Pravni portal ingbiro.com
Vaš osobni pravni savjetnik

Više

Najpouzdanija baza propisa
Mi pratimo zakonodavstvo već 60 godina

Više

Jedinstvena baza sudske prakse
Izabrala stručna redakcija sudaca VSRH

Više

Više od 4000 stručnih i znanstvenih članaka
Odgovori na aktualna i vječna pravna pitanja

Više

Posebna ponuda: Uštedite 750 kn!
ingbiro.com 0-24 / 365 dana / 9 kn dnevno

Pretplatite se

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020.
Nar. novine, 15/19.

Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Opći propisi
Nar. novine, 15/19.

Pravilnik o potvrdi o podrijetlu divljači i njezinih dijelova i načinu označavanja divljači
Nar. novine, 15/19.

Pravilnik o odobrenju za obavljanje djelatnosti akvakulture na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
Nar. novine, 15/19.

Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa
Nar. novine, 15/19.

Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 63/18. 71/18(ispr.). 98/18. 102/18(ispr.). 106/18. 15/19.

Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 63/18. 71/18(ispr.). 98/18. 102/18(ispr.). 106/18. 119/18(ispr.). 15/19.

Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 42/18. 47/18(ispr.). 63/18. 98/18. 106/18. 15/19.

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva
Nar. novine, 14/17. 15/19.

Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 7/12. 14/12(odgođeno stupanje na snagu Pravilnika). 23/12. 25/12(ispr.). 45/12. 69/12. 85/12. 92/12-ispr. 119/12. 147/12. 21/13. 38/13. 93/13. 119/13. 125/13. 129/13. 136/13. 141/13(ispr.). 154/13. 11/14. 12/14(ispr.). 22/14(ispr.). 34/14. 45/14. 54/14. 59/14. 86/14. 92/14. 119/14. 129/14. 149/14. 17/15. 29/15(ispr.). 41/15. 62/15. 77/15. 86/15. 124/15. 129/15. 132/15. 139/15. 25/16. 30/16. 53/16. 94/16. 106/16. 108/16(ispr.). 36/17. 55/17. 102/17. 131/17. 10/18. 14/18(ispr.). 34/18. 42/18. 52/18. 57/18(ispr.). 74/18. 98/18. 102/18(ispr.). 15/19.

Uredba o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova
Nar. novine, 22/03-1047. 48/03-1858. 39/06-2759. 36/07-2700. 25/13. 48/18. 15/19.

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
Nar. novine, 37/01-1092. 38/01-1189(ispr.). 71/01-2589. 89/01-2941. 112/01-4156. 7/02-341(ispr.). 17/03-928. 197/03-9725. 21/04-950. 25/04-1151(ispr.). 66/05-3817. Čl. 144. st. 2. Zakona o državnim službenicima - 92/05-9591. 131/05-10992. Čl. 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama ovlaštenih državnih revizora - 140/05-11735(u odnosu na ovlaštene državne revizore ne važi odredba članka 11.). Čl. 6. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku na uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave - 81/06-5653(na službenike Porezne uprave ne primjenjuju se odredbe čl. 2., 3. i 14. ). 11/07-675. 47/07-3470. 109/07-8188. 58/08-4. 32/09-7. 140/09-4. 21/10. 38/10. 77/10. 113/10. 22/11. 142/11. 31/12. 49/12. 60/12. Čl. 5. Uredbe o vrijednosti koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta, dodatku na uvjete rada, te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Carinske uprave - 65/12(ne važe odredbe članaka 2., 3., 4. i 14. u dijelu koji se odnosi na službenike Ministarstva financija, Carinske uprave). 78/12. 82/12. 100/12. 124/12. 140/12. 16/13. 25/13. 52/13. 96/13. 126/13. 2/14. 94/14. 140/14. 151/14. 76/15. 100/15. 71/18. Čl. 7. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova - 15/19(od 1. III. 2019. ne važi čl. 17.).