Pravni portal ingbiro.com
Vaš osobni pravni savjetnik

Više

Najpouzdanija baza propisa
Mi pratimo zakonodavstvo već 60 godina

Više

Jedinstvena baza sudske prakse
Izabrala stručna redakcija sudaca VSRH

Više

Više od 4000 stručnih i znanstvenih članaka
Odgovori na aktualna i vječna pravna pitanja

Više

Posebna ponuda: Uštedite 750 kn!
ingbiro.com 0-24 / 365 dana / 9 kn dnevno

Pretplatite se

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Odluka o općinskim porezima Općine Luka
Nar. novine, 98/19.

Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna »350. obljetnica osnivanja Sveučilišta u Zagrebu, 1669. – 2019.«
Nar. novine, 98/19.

Pravilnik o načinu obavljanja ribolova u posebnom staništu u akvatoriju ušća rijeke Raše u 2019. i 2020. godini
Nar. novine, 98/19.

Pravilnik o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda
Nar. novine, 98/19.

Zakon o socijalnopedagoškoj djelatnosti
Nar. novine, 98/19.

Zakon o psihološkoj djelatnosti
Nar. novine, 98/19.

Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji
Nar. novine, 98/19.

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma
Nar. novine, 29/19. 98/19.

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti
Nar. novine, 17/19. 98/19.

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima
Nar. novine, 106/18. 98/19.

Zakon o zakladama
Nar. novine, 106/18. 98/19.

Zakon o šumama
Nar. novine, 68/18. 115/18. 98/19.

Zakon o muzejima
Nar. novine, 61/18. 98/19.

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima
Nar. novine, 61/18. 98/19.

Pravilnik o tehničkom pregledu građevine
Nar. novine, 46/18. 98/19.

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu
Nar. novine, 41/18. 98/19.

Zakon o poljoprivrednom zemljištu
Nar. novine, 20/18. 115/18. 98/19.

Zakon o upravnoj inspekciji
Nar. novine, 15/18. 98/19.

Zakon o pružanju usluga u turizmu
Nar. novine, 130/17. 25/19. 98/19.

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Nar. novine, 121/17. 98/19.

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
Nar. novine, 112/17. 34/18. 36/19. 98/19.

Zakon o Poreznoj upravi
Nar. novine, 115/16. 98/19.

Zakon o protuminskom djelovanju
Nar. novine, 110/15. 118/18. 98/19.

Obiteljski zakon
Nar. novine, 103/15. 98/19.

Zakon o humanitarnoj pomoći
Nar. novine, 102/15. 98/19.

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
Nar. novine, 85/15. 121/16. 99/18. 25/19. 98/19.

Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu
Nar. novine, 64/15. 98/19.

Integrirani popis stručnih naziva i njihovih kratica
Nar. novine, 50/15. 37/17. 67/18. 98/19.

Zakon o pogrebničkoj djelatnosti
Nar. novine, 36/15. 98/19.

Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije
Nar. novine, 3/15. 38/15(ispr.), 98/19.

Pravilnik o održavanju građevina
Nar. novine, 122/14. 98/19.

Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera
Nar. novine, 111/14. 107/15. 20/17. 98/19.

Zakon o radu
Nar. novine, 93/14 i 127/17. 98/19.

Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola
Nar. novine, 92/14. 98/19.

Zakon o udrugama
Nar. novine, 74/14. 70/17. 98/19.

Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade
Nar. novine, 74/14. 69/17. 98/19.

Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta
Nar. novine, 22/14. 98/19.

Zakon o socijalnoj skrbi
Nar. novine, 157/13. 152/14. 99/15. 52/16. 16/17. 130/17. 98/19.

Zakon o prostornom uređenju
Nar. novine, 153/13. 65/17. 114/18, 39/19. 98/19.

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći
Nar. novine, 143/13. 98/19.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom
Nar. novine, 94/13. 73/17. 14/19. 98/19.

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju
Nar. novine, 80/13. 137/13. 98/19.

Zakon o carinskoj službi
Nar. novine, 68/13. 30/14. 115/16, 39/19. 98/19.

