenog zakona – "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17 i 118/18).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – OBVEZNO PSIHIJATRIJSKO LIJEČENJE
Djelomična uvjetna osuda
(Čl. 68. st. 1. Kaznenog zakona – "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17 i 118/18)
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – NEZAKONITI DOKAZI
Izvanbračni drug kao svjedok
(Čl. 10. st. 1. i 2. toč. 3. u svezi s čl. 285. stavkom 3. Zakon o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17)
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – PRITVOR (EUROPSKO PRAVO)
Postupanje sa osobama u pritvoru s obzirom na dob
(Čl. 2. i čl. 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - MJERE OSIGURANJA NAZOČNOSTI OKRIVLJENIKA I DRUGE MJERE - ISTRAŽNI ZATVOR (USTAVNO PRAVO)
Razlozi za produljenje istražnog zatvora
(Čl. 123. st. 1. toč 3. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17 u vezi čl. 22. Ustava Republike Hrvatske - "Narodne novine", br. 56/90, 135/97, 8/98-pročišćeni tekst, 113/00, 124/00-pročišćeni tekst, 28/01, 41/01-pročišćeni tekst, 55/01, 76/10, 85/10-pročišćeni tekst, 147/13 i 5/14).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – REVIZIJA TE DRUGI IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI PROTIV ODLUKA SUDOVA BIVŠE SFRJ
Odlučivanje o osnovanosti revizije
(Čl. 570. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - PRETHODNI POSTUPAK - DOKAZNE RADNJE - ISPITIVANJE SVJEDOKA - OSOBE OSLOBOĐENE OBVEZE SVJEDOČENJA
"Spontani iskaz"
Čl. 6. st. 1. i 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava)
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – POVREDA KAZNENOG ZAKONA
Povreda zakona - sud primijenio zakon koji nije mogao primijeniti
(Čl. 469. toč. 4. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK - POSTUPAK PO PRAVNIM LIJEKOVIMA - OBNOVA KAZNENOG POSTUPKA (EUROPSKO PRAVO)
Ponavljanje postupka
(Čl. 6. i čl 46. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava)
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – PREINAČENJE PRAVOMOĆNE PRESUDE BEZ OBNOVE KAZNENOG POSTUPKA
Neprava obnova postupka nakon postupka egzekvature.
(Čl. 498. st. 1. toč. 4. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17 i čl. 70. st. 2. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima – "Narodne novine", br. 178/04).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – ZAHTJEV ZA IZVANREDNO PREISPITIVANJE PRAVOMOĆNE PRESUDE
Povreda prava obrane na raspravi
(Čl. 517. st. 1. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ U KAZNENIM STVARIMA – RJEŠENJE KOJIM SE ZAHTVJE ZA IZRUČENJE ODBIJA
Odbijanje zahtjeva za izručenje
(Čl. 55. st. 1. u svezi čl. 35. st. 1. toč. 2. i 5. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći – "Narodne novine", br. 178/04)
Otvori odluku

PRAVOSUDNA SURADNJA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE – EUROPSKI UHIDBENI NALOG
Odgoda odlučivanja o europskom uhidbenom nalogu
(Čl. 22. st. 4. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije –"Narodne novine", br. 91/10, 81/13, 124/13, 26/15, 102/17 i 68/18)
Otvori odluku

PRAVOSUDNA SURADNJA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE – EUROPSKI UHIDBENI NALOG
Predaja tražene osobe kojoj je suđeno u odsutnosti
(Čl. 21. st. 2. toč. 4. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije – "Narodne novine", br. 91/10, 81/13, 124/13, 26/15, 102/17 i 68/18)
Otvori odluku

EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA (EUROPSKO PRAVO)
Ekshumacija posmrtnih ostataka
(Čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori", br. 6/99-pročišćeni tekst i 8/99, 14/02, 13/03-Objava, 9/05-Objava, 1/06 i 2/10-Objava).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK – OPĆE ODREDBE O IZVRŠENJU
Izvršavanje zaštitne mjere
(Čl. 151. st. 2. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK – GLAVNA RASPRAVA
Dužnost izvođenja dokaza
(Čl. 88. st. 1. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK – OŠTEĆENIK KAO TUŽITELJ
Svojstvo oštećenika u prekršajima iz ZPPJRM
(Čl. 113. st. 1. i 116. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK – ODLUČIVANJE O TROŠKOVIMA POSTUPKA
Vrijeme odlučivanja
(Čl. 140. st. 7. Prekršajnog zakona – ''Narodne novine'', br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK – BITNE POVREDE POSTUPKA
Predmet optužbe
(Čl. 195. st. 1. toč. 8. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK – BITNE POVREDE POSTUPKA
Ispitivanje svjedoka
(Čl. 285. st. 6. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11 – pročišćeni tekst, 91/12 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK – BITNE POVREDE POSTUPKA
Pozivanje branitelja
(Čl. 195. st. 2. u vezi čl. 167. st. 3. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07., 39/13., 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK – BITNE POVREDE POSTUPKA
Prekoračenje optužbe
(Čl. 195. st. 1. toč. 6. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK – POVREDE MATERIJALNOG PRAVA
Novčana kazna
(Čl. 196. toč. 5. u vezi čl. 33. st. 3. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13., 110/15, 70/17 i 118/18 i čl. 225. st. 3. Zakona o strancima – ''Narodne novine'', br. 130/11, 74/13 i 69/17).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK – POVREDE MATERIJALNOG PRAVA
Zaštitna mjera
(Čl. 196. toč. 5. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18 u vezi čl. 32. st. 1. podst. 1. Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima – ''Narodne novine'', br. 117/03, 71/06, 43/09 i 34/11).
Otvori odluku

