5 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Osječko-baranjske županije (30. 4. 2021.)
Nar. novine, 37/21.

Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Dubrovačko-neretvanske županije (do 25. 4. 2021.)
Nar. novine, 37/21.

Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zagrebačke županije (do 25. 4. 2021.)
Nar. novine, 37/21.

Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2021. godini
Nar. novine, 37/21.

Pravilnik o kaznenoj evidenciji
Nar. novine, 37/21. 39/21.

Odluka o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC66 i DC75
Nar. novine, 37/21.

Odluka o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC403
Nar. novine, 37/21.

Uredba o financiranju javnih potreba nacionalnih manjina
Nar. novine, 37/21.

Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije (do 26. 4. 2021.)
Nar. novine, 28/21. 30/21. 33/21. 37/21.

Odluka o zabrani sakupljanja školjkaša (Bivalvia), puževa (Gastropoda), spužava (Spongia) i bodljikaša (Echinodermata) u Paškom zaljevu
Nar. novine, 111/20. 37/21.

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
Nar. novine, 26/15. 37/21.

Zakon o lokalnim izborima
Nar. novine, 144/12. 121/16. 98/19. 42/20. 144/20. 37/21.