Zakon o rudarstvu
Nar. novine, 56/13. 14/14( (važi do 31. III. 2019.). Čl. 201. st. 2. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika - 52/18. 98/19.

Zakon o dadiljama
Nar. novine, 37/13. 98/19.

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave
Nar. novine, 18/13. 127/13. 74/14. 98/19.

Zakon o lokalnim izborima
Nar. novine, 144/12. 121/16. 98/19.

Zakon o registru birača
Nar. novine, 144/12. 105/15. 98/19.

Zakon o osobnom imenu
Nar. novine, 118/12. 70/17. 98/19.

Zakon o sportskoj inspekciji
Nar. novine, 86/12. 98/19.

Zakon o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
Nar. novine, 80/11. 34/12. 98/19.

Zakon o prosvjetnoj inspekciji
Nar. novine, 61/11. 16/12. 98/19.

Zakon o zadrugama
Nar. novine, 34/11. 125/13. 76/14. 114/18. 98/19.

Zakon o sprječavanju sukoba interesa
Nar. novine, 26/11. 12/12. 126/12(Odluka USRH br. U-I-2414/2011 i dr. od 7. XI. 2012. kojom je ukinuto više članaka ili dijelova članaka Zakona). 48/13(pročišćeni tekst). 57/15. 98/19.

Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu
Nar. novine, 75/09-31. 61/11. 56/13. 14/14. 32/19. 98/19.

Zakon o izvršavanju kazne zatvora
Nar. novine, 128/99-4404. 55/00-1747. 59/00-2004(ispr.). 129/00-5038. 59/01-1788. 67/01-2172(ispr.). 11/02-627(ispr.). 190/03-9328(pročišćeni tekst). 76/07-5665. 27/08-7. 83/09-57.18/11. 48/11-Odluka USRH, br. U-I-3843/2007 od 6. travnja 2011. (15. VII. 2011. prestaje važiti prva rečenica čl. 127. st. 1. u dijelu koji glasi: », a po odobrenju upravitelja«). čl. 381. st. 1. toč. 3. Kaznenog zakona - Nar. novine, 125/11(1. I. 2013. prestaje važiti odredba čl. 160. ). 56/13. 150/13. 98/19.

Zakon o državnim maticama
Nar. novine, 96/93-2166. 76/13. 98/19.

Zakon o vanjskim poslovima
Nar. novine, 48/96-1742. 72/13. 127/13. 39/18. 98/19.

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Nar. novine, 33/01-949. 60/01-1831(vjerodostojno tumačenje). 129/05-10803. 109/07-8182(stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih lokalnih izbora). 125/08-28(stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih lokalnih izbora). 36/09-2(izmjene Zakona - Nar. novine, br. 109/07). 36/09-2(izmjene Zakona - Nar. novine, br. 128/08). 150/11. 144/12. 19/13(pročišćeni tekst). 137/15(ispr.) 123/17. 98/19.

Zakon o Gradu Zagrebu
Nar. novine, 62/01-1863. 125/08-30(stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih lokalnih izbora). 36/09-2. 119/14(stupa na snagu 1. I. 2015.). 98/19.

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor
Nar. novine, 116/99-4138. 109/00-3932(vjerodostojno tumačenje). 53/03-2074. 69/03-2472(pročišćeni tekst). Čl. 27. st. 1. Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske - 44/06-3011(ne važe odredbe čl. 45., 46. i 47.). 19/07-1501. 20/09-2(Vjerodostojno tumačenje). 145/10. Čl. 52. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe - 24/11(ne važe odredbe čl. 31., 32., 33., 35. i 36.). 93/11 - Odluka USRH broj U-I-120/2011 i dr. od 29. srpnja 2011.(ukida se članak 1., članak 5., članak 6., članak 7., članak 8., članak 9. i članak 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor - Narodne novine, broj 145/10.). 120/11. 19/15. 66/15. 104/15 - Odluka i Rješenje USRH broj U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015.(ukidaju se pojedine odredbe ZID-a Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor - NaroDne novine, broj 19/15). 98/19.

Zakon o obnovi
Nar. novine, 24/96-920. 54/96-2206. 87/96-3808. 57/00-1812. 38/09-4. 45/11. 51A/13. 98/19.

Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu
Nar. novine, 97/00-3560. 101/00-3655(ispr.). 98/19.

Zakon o sportu
Nar. novine, 71/06-4871. 150/08-52(Uredba). 124/10. 124/11. 86/12. 94/13. 85/15. 19/16(ispr.). 98/19.

Zakon o kazalištima
Nar. novine, 71/06-4866. 121/13. 26/14. 98/19.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Nar. novine, 87/08-2. 86/09-238. 92/10. 105/10(ispr.). 90/11. 5/12(Uredba). 16/12. 86/12. 126/12(pročišćeni tekst). 94/13. 152/14. 7/17. 68/18. 98/19.

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
Nar. novine, 10/97-620. 107/07-7958. 94/13(izmijenjen naziv Zakona). 98/19.

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
Nar. novine, 33/92-781. 77/92-1813. 86/92-2035.(pročišćeni tekst). Čl. 23. Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu - 27/93-751(ne važe članci 49.-51.) 58/93-1490. 2/94-19. 76/94-2254. 108/95-2979. Čl. 77. toč. 2. Zakona. o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji - 108/96-4397. 82/01-2771. Čl. 148. st. 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji - 94/01-3070. 103/03-3522. 148/13. 98/19.

Zakon o statusu prognanika i izbjeglica
Nar. novine, 96/93-2172. 39/95-1212. 128/99-4481. 51A/13. 98/19.

Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi
Nar. novine, 96/01. 98/19.

Zakon o trgovini
Nar. novine, 87/08-25. 96/08-2(Uredba). 116/08-12. 76/09-96-Odluka USRH, br. U-I-642/2009, U-I- 679/2009, U-I-685/2009 i U-I-1574/2009 od 19. VI. 2009(ne važi čl. 58. st. 1., 2., 3., 4. i 5., čl. 59., čl. 60. i čl. 62. st. 2. i 3.). 114/11. 68/13. 30/14. 32/19. 98/19.

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
Nar. novine, 158/03-6766. Čl. 82. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji - 100/04-3368(ne važi odredba čl. 87). 141/06-10796. 38/09-8. 123/11-43 - Odluka USRH br. U-I-4445/2008 i U-I-2231/2009 od 4. listopada 2011.(ukinute su odredbe čl. 118. st. 2. i st. 3. u dijelu koji glasi: "te će Državno odvjetništvo postupiti sukladno stavku 2. ovoga članka"). 56/16. 98/19.

Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
Nar. novine, 92/96-3982. 39/99-1474. i 42/99-1605(ispr.)-Odluka USRH, br. U-I-673/96 i dr. od 21. travnja 1999. 92/99-3504(ispr.). 43/00-1443-Odluka USRH, br. U-I-673/96 i dr. od 20. travnja 2000. 131/00-5281-Odluka USRH, br. U-I-673/96 i dr. od 20. prosinca 2000. 27/01-704. i 34/01-1026(ispr.)-Odluka USRH, br. U-I-673/96 i dr. od 28. ožujka 2001. 65/01-2053-Odluka USRH, br. U-I-673/96 i dr. od 12. srpnja 2001. 118/01-5321-Odluka USRH, br. U-I-673/96 i dr. od 19. prosinca 2001. 80/02-3340. 81/02-3425(ispr.). 98/19.

Zakon o državnim službenicima
Nar. novine, 92/05-9591. Čl. 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama ovlaštenih državnih revizora - 140/05-11735(u odnosu na ovlaštene državne revizore ne važe odredbe koje se odnose na utvrđivanje plaća). 142/06-10843(Uredba). 77/07-5707(Uredba). 107/07-7983. 27/08-6. Čl. 10. Zakona o Registru zaposlenih u javnom sektoru - 34/11(ne važe odredbe o osobnim očevidnicima i središnjem popisu državnih službenika i namještenika - čl. 140. i 141.) 49/11. 150/11. 34/12. 49/12(pročišćeni tekst). 37/13. 38/13. 1/15(Uredba). 138/15-Odluka i Rješenje USRH br. U-I-2036/2012 od 21. prosinca 2015. (1. siječnja 2016. prestaje važiti čl. 74.c). 61/17. 70/19. 98/19.