PREKRŠAJNI POSTUPAK – POVREDE MATERIJALNOG PRAVA
Zaštitna mjera obveznog liječenja od ovisnosti
(Čl. 196. toč. 5. u vezi čl. 53. st. 2. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13., 110/15, 70/17 i 118/18. i čl. 18. st. 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji – ''Narodne novine'', br. 137/09, 14/10 i 60/10).
Otvori odluku

PREKRŠAJI – PREKRŠAJI IZ PODRUČJA JAVNOG REDA I MIRA – JAVNI RED I MIR
Svojstvo službene osobe
(Čl. 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira – ''Narodne novine'', br. 5/90, pročišćeni tekst, 30/90, 47/90, 29/94)
Otvori odluku

PREKRŠAJI – PREKRŠAJI IZ PODRUČJA JAVNOG REDA I MIRA – JAVNI RED I MIR
Omalovažavanje ili vrijeđanje službenih osoba
(Čl. 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira – ''Narodne novine'', br. 5/90, pročišćeni tekst, 30/90, 47/90, 29/94)
Otvori odluku

PREKRŠAJI – PREKRŠAJI IZ PODRUČJA JAVNOG REDA I MIRA – JAVNI RED I MIR
Narušavanje javnog reda i mira
(Čl. 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira – ''Narodne novine'', br. 5/90, pročišćeni tekst, 30/90, 47/90, 29/94)
Otvori odluku

PREKRŠAJI IZ PODRUČJA JAVNOG REDA I MIRA – OSTALO
Droga – nije prekršaj
(Čl. 54. st. 3. u vezi st. 1. toč. 1. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga – ''Narodne novine'', br. 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11 i 80/13).
Otvori odluku

PREKRŠAJI – PREKRŠAJI IZ PODRUČJA JAVNOG REDA I MIRA – NASILJE U OBITELJI
Psihičko nasilje
(Čl. 22. st. 1. u vezi čl. 10. toč. 3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji - "Narodne novine", br. 70/17.)
Otvori odluku

OPĆENITO O PARNIČNOM POSTUPKU – VRIJEDNOST PREDMETA SPORA – UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSTI PREDMETA SPORA
Propust suda odlučiti o prigovoru naznačenoj vrijednosti predmeta spora
(Čl. 40. st. 3. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 57/11, 25/13 i 89/14).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK – SUDOVI – NADLEŽNOST SUDOVA
Sudska nadležnost u sporu radi isplate naknade za oduzetu nekretninu kada se ne može voditi postupak izvlaštenja.
(Čl. 34. st. 2. Zakona o parničnom postupku - NN 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 28/13, 89/14)
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK – SUDOVI – NADLEŽNOST SUDOVA – APSOLUTNA NADLEŽNOST
Imovinskopravni zahtjev svećenika radi isplate naknade za obavljanje dužnosti svećenika.
(Čl. 34. i čl. 354. st. 1. u vezi sa čl. 16. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 i 89/14 i čl. 18. st. 2. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica – "Narodne novine", br. 83/02).
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK - SUDOVI - MJESNA NENADLEŽNOST
Nadležnost suda
(Čl. 20. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 28/13 i 89/14).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK – SVRHOVITA DELEGACIJA
Okolnost da je stranka u postupku podnijela kaznene prijave protiv svih sudaca Građanskog odjela nadležnog suda
(Čl. 68. st. 1., 2. i 3. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novne", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 28/13 i 89/14).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK – SUKOB NADLEŽNOSTI
Spor u kojem tužitelj zahtijeva utvrđenje ništetnosti ugovora o unosu stvari u temeljni kapital trgovačkog društva
(Čl. 34.b. st. 1. toč. 2. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 28/13, 89/14 i čl. 14. toč. 2. Zakona o obveznim odnosima – "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15)
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK – SUKOB NADLEŽNOSTI
Ugovor građanskog prava, stvarna nadležnost trgovačkog suda.
(Čl. 34.b. toč. 1. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 28/13, 89/14 i čl. 150. Zakona o općem upravnom postupku – "Narodne novine", br. 47/09).
Otvori odluku

