6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Odluka o otvaranju novosagrađenih stalnih željezničko-cestovnih prijelaza
Nar. novine, 9/20.

Indeks potrošačkih cijena u prosincu 2019.
Nar. novine, 9/20.

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe u Ministarstvu zdravstva
Nar. novine, 9/20.

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
Nar. novine, 9/20.

Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata
Nar. novine, 9/20.

Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti
Nar. novine, 116/18. 9/20.

Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane
Nar. novine, 116/18. 9/20.

Zakon o hrani za posebne prehrambene potrebe
Nar. novine, 39/13. Čl. 22. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti - 69/17.

( * ne važi)Odluka o uvođenju, praćenju i vrednovanju provedbe Kurikuluma zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama
Nar. novine, 17/13. 63/13-Odluka USRH broj: U-II-1118/2013, U-II-1405/2013, U-II-2907/2013, U-II-2908/2013 i U-II-2909/2013 od 22. svibnja 2013.

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine
Nar. novine, 100/11. 133/11. 54/12. 49/13. 139/14. 116/15. 62/16. 69/16(ispr.). 6/17. 89/17-Odluka USRH, br.: U-II-187/2015 i dr. od 11. srpnja 2017. 90/17-Odluka USRH br. U-II-13/2016 od 11. srpnja 2017. 91/17-Odluka USRH br. U-II-249/2016 od 11. srpnja 2017.

Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji
Nar. novine, 137/10. 76/12. 78/16(Uredba). 46/17. 73/17(ispr.). 94/18-USRH, br.: U-I-3197/2017 i U-I-3949/2017 od 16. X. 2018. (24. X. 2018. prestaje važiti Zakon o dopuni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji - 46/17. i 73/17-ispr.).

Zakon o Državnom sudbenom vijeću
Nar. novine, 116/10. 57/11. 130/11. 13/13-Odluka USRH br. U-I-599/2012 od 23. I. 2013.(ukidaju se čl. 71. st. 2. i čl. 74. st. 2.). 28/13. 82/15. 67/18. 126/19.

Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika
Nar. novine, 10/99-246. 25/00-731. 30/01-740. 59/01-1783. 114/01-4913. Čl. 46. Zakona o izvršavanju ...- 116/01-5184. 64/02-2878. 153/02-7039. Čl. 47. Zakona o izvršavanju ...- 154/02-7192. 17/04-731. 8/06-560(Uredba). 142/06-10844-Uredba. 34/07-2626-Odluka USRH, br.: U-I-764/2004 i dr. od 21. III. 2007.(ukida se čl. 1. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika - Nar. novine, br. 17/04). 134/07-10919(Uredba). 146/08-19. 155/08-5(Uredba). 39/09-2. 155/09-3(Uredba). 14/11. 154/11(Uredba). 12/12. 43/12. 100/14- Odluka USRH, br. U-I-4039/2009, U-I-25427/2009 i U-I-195/2010 od 18. VII. 2014.(15. XII. 2014. ukidaju se članak 4. stavak 2. i članak 8. stavak 2.). 147/14. 120/16. 16/19.

( * ne važi) Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti
Nar. novine, 106/06-7276. 127/06-8671(ispr.). 139/13 - Odluka VUSRH, Br. Usoz-19/2012-6 od 25. listopada 2013. (ukida se točka XIV. Odluke)

Zakon o trgovini
Nar. novine, 87/08-25. 96/08-2(Uredba). 116/08-12. 76/09-96-Odluka USRH, br. U-I-642/2009, U-I- 679/2009, U-I-685/2009 i U-I-1574/2009 od 19. VI. 2009(ne važi čl. 58. st. 1., 2., 3., 4. i 5., čl. 59., čl. 60. i čl. 62. st. 2. i 3.). 114/11. 68/13. 30/14. 32/19. 98/19.

Zakon o sigurnosti prometa na cestama
Nar. novine, 67/08-2. 48/10-Odluka USRH br. U-I-3084/2008 i U-I-3419/2008 od 7. travnja 2010. 74/11. 80/13. 158/13-Odluka i Rješenje USRH broj: U-I-323/2009 i dr. od 20. prosinca 2013. 92/14. 64/15. 108/17. 70/19.

( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja dopuštenja za stavljanje genetski modificirane hrane ili genetski modificirane hrane za životinje prvi puta na tržište Republike Hrvatske i zahtjevima koji se odnose na sljedivost, posebno označavanje genetski modificirane hrane i genetski modificirane hrane za životinje
Nar. novine, 110/08-102. 72/12. Čl. 8. Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ - Nar. novine, 18/13.