6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Kolektivni ugovor za trgovačka društva u vlasništvu društva FORTENOVA GRUPA d.d. (do 1. IV. 2025.)
Nar. novine, 87/20.

Kodeks strukovne etike članova Hrvatske komore inženjera strojarstva
Nar. novine, 87/20.

Pravilnik o minimalnom obliku i sadržaju informacijskog dokumenta kod iznimke od obveze objave prospekta
Nar. novine, 87/20.

Pravilnik o izvještavanju prema Uredbi (EU) br. 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti
Nar. novine, 87/20.

Pravilnik o obliku, sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja izvještaja o transakcijama i trgovanju s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim upravlja burza
Nar. novine, 87/20.

Obvezatne upute broj FLN-I o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnog izbornog povjerenstva u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Brckovljani koji će se održati 6. rujna 2020.
Nar. novine, 87/20.

Obvezatne upute broj LN-III o zaštiti osobnih podataka
Nar. novine, 87/20.

Obvezatne upute broj LN-II o obrascima za postupak kandidiranja i primjeni obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Brckovljani
Nar. novine, 87/20.

Obvezatne upute broj LN-I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Nar. novine, 87/20.

Pravilnik o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja primarnih poljoprivrednih proizvođača
Nar. novine, 87/20.

Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Brckovljani
Nar. novine, 87/20.

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Kraljevini Danskoj, sa sjedištem u Aalborgu
Nar. novine, 87/20.

Pravilnik o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi
Nar. novine, 20/20. 87/20.

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Kraljevini Danskoj sa sjedištem u Aarhusu
Nar. novine, 12/13. 87/20.

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine
Nar. novine, 100/11. 133/11. 54/12. 49/13. 139/14. 116/15. 62/16. 69/16(ispr.). 6/17. 89/17-Odluka USRH, br.: U-II-187/2015 i dr. od 11. srpnja 2017. 90/17-Odluka USRH br. U-II-13/2016 od 11. srpnja 2017. 91/17-Odluka USRH br. U-II-249/2016 od 11. srpnja 2017.

Utvrđuje se da je u razdoblju od 1. listopada 2001. do 10. listopada 2001. odredba članka 27. Odluke o gradskim porezima i o prirezu porezu na dohodak (Nar. novine, br. 85/01), koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Zaprešića 27. rujna 2001., bila u suprotnosti s člankom 3., člankom 5. stavkom 1. i člankom 89. stavkom 2. i 4. Ustava Republike Hrvatske, kao i s člankom 95. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Nar. novine, br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01-ispr., 150/02 i 147/03), u dijelu koji glasi: "stupa na snagu danom objave u Glasniku Zagrebačke županije, a primjenjuje se na: - prirez porezu na dohodak od 1. 10. 2001. godine; - ostale gradske poreze"
Ustavni sud Republike Hrvatske, br. U-II-3487/2006 od 7. VII. 2009. (Nar. novine, 88/09-89).

( * ne važi) Odluka o gradskim porezima i o prirezu porezu na dohodak (Grad Zaprešić)
Nar. novine, 85/01-2838. 88/09-89-Odluka USRH, br. U-II-3487/2006 od 7. VII. 2009.

( * ne važi) Pravilnik o žitaricama, mlinskim i pekarskim proizvodima, tjestenini, tijestu i proizvodima od tijesta
Nar. novine, 78/05-4293. 135/09-4. 86/10. 72/11. Čl. 179. toč. 20. Zakona o poljoprivredi - 30/15. 90/17 - Odluka USRH U-II-687/2011 od 11. srpnja 2017.