TUŽBA (RADI PROGLAŠENJA OVRHE NEDOPUŠTENOM)
Pravomoćnost rješenja o upućivanju u parnicu.
(Čl. 50. i čl. 52. st. 3. Ovršnog zakona – "Narodne novine", br. 112/12, 25/13, 93/14 i 55/16).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK – POSTUPAK PRIJE PODNOŠENJA TUŽBE KAD JE STRANKA U POSTUPKU REPUBLIKA HRVATSKA
Preuranjenost tužbe.
(Čl. 186.a. st. 1., 2., 5. i 6. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 i 89/14),
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK – IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI – REVIZIJA PROTIV RJEŠENJA – RJEŠENJE DRUGOSTUPANJSKOG SUDA – RJEŠENJE KOJIM JE POSTUPAK ZAVRŠEN
Rješenje o sudskim pristojbama – postupak pravomoćno ne završava.
(Čl. 392. st. 1. i čl. 400. st. 1. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08 i 57/11)
Otvori odluku

POJEDINI IZVANPARNIČNI POSTUPCI – PRIZNANJE I OVRHA STRANIH SUDSKIH ODLUKA – PRETPOSTAVKE ZA PRIZNANJE I OVRHU – PRIZNANJE I OVRHA STRANIH SUDSKIH ODLUKA PREMA MEĐUNARODNIM UGOVORIMA
Zahtjev za priznanje stranih javnobilježničkih isprava i javnobilježničke potvrde.
(Čl. 1. toč. 2., čl. 3. u vezi sa čl. 86. st. 3. i čl. 87. do čl. 92. Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima – "Narodne novine", br. 53/91 i 88/01 i čl. 1. i 2. Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava od 5. listopada 1961. – "Narodne novine, Međunarodni ugovori" br. 11/11).
Otvori odluku

PREDLAGANJE I ODREĐIVANJE OVRHE – PRIJEDLOG ZA OVRHU – SADRŽAJ PRIJEDLOGA
Prijedlog za ovrhu na novčanim sredstvima na bankovnim računima – prethodna uplata predujma Agenciji za provedbu osnove
(Čl. 22. st. 1. i st. 2. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima – "Narodne novine", br. 68/18 i čl. 15. st. 2. Pravilnika o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima – "Narodne novine", br.71/18).
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK – OVRHA – PRIJEDLOG ZA OVRHU – SADRŽAJ PRIJEDLOGA
Kada prijedlog za ovrhu sadrži sve propisane pretpostavke, a pored toga uvod prijedloga sadrži i pozivanje na pravne poslove sklopljene između stranaka – sud može donijeti rješenje o ovrsi.
(Čl. 20., čl. 21. i čl. 35. st. 1. Ovršnog zakona – "Narodne novine", br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05, 67/08 i 139/10).
Otvori odluku

OVRHA – PRIJEDLOG ZA OVRHU – NADLEŽNOST – STVARNA
Općinski sudovi stvarno su nadležni određivati i provoditi ovrhu.
(Čl. 11. st. 1., čl. 33.a. st. 1. i st. 3. Ovršnog zakona – "Narodne novine", br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05 i 67/08)
Otvori odluku

OVRHA – PROVDBA OVRHE – NADLEŽNOST - STVARNA
Kada je tijekom postupka nad ovršenikom pokrenut stečaj ili postupak likvidacije
(Čl. 169. st. 6. u svezi čl. 441. st. 1. Stečajnog zakona – "Narodne novine", br. 71/15 i104/17).
Otvori odluku

OVRHA NA PLAĆI I DRUGIM STALNIM NOVČANIM PRIMANJIMA – ZAPLJENA PO PRISTANKU OVRŠENIKA
Pravni lijekovi – tužba za proglašenje ovrhe nedopuštenom
(Čl. 52. u svezi čl. 202. Ovršnog zakona – "Narodne novine", br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17).
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK I POSTUPAK OSIGURANJA – OSIGURANJE – OSIGURANJE PRISILNIM ZASNIVANJEM ZALOŽNOG PRAVA NA NEKRETNINI
Prijava poreza na dodanu vrijednost, ovršna isprava.
(Čl. 21. st. 1. toč. 6. Ovršnog zakona – "Narodne novine", br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05 i 67/08 i čl. 128. Općeg poreznog zakona – "Narodne novine", br. 147/08, 18/11, 78/12 i 136/12).
Otvori